πλανήτης ελληνικής κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ

Πώς μπορούν οι κυβερνήσεις να διασφαλίσουν ότι παίρνουν πίσω την αξία των χρημάτων τους, όταν αγκαλιάζουν τις μεταρρυθμίσεις της ανοιχτής διακυβέρνησης;

Μια έρευνα, που είναι σε εξέλιξη, δείχνει ότι οι ανοιχτές κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις – αυτές οι μεταρρυθμίσεις που προωθούν τη διαφάνεια, τη συμμετοχή και την υπευθυνότητα-  μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα ανάπτυξης, αν εφαρμοστούν σωστά από τις κυβερνήσεις.  Ωστόσο, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να περιηγηθούν ανάμεσα στις μυριάδες των επιλογών και των πρωτοβουλιών καθώς προσπαθούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και την επίτευξη των φιλόδοξων Στόχων Αειφόρας Ανάπτυξης (SDGs). Χωρίς μια γενική ιδέα για το πιθανό κόστος και τα οφέλη που οι διαφορετικές μεταρρυθμίσεις θα μπορούσαν να προσφέρουν, πώς μπορούν οι κυβερνήσεις να διαθέσουν τους πόρους τους αποτελεσματικά;

costing_framework_small

Πολλά ενδιαφερόμενα μέρη συνεργάζονται για να απαντήσουν σε αυτήν την ερώτηση. Το  Research Consortium on the Impact of Open Government ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης για τον προσδιορισμό των χρηματοοικονομικών εξόδων που σχετίζονται με πρωτοβουλίες ανοικτής διακυβέρνησης.

Οι κυβερνήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο λειτουργούν σε ένα περιβάλλον με περιορισμένους πόρους. Η πισίνα των περιορισμένων πόρων για την ανάπτυξη αναμένεται να συρρικνωθεί τόσο χαμηλά και οι μεσαίου εισοδήματος χώρες, θα πρέπει να προχωρήσουν πέρα από «τα δισεκατομμύρια των δολαρίων της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας σε τρισεκατομμύρια σε επενδύσεις» για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του μέλλοντος. Η ιεράρχηση για μεταρρυθμίσεις χαμηλού κόστους, αλλά και υψηλής απόδοσης είναι απαραίτητη για την επίτευξη κάποιας προόδου όσον αφορά τους στόχους της αειφόρας ανάπτυξης. Για αυτούς τους λόγους, η γνώση για το δυνητικό κόστος των μεταρρυθμίσεων της ανοιχτής διακυβέρνηση είναι ζωτικής σημασίας.

Κοστολόγηση Μεταρρυθμίσεων ανοιχτής διακυβέρνησης

Η μελέτη διεξήχθη από το Results for Development Institute (R4D), και θα δημιουργήσει ένα πλαίσιο για την καλύτερη κατανόηση του κόστους των συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων ανοιχτής διακυβέρνησης.
Η βελτίωση της διακυβέρνησης, δεν είναι τόσο απλή όσο η οικοδόμηση ενός σχολείου ή μια κλινικής. Αν και οι μεταρρυθμίσεις της διακυβέρνησης μπορεί συχνά να φαίνονται αφηρημένες, είναι δυνατόν να προσδιοριστούν διακριτά προγράμματα και πρωτοβουλίες που μπορούν στη συνέχεια να κοστολογηθούν μέσω καθιερωμένων μεθοδολογιών. Αυτή η μελέτη κοστολόγησης θα βοηθήσει, να υπολογιστεί το κόστος για κάθε μεταρρύθμιση.

Για να εκτιμηθεί το κόστος των συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων, η μελέτη αναλύει κάθε μία από τις βασικές διεργασίες στην κοστολόγηση δραστηριοτήτων, όπως το σταθερό κόστος, τον εξοπλισμό, τους μισθούς, τις ημερήσιες αποζημιώσεις. Στη συνέχεια διεξάγεται πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα για να προσδιορίσει το κόστος του κάθε στοιχείου. Εάν δεν είναι διαθέσιμα ακριβή στοιχεία ή μπορεί να γιάνει μόνο εκτίμηση, παρουσιάζεται ένα εύρος κόστους. Με τον προσδιορισμό των κυριότερων παραγόντων του κόστους και με την αναλυτική παρουσίαση των βασικών φορέων και των διαδικασιών που σχετίζονται με τις μεταρρυθμίσεις ανοιχτής διακυβέρνησης, η μεθοδολογία που στοχεύει να βάλει ένα τίμημα για τις μεταρρυθμίσεις.

Για την ανάπτυξη του πλαισίου κοστολόγησης πλαίσιο, οι ερευνητές διεξάγουν δύο μελέτες περιπτώσεων: Το Open e-Procurement System, ProZorro της Ουκρανίας, και το σύστημα 311, της Δομινικανής Δημοκρατία EDE Este.

Κοστολόγηση «Do-It-Yourself»

Μόλις ολοκληρωθεί, το πλαίσιο κοστολόγηση θα διατίθενται ελεύθερα για τις κυβερνήσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για να υπολογίσουν το κόστος συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων. Το πλαίσιο θα διατίθεται επίσης ως ένα προσιτό, «do-it-yourself» (DIY) εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε ενδιαφερόμενο που ενδιαφέρεται να υπολογίσει το πλήρες κόστος της εκκίνησης και τη διατήρησης των μεταρρυθμίσεων της ανοιχτής διακυβέρνησης με την πάροδο του χρόνου.

Οικονομική διαφάνεια

Η οικονομική διαφάνεια είναι σημαντική όχι μόνο όσον αφορά την αξία της κατανόησης σε χρήμα. Υπογραμμίζει επίσης την ίδια τη φύση των μεταρρυθμίσεων ανοικτής διακυβέρνησης. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να γνωρίζει τις δαπάνες που συνδέονται με τις μεταρρυθμίσεις πριν από την εφαρμογή τους. Η σαφήνεια σχετικά με τη χρήση των δημόσιων πόρων μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να λογοδοτήσουν για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα. Μπορεί επίσης να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ακεραιότητα με τις δημόσιες δαπάνες, και μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη μεταξύ των κυβερνήσεων και των πολιτών.

 

Πηγή άρθρου: http://blogs.worldbank.org/

Νέο Bitcoin meetup ανακοινώθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου και ώρα 7 το απόγευμα στο εστιατόριο Αsian Taste

Παραθέτουμε την ανακοίνωση έτσι όπως αναρτήθηκε στην σελίδα των διοργανωτών στο meetup.com

 

Οι φίλοι του Bitcoin, των κρυπτονομισμάτων και του blockchain συναντιόμαστε μια φορά το μήνα για να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να γνωριστούμε, να κάνουμε ερωτήσεις, να μάθουμε, να ανταλλάξουμε κρυπτονομίσματα, να φάμε και να πιούμε!

Η προσέλευση είναι δωρεάν και ο καθένας πληρώνει για ό,τι καταναλώσει. Πληροφορίες για το εστιατόριο στο https://www.facebook.com/Asian-Taste-357005361084335/

The post Νέο Bitcoin Meetup στις 15 Φεβρουαρίου στην Αθήνα appeared first on .

Last week's release of Docker (v1.13) added the cache-from build flag which allows the use of local images as build cache and solves the layer caching issue created by Content Addressability as I've blogged before.

To use the new feature and take advantage of the caching for faster image builds first pull the image that you want to base you build upon and then build using --cache-from

For example:

docker pull myimage:v1.0
docker build --cache-from myimage:v1.0 -t myimage:v1.1 .

You should always keep in mind though that you must fully trust the registry you're pulling from or that you have ways to verify that the layers you're reusing are the ones to intended to include.

See also:

Η συνιστώμενη διαδικασία

Πριν λίγο καιρό παρουσιάσαμε τη διαδικασία που προτείνουμε να ακολουθήσει κάποια ή κάποιος που θέλει να συνεισφέρει στην ελληνική μετάφραση του λογισμικού της κοινότητας του KDE. Ξεκαθαρίζουμε προκαταβολικά πως, από τη δική μας σκοπιά, η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί τη συνιστώμενη μεταφραστική προσέγγιση, καθώς προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα.

Αρχικά, με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μεταφραστεί ταυτόχρονα και η σταθερή έκδοση μιας εφαρμογής ή μιας βιβλιοθήκης (stable) αλλά και αυτή που είναι υπό ανάπτυξη (trunk). Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα της χρησιμοποίησης της μεταφραστικής μνήμης, όπως αυτή διαμορφώνεται από τις ήδη υπάρχουσες μεταφράσεις του KDE. Επίσης, ακολουθώντας αυτήν τη διαδικασία ο μεταφραστής μπορεί να ολοκληρώσει πληρέστερα τη μετάφραση του προγράμματος/πακέτου που τον ενδιαφέρει, μεταφράζοντας ταυτόχρονα τις ενδεχόμενες εξαρτήσεις του από άλλες βιβλιοθήκες του KDE. Τέλος, αποτελεί την καλύτερη, και ίσως τη μοναδική, επιλογή, αν ο στόχος μας είναι η υψηλή παραγωγικότητα, κυρίως σε περιπτώσεις όπου θέλουμε να μεταφράσουμε μια πληθώρα διαφορετικών αρχείων.

Η εναλλακτική προσέγγιση

Παρόλα αυτά, είναι πιθανό κάποιος να μην ενδιαφέρεται για τίποτε από τα παραπάνω και να θέλει να μεταφράσει, αποκλειστικά, κάποια εφαρμογή που βρίσκεται κάτω από την “ομπρέλα” της κοινότητας του KDE, χωρίς τα πλεονεκτήματα της συνιστώμενης διαδικασίας. Σε αυτή την περίπτωση, το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να λάβει το αρχείο μετάφρασης από το αποθετήριο του KDE, να το μεταφράσει χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που επιθυμεί, και να στείλει το μεταφρασμένο αρχείο στη λίστα της μεταφραστικής ομάδας.

Πώς βρίσκω το αρχείο μετάφρασης που με ενδιαφέρει;

Ακολουθώντας αυτήν την προσέγγιση, ο μεταφραστής χρειάζεται αρχικά να επιλέξει αν θα μεταφράσει την τρέχουσα (σταθερή) ή την υπό ανάπτυξη έκδοση της εφαρμογής που τον ενδιαφέρει. Σε συνδυασμό με το πλαίσιο εργασίας στο οποίο βασίζεται η εν λόγω εφαρμογή, θα πρέπει να το κατεβάσει από μια από τις παρακάτω τοποθεσίες:

 • trunk-kf5, για την υπό ανάπτυξη έκδοση μιας εφαρμογής βασισμένης σε Frameworks 5
 • stable-kf5, για τη σταθερή έκδοση μιας εφαρμογής βασισμένης σε Frameworks 5
 • trunk-kde4, για την υπό ανάπτυξη έκδοση μιας εφαρμογής βασισμένης σε kdelibs 4 (το παλιό πλαίσιο εργασίας του KDE)
 • stable-kde4, για τη σταθερή έκδοση μιας εφαρμογής βασισμένης σε kdelibs 4

Ολοκληρώνοντας τη μετάφραση

Αφού λάβει λοιπόν το αρχείο .po, το μεταφράζει χρησιμοποιώντας τα μεταφραστικά εργαλεία της επιλογής του. Ως μεταφραστική ομάδα, συνιστούμε τη χρήση του Lokalize, για το οποίο μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σχετική σελίδα στο wiki. Όταν η μετάφραση του αρχείου ολοκληρωθεί, απομένει η αποστολή του στη λίστα αλληλογραφίας της ομάδας. Εδώ να σημειώσουμε πως χρειάζεται να αναφερθεί η τοποθεσία από την οποία λήφθηκε το αρχείο (π.χ. trunk-kf5). Τέλος, κάποιο μέλος της ομάδας θα πραγματοποιήσει το σχετικό commit στο αποθετήριο των μεταφράσεων, σημειώνοντας και το όνομα του συνεισφέροντα στο μήνυμα της αποστολής (commit message).

Συνοψίζοντας

Αξίζει να επαναλάβουμε πως η εν λόγω μεταφραστική προσέγγιση αφορά αποκλειστικά μεμονωμένες μεταφράσεις εφαρμογών, που δεν απαιτούν ιδιαίτερη εξοικείωση με τους συνήθεις τρόπους που αποδίδουμε, ως μεταφραστική ομάδα, τους διάφορους όρους στην ελληνική μετάφραση του λογισμικού του KDE. Επιπλέον, δε συνίσταται στην περίπτωση μεγάλου όγκου μεταφράσεων (π.χ. όταν πρέπει να μεταφραστούν πολλά .po αρχεία). Αποτελεί όμως μια λύση για εύκολη και γρήγορη μετάφραση μιας εφαρμογής που χρησιμοποιούμε συχνά, μας είναι οικεία και έχει μικρό βαθμό αλληλεξάρτησης με τις βιβλιοθήκες του KDE καθώς και τις υπόλοιπες εφαρμογές του.

image00sΑυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα, τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία!

Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις για τις επόμενες εβδομάδες ή να καταχωρίσετε τη δική σας εκδήλωση στο: https://ellak.gr/events

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε:

 

Ημερομηνία / Ώρα

Εκδήλωση

Δευτέρα

01/01/2017 – 31/01/2017
Ολοήμερο

Privacy Month Campaign 2017
22/01/2017 – 23/01/2017
Ολοήμερο
Business Model Hackathon
Impact Hub Athens, Athens
23/01/2017 – 24/01/2017
Ολοήμερο
IoT Tech Expo Global 2017
Olympia London, London
23/01/2017 – 25/01/2017
Ολοήμερο
Unconvention 2017
BNP Paribas Fortis, Brussels
23/01/2017
18:00 – 20:00
Σχολείο Ανοιχτού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου
1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών, Αθήνα

Τρίτη

24/01/2017
Ολοήμερο

Stakeholder workshop for the European Catalogue of ICT Procurement Standards
EC DG CONNEC, Βρυξέλλες
24/01/2017
18:00 – 19:30
Hackday at hackerspace
Hackerspace, Αθήνα
24/01/2017
18:00 – 20:00
Σχολείο Εγκατάστασης και ρύθμισης Ubuntu Linux
1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών, Αθήνα
24/01/2017
19:30 – 21:30
Python Users Gathering Jan
Hackerspace, Αθήνα

Τετάρτη

25/01/2017
Ολοήμερο

The futures of data
Trendwolves, Gent
25/01/2017
16:30 – 19:30
Σειρά μαθημάτων πληροφορικής από το GreekLUG
GeekLUG, Πυλαία Θεσσαλονίκη
25/01/2017
18:00 – 20:30
5th Athens Android Dev Meetup
the cube, Αθήνα
25/01/2017
18:00 – 20:00
Σχολείο Open Street Map
76o Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, Αθήνα

Πέμπτη

26/01/2017 – 27/01/2017
Ολοήμερο

2ο Forum του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημιουργικών Θερμοκοιτίδων
gazARTE, Αθήνσ
26/01/2017 – 27/01/2017
Ολοήμερο
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικαίου Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας (ΔiΜΕΕ)
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Αθήνα
26/01/2017 – 29/01/2017
Ολοήμερο
FOSS4G-ASIA 2017
International Institute of Information Technology, Telangana
26/01/2017
Ολοήμερο
Government ICT Conference
QEII Centre, London
26/01/2017 – 28/01/2017
Ολοήμερο
Mozilla Privacy Talk 4CCon Conference
B S Abdur Rahman University, Chennai

Παρασκευή

27/01/2017 – 28/01/2017
Ολοήμερο

Co-creating Europe in 24 cities: Πώς η διασυνοριακή συνεργασία πολιτών κάνει τη διαφορά
Αθήνα, Αθήνα
27/01/2017 – 29/01/2017
Ολοήμερο
DevConf.cz 2017
Brno University of Technology (VUT FIT), Brno
27/01/2017
18:00 – 20:00
Σχoλείο Βικιπαίδειας
76o Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, Αθήνα

Σάββατο

28/01/2017
10:00 – 12:00

Using Raspberry Pi for Building the IoT @ POS4work
POS4work, Patra
Η καινοτομία που στηρίζεται στα δεδομένα, ενισχυμένη από Big Data, cloud computing και κινητές τεχνολογίες, είναι μια ισχυρή γεννήτρια αξίας για την ευρωπαϊκή οικονομία. Για την σύλληψη αυτής της αξίας, η IDC και το Open Evidence, δημιούργησαν για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το European Data Monitor Tool. Αυτό το εργαλείο παρακολούθησης μετρά μια σειρά δεικτών ... Read more

aaeaaqaaaaaaaal6aaaajdq0otm3mdg3lwy2nmqtndu1ys04ymewlwy2zdmzodyynjrjoaΜια νέα σειρά εργαστηρίων ξεκινά στο CoderDojo Nafpaktos με τίτλο «Building the IoT».

Ελάτε μαζί μας για να γνωρίσουμε το διαδίκτυο των πραγμάτων στο coWorking Space POS4work, στην περιοχή Ψηλαλώνια της Πάτρας (επί της οδού Γούναρη, απέναντι από το γωνιακό Coffee Island).

 

 

Το ταξίδι στην γνώση ξεκινά στις 28 Ιανουαρίου 2017 και τελειώνει στις 20 Μαΐου 2017. Κάθε δύο εβδομάδες (δεύτερο Σάββατο) από τις 10:00 το πρωί και για δύο ώρες, το CoderDojo Nafpaktos σε συνεργασία με την ομάδα του P-Space και άλλων εθελοντών, οργανώνει δημιουργικά εργαστήρια με θέμα τον προγραμματισμό, τους αυτοματισμούς, τα δίκτυα, την κατασκευή ιστοσελίδων κ.α..

Η ομάδα των Ninja μας ξεκινά το ταξίδι στην γνώση και πρέπει να επιβιβαστείτε. Προλάβετε όμως γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες!

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας είναι:

 • Να δηλώσετε συμμετοχή μέσω του ιστοχώρου coderdojo.ekppanou.gr
 • Να έχετε μαζί σας ένα laptop, όρεξη για εξερεύνηση και δημιουργία.

 

Επιπλέον, προτείνουμε να έχετε μαζί σας ένα σύντομο γεύμα (π.χ. φρούτο, μπισκότα) και ένα μικρό μπουκάλι νερό.

Τα εργαστήρια είναι δωρεάν και απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 12 έως 16 ετών.

Σε περίπτωση που είστε από 13 ετών και κάτω, η παρουσία του γονέα σας είναι απαραίτητη! Ο γονέας σας πρέπει να παραβρίσκεται στο χώρο του CoderDojo σε όλη τη διάρκεια της δράσης.

Το θέμα της δεύτερης σειράς εργαστηρίων που θα πραγματοποιούνται κάθε δεύτερο Σάββατο, αφορά το διαδίκτυο των πραγμάτων και περιλαμβάνει:

 • εισαγωγικά μαθήματα πάνω στα δίκτυα υπολογιστών,
 • τεχνολογίες διαδικτύου (εξυπηρετητή – πελάτη),
 • την κατασκευή ιστοσελίδων (HTML5 – CSS3),
 • την γλώσσα προγραμματισμού Python,
 • και την δημιουργία κυκλωμάτων και αυτοματισμών από απόσταση

με την χρήση του υπολογιστών σε μέγεθος κάρτας Raspberry Pi χορηγία της γνωστής εταιρίας VMware (http://www.vmware.com/) και του CoderDojo foundation (https://coderdojo.com/foundation/).

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούμε (παρουσιάσεις, φύλλα εργασίας) είναι ελεύθερα διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στον παρακάτω σύνδεσμο και ενημερώνεται διαρκώς:
https://drive.google.com/open?id=0B3_asyGWv01bRTlZSmVGRU5IQ0U

Ελάτε στο γυμναστήριο του κώδικα. Ελάτε στο POS4work και μπείτε στο CoderDojo!

 

Πηγή: http://coderdojo.ekppanou.gr

Ο χρόνος εξαντλείται για την αποφυγή μιας πλήρους απολυταρχικής δικτατορίας μέχρι το τέλος του ανθρώπινου πολιτισμού, λέει σε συνέντευξή του στην Ars ο Eben Moglen, ο θεματοφύλακας της GPL (άδεια διανομής).

Αλλά ας πάμε λίγο πίσω. Νωρίτερα αυτόν το μήνα, οι Moglen και Mishi Choudhary, και οι δύο μέλη του Software Freedom Law Center, ανέπτυξαν στο κατάμεστο πλήθος του συνεδρίου Re: publica στη Γερμανία την ανησυχητική προοπτική για τους Homo sapiens.

img_0132-1

«Αυτή είναι η τελευταία γενιά στην οποία η ανθρώπινη φυλή έχει μια επιλογή», δήλωσε ο Moglen κατά την κοινή εναρκτήρια ομιλία τους στη διάσκεψη των μέσων ενημέρωσης και τεχνολογίας. «Το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης φυλής δεν ξέρει ποια είναι η επιλογή αυτή, και αν εμείς εδώ, που γνωρίζουμε, δεν τους βοηθήσουμε να καταλάβουν», είπε, «αν δεν τους δώσουμε την απόδειξη της αρχής συν τον “εκτελούμενο”  κώδικα, η επανάσταση θα είναι πια αδύνατη.»

Ο Moglen είναι καθηγητής νομικής στο Columbia και ένα πολύ γνωστό πρόσωπο στο κίνημα του ελεύθερου λογισμικού. Ως γενικός σύμβουλος στο Free Software Foundation για πολλά χρόνια, βοήθησε τον Richard M. Stallman να συντάξει την GPLv3. Έλαβε το βραβείο πρωτοπορίας από το EFF (Electronic Frontier Foundation) το 2003, και είναι ο συγγραφέας του The dotCommunist Manifesto, μεταξύ πολλών άλλων έργων. Η Choudhary είναι νομική σύμβουλος του SFLC (Software Freedom Law Center) και στο παρελθόν εργάστηκε ως συνήγορος ενωπίον του Υψηλόβαθμου Δικαστηρίου και του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ινδίας.

«Η ομιλία μας στο Βερολίνο σχεδιάστηκε για να εξηγήσει τις δύο κύριες μορφές απειλής για την ανθρώπινη αυτονομία,» ανέφερε ο Moglen στην Ars αργότερα σε συνέντευξη. «Η πρώτη, ο αδιάκοπος συμπεριφοριστικός υπολογισμός της οικονομίας της προσοχής, και η δεύτερη, η παρασιτική συμπεριφορά του δεσποτισμού, ή τουλάχιστον ο κοινωνικός έλεγχος, υποστηριζόμενος ή ενεργοποιημένος από το κράτος, πάνω σε αυτό το δίκτυο

Το πρόβλημα, όπως είπε, αρχίζει με τη διαφήμιση.

 

6994958034_fa7a390021

“Φτηνός ολοκληρωτισμός”

Ο Moglen υποστήριξε στο Βερολίνο ότι η διαδικτυακή διαφήμιση παρέχει τη δυνατότητα ολοκληρωτικού ελέγχου: «Χτίζουμε έναν τέλειο δεσποτισμό και νομίζουμε ότι απλώς βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης.»

Το πρόβλημα, εξήγησε στην Ars, είναι ότι το Διαδίκτυο σήμερα υπονομεύει την ανθρώπινη αυτονομία, και επιδιώκει να ελέγξει τη συμπεριφορά μας. «Η ιδέα ότι η διαφήμιση εξακολουθεί να αφορά κατά κύριο λόγο την εμφάνιση ενός διαφημιστικού είναι μερικώς υπεύθυνη για το φταίξιμο.»

Οι μεγάλες πλατφόρμες όπως το Facebook, η Google και το Twitter, στα οποία ο Moglen αναφέρεται συλλογικά ως «μηχανή», πειραματίζονται με τους αναγνώστες δισεκατομμύρια φορές την ημέρα, προκειμένου να αιχμαλωτίσουν την προσοχή μας και να αλλάξουν τη συμπεριφορά μας, χωρίς να το καταλαβαίνουμε και σπάνια ενημερώνοντάς μας για να λάβουν συγκατάθεση.

«Ο ολοκληρωτισμός του 20ου αιώνα δεν κλιμακώθηκε πολύ καλά», είπε στο ακροατήριο. «Χρειάστηκε πάρα πολλά άτομα, χρειάστηκε όλο και περισσότερο φόβο που θα μπορούσε να παραχθεί μόνο από επεισόδια σοβαρής βίας. Άνθρωποι έπρεπε να εξαφανιστούν, άνθρωποι έπρεπε να σπάσουν, έπρεπε να φοβηθούν.»

«Ο ολοκληρωτισμός του 21ου αιώνα λύνει αυτά τα προβλήματα», είπε. «Δεν χρειάζονται τόσοι πολλοί άνθρωποι πια. Οι πλατφόρμες κάνουν τη δουλειά για εσάς.»

Τα επιχειρηματικά κίνητρα διατηρούν την επιτήρηση σε λειτουργία, εξήγησε η Choudhary. «Η παρακολούθηση και η πρόβλεψη της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι η νέα οικονομία», είπε. «Αυτό σημαίνει, επίσης, μια πιο αποτελεσματική τυραννία, μια όλο και πιο αναπόφευκτη φυλακή για την ανθρώπινη φυλή.»

Η μηχανή δεν μας αντιμετωπίζει ως ανθρώπινα όντα με νου και ελεύθερη βούληση, συνεχίζει ο Moglen, αλλά ως «συσχετισμούς ανάμεσα σε ερέθισμα και αντίδραση» προς διευθέτηση και πώληση σαν «εξορύξιμη ανθρώπινη προσοχή.»

Τόσο πολύτιμοι είμαστε ως εξορύξιμη προσοχή, είπε, που οι πλατφόρμες θέλουν να συνδέσουν και το υπόλοιπο της ανθρωπότητας μόνο και μόνο για να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα ακόμα περισσότερων.

 

Εδώ, αφήστε μας να μεταφέρουμε αυτά τα πακέτα δεδομένων για εσάς…

Λέει ο Moglen: «Αξίζει να μεταφέρουν τα πακέτα δεδομένων των ανθρώπων, προκειμένου να κερδίσουν την προσοχή και να κάνουν το πείραμά τους με τη συμπεριφορά τους. Αυτοκινούμενα οχήματα αξίζουν να κατασκευαστούν και να αναπτυχθούν έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να ξοδεύουν τον χρόνο τους στο Facebook, ενώ μετακινούνται. Στον 20ο αιώνα βάλαμε το ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο. Αυτό δεν λειτουργεί πια, γιατί θα πρέπει να έχετε μια αμφίδρομη σύνδεση… απαιτείται η ανθρώπινη προσοχή και η ανταπόκριση σε ερεθίσματα για να λειτουργήσουν αυτά τα μέσα.»

Η Choudhary συμφωνεί, επικροτώντας την απόφαση της Ινδίας να απορρίψει το πρόγραμμα του Facebook “free basics”, και ενθαρρύνει και άλλες χώρες να πράξουν το ίδιο. Η στάση του Facebook, είπε, είναι «Ας συνδέσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους στο διαδίκτυο, επειδή τα δεδομένα τους είναι αυτό που χρειαζόμαστε.»

Σε 10 χρόνια το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης φυλής θα είναι συνδεδεμένο με το Διαδίκτυο. Αλλά, ο Moglen προειδοποιεί ότι αν δεν κάνουμε τίποτα, δεν θα γίνουμε τίποτα περισσότερο από αντικείμενα που ελέγχονται από ισχυρές, αδιαφανείς εταιρείες.

«Αυτή θα έπρεπε να είναι η μεγαλύτερη στιγμή απελευθέρωσης, κοινωνικής δικαιοσύνης, η μεγαλύτερη οικονομική ευκαιρία στην ιστορία της ανθρωπότητας», είπε. «Αλλά δεν θα είναι,» γιατί οι κυβερνήσεις του κόσμου δεν μπορούν να αντισταθούν στο να εκμεταλλευτούν την κατάσταση.

 

Μια παρασιτική διακυβέρνηση

Όπως έκαναν σαφές οι αποκαλύψεις του Edward Snowden, η κυβέρνηση των ΗΠΑ απαιτεί πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών από την Google, το Facebook, το Twitter, και πολλές άλλες εταιρείες, με ή χωρίς την προηγούμενη άδεια των εταιρειών, και μετά μοιράζεται αυτά τα δεδομένα με άλλες κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο.

«Δεχόμαστε την εμπορική επιτήρηση επειδή θεμελιωδώς χρησιμοποιείται μόνο για την επίτευξη του κέρδους», δήλωσε ο Moglen στο Βερολίνο. «Ένα τέτοιο αδύναμο κίνητρο, στο οποίο λείπει η μοχθηρία, που μας κάνει να το αποδεχτούμε – έπειτα απ’ όλα τελικά μας μοιάζουν, απλώς προσπαθούν να βγάλουν τα προς το ζην.»

Όμως, τόνισε, τι θα γινόταν αν η ίδια η κυβέρνηση είχε προτείνει να κατασκευαστεί ακριβώς μια τέτοια συσκευή επιτήρησης;

«Θα είχαμε πει, ότι είναι χωρίς αμφιβολία το κακό που πολεμήσαμε κατά τον 20ο αιώνα, εκείνο για το οποίο έχουμε πεθάνει, ή κάναμε εκατομμύρια άλλους να πεθάνουν, για να το αποτρέψουμε  να συμβεί».

Η αντίδραση του κοινού στην εναρκτήρια ομιλία ήταν, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτηρισμένη από κατάθλιψη και βαθιά ενδοσκόπηση. Ο Moglen το παραδέχτηκε στην Ars, λέγοντας «Ήταν μια δύσκολη ομιλία για τον κόσμο, επειδή δεν καταλήγει σε κάποιο αισιόδοξο μήνυμα.»

«Δυστυχώς», πρόσθεσε, «δεν έχουμε πολύ καιρό διαθέσιμο, και οι άνθρωποι που νοιάζονται γι’ αυτό δεν πρέπει να απογοητεύονται από την ακριβή περιγραφή του προβλήματος.»

Αντ’ αυτού, υποστήριξε, πρέπει να αγωνιστούμε για να ανακτήσουμε την προστασία της ιδιωτικής μας ζωής, προκειμένου να ανακτηθεί η χαμένη μας ελευθερία, και η επίλυση του προβλήματος αυτού ξεκινά με την αλλαγή του τρόπου που συζητάμε για την ιδιωτικότητα.

 

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και το παθητικό κάπνισμα

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής δεν είναι μια συμφωνία, υποστήριξε ο Moglen, μια συναλλαγή που κάνουμε διαβάζοντας και συμφωνώντας με τους όρους της υπηρεσίας (κάτι το όποιο, φυσικά, σχεδόν κανείς δεν κάνει). Αντίθετα, ανέφερε, η προστασία της ιδιωτικής ζωής είναι ένα οικολογικό πρόβλημα, όπως το παθητικό κάπνισμα. Το να αρνηθείστε να χρησιμοποιήσετε το Gmail, για παράδειγμα, έχει μικρή χρησιμότητα αν οι περισσότερες από τις επαφές σας χρησιμοποιούν την υπηρεσία – η Google εξακολουθεί να καταλήγει με ένα αντίγραφο του e-mail σας. Και στις δύο περιπτώσεις, αθώοι περαστικοί θα πληγωθούν.

«Η Βόρεια Αμερική, δεν έγινε μια ήπειρος ελεύθερη από το κάπνισμα, επειδή οι γενικοί χειρούργοι είπαν “το κάπνισμα σκοτώνει”» είπε στην Ars. «Η Βόρεια Αμερική έγινε μια ήπειρος μη-καπνιστών όταν οι άνθρωποι συνειδητοποίησαν ότι το παθητικό κάπνισμα ήταν επίσης θανατηφόρο. Ότι με το κάπνισμα στα σπίτια και τα αυτοκίνητά τους εξέθεταν τα παιδιά τους σε καρκινογόνες ουσίες. Αυτό προκάλεσε τους ανθρώπους να σκέφτονται διαφορετικά.»

Ο Moglen υποστήριξε ότι οι πάροχοι αυτών των πλατφορμών θα πρέπει να αναγκαστούν να αναφέρουν, με μεγαλύτερη σαφήνεια, και με όρους που μπορούν να διαβαστούν από ανθρώπους την «συναλλαγή» που προτείνουν: Επιθυμεί να απαιτηθεί από το  Facebook να  «πει με ειλικρίνεια σε κάθε γονέα στη γη» πως κατασκοπεύει τα παιδιά του όλη την ώρα μέσα στην ημέρα, και ότι «γνωρίζει περισσότερα για τα παιδιά σας από ό,τι θα μπορούσατε ποτέ να ξέρετε.» Υποστήριξε πως αν αναγκαστούν να γίνουν «ειλικρινείς για το τι κάνουν» η αλλαγή θα έρθει ως απαίτηση των ανθρώπων. Στο ενδιάμεσο όμως «ήρθε η ώρα να στήσουμε οδοφράγματα.»

 

Μια τελική πράξη αντίστασης στην τελευταία ευκαιρία

Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών εκτελούν εις βάθος ελέγχους των διαδικτυακών πακέτων σε κάθε τηλεφωνικό κουτί στην γωνιά του δρόμου, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί το κέρδος τους και εκεί, δήλωσε ο Moglen στο Βερολίνο, πρέπει να στηθούν τα οδοφράγματά μας.

«Δεν είμαστε πλέον σε θέση να οικοδομήσουμε το δίκτυο που θέλουμε, είμαστε μόνο σε θέση να αντισταθούμε στο δίκτυο που δεν θέλουμε», είπε.

«Σε έναν τέτοιο κόσμο , θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές στην πλευρά του δικτύου που βρίσκεται πιο κοντά σε εμάς», υποστήριξε. «Σε αυτό το τελευταίο χιλιόμετρο, στη τελευταία στάση, βρίσκεται το οδόφραγμα  που θα πρέπει να ανυψώσουμε εάν θέλουμε να κρατήσουμε μια ζώνη ελευθερίας γύρω μας.»

Ο Moglen προτείνει την τοποθέτηση «κουτιών ελευθερίας» (freedom boxes) σε κάθε γωνιά του δρόμου – με εξοπλισμό χαμηλού κόστους που θα τρέχουν ελεύθερο λογισμικό, τοποθετημένα παντού, θα κρυπτογραφούν τα πάντα, θα κάνουν τα πάντα ανώνυμα και θα τυφλώνουν τους παρόχους υπηρεσιών για τις δραστηριότητές μας.

«Έχουμε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να καλύψουμε το τελευταίο χιλιόμετρο του δικτύου, το οποίο μπορούμε επίσης να αντιληφθούμε σαν τον πλησιέστερο κόμβο προς τον ανθρώπινο νου», είπε. «Σε εκείνο το τελευταίο χιλιόμετρο, έχουμε μια τελευταία ευκαιρία. Να κάνουμε το δίκτυο να λειτουργεί για τους ανθρώπους αντί της μηχανής.»

Αν αποτύχουμε να το καταφέρουμε αυτό σύντομα, είπε, αυτό σημαίνει «το τέλος της ελευθερίας της έκφρασης», και «αιώνια τυραννία».

 

Το μυστήριο της ανθρώπινης ελευθερίας

Η ελευθερία της έκφρασης, λέει ο Moglen στην Ars, μπορεί να είναι δυνατή μόνο όταν η υποδομή των επικοινωνιών λειτουργεί προς όφελος του λαού. Αυτό ισχύει εξίσου με το δικαίωμά μας να συγκεντρωνόμαστε σε δημόσιους δρόμους και πάρκα για να διαμαρτυρηθούμε, όπως με το να συγκεντρωνόμαστε διαδικτυακά.

Ο χρόνος εξαντλείται για την αποφυγή μιας πλήρους απολυταρχικής δικτατορίας μέχρι το τέλος του ανθρώπινου πολιτισμού, λέει σε συνέντευξή του στην Ars ο Eben Moglen, ο θεματοφύλακας της GPL (άδεια διανομής).

Αλλά ας πάμε λίγο πίσω. Νωρίτερα αυτόν το μήνα, οι Moglen και Mishi Choudhary, και οι δύο μέλη του Software Freedom Law Center, ανέπτυξαν στο κατάμεστο πλήθος του συνεδρίου Re: publica στη Γερμανία την ανησυχητική προοπτική για τους Homo sapiens.

«Αυτή είναι η τελευταία γενιά στην οποία η ανθρώπινη φυλή έχει μια επιλογή», δήλωσε ο Moglen κατά την κοινή εναρκτήρια ομιλία τους στη διάσκεψη των μέσων ενημέρωσης και τεχνολογίας. «Το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης φυλής δεν ξέρει ποια είναι η επιλογή αυτή, και αν εμείς εδώ, που γνωρίζουμε, δεν τους βοηθήσουμε να καταλάβουν», είπε, «αν δεν τους δώσουμε την απόδειξη της αρχής συν τον “εκτελούμενο”  κώδικα, η επανάσταση θα είναι πια αδύνατη.»

Ο Moglen είναι καθηγητής νομικής στο Columbia και ένα πολύ γνωστό πρόσωπο στο κίνημα του ελεύθερου λογισμικού. Ως γενικός σύμβουλος στο Free Software Foundation για πολλά χρόνια, βοήθησε τον Richard M. Stallman να συντάξει την GPLv3. Έλαβε το βραβείο πρωτοπορίας από το EFF (Electronic Frontier Foundation) το 2003, και είναι ο συγγραφέας του The dotCommunist Manifesto, μεταξύ πολλών άλλων έργων. Η Choudhary είναι νομική σύμβουλος του SFLC (Software Freedom Law Center) και στο παρελθόν εργάστηκε ως συνήγορος ενωπίον του Υψηλόβαθμου Δικαστηρίου και του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ινδίας.

«Η ομιλία μας στο Βερολίνο σχεδιάστηκε για να εξηγήσει τις δύο κύριες μορφές απειλής για την ανθρώπινη αυτονομία,» ανέφερε ο Moglen στην Ars αργότερα σε συνέντευξη. «Η πρώτη, ο αδιάκοπος συμπεριφοριστικός υπολογισμός της οικονομίας της προσοχής, και η δεύτερη, η παρασιτική συμπεριφορά του δεσποτισμού, ή τουλάχιστον ο κοινωνικός έλεγχος, υποστηριζόμενος ή ενεργοποιημένος από το κράτος, πάνω σε αυτό το δίκτυο

Το πρόβλημα, όπως είπε, αρχίζει με τη διαφήμιση.

 

“Φτηνός ολοκληρωτισμός”

Ο Moglen υποστήριξε στο Βερολίνο ότι η διαδικτυακή διαφήμιση παρέχει τη δυνατότητα ολοκληρωτικού ελέγχου: «Χτίζουμε έναν τέλειο δεσποτισμό και νομίζουμε ότι απλώς βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης.»

Το πρόβλημα, εξήγησε στην Ars, είναι ότι το Διαδίκτυο σήμερα υπονομεύει την ανθρώπινη αυτονομία, και επιδιώκει να ελέγξει τη συμπεριφορά μας. «Η ιδέα ότι η διαφήμιση εξακολουθεί να αφορά κατά κύριο λόγο την εμφάνιση ενός διαφημιστικού είναι μερικώς υπεύθυνη για το φταίξιμο.»

Οι μεγάλες πλατφόρμες όπως το Facebook, η Google και το Twitter, στα οποία ο Moglen αναφέρεται συλλογικά ως «μηχανή», πειραματίζονται με τους αναγνώστες δισεκατομμύρια φορές την ημέρα, προκειμένου να αιχμαλωτίσουν την προσοχή μας και να αλλάξουν τη συμπεριφορά μας, χωρίς να το καταλαβαίνουμε και σπάνια ενημερώνοντάς μας για να λάβουν συγκατάθεση.

«Ο ολοκληρωτισμός του 20ου αιώνα δεν κλιμακώθηκε πολύ καλά», είπε στο ακροατήριο. «Χρειάστηκε πάρα πολλά άτομα, χρειάστηκε όλο και περισσότερο φόβο που θα μπορούσε να παραχθεί μόνο από επεισόδια σοβαρής βίας. Άνθρωποι έπρεπε να εξαφανιστούν, άνθρωποι έπρεπε να σπάσουν, έπρεπε να φοβηθούν.»

«Ο ολοκληρωτισμός του 21ου αιώνα λύνει αυτά τα προβλήματα», είπε. «Δεν χρειάζονται τόσοι πολλοί άνθρωποι πια. Οι πλατφόρμες κάνουν τη δουλειά για εσάς.»

Τα επιχειρηματικά κίνητρα διατηρούν την επιτήρηση σε λειτουργία, εξήγησε η Choudhary. «Η παρακολούθηση και η πρόβλεψη της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι η νέα οικονομία», είπε. «Αυτό σημαίνει, επίσης, μια πιο αποτελεσματική τυραννία, μια όλο και πιο αναπόφευκτη φυλακή για την ανθρώπινη φυλή.»

Η μηχανή δεν μας αντιμετωπίζει ως ανθρώπινα όντα με νου και ελεύθερη βούληση, συνεχίζει ο Moglen, αλλά ως «συσχετισμούς ανάμεσα σε ερέθισμα και αντίδραση» προς διευθέτηση και πώληση σαν «εξορύξιμη ανθρώπινη προσοχή.»

Τόσο πολύτιμοι είμαστε ως εξορύξιμη προσοχή, είπε, που οι πλατφόρμες θέλουν να συνδέσουν και το υπόλοιπο της ανθρωπότητας μόνο και μόνο για να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα ακόμα περισσότερων.

 

Εδώ, αφήστε μας να μεταφέρουμε αυτά τα πακέτα δεδομένων για εσάς…

Λέει ο Moglen: «Αξίζει να μεταφέρουν τα πακέτα δεδομένων των ανθρώπων, προκειμένου να κερδίσουν την προσοχή και να κάνουν το πείραμά τους με τη συμπεριφορά τους. Αυτοκινούμενα οχήματα αξίζουν να κατασκευαστούν και να αναπτυχθούν έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να ξοδεύουν τον χρόνο τους στο Facebook, ενώ μετακινούνται. Στον 20ο αιώνα βάλαμε το ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο. Αυτό δεν λειτουργεί πια, γιατί θα πρέπει να έχετε μια αμφίδρομη σύνδεση… απαιτείται η ανθρώπινη προσοχή και η ανταπόκριση σε ερεθίσματα για να λειτουργήσουν αυτά τα μέσα.»

Η Choudhary συμφωνεί, επικροτώντας την απόφαση της Ινδίας να απορρίψει το πρόγραμμα του Facebook “free basics”, και ενθαρρύνει και άλλες χώρες να πράξουν το ίδιο. Η στάση του Facebook, είπε, είναι «Ας συνδέσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους στο διαδίκτυο, επειδή τα δεδομένα τους είναι αυτό που χρειαζόμαστε.»

Σε 10 χρόνια το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης φυλής θα είναι συνδεδεμένο με το Διαδίκτυο. Αλλά, ο Moglen προειδοποιεί ότι αν δεν κάνουμε τίποτα, δεν θα γίνουμε τίποτα περισσότερο από αντικείμενα που ελέγχονται από ισχυρές, αδιαφανείς εταιρείες.

«Αυτή θα έπρεπε να είναι η μεγαλύτερη στιγμή απελευθέρωσης, κοινωνικής δικαιοσύνης, η μεγαλύτερη οικονομική ευκαιρία στην ιστορία της ανθρωπότητας», είπε. «Αλλά δεν θα είναι,» γιατί οι κυβερνήσεις του κόσμου δεν μπορούν να αντισταθούν στο να εκμεταλλευτούν την κατάσταση.

 

Μια παρασιτική διακυβέρνηση

Όπως έκαναν σαφές οι αποκαλύψεις του Edward Snowden, η κυβέρνηση των ΗΠΑ απαιτεί πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών από την Google, το Facebook, το Twitter, και πολλές άλλες εταιρείες, με ή χωρίς την προηγούμενη άδεια των εταιρειών, και μετά μοιράζεται αυτά τα δεδομένα με άλλες κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο.

«Δεχόμαστε την εμπορική επιτήρηση επειδή θεμελιωδώς χρησιμοποιείται μόνο για την επίτευξη του κέρδους», δήλωσε ο Moglen στο Βερολίνο. «Ένα τέτοιο αδύναμο κίνητρο, στο οποίο λείπει η μοχθηρία, που μας κάνει να το αποδεχτούμε – έπειτα απ’ όλα τελικά μας μοιάζουν, απλώς προσπαθούν να βγάλουν τα προς το ζην.»

Όμως, τόνισε, τι θα γινόταν αν η ίδια η κυβέρνηση είχε προτείνει να κατασκευαστεί ακριβώς μια τέτοια συσκευή επιτήρησης;

«Θα είχαμε πει, ότι είναι χωρίς αμφιβολία το κακό που πολεμήσαμε κατά τον 20ο αιώνα, εκείνο για το οποίο έχουμε πεθάνει, ή κάναμε εκατομμύρια άλλους να πεθάνουν, για να το αποτρέψουμε  να συμβεί».

Η αντίδραση του κοινού στην εναρκτήρια ομιλία ήταν, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτηρισμένη από κατάθλιψη και βαθιά ενδοσκόπηση. Ο Moglen το παραδέχτηκε στην Ars, λέγοντας «Ήταν μια δύσκολη ομιλία για τον κόσμο, επειδή δεν καταλήγει σε κάποιο αισιόδοξο μήνυμα.»

«Δυστυχώς», πρόσθεσε, «δεν έχουμε πολύ καιρό διαθέσιμο, και οι άνθρωποι που νοιάζονται γι’ αυτό δεν πρέπει να απογοητεύονται από την ακριβή περιγραφή του προβλήματος.»

Αντ’ αυτού, υποστήριξε, πρέπει να αγωνιστούμε για να ανακτήσουμε την προστασία της ιδιωτικής μας ζωής, προκειμένου να ανακτηθεί η χαμένη μας ελευθερία, και η επίλυση του προβλήματος αυτού ξεκινά με την αλλαγή του τρόπου που συζητάμε για την ιδιωτικότητα.

 

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και το παθητικό κάπνισμα

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής δεν είναι μια συμφωνία, υποστήριξε ο Moglen, μια συναλλαγή που κάνουμε διαβάζοντας και συμφωνώντας με τους όρους της υπηρεσίας (κάτι το όποιο, φυσικά, σχεδόν κανείς δεν κάνει). Αντίθετα, ανέφερε, η προστασία της ιδιωτικής ζωής είναι ένα οικολογικό πρόβλημα, όπως το παθητικό κάπνισμα. Το να αρνηθείστε να χρησιμοποιήσετε το Gmail, για παράδειγμα, έχει μικρή χρησιμότητα αν οι περισσότερες από τις επαφές σας χρησιμοποιούν την υπηρεσία – η Google εξακολουθεί να καταλήγει με ένα αντίγραφο του e-mail σας. Και στις δύο περιπτώσεις, αθώοι περαστικοί θα πληγωθούν.

«Η Βόρεια Αμερική, δεν έγινε μια ήπειρος ελεύθερη από το κάπνισμα, επειδή οι γενικοί χειρούργοι είπαν “το κάπνισμα σκοτώνει”» είπε στην Ars. «Η Βόρεια Αμερική έγινε μια ήπειρος μη-καπνιστών όταν οι άνθρωποι συνειδητοποίησαν ότι το παθητικό κάπνισμα ήταν επίσης θανατηφόρο. Ότι με το κάπνισμα στα σπίτια και τα αυτοκίνητά τους εξέθεταν τα παιδιά τους σε καρκινογόνες ουσίες. Αυτό προκάλεσε τους ανθρώπους να σκέφτονται διαφορετικά.»

Ο Moglen υποστήριξε ότι οι πάροχοι αυτών των πλατφορμών θα πρέπει να αναγκαστούν να αναφέρουν, με μεγαλύτερη σαφήνεια, και με όρους που μπορούν να διαβαστούν από ανθρώπους την «συναλλαγή» που προτείνουν: Επιθυμεί να απαιτηθεί από το  Facebook να  «πει με ειλικρίνεια σε κάθε γονέα στη γη» πως κατασκοπεύει τα παιδιά του όλη την ώρα μέσα στην ημέρα, και ότι «γνωρίζει περισσότερα για τα παιδιά σας από ό,τι θα μπορούσατε ποτέ να ξέρετε.» Υποστήριξε πως αν αναγκαστούν να γίνουν «ειλικρινείς για το τι κάνουν» η αλλαγή θα έρθει ως απαίτηση των ανθρώπων. Στο ενδιάμεσο όμως «ήρθε η ώρα να στήσουμε οδοφράγματα.»

 

Μια τελική πράξη αντίστασης στην τελευταία ευκαιρία

Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών εκτελούν εις βάθος ελέγχους των διαδικτυακών πακέτων σε κάθε τηλεφωνικό κουτί στην γωνιά του δρόμου, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί το κέρδος τους και εκεί, δήλωσε ο Moglen στο Βερολίνο, πρέπει να στηθούν τα οδοφράγματά μας.

«Δεν είμαστε πλέον σε θέση να οικοδομήσουμε το δίκτυο που θέλουμε, είμαστε μόνο σε θέση να αντισταθούμε στο δίκτυο που δεν θέλουμε», είπε.

«Σε έναν τέτοιο κόσμο , θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές στην πλευρά του δικτύου που βρίσκεται πιο κοντά σε εμάς», υποστήριξε. «Σε αυτό το τελευταίο χιλιόμετρο, στη τελευταία στάση, βρίσκεται το οδόφραγμα  που θα πρέπει να ανυψώσουμε εάν θέλουμε να κρατήσουμε μια ζώνη ελευθερίας γύρω μας.»

Ο Moglen προτείνει την τοποθέτηση «κουτιών ελευθερίας» (freedom boxes) σε κάθε γωνιά του δρόμου – με εξοπλισμό χαμηλού κόστους που θα τρέχουν ελεύθερο λογισμικό, τοποθετημένα παντού, θα κρυπτογραφούν τα πάντα, θα κάνουν τα πάντα ανώνυμα και θα τυφλώνουν τους παρόχους υπηρεσιών για τις δραστηριότητές μας.

«Έχουμε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να καλύψουμε το τελευταίο χιλιόμετρο του δικτύου, το οποίο μπορούμε επίσης να αντιληφθούμε σαν τον πλησιέστερο κόμβο προς τον ανθρώπινο νου», είπε. «Σε εκείνο το τελευταίο χιλιόμετρο, έχουμε μια τελευταία ευκαιρία. Να κάνουμε το δίκτυο να λειτουργεί για τους ανθρώπους αντί της μηχανής.»

Αν αποτύχουμε να το καταφέρουμε αυτό σύντομα, είπε, αυτό σημαίνει «το τέλος της ελευθερίας της έκφρασης», και «αιώνια τυραννία».

 

Το μυστήριο της ανθρώπινης ελευθερίας

Η ελευθερία της έκφρασης, λέει ο Moglen στην Ars, μπορεί να είναι δυνατή μόνο όταν η υποδομή των επικοινωνιών λειτουργεί προς όφελος του λαού. Αυτό ισχύει εξίσου με το δικαίωμά μας να συγκεντρωνόμαστε σε δημόσιους δρόμους και πάρκα για να διαμαρτυρηθούμε, όπως με το να συγκεντρωνόμαστε διαδικτυακά.

Αλλά μια αποτυχία στο να υπερασπιστούμε την υποδομή επικοινωνιών ως κοινό κτήμα για κοινό όφελος, λέει, θα έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο την απώλεια της ανθρώπινης αυτονομίας, αλλά και την υποβάθμιση της σκέψης μας σε τίποτα περισσότερο από εκείνη των εντόμων σε μια υπάκουη αποικία.

«Αλλάζουμε το ανθρώπινο περιβάλλον πολύ γρήγορα και μετατρεπόμαστε σε έναν συνδεδεμένο υπερ-οργανισμό, όπως τα μυρμήγκια σε ένα λόφο», είπε, «και συνδεδεόμαστε όχι για να ελευθερώσουμε τον καθένα μας με στόχο μια ανώτερη ενασχόληση, αλλά για να δημιουργήσουμε έναν ενδιάμεσο οργανισμό, την τεχνολογία της “αγοράς προσοχής”, και να παρέχουμε πρόσβαση στο μυαλό μας όλη την ώρα.»

«Όταν το κάνουμε αυτό», είπε, «αρχίζουμε να αλλάζουμε τη φύση της ανθρώπινης σκέψης.»

Αυτό που διακυβεύεται, υποστήριξε, είναι ο ίδιος ο ανθρωπισμός – οι αξίες της ισότητας, της ελευθερίας και της δημοκρατίας που έχουμε διαφυλάξει για αιώνες. Και αν δεν δράσουμε, αυτές οι αξίες θα μαραθούν και θα πεθάνουν και εμείς θα ζήσουμε, σαν μυρμήγκια, σε ένα μυαλό-κυψέλη το οποίο ελέγχεται από κατασκόπους και επιχειρήσεις, απογυμνωμένο από την πολιτική μας ελευθερία, την ελευθερία έκφρασής, ακόμα και την ελευθερία της σκέψης – κατακερματισμένοι, απρόθυμοι συμμετέχοντες σε ένα παγκόσμιο πείραμα κοινωνικού ελέγχου.

Πρέπει να δράσουμε τώρα, λέει ο Moglen στην Ars. «Δεν υπάρχει χρόνος. Μέχρι το 2025 όλα θα έχουν τελειώσει.»

Αλλά μια αποτυχία στο να υπερασπιστούμε την υποδομή επικοινωνιών ως κοινό κτήμα για κοινό όφελος, λέει, θα έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο την απώλεια της ανθρώπινης αυτονομίας, αλλά και την υποβάθμιση της σκέψης μας σε τίποτα περισσότερο από εκείνη των εντόμων σε μια υπάκουη αποικία.

«Αλλάζουμε το ανθρώπινο περιβάλλον πολύ γρήγορα και μετατρεπόμαστε σε έναν συνδεδεμένο υπερ-οργανισμό, όπως τα μυρμήγκια σε ένα λόφο», είπε, «και συνδεδεόμαστε όχι για να ελευθερώσουμε τον καθένα μας με στόχο μια ανώτερη ενασχόληση, αλλά για να δημιουργήσουμε έναν ενδιάμεσο οργανισμό, την τεχνολογία της “αγοράς προσοχής”, και να παρέχουμε πρόσβαση στο μυαλό μας όλη την ώρα.»

«Όταν το κάνουμε αυτό», είπε, «αρχίζουμε να αλλάζουμε τη φύση της ανθρώπινης σκέψης.»

Αυτό που διακυβεύεται, υποστήριξε, είναι ο ίδιος ο ανθρωπισμός – οι αξίες της ισότητας, της ελευθερίας και της δημοκρατίας που έχουμε διαφυλάξει για αιώνες. Και αν δεν δράσουμε, αυτές οι αξίες θα μαραθούν και θα πεθάνουν και εμείς θα ζήσουμε, σαν μυρμήγκια, σε ένα μυαλό-κυψέλη το οποίο ελέγχεται από κατασκόπους και επιχειρήσεις, απογυμνωμένο από την πολιτική μας ελευθερία, την ελευθερία έκφρασής, ακόμα και την ελευθερία της σκέψης – κατακερματισμένοι, απρόθυμοι συμμετέχοντες σε ένα παγκόσμιο πείραμα κοινωνικού ελέγχου.

Πρέπει να δράσουμε τώρα, λέει ο Moglen στην Ars. «Δεν υπάρχει χρόνος. Μέχρι το 2025 όλα θα έχουν τελειώσει.»

Πηγή άρθρου: https://medialibre.net

Το Ubuntu Tutorials είναι ένας ιστότοπος ο οποίος προσφέρει tutorials/σεμινάρια, πάνω σε συγκεκριμένα θέματα που αφορούν κυρίως την ανάπτυξη λογισμικού, αλλά και τη χρήση advanced τεχνολογιών. Πάντα σε σχέση με το λειτουργικό σύστημα Ubuntu. Κάθε Tutorial περιέχει: Μια σαφή περίληψη

Στο παγκόσμιο οικονομικό forum στο Davos ο Joichi Ito από το MIT Labs περιγράφει το bitcoin και την τεχνολογία του.

The post Davos 2017: O Joichi Ito από το MIT Labs μιλάει για το Bitcoin appeared first on .

H μεγαλύτερη εταιρεία διαδικτυακών υπηρεσιών για επιχειρήσεις στην Ιαπωνία η GMO Internet Inc  ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει στην πλατφόρμα της το δικό της ψηφιακό bitcoin wallet ενώ έκανε γνωστή και την πρόθεση τους ώστε να μπει στην δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά των ψηφιακών νομισμάτων που θεωρούν ότι θα ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύρια Yen τα επόμενα χρόνια κυρίως αν ψηφιστεί στην Ιαπωνία την άνοιξη του 2017 ο νόμος για την κατάργηση των φόρων στις συναλλαγές τους.

Μια τέτοια απόφαση συνεχίζουν στην ανακοίνωση τους θα εξισώσει το Bitcoin με το κρατικό χρήμα και θα τo βοηθήσει στην μεγαλύτερη εξάπλωση του καθώς και στην αύξηση της χρήσης του στα διεθνές εμβάσματα μεταξύ των επιχειρήσεων και των ιδιωτών.

Ο όμιλος προσφέρει για τις επιχειρήσεις μια γκάμα διαδικτυακών προϊόντων όπως domain names, cloud, hosting καθώς και πιστοποιητικά ασφαλείας με κύκλο εργασιών σε πωλήσεις για το 2016 που έφτασε το 1.17 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ έχει 5100 εργαζόμενους με 60 γραφεία σε 18 χώρες στον κόσμο.

Ακόμα είναι η διαχειρίστρια της τετάρτηs μεγαλύτερη σε όγκο συναλλαγών στον κόσμο forex πλατφόρμας Z.com  ενώ στα πλάνα της είναι η δημιουργία μια ψηφιακής τράπεζας στην Ιαπωνία.

H αγορά της Ιαπωνίας κατέχει πλέον την δεύτερη θέση μετά την Κίνα σε όγκο συναλλαγών στο Bitcoin με το μεγαλύτερο μερίδιο από αυτές να το κατέχει το ανταλλακτήριο Bitflyer.

 

The post H μεγαλύτερη εταιρεία διαδικτυακών υπηρεσιών στην Ιαπωνία ανακοίνωσε το δικός της Bitcoin wallet appeared first on .

Computers allow us to measure objectively the properties of text. I applied some established text and sentiment analysis algorithms on Donald Trump's inaugural address and compared the results with the same metrics of past well-known presidents. Presidential speeches are nowadays typically a team effort. Nevertheless, I thought that the speech writing team's output reflects the president's choices regarding staffing, policy, and style. Moreover, as luck would have it, in this case it was reported that Donald Trump wrote the inaugural address himself . The findings of this exercise surprised me.

Location: Athens, Greece

Helic is looking for passionate, highly-motivated and dynamic individuals to join our international teams. Attention to detail, analytical thinking, team work as well as the desire and ability to learn and work with new concepts and technologies are essential qualities in our company culture.

Job Description
You will work closely with our R&D and Field Applications Engineering teams to identify and implement thorough and efficient testing and validation methodologies. You will be expected to implement, extend, execute and maintain automated regression suites as well as to investigate and develop new testing utilities and procedures.

The post reports to the Product Engineering Group Director.

The ideal candidate should possess the following qualifications and skills:

 • BS or MS degree in Electrical / Electronic Engineering, Computer Science
 • Knowledge of software testing methodologies
 • Automation and scripting experience using Python, Perl, shell scripting
 • Comfortable with Linux working environment

Other desired qualifications:

 • EDA software testing automation experience
 • Experience with EDA tools in the custom-IC flow, preferably on Cadence Virtuoso environment
 • Experience with large-scale commercial software development
 • Basic knowledge of microelectronics theory
Οι φετινές βραβεύσεις στην επέτειο των 30 χρόνων από την ίδρυση του δικτύου EUROCITIES,  ήταν επικεντρωμένες σε τρεις κατηγορίες :τη συνεργασία, την καινοτομία και τη συμμετοχή με βασικό μοτίβο το concept των «Sharing cities».

Συνεργασία : – πώς οι αρχές της πόλης διευκολύνουν για παράδειγμα τον συνεταιριστικό  τρόπο χρήσης του δημόσιου χώρου, τα συνεργατικά μοντέλα κατανάλωσης, τα συστήματα συνεργατικής κινητικότητας, και εξηγούν πώς συνεργάζονται  με τους εταίρους για την επίτευξη λύσεων.
Καινοτομία – Οι καινοτόμοι τρόποι με τους οποίους οι αρχές της πόλης διαχειρίζεται τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα της οικονομίας του διαμοιρασμού και τις απαραίτητες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, και πώς μπορεί να διασφαλιστεί η ποιότητα των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται
Συμμετοχή – δραστηριότητες ή πρακτικές της τοπικής αρχής που είναι επιτυχείς στην ενεργό προώθηση της συμμετοχής των πολιτών, για παράδειγμα σε συν-δημιουργία στην παροχή υπηρεσιών και ότι αποδεικνύουν ένα σαφές πρακτικό όφελος για τους πολίτες
Οι καταχωρήσεις αξιολογούνται από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή από πέντε μέλη: εμπειρογνώμονες των πόλεων , πανεπιστήμια, τα όργανα της ΕΕ, τα ΜΜΕ και ΜΚΟ. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής αλλάζουν κάθε χρόνο.
Οι νικητές για το 2016 ήταν :

Συνεργασία

La Colaboradora, Zaragoza

54a9581ba8e5932f32364bc73d97533d

La Colaboradora είναι ένας συνεργατικός χώρος εργασίας με μια διαφορά: αυτή η κοινότητα των περίπου 200 επιχειρηματιών , ελεύθερων επαγγελματιών και δημιουργικών επαγγελματιών αφιερώνουν τέσσερις ώρες από το χρόνο τους κάθε μήνα σε αντάλλαγμα για την αρχική υποστήριξή  των έργων τους. Η αρχή είναι η ανταλλαγή υπηρεσιών, ιδεών και γνώσεων μέσω μιας προσέγγισης τύπου «Τράπεζα Χρόνου».

Για παράδειγμα, ένα μέλος μπορεί να σχεδιάσει ένα λογότυπο για το έργο ενός άλλου μέλους και, στη συνέχεια να επιστρέφεται πίσω ο χρόνος που έχει δαπανηθεί για την εκπαίδευση πληροφορικής σε ένα άλλο μέλος. Από την έναρξή του το 2013, η κοινότητα έχει μοιραστεί χρόνο πάνω από 8.000 ώρες  και υπήρχε σημαντικός κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυπος. Περίπου το 75% των έργων που έχουν ξεκινήσει ή ενοποιήθηκαν, δημιούργησαν θέσεις εργασίας στην τοπική οικονομία.
Καινοτομία
SynAthina, Athens
synathina
Πώς μια πόλη σε κρίση ανακτάει την εμπιστοσύνη των πολιτών της; Πώς μπορεί να είναι μέρος της λύσης;
Το SynAthina, μια ψηφιακή πλατφόρμα για την Αθήνα, έχει ως στόχο να συγκεντρώσει ιδέες από τους πολίτες για το πώς να βελτιώσουν την πόλη τους. Ξεκίνησε ως πιλοτικό πρόγραμμα το 2013 για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, η πλατφόρμα επιτρέπει τον άμεσο διάλογο μεταξύ της διοίκησης της πόλης και των πολιτών της. Οι πολίτες και οι  ομάδες πολιτών μπορούν να υποβάλουν τις ιδέες τους και να έλθουν άμεσα σε επαφή με τους αρμόδιους στη διοίκηση. Όπου είναι απαραίτητο, η ομάδα SynAthina θα εξετάσει την επικαιροποίηση των κανονισμών και των διαδικασιών για τη διευκόλυνση καινοτόμων έργων, και οι ιδέες μπορεί να χρησιμοποιηθούν από το δήμο στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων του. Η πλατφόρμα έχει ήδη διευκολύνει σχεδόν 2.000 δραστηριότητες από 222 ομάδες πολιτών.
Συμμετοχή

Migrant Access Project, Leeds

cropped-adultwhiteskyline2jpg1

Βοηθώντας την τοπική κοινότητα να βοηθήσει τους άλλους είναι η αρχή πίσω από το πρόγραμμα για την προσβασιμότητα των μεταναστών στο Leeds. Οι  πολίτες παρέχουν βοήθεια με τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους για να βοηθήσουν τους νεοεισερχόμενους να εγκατασταθούν στην πόλη. Αυτά τα Migrant Community Networkers (MCNs) προσφέρουν υποστήριξη στους νεοαφιχθέντες  σε μια ποικιλία γλωσσών. Το πρόγραμμα εκπαιδεύει εθελοντές για θέματα υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και απασχόλησης , για τη στέγαση και κατάρτιση προϋπολογισμού. Τα μέλη της κοινότητας είναι σε  καλύτερη θέση για να εντοπίσει πιθανά προβλήματα, και το συμβούλιο συμβάλλει στην επίλυσή τους. Για παράδειγμα, το Συμβούλιο βοήθησε έναν εθελοντή  να δημιουργήσει ένα drop-in κόμβο στη γειτονιά για να υποστηρίξει τους νεοεισερχόμενους. Ένας άλλος εθελοντής έθεσε σε λειτουργία Συριακή Κουζίνα , όπου οι νεοαφιχθέντες  μπορούν να εργαστούν εθελοντικά και να μάθουν περισσότερα σχετικά με την περιοχή.
Πηγή άρθρου: http://www.citybranding.gr

Ανακοινώθηκε η πρώτη v0.1-alpha έκδοση του lighting network της τεχνολογίας που φέρνει τα κανάλια πληρωμών στο bitcoin blockchain και συγκεκριμένα της υλοποίησης στην γλώσσα προγραμματισμού go με τον κώδικα να είναι πλέον διαθέσιμος στο github.

lightning-network

H υλοποίηση αυτή των καναλιών πληρωμών υπόσχεται μεγάλη ευελιξία στην δημιουργία και διαχείριση τους, ανωνυμία μέσω του p2p δικτύου του με την χρήση tor ενώ με  την ενεργοποίηση του segwit patch όπως αναφέρει η ομάδα των developer θα φέρει και την δημιουργία των αλληλένδετων καναλιών πληρωμών.

LND – version 0.1-alpha

We’re very excited to announce the release of v0.1-alpha of the Lightning Network Daemon. This release marks a major milestone for the Lightning Network as well as Bitcoin as a whole. With this release, ln stands as the most feature-complete implementation of Lightning yet and is now ready for public testing by developers!

The signed release itself can be found in our Github repo.

The daemon is a full implementation of Lightning, capable of: opening channels with peers, closing channels, completely handling all cooperative and non-cooperative channel states, maintaining a fully authenticated and validated channel graph, performing pathfinding within the network, passively forwarding incoming payments, and sending outgoing onion-encrypted payments through the network.

Το lighting network στην γλώσσα προγραμματισμού go είναι μια από τις υλοποιήσεις της τεχνολογίας καθώς αρκετά άλλα startup δουλεύουν ήδη στις δικές τους προτάσεις.

Μια λίστα με τις ποιο ολοκληρωμένες προτάσεις είναι η εξής:

Τα κανάλια πληρωμών στο bitcoin θα επιτρέψουν στο bitcoin δίκτυο να διαχειριστεί χιλιάδες συναλλαγές το λεπτό ενώ όπως αναφέρει και ο δημιουργός του litecoin σε συνδυασμό με το segwit patch θα μπορούν να πραγματοποιηθούν ακόμα και cross payment συναλλαγές μεταξύ διαφορετικών blockchain συστημάτων.

 

Πηγή άρθρου: https://planet.ellak.gr/    Ελληνική κοινότητα του Bitcoin

Στο Vathorst College στην Ολλανδία, το μάθημα της 3D εκτύπωσης προσφέρεται ως μάθημα επιλογής στα παιδιά που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για την τεχνολογία. Μετά τη συναρμολόγηση ενός 3D εκτυπωτή στην τάξη, οι μαθητές χρησιμοποιούν για να εκτυπώσουν μέρη ενός πυραύλου-μπουκαλιού, που θα εκτοξευθεί με την πίεση του νερού. Αυτό το πρόγραμμα επιτρέπει στους μαθητές να διευρύνουν τις γνώσεις τους για την επιστήμη και για τα μαθηματικά με την 3D εκτύπωση ως ζωτικό μέρος αυτής της διαδικασίας.

Το 3D-printed μπουκάλι-πύραυλος

3dbotle

Το έργο πύραυλος- μπουκάλι περιστρέφεται γύρω από τον σχεδιασμό συγκεκριμένων τμημάτων του πυραύλου. Το σχήμα των φτερών και η ευκρίνεια του κώνου της μύτης επηρεάζουν την πτήση που θα κάνει ο πύραυλος, και ως εκ τούτου πρέπει να ληφθούν υπόψη. Μετά το σχεδιασμό όλων των μερών, ο πύραυλος συναρμολογείται και εκτοξεύεται. Είναι ένα διασκεδαστικό και χωρίς αποκλεισμούς έργο, με πολλές ευκαιρίες για συνδεθεί με τα μαθηματικά και την επιστήμη.

Τα σχέδια του μαθήματος

Το βασικό σχέδιο του μαθήματος που γράφτηκε από τους  3Dkanjers για το πώς να κατασκευάσουμε το μπουκάλι-πύραυλο μπορείτε να το βρείτε εδώ. Το αρχικά, προσχεδιασμένα μέρη του πυραύλου μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ, και μπορεί να τα χρησιμοποιήσετε ως το αρχικό σχέδιο, το οποίο τα παιδιά θα αλλάξουν και  θα βελτιστοποιήσουν στην τάξη.

Στο ευρύτερο πλαίσιο αυτού του έργου, υπάρχουν πολλές εφαρμογές  που μπορούν να συνδεθούν με τα μαθήματα του σχολείου. Εδώ μπορείτε να δείτε δύο παραδείγματα ασκήσεων που μπορούν να γίνουν για τα μαθήματα της επιστήμης και  των μαθηματικών, αλλά αυτά μπορούν να επεκταθούν και να αγγίξουν και άλλα μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών των μαθητών.

rocket-ex

Σύμφωνα με την Sara Seamari,  μια από τους δασκάλους του Vathorst College,  η  έμφαση στις τεχνολογίες ή τις εφαρμογές που βασίζονται στο μέλλον – όπως η 3D εκτύπωση – καθιστά πιο πιο εύκολη την διαδικασία μάθησης για τα παιδιά. Το έργο πύραυλος-μπουκάλι δεν είναι παρά ένα παράδειγμα του πώς 3D εκτύπωση μπορεί να ενσωματωθεί στην σχολική εκπαίδευση και να χρησιμοποιηθεί για να διδάξει τις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά.

Δείτε όλο το σχέδιο μαθήματος

Πηγή άρθρου: https://ultimaker.com

Ο Θεματοφύλακας της GPL: η διαδικτακή διαφήμιση μετατρέπεται στον «τέλειο δεσποτισμό»
Ο Eben Moglen, σχετικά με την τυραννία των διαδικτυακών διαφημιστών και το τέλος της ανθρώπινης ελευθερίας.

ball-563972_640Ο χρόνος εξαντλείται για την αποφυγή μιας πλήρους απολυταρχικής δικτατορίας μέχρι το τέλος του ανθρώπινου πολιτισμού, λέει σε συνέντευξή του στην Ars ο Eben Moglen, ο θεματοφύλακας της GPL (άδεια διανομής).

Αλλά ας πάμε λίγο πίσω. Νωρίτερα αυτόν το μήνα, οι Moglen και Mishi Choudhary, και οι δύο μέλη του Software Freedom Law Center, ανέπτυξαν στο κατάμεστο πλήθος του συνεδρίου Re: publica στη Γερμανία την ανησυχητική προοπτική για τους Homo sapiens.

«Αυτή είναι η τελευταία γενιά στην οποία η ανθρώπινη φυλή έχει μια επιλογή», δήλωσε ο Moglen κατά την κοινή εναρκτήρια ομιλία τους στη διάσκεψη των μέσων ενημέρωσης και τεχνολογίας. «Το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης φυλής δεν ξέρει ποια είναι η επιλογή αυτή, και αν εμείς εδώ, που γνωρίζουμε, δεν τους βοηθήσουμε να καταλάβουν», είπε, «αν δεν τους δώσουμε την απόδειξη της αρχής συν τον “εκτελούμενο”  κώδικα, η επανάσταση θα είναι πια αδύνατη.»

Ο Moglen είναι καθηγητής νομικής στο Columbia και ένα πολύ γνωστό πρόσωπο στο κίνημα του ελεύθερου λογισμικού. Ως γενικός σύμβουλος στο Free Software Foundation για πολλά χρόνια, βοήθησε τον Richard M. Stallman να συντάξει την GPLv3. Έλαβε το βραβείο πρωτοπορίας από το EFF (Electronic Frontier Foundation) το 2003, και είναι ο συγγραφέας του The dotCommunist Manifesto, μεταξύ πολλών άλλων έργων. Η Choudhary είναι νομική σύμβουλος του SFLC (Software Freedom Law Center) και στο παρελθόν εργάστηκε ως συνήγορος ενωπίον του Υψηλόβαθμου Δικαστηρίου και του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ινδίας.

«Η ομιλία μας στο Βερολίνο σχεδιάστηκε για να εξηγήσει τις δύο κύριες μορφές απειλής για την ανθρώπινη αυτονομία,» ανέφερε ο Moglen στην Ars αργότερα σε συνέντευξη. «Η πρώτη, ο αδιάκοπος συμπεριφοριστικός υπολογισμός της οικονομίας της προσοχής, και η δεύτερη, η παρασιτική συμπεριφορά του δεσποτισμού, ή τουλάχιστον ο κοινωνικός έλεγχος, υποστηριζόμενος ή ενεργοποιημένος από το κράτος, πάνω σε αυτό το δίκτυο

Το πρόβλημα, όπως είπε, αρχίζει με τη διαφήμιση.

 

“Φτηνός ολοκληρωτισμός”

Ο Moglen υποστήριξε στο Βερολίνο ότι η διαδικτυακή διαφήμιση παρέχει τη δυνατότητα ολοκληρωτικού ελέγχου: «Χτίζουμε έναν τέλειο δεσποτισμό και νομίζουμε ότι απλώς βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης.»

Το πρόβλημα, εξήγησε στην Ars, είναι ότι το Διαδίκτυο σήμερα υπονομεύει την ανθρώπινη αυτονομία, και επιδιώκει να ελέγξει τη συμπεριφορά μας. «Η ιδέα ότι η διαφήμιση εξακολουθεί να αφορά κατά κύριο λόγο την εμφάνιση ενός διαφημιστικού είναι μερικώς υπεύθυνη για το φταίξιμο.»

Οι μεγάλες πλατφόρμες όπως το Facebook, η Google και το Twitter, στα οποία ο Moglen αναφέρεται συλλογικά ως «μηχανή», πειραματίζονται με τους αναγνώστες δισεκατομμύρια φορές την ημέρα, προκειμένου να αιχμαλωτίσουν την προσοχή μας και να αλλάξουν τη συμπεριφορά μας, χωρίς να το καταλαβαίνουμε και σπάνια ενημερώνοντάς μας για να λάβουν συγκατάθεση.

«Ο ολοκληρωτισμός του 20ου αιώνα δεν κλιμακώθηκε πολύ καλά», είπε στο ακροατήριο. «Χρειάστηκε πάρα πολλά άτομα, χρειάστηκε όλο και περισσότερο φόβο που θα μπορούσε να παραχθεί μόνο από επεισόδια σοβαρής βίας. Άνθρωποι έπρεπε να εξαφανιστούν, άνθρωποι έπρεπε να σπάσουν, έπρεπε να φοβηθούν.»

«Ο ολοκληρωτισμός του 21ου αιώνα λύνει αυτά τα προβλήματα», είπε. «Δεν χρειάζονται τόσοι πολλοί άνθρωποι πια. Οι πλατφόρμες κάνουν τη δουλειά για εσάς.»

Τα επιχειρηματικά κίνητρα διατηρούν την επιτήρηση σε λειτουργία, εξήγησε η Choudhary. «Η παρακολούθηση και η πρόβλεψη της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι η νέα οικονομία», είπε. «Αυτό σημαίνει, επίσης, μια πιο αποτελεσματική τυραννία, μια όλο και πιο αναπόφευκτη φυλακή για την ανθρώπινη φυλή.»

Η μηχανή δεν μας αντιμετωπίζει ως ανθρώπινα όντα με νου και ελεύθερη βούληση, συνεχίζει ο Moglen, αλλά ως «συσχετισμούς ανάμεσα σε ερέθισμα και αντίδραση» προς διευθέτηση και πώληση σαν «εξορύξιμη ανθρώπινη προσοχή.»

Τόσο πολύτιμοι είμαστε ως εξορύξιμη προσοχή, είπε, που οι πλατφόρμες θέλουν να συνδέσουν και το υπόλοιπο της ανθρωπότητας μόνο και μόνο για να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα ακόμα περισσότερων.

 

Εδώ, αφήστε μας να μεταφέρουμε αυτά τα πακέτα δεδομένων για εσάς…

Λέει ο Moglen: «Αξίζει να μεταφέρουν τα πακέτα δεδομένων των ανθρώπων, προκειμένου να κερδίσουν την προσοχή και να κάνουν το πείραμά τους με τη συμπεριφορά τους. Αυτοκινούμενα οχήματα αξίζουν να κατασκευαστούν και να αναπτυχθούν έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να ξοδεύουν τον χρόνο τους στο Facebook, ενώ μετακινούνται. Στον 20ο αιώνα βάλαμε το ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο. Αυτό δεν λειτουργεί πια, γιατί θα πρέπει να έχετε μια αμφίδρομη σύνδεση… απαιτείται η ανθρώπινη προσοχή και η ανταπόκριση σε ερεθίσματα για να λειτουργήσουν αυτά τα μέσα.»

Η Choudhary συμφωνεί, επικροτώντας την απόφαση της Ινδίας να απορρίψει το πρόγραμμα του Facebook “free basics”, και ενθαρρύνει και άλλες χώρες να πράξουν το ίδιο. Η στάση του Facebook, είπε, είναι «Ας συνδέσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους στο διαδίκτυο, επειδή τα δεδομένα τους είναι αυτό που χρειαζόμαστε.»

Σε 10 χρόνια το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης φυλής θα είναι συνδεδεμένο με το Διαδίκτυο. Αλλά, ο Moglen προειδοποιεί ότι αν δεν κάνουμε τίποτα, δεν θα γίνουμε τίποτα περισσότερο από αντικείμενα που ελέγχονται από ισχυρές, αδιαφανείς εταιρείες.

«Αυτή θα έπρεπε να είναι η μεγαλύτερη στιγμή απελευθέρωσης, κοινωνικής δικαιοσύνης, η μεγαλύτερη οικονομική ευκαιρία στην ιστορία της ανθρωπότητας», είπε. «Αλλά δεν θα είναι,» γιατί οι κυβερνήσεις του κόσμου δεν μπορούν να αντισταθούν στο να εκμεταλλευτούν την κατάσταση.

 

Μια παρασιτική διακυβέρνηση

Όπως έκαναν σαφές οι αποκαλύψεις του Edward Snowden, η κυβέρνηση των ΗΠΑ απαιτεί πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών από την Google, το Facebook, το Twitter, και πολλές άλλες εταιρείες, με ή χωρίς την προηγούμενη άδεια των εταιρειών, και μετά μοιράζεται αυτά τα δεδομένα με άλλες κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο.

«Δεχόμαστε την εμπορική επιτήρηση επειδή θεμελιωδώς χρησιμοποιείται μόνο για την επίτευξη του κέρδους», δήλωσε ο Moglen στο Βερολίνο. «Ένα τέτοιο αδύναμο κίνητρο, στο οποίο λείπει η μοχθηρία, που μας κάνει να το αποδεχτούμε – έπειτα απ’ όλα τελικά μας μοιάζουν, απλώς προσπαθούν να βγάλουν τα προς το ζην.»

Όμως, τόνισε, τι θα γινόταν αν η ίδια η κυβέρνηση είχε προτείνει να κατασκευαστεί ακριβώς μια τέτοια συσκευή επιτήρησης;

«Θα είχαμε πει, ότι είναι χωρίς αμφιβολία το κακό που πολεμήσαμε κατά τον 20ο αιώνα, εκείνο για το οποίο έχουμε πεθάνει, ή κάναμε εκατομμύρια άλλους να πεθάνουν, για να το αποτρέψουμε  να συμβεί».

Η αντίδραση του κοινού στην εναρκτήρια ομιλία ήταν, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτηρισμένη από κατάθλιψη και βαθιά ενδοσκόπηση. Ο Moglen το παραδέχτηκε στην Ars, λέγοντας «Ήταν μια δύσκολη ομιλία για τον κόσμο, επειδή δεν καταλήγει σε κάποιο αισιόδοξο μήνυμα.»

«Δυστυχώς», πρόσθεσε, «δεν έχουμε πολύ καιρό διαθέσιμο, και οι άνθρωποι που νοιάζονται γι’ αυτό δεν πρέπει να απογοητεύονται από την ακριβή περιγραφή του προβλήματος.»

Αντ’ αυτού, υποστήριξε, πρέπει να αγωνιστούμε για να ανακτήσουμε την προστασία της ιδιωτικής μας ζωής, προκειμένου να ανακτηθεί η χαμένη μας ελευθερία, και η επίλυση του προβλήματος αυτού ξεκινά με την αλλαγή του τρόπου που συζητάμε για την ιδιωτικότητα.

 

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και το παθητικό κάπνισμα

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής δεν είναι μια συμφωνία, υποστήριξε ο Moglen, μια συναλλαγή που κάνουμε διαβάζοντας και συμφωνώντας με τους όρους της υπηρεσίας (κάτι το όποιο, φυσικά, σχεδόν κανείς δεν κάνει). Αντίθετα, ανέφερε, η προστασία της ιδιωτικής ζωής είναι ένα οικολογικό πρόβλημα, όπως το παθητικό κάπνισμα. Το να αρνηθείστε να χρησιμοποιήσετε το Gmail, για παράδειγμα, έχει μικρή χρησιμότητα αν οι περισσότερες από τις επαφές σας χρησιμοποιούν την υπηρεσία – η Google εξακολουθεί να καταλήγει με ένα αντίγραφο του e-mail σας. Και στις δύο περιπτώσεις, αθώοι περαστικοί θα πληγωθούν.

«Η Βόρεια Αμερική, δεν έγινε μια ήπειρος ελεύθερη από το κάπνισμα, επειδή οι γενικοί χειρούργοι είπαν “το κάπνισμα σκοτώνει”» είπε στην Ars. «Η Βόρεια Αμερική έγινε μια ήπειρος μη-καπνιστών όταν οι άνθρωποι συνειδητοποίησαν ότι το παθητικό κάπνισμα ήταν επίσης θανατηφόρο. Ότι με το κάπνισμα στα σπίτια και τα αυτοκίνητά τους εξέθεταν τα παιδιά τους σε καρκινογόνες ουσίες. Αυτό προκάλεσε τους ανθρώπους να σκέφτονται διαφορετικά.»

Ο Moglen υποστήριξε ότι οι πάροχοι αυτών των πλατφορμών θα πρέπει να αναγκαστούν να αναφέρουν, με μεγαλύτερη σαφήνεια, και με όρους που μπορούν να διαβαστούν από ανθρώπους την «συναλλαγή» που προτείνουν: Επιθυμεί να απαιτηθεί από το  Facebook να  «πει με ειλικρίνεια σε κάθε γονέα στη γη» πως κατασκοπεύει τα παιδιά του όλη την ώρα μέσα στην ημέρα, και ότι «γνωρίζει περισσότερα για τα παιδιά σας από ό,τι θα μπορούσατε ποτέ να ξέρετε.» Υποστήριξε πως αν αναγκαστούν να γίνουν «ειλικρινείς για το τι κάνουν» η αλλαγή θα έρθει ως απαίτηση των ανθρώπων. Στο ενδιάμεσο όμως «ήρθε η ώρα να στήσουμε οδοφράγματα.»

 

Μια τελική πράξη αντίστασης στην τελευταία ευκαιρία

Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών εκτελούν εις βάθος ελέγχους των διαδικτυακών πακέτων σε κάθε τηλεφωνικό κουτί στην γωνιά του δρόμου, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί το κέρδος τους και εκεί, δήλωσε ο Moglen στο Βερολίνο, πρέπει να στηθούν τα οδοφράγματά μας.

«Δεν είμαστε πλέον σε θέση να οικοδομήσουμε το δίκτυο που θέλουμε, είμαστε μόνο σε θέση να αντισταθούμε στο δίκτυο που δεν θέλουμε», είπε.

«Σε έναν τέτοιο κόσμο , θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές στην πλευρά του δικτύου που βρίσκεται πιο κοντά σε εμάς», υποστήριξε. «Σε αυτό το τελευταίο χιλιόμετρο, στη τελευταία στάση, βρίσκεται το οδόφραγμα  που θα πρέπει να ανυψώσουμε εάν θέλουμε να κρατήσουμε μια ζώνη ελευθερίας γύρω μας.»

Ο Moglen προτείνει την τοποθέτηση «κουτιών ελευθερίας» (freedom boxes) σε κάθε γωνιά του δρόμου – με εξοπλισμό χαμηλού κόστους που θα τρέχουν ελεύθερο λογισμικό, τοποθετημένα παντού, θα κρυπτογραφούν τα πάντα, θα κάνουν τα πάντα ανώνυμα και θα τυφλώνουν τους παρόχους υπηρεσιών για τις δραστηριότητές μας.

«Έχουμε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να καλύψουμε το τελευταίο χιλιόμετρο του δικτύου, το οποίο μπορούμε επίσης να αντιληφθούμε σαν τον πλησιέστερο κόμβο προς τον ανθρώπινο νου», είπε. «Σε εκείνο το τελευταίο χιλιόμετρο, έχουμε μια τελευταία ευκαιρία. Να κάνουμε το δίκτυο να λειτουργεί για τους ανθρώπους αντί της μηχανής.»

Αν αποτύχουμε να το καταφέρουμε αυτό σύντομα, είπε, αυτό σημαίνει «το τέλος της ελευθερίας της έκφρασης», και «αιώνια τυραννία».

 

Το μυστήριο της ανθρώπινης ελευθερίας

Η ελευθερία της έκφρασης, λέει ο Moglen στην Ars, μπορεί να είναι δυνατή μόνο όταν η υποδομή των επικοινωνιών λειτουργεί προς όφελος του λαού. Αυτό ισχύει εξίσου με το δικαίωμά μας να συγκεντρωνόμαστε σε δημόσιους δρόμους και πάρκα για να διαμαρτυρηθούμε, όπως με το να συγκεντρωνόμαστε διαδικτυακά.

Αλλά μια αποτυχία στο να υπερασπιστούμε την υποδομή επικοινωνιών ως κοινό κτήμα για κοινό όφελος, λέει, θα έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο την απώλεια της ανθρώπινης αυτονομίας, αλλά και την υποβάθμιση της σκέψης μας σε τίποτα περισσότερο από εκείνη των εντόμων σε μια υπάκουη αποικία.

«Αλλάζουμε το ανθρώπινο περιβάλλον πολύ γρήγορα και μετατρεπόμαστε σε έναν συνδεδεμένο υπερ-οργανισμό, όπως τα μυρμήγκια σε ένα λόφο», είπε, «και συνδεδεόμαστε όχι για να ελευθερώσουμε τον καθένα μας με στόχο μια ανώτερη ενασχόληση, αλλά για να δημιουργήσουμε έναν ενδιάμεσο οργανισμό, την τεχνολογία της “αγοράς προσοχής”, και να παρέχουμε πρόσβαση στο μυαλό μας όλη την ώρα.»

«Όταν το κάνουμε αυτό», είπε, «αρχίζουμε να αλλάζουμε τη φύση της ανθρώπινης σκέψης.»

Αυτό που διακυβεύεται, υποστήριξε, είναι ο ίδιος ο ανθρωπισμός – οι αξίες της ισότητας, της ελευθερίας και της δημοκρατίας που έχουμε διαφυλάξει για αιώνες. Και αν δεν δράσουμε, αυτές οι αξίες θα μαραθούν και θα πεθάνουν και εμείς θα ζήσουμε, σαν μυρμήγκια, σε ένα μυαλό-κυψέλη το οποίο ελέγχεται από κατασκόπους και επιχειρήσεις, απογυμνωμένο από την πολιτική μας ελευθερία, την ελευθερία έκφρασής, ακόμα και την ελευθερία της σκέψης – κατακερματισμένοι, απρόθυμοι συμμετέχοντες σε ένα παγκόσμιο πείραμα κοινωνικού ελέγχου.

Πρέπει να δράσουμε τώρα, λέει ο Moglen στην Ars. «Δεν υπάρχει χρόνος. Μέχρι το 2025 όλα θα έχουν τελειώσει.»

Δόθηκε στην δημοσιότητα σήμερα ένα μέρος των συμπερασμάτων που προήλθαν μετά από τον ελέγχο στα Bitcoin ανταλλακτήρια της Κίνας που έχει ξεκινήσει εδώ και μέρες από την κεντρική τράπεζα της χώρας.

Σύμφωνα με αυτή την έκθεση το margin trading δηλαδή η πίστωση των πελατών τους για να διαπραγματεύονται την ισοτιμία του bitcoin θεωρείτε εκτός των κανονισμών λειτουργίας τους και πρέπει να σταματήσει άμεσα ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι θα επιβληθούν ποινές.

Τα ανταλλακτήρια έχουν ήδη συμμορφωθεί σε αυτή την απόφαση καθώς το margin trading στις πλατφόρμες τους σταμάτησε άμεσα την μέρα που ξεκίνησε ο κρατικός έλεγχος.

O CEO του μεγαλύτερου Bitcoin ανταλλακτήριου σε όγκο συναλλαγών στο κόσμο του BTCC πάντως δηλώνει ότι θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά με τις ρυθμιστικές αρχές της Κίνας και ως επιχείρηση θα προσπαθούν να εφαρμόζουν όλους τους κανονισμούς στην λειτουργία τους. Ακόμα θεωρεί ότι η ρύθμιση της αγοράς του ψηφιακού νομίσματος στην χώρα είναι ένα απαραίτητο βήμα για την διάδοση και επιτυχία του ψηφιακού νομίσματος.

“BTCC will continue to actively cooperate with the central bank and its associated departments and carry out rectifications. BTCC is currently operating normally,”

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το μόνο ανταλλακτήριο που συνεχίζει να προσφέρει marging trading είναι το OKCoin που έχει όμως την έδρα του στο Hong Kong αυτό μόνο στους πελάτες εκτός Κίνας.

 

 

The post Η κεντρική τράπεζα της Κίνας απαγορεύει το margin trading στα ανταλλακτήρια της χώρας appeared first on .

Το OpenSCAD είναι ένα λογισμικό για τη δημιουργία τρισδιάστατων CAD μοντέλων. Είναι ελεύθερο λογισμικό και διατίθεται σε διάφορες εκδόσεις για διαφορετικές πλατφόρμες λογισμικών, Linux/UNIX, Windows και Mac OS X και  εξαιρετικά χρήσιμο για όσους τυπώνουν 3D αντικείμενα και χρειάζονται ένα λογισμικό επεξεργασίας (για αρχεία του αποθετηρίου Thingiverse) και 3D modeling.

openscad_6268781

Με τον όρο "3D modeling" εννοούμε το σχεδιασμό ενός τρισδιάστατου σχήματος, τη δημιουργία του μοντέλου και την απεικόνιση του σε ψηφιακή μορφή αναγνώσιμη από υπολογιστή. Είναι γενικά το πρώτο βήμα που απαιτείται για μια σειρά από εφαρμογές: για παράδειγμα, για την κατασκευή φυσικών αντικειμένων  ή για καθαρά "εικονικές χρήσεις", όπως εικόνες  3D, γραφικά ή ταινίες.

Υπάρχουν δύο 3D τεχνικές μοντελοποίησης: η χειροκίνητη και η αλγοριθμική. Ένα μοντέλο 3D μπορεί επίσης να ληφθεί με τη σάρωση ενός πραγματικού αντικειμένου. Η "χειροκίνητη μέθοδος" είναι εμπνευσμένη από την παραδοσιακή γλυπτική, όπου μπορείτε να χειριστείτε ένα υλικό μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό σχήμα. Με την αλγοριθμική μοντελοποίηση μπορείτε να περιγράψετε το αντικείμενο με τεχνικές προγραμματισμού, και είναι οι πλέον κατάλληλες τόσο για την επίτευξη μοντέλων υψηλής ακρίβειας και την αναπαραγωγή όμοιων μοντέλων.

Υπάρχουν πολλά υπολογιστικά μοντέλα  και μορφές αρχείων: ένα από τα πιο κοινά που χρησιμοποιείται από πολλά δημοφιλή λογισμικά όπως το Blender ή το Google SketchUp, χρησιμοποιεί polygon meshes για να περιγράψει την εξωτερική επιφάνεια του μοντέλου. Μια άλλη μέθοδος που αξίζει να αναφερθεί είναι η constructive solid geometry (CSG),  η οποία περιγράφει το σύνολο του όγκου του μοντέλου,  ξεκινώντας από απλά πρωτόγονα σχήματα, όπως κύβοι, κύλινδροι, σφαίρες και συνδυάζοντας το ένα στο άλλο μέσα από τα ενώσεις, διασταυρώσεις και διαφορές.

Όπως μπορείτε να φανταστείτε, η ρεαλιστική αναπαράσταση των οργανικών μορφών με αυτό το σύστημα απαιτεί πολλή δουλειά. Αλλά είναι ένα πολύ κατάλληλο σύστημα για την αναπαράσταση μηχανικών μερών. Ανάλογα με τους στόχους που θέλετε να επιτύχετε, θα πρέπει να δώσετε προσοχή σε αρκετά θέματα μοντελοποίησης: στα  μοντέλα 3D είναι σημαντική η «εξωτερική» και η οπτική απόδοση και οι επιφανειακές τους ιδιότητες, αλλά όταν το μοντέλο πρέπει να είναι γίνει φυσικό, η πραγματική δομή  του αντικειμένου και οι μηχανικές του ιδιότητες  είναι θεμελιώδους σημασίας. Γι 'αυτό το στόχο, η 3D μοντελοποίηση με βάση το constructive solid geometry είναι εξαιρετικά χρήσιμη.

Το OpenSCAD είναι ένα ελεύθερο λογισμικό για τη δημιουργία μοντέλων 3D  με βάση την constructive solid geometry, και υπερέχει στη μοντελοποίηση αντικειμένων που απαιτούν ακρίβεια: από το πιο απλό σχήμα σαν ορθογώνιο κουτί μέχρι και πολύπλοκες δομές ή μηχανισμούς.

tridimake-tutorial

Μια άλλη χαρακτηριστική λειτουργία του OpenSCAD είναι ότι τα μοντέλα δεν δημιουργούνται με την περιήγηση του ποντικιού, αλλά περιγράφονται αλγοριθμικά σε μια απλή γλώσσα προγραμματισμού: αυτό είναι ένα από τα απλούστερα user interfaces, που σας επιτρέπουν να επιτευχθεί η ακρίβεια που απαιτείται από τις εφαρμογές CNC και επίσης παρέχει χρήσιμα εργαλεία για να κατασκευάσετε σύνθετα  αντικείμενα από μαθηματικούς τύπους.

Διαβάστε περισσότερα και δοκιμάστε το  OpenScad

Πηγή άρθρου: http://www.open-electronics.org

To Wikimedia Community User Group Greece και η φεμινιστική συλλογικότητα Το Μωβ σας καλεί στην ανοιχτή συζήτηση και το εργαστήριο που διοργανώνουμε με θέμα «Ενίσχυση της γυναικείας οπτικής στη Wikipedia», στα πλαίσια της δράσης «Γιατί οι γυναίκες δεν γράφουν στη Wikipedia;», το Σάββατο 18/02/2017, 6-8μμ, στο Art Garage, Σολωμού 13, Εξάρχεια, Αθήνα.

enischisi_tis_ginekias_optikis_sti_wikipedia

Ο κ. Μάριος Μαγιολαδίτης, μέλος του Wikimedia Community User Group Greece, θα παρουσιάσει καταρχάς την πορεία της ελεύθερης διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia από το 2001 μέχρι σήμερα, και θα επικεντρωθεί στο ζήτημα του «χάσματος των φύλων» που παρατηρείται στην Wikipedia, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως. Ειδικά η Ελληνική Wikipedia έχει λίγα λήμματα για γυναικεία ζητήματα, για τα δικαιώματα, τις θέσεις και τους αγώνες των γυναικών και του φεμινιστικού κινήματος. Επιπλέον η Ελληνική κοινότητα της Wikipedia είναι βασικά ανδροκρατούμενη, με μικρή ενεργή συμμετοχή γυναικών.

Στη συνέχεια θα συζητήσουμε για τις αιτίες και τις συνέπειες της μικρής συμμετοχής των γυναικών, του περιορισμένου αριθμού λημμάτων που αφορούν στις γυναίκες και το γυναικείο ζήτημα, των επιθέσεων που δέχονται οι γυναίκες μέσω του διαδικτύου, του σεξιστικού περιεχομένου διαφόρων λημμάτων, και της απουσίας γυναικείας ματιάς γενικότερα σε μια σειρά από ζητήματα.

Τέλος, με στόχο να αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση, θα παρακολουθήσουμε το εργαστήριο του κ. Μάριου Μαγιολαδίτη για την αύξηση και υποστήριξη των γυναικών λημματογράφων στη Wikipedia, τη δημιουργία και επέκταση των λημμάτων γυναικείου ενδιαφέροντος, και την ενίσχυση της γυναικείας οπτικής στα υπάρχοντα λήμματα.

Παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή στο e-mail: magioladitis@wikimedia.gr

 

Διεύθυνση: Art Garage, Σολωμού 13, Εξάρχεια, Αθήνα

Facebook event

Πηγή άρθρου: http://blog.wikimedia.gr

LulzBot TAZ 6

TAZ 6 Dragon Knocker

Ο LulzBot TAZ 6 είναι ο πιο αξιόπιστος και εύκολος στη χρήση επιτραπέζιος 3D εκτυπωτής. Με καινοτόμο σύστημα self-leveling και αυτό-καθαρισμού και αρθρωτό σχεδιασμό κεφαλής για ευέλικτες και πολλαπλών υλικών αναβαθμίσεις. Με αποδεδειγμένη εμπειρία 3D εκτύπωσης και έχοντας έναν από τους μεγαλύτερους όγκους εκτύπωσης στην κατηγορία του ο LulzBot TAZ 6 είναι έτοιμος για δουλειά.

     

LulzBot Mini

LulzBot Mini with Spool

LulzBot Mini with Spool

Ο LulzBot Mini είναι ένας 3D εκτυπωτής υψηλών αποδόσεων ο οποίος είναι τέλειος για χρήση στο σπίτι, από σχεδιαστές, μηχανικούς, αρχιτέκτονες, εκπαιδευτικούς και οποιονδήποτε ψάχνει για έναν εύκολο στη χρήση 3D εκτυπωτή.

  

Αγοράστε τον LulzBot 3D εκτυπωτή σας από το CommonsLab.

 • Πάνω από 2 χρόνια εμπειρίας με τον LulzBot 3D εκτυπωτή.
 • Δωρεάν μια ώρα εκπαίδευση στο λογισμικό Cura LulzBot Edition.
 • Δωρεάν ταχυδρομικά.
 • Εμπειρη υποστήριξη.
 • Υποστηρίζετε οικονομικά την προσπάθεια μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης βασισμένης στο open source software & hardware.

LulzBot TAZ close-up

Η Coinbase διαχειρίστρια εταιρεία του ομώνυμου ανταλλακτήριου και του ανταλλακτήριου GDAX ανακοίνωσε ότι ανήκει πλέον στην λίστα με τις σχετικά λίγες εταιρείες που έχουν λάβει την αδειοδότηση BitLicence της πολιτείας της Νέας Υόρκης σχετικά με την λειτουργία των επιχειρήσεων με δραστηριότητα γύρω από τα ψηφιακά νομίσματα.

Μετά την αδειοδότηση της οι πολίτες της Νέας Υόρκης θα έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν όλες τις λειτουργίες της πλατφόρμας του ανταλλακτήριου.

Η αυστηρότητα του πρώτου νομοθετικού πλαισίου που θεσπίστηκε από την πολιτεία της Νέας Υόρκης το 2015 δημιούργησε ένα κύμα φυγής στα bitcoin και blockchain startup που διατηρούσαν εκεί την έδρα τους.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι μέχρι σήμερα μόνο 22 startup έχουν λάβει αυτή την άδεια λειτουργίας.

 

The post H Coinbase λαμβάνει αδειοδότηση λειτουργίας στην Νέα Υόρκη appeared first on .

Οι hackers μερικές φορές περιγράφουν την εργασία τους ως μια ακριβή διαδικασία μάθησης κάθε λεπτομέρειας ενός συστήματος -καλύτερα ακόμα κι από ότι μπορεί να το γνωρίζει κι ο ίδιος ο σχεδιαστής του- και έτσι φθάνουν βαθιά μέσα σε αυτό για να βρουν και να εκμεταλλευτούν τα κρυμμένα ελαττώματα του. Αλλά εξίσου συχνά, γίνεται σχεδόν το αντίθετο, μια βασικά τυχαία διαδικασία γίνεται πάνω στην μηχανή και βλέπουν το τι θα συμβεί. Ανάγοντας αυτή την τυχαία διαδικασία δοκιμών σε μια προσεκτικά εφαρμόσιμη τέχνη τύπου δοκιμής-και-λάθους, γίνεται αυτό που οι χάκερ αποκαλούν “fuzzing” -ένα ισχυρό εργαλείο για την εκμετάλλευση των τρωτών σημείων τόσο των υπολογιστών όσο και της άμυνας.

TL;DR: fuzzing είναι συνήθως η αυτοματοποιημένη διαδικασία εισαγωγής τυχαίων δεδομένων σε ένα πρόγραμμα και η ανάλυση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν για να βρεθούν δυνητικά αξιοποιήσιμα σφάλματα.

010412_1728_fuzzingappl11

Στον κόσμο της ασφάλειας του κυβερνοχώρου, το fuzzing είναι συνήθως η αυτοματοποιημένη διαδικασία για την εξεύρεση δυνητικά εκμεταλλεύσιμων (hackable) σφαλμάτων λογισμικού, τροφοδοτώντας τυχαία με διαφορετικές παραλλαγές από δεδομένα σε ένα πρόγραμμα στόχο, έως ότου μία από αυτές τις παραλλαγές να αποκαλύψει μια ευπάθεια. Είναι μια παλιά, αλλά όλο και πιο κοινά χρησιμοποιούμενη διαδικασία, τόσο για τους χάκερ που αναζητούν τρωτά σημεία για την αξιοποίηση τους όσο και από τους υπερασπιστές που προσπαθούν να τα βρουν πρώτοι για να τα διορθώσουν. Και σε μια εποχή που ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει ισχυρούς υπολογιστικούς πόρους για να βομβαρδίσει μια εφαρμογή-θύμα με δεδομένα-σκουπίδια σε αναζήτηση ενός bug (σφάλματος), έχει γίνει ένα ουσιαστικό μέτωπο πολέμου στην κούρσα των εξοπλισμών για τις zero-day.

Σε σύγκριση με την παραδοσιακή χρήση της αντίστροφης μηχανικής (reverse engineering), “είναι ένα είδος χαζής επιστήμης”, λέει ο Pedram Amini, προϊστάμενος τεχνολογίας της εταιρείας ασφάλειας στον κυβερνοχώρο InQuest και συν-συγγραφέας του βιβλίου “Fuzzing: Brute Force Vulnerability Discovery”. “Ρίχνεις ένα σωρό δεδομένα σε ένα πρόγραμμα, τα μεταλλάσσεις γρήγορα και στηρίζεσαι στην παρακολούθηση του λογισμικού για να βρεις όταν κάτι κακό συμβεί, αντί να κάνεις σχολαστική χαρτογράφηση της ροής δεδομένων για να βρεις ένα σφάλμα… Είναι ένας τρόπος για να πετύχεις πολλά σφάλματα μαζί πολύ γρήγορα”.

Ένας χάκερ που κάνει fuzzing στον Internet Explorer, για παράδειγμα, θα μπορούσε να τρέξει το πρόγραμμα περιήγησης της Microsoft σε ένα εργαλείο εντοπισμού σφαλμάτων, έτσι ώστε να μπορεί να παρακολουθεί κάθε εντολή που εκτελείται από το πρόγραμμα στη μνήμη του υπολογιστή. Στη συνέχεια, θα κατευθύνει το πρόγραμμα περιήγησης στον δικό του web server, έναν που είναι σχεδιασμένος για να τρέξει το πρόγραμμα fuzzing. Αυτός ο fuzzer θα δημιουργήσει χιλιάδες ή ακόμα και εκατομμύρια διαφορετικές ιστοσελίδες και θα τις φορτώσει στο στόχο, που είναι το πρόγραμμα περιήγησης, προσπαθώντας με την εφαρμογή της μιας μεταβολής μετά την άλλη στον κώδικα HTML και στα JavaScript, για να δει πώς ανταποκρίνεται το πρόγραμμα περιήγησης. Μετά από μέρες ή ακόμα και εβδομάδες ή μήνες από αυτές τις αυτοματοποιημένες δοκιμές, ο χάκερ θα έχει καταγραφές από τις χιλιάδες φορές που το πρόγραμμα περιήγησης κατέρρευσε, καθώς προσπαθούσε να απαντήσει σε κάθε μια από αυτές τις εισαγωγές.

fuzz1

Αυτές οι καταρρεύσεις από μόνες τους δεν είναι τόσο χρήσιμες για επιθέσεις όσο ως απλές ενοχλήσεις, ο πραγματικός στόχος του fuzzing δεν είναι απλώς να καταρρεύσει ένα πρόγραμμα, αλλά για να το παραβιάσεις. Έτσι, ένας χάκερ θα ξεχωρίσει τις διάφορες εισαγωγές fuzz, που οδήγησαν σε καταρρεύσεις για να δει το τι είδους σφάλματα προκαλούνται. Για κάποιο μικρό σύνολο από περιπτώσεις, αυτές οι καταρρεύσεις μπορεί να συμβαίνουν για κάποιον ενδιαφέροντα λόγο -για παράδειγμα, επειδή η είσοδος προκάλεσε στο πρόγραμμα την εκτέλεση εντολών που αποθηκεύονται σε λάθος μέρος στη μνήμη. Και σε αυτές τις περιπτώσεις ο χάκερ θα μπορούσε κατά καιρούς να είναι σε θέση να γράψει τις δικές του εντολές σε αυτήν τη θέση μνήμης, ξεγελώντας το πρόγραμμα να κάνει αυτό που θέλει αυτός- κάτι που είναι το ιερό δισκοπότηρο της πειρατείας, γνωστό ως εκτέλεση κώδικα (code execution ). “Τραντάζεις ένα δέντρο πραγματικά δυνατά και χρησιμοποιείς μια σειρά από φίλτρα που μαζεύουν ότι πέφτει”, λέει ο Amini. “Τελικά θα ξεχωρίσουν τα φρούτα, που θα πέσουν ανάμεσα στα άλλα”.

Η μέθοδος fuzzing είναι η χρήση τυχαίων πακέτων από δεδομένα για να ξεθάψεις τα σφάλματα που συμβαίνουν ως ατυχήματα. Το 1987, ο professor Barton Miller στο University of Wisconsin στο Madison προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή VAX που ήταν στο γραφείο του μέσω ενός τερματικού από το σπίτι του. Αλλά συνδέονταν με το μηχάνημα UNIX πάνω από μια τηλεφωνική γραμμή χρησιμοποιώντας ένα παλιομοδίτικο μόντεμ χωρίς διόρθωση σφαλμάτων και μια καταιγίδα έβαζε θόρυβο πάνω στις εντολές που πληκτρολογούσε. Τα προγράμματα πάνω στον VAX κατέρρεαν. “Χμμμμ, αυτό φαίνεται παράξενο και μάλλον θα πρέπει να το μελετήσουμε”, σκέφτηκε.

Με μια ομάδα φοιτητών, ο Miller δημιούργησε το πρώτο εργαλείο fuzzing κατασκευασμένο με εδικό σκοπό για να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την μέθοδο του του να πέφτεις τυχαία πάνω σε κενά ασφαλείας και υπέβαλε μια εργασία σχετικά με αυτό σε συνέδρια . “Η κοινότητα λογισμικού έπεσε πάνω μου να με φάει. ‘Πού είναι το τυπικό σου μοντέλο;” Μου είπαν. Ήθελα να τους πω ότι ‘Απλά προσπαθώ να βρω σφάλματα’. Ήταν σαν να περπατούσα πάνω σε αναμμένα κάρβουνα”, θυμάται. “Σήμερα, αν είσαι ένας χάκερ που προσπαθεί να σπάσει ένα σύστημα, το πρώτο πράγμα που θα κάνεις είναι μια δοκιμή fuzz  πάνω του”. (βλ. “Fuzz Testing of Application Reliability ”, UW-MADISON, Computer Sciences)

Στην πραγματικότητα, το fuzzing έχει εξελιχθεί από μια τεχνική χαμηλού προϋπολογισμού που χρησιμοποιούνταν από μεμονωμένους χάκερ σε ένα είδος βασικού τμήματος ελέγχου ασφάλειας που εκτελείται από μεγάλες εταιρείες για τον δικό τους κώδικα. Οι μεμονωμένοι hackers μπορούν να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες όπως αυτή της Amazon, για να θέσουν στρατιές εκατοντάδων υπολογιστών που θα κάνουν fuzz δοκιμή σε ένα πρόγραμμα παράλληλα. Και τώρα εταιρείες όπως η Google αφιερώνουν επίσης τους δικούς τους σημαντικούς πόρους από τους server τους για να ρίχνουν τυχαίο κώδικα σε προγράμματα για να βρουν τις αδυναμίες τους και πιο πρόσφατα χρησιμοποιούν μαζί με το fuzzing και την μηχανική μάθηση (machine learning) για να βελτιώσουν τη διαδικασία . Εταιρείες όπως η Peach Fuzzer (link is external) και η Codenomicon , έχουν χτίσει ακόμη και ολόκληρες επιχειρήσεις γύρω από αυτή τη διαδικασία.

Όλα αυτά, υποστηρίζει ο Amini, έκαναν το fuzzing πιο επίκαιρο παρά ποτέ. “Οι εταιρίες λογισμικού το κάνουν αυτό ως ένα τυπικό μέρος του κύκλου ανάπτυξής τους”, λέει. “Είναι μια μεγάλη επένδυση, και συμβάλλει στη βελτίωση της ασφάλειας του κόσμου στο λογισμικό που είναι για όλους”.

Πηγή άρθρου: https://www.wired.com/

Μετάφραση: http://waves.pirateparty.gr

Από το Σάββατο 14 Ιανουαρίου είναι πλέον διαθέσιμη η νέα έκδοση του πλαισίου εργασίας του KDE. Ακολουθώντας έναν μηνιαίο κύκλο εκδόσεων, έχουμε φτάσει ήδη στην έκδοση 5.30 του πλαισίου εργασίας ή αλλιώς KDE Frameworks. Αξίζει να σημειώσουμε πως, αν και όχι τόσο ορατές στον τελικό χρήστη, οι ενημερώσεις του πλαισίου εργασίας έχουν σημαντική επίδραση στις εφαρμογές και τον χώρο εργασίας σε μεσοπρόθεσμο διάστημα, καθώς σε αυτό βασίζεται η ανάπτυξή του λογισμικού της κοινότητας του KDE. Φυσικά, το πλαίσιο εργασίας αποτελεί και ένα από τα αντικείμενα της μεταφραστικής ομάδας. Επομένως, κάθε νέα έκδοση του KDE Frameworks έρχεται και με ενημερώσεις στην ελληνική μετάφραση.

kde_qt

Τι είναι το KDE Frameworks;

Το KDE Frameworks είναι ένα σύνολο από βιβλιοθήκες που προστίθενται στην Qt και παρέχουν μια σειρά ευκολιών και επιπλέον λειτουργικοτήτων στους προγραμματιστές, οι οποίες έχουν δοκιμαστεί λεπτομερώς από την κοινότητα των προγραμματιστών του KDE και έρχονται με φιλικούς όρους αδειοδότησης.

Τι μας φέρνει το KDE Frameworks 5.30;

Στη νέα κυκλοφορία θα βρούμε μια πληθώρα βελτιώσεων και νέων χαρακτηριστικών, από τα εικονίδια του Breeze μέχρι το πλαίσιο εργασίας KPackage και το KIO. Για να αποκτήσετε μια πλήρη εικόνα του τι αλλάζει, δείτε τη σχετική ανακοίνωση της κοινότητας.

Πώς θα το εγκαταστήσω;

Λογικά δε χρειάζεται να κάνετε τίποτε παραπάνω από το να κρατάτε το σύστημά σας ενημερωμένο, καθώς σε λίγες ημέρες, αν όχι ήδη, θα είναι διαθέσιμο στα αποθετήρια της διανομής σας. Αν παρόλα αυτά θέλετε να το μεταγλωττίσετε μόνοι σας, δείτε τις σχετικές οδηγίες.

Πηγή άρθρου: http://www.kde.gr

Ενίσχυση της γυναικείας οπτικής στη Wikipedia.jpgTo Wikimedia Community User Group Greece και η φεμινιστική συλλογικότητα Το Μωβ σας καλούμε στην ανοιχτή συζήτηση και το εργαστήριο που διοργανώνουμε με θέμα «Ενίσχυση της γυναικείας οπτικής στη Wikipedia», στα πλαίσια της δράσης «Γιατί οι γυναίκες δεν γράφουν στη Wikipedia;», το Σάββατο 18/02/2017, 6-8μμ, στο Art Garage, Σολωμού 13, Εξάρχεια, Αθήνα.

Ο κ. Μάριος Μαγιολαδίτης, μέλος του Wikimedia Community User Group Greece, θα παρουσιάσει καταρχάς την πορεία της ελεύθερης διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia από το 2001 μέχρι σήμερα, και θα επικεντρωθεί στο ζήτημα του «χάσματος των φύλων» που παρατηρείται στην Wikipedia, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως. Ειδικά η Ελληνική Wikipedia έχει λίγα λήμματα για γυναικεία ζητήματα, για τα δικαιώματα, τις θέσεις και τους αγώνες των γυναικών και του φεμινιστικού κινήματος. Επιπλέον η Ελληνική κοινότητα της Wikipedia είναι βασικά ανδροκρατούμενη, με μικρή ενεργή συμμετοχή γυναικών.

Στη συνέχεια θα συζητήσουμε για τις αιτίες και τις συνέπειες της μικρής συμμετοχής των γυναικών, του περιορισμένου αριθμού λημμάτων που αφορούν στις γυναίκες και το γυναικείο ζήτημα, των επιθέσεων που δέχονται οι γυναίκες μέσω του διαδικτύου, του σεξιστικού περιεχομένου διαφόρων λημμάτων, και της απουσίας γυναικείας ματιάς γενικότερα σε μια σειρά από ζητήματα.

Τέλος, με στόχο να αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση, θα παρακολουθήσουμε το εργαστήριο του κ. Μάριου Μαγιολαδίτη για την αύξηση και υποστήριξη των γυναικών λημματογράφων στη Wikipedia, τη δημιουργία και επέκταση των λημμάτων γυναικείου ενδιαφέροντος, και την ενίσχυση της γυναικείας οπτικής στα υπάρχοντα λήμματα. Παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή στο e-mail: magioladitis@wikimedia.gr

Σας περιμένουμε!

Διεύθυνση: Art Garage, Σολωμού 13, Εξάρχεια, Αθήνα.

Σύνδεσμοι

images12Αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα, τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία!

Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις για τις επόμενες εβδομάδες ή να καταχωρίσετε τη δική σας εκδήλωση στο: https://ellak.gr/events

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε:

 

Ημερομηνία / Ώρα

Εκδήλωση

Δευτέρα

01/01/2017 – 31/01/2017
Ολοήμερο

Privacy Month Campaign 2017
16/01/2017 – 20/01/2017
Ολοήμερο
linux.conf.au 2017
Wrest Point Convention Centre, Sandy Bay
16/01/2017
18:00 – 20:00
Σχολείο Ανοιχτού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου
76o Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, Αθήνα
16/01/2017
19:00 – 21:00
SatNOGS weekly meeting
Hackerspace.gr, Αθήνα

Τρίτη

17/01/2017
18:00 – 20:00

Σχολείο Εγκατάστασης και ρύθμισης Ubuntu Linux
76o Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, Αθήνα

Τετάρτη

18/01/2017 – 19/01/2017
Ολοήμερο

WikiToLearn CONF INDIA 2017
LNMIIT Jaipur, Jaipur
18/01/2017
16:30 – 19:30
Σειρά μαθημάτων πληροφορικής από το GreekLUG
GeekLUG, Πυλαία Θεσσαλονίκη
18/01/2017
18:00 – 20:00
Σχολείο Open Street Map
76o Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, Αθήνα
18/01/2017
19:00 – 21:00
Libre Space Foundation weekly engineering
Hackerspace.gr, Αθήνα
18/01/2017
19:00 – 21:00
Μηνιαίο Social Bitcoin και Blockchain meetup στην Αθήνα
Asian Taste, Athens

Πέμπτη

19/01/2017
19:00 – 21:00

Arduino Working Group / Clock
Hackerspace.gr, Αθήνα

Παρασκευή

20/01/2017
Ολοήμερο

DataBusiness Challenge – Final Sprint
Turku: SparkUp, Turku
20/01/2017
18:00 – 20:00
Σχoλείο Βικιπαίδειας
76o Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, Αθήνα

Σάββατο

21/01/2017
09:00 – 17:00

UK Gov Camp 2017
National Audit Office, London
21/01/2017
16:30 – 19:30
Σειρά μαθημάτων πληροφορικής από το GreekLUG
GeekLUG, Πυλαία Θεσσαλονίκη

Κυριακή

22/01/2017 – 23/01/2017
Ολοήμερο

Business Model Hackathon
Impact Hub Athens, Athens
Say you have an automated process to create a report, which you then have to polish by hand, because there are adjustments that require human judgment. After three hours of polishing, you realize that the report is full of errors due to a bug in the initial reporting process. Is there a way to salvage the three hours of work you put into it?

Από το Σάββατο 14 Ιανουαρίου είναι πλέον διαθέσιμη η νέα έκδοση του πλαισίου εργασίας του KDE. Ακολουθώντας έναν μηνιαίο κύκλο εκδόσεων, έχουμε φτάσει ήδη στην έκδοση 5.30 του πλαισίου εργασίας ή αλλιώς KDE Frameworks. Αξίζει να σημειώσουμε πως, αν και όχι τόσο ορατές στον τελικό χρήστη, οι ενημερώσεις του πλαισίου εργασίας έχουν σημαντική επίδραση στις εφαρμογές και τον χώρο εργασίας σε μεσοπρόθεσμο διάστημα, καθώς σε αυτό βασίζεται η ανάπτυξή του λογισμικού της κοινότητας του KDE. Φυσικά, το πλαίσιο εργασίας αποτελεί και ένα από τα αντικείμενα της μεταφραστικής ομάδας. Επομένως, κάθε νέα έκδοση του KDE Frameworks έρχεται και με ενημερώσεις στην ελληνική μετάφραση.

KDE_QT

Τι είναι το KDE Frameworks;

Το KDE Frameworks είναι ένα σύνολο από βιβλιοθήκες που προστίθενται στην Qt και παρέχουν μια σειρά ευκολιών και επιπλέον λειτουργικοτήτων στους προγραμματιστές, οι οποίες έχουν δοκιμαστεί λεπτομερώς από την κοινότητα των προγραμματιστών του KDE και έρχονται με φιλικούς όρους αδειοδότησης.

Τι μας φέρνει το KDE Frameworks 5.30;

Στη νέα κυκλοφορία θα βρούμε μια πληθώρα βελτιώσεων και νέων χαρακτηριστικών, από τα εικονίδια του Breeze μέχρι το πλαίσιο εργασίας KPackage και το KIO. Για να αποκτήσετε μια πλήρη εικόνα του τι αλλάζει, δείτε τη σχετική ανακοίνωση της κοινότητας.

Πώς θα το εγκαταστήσω;

Λογικά δε χρειάζεται να κάνετε τίποτε παραπάνω από το να κρατάτε το σύστημά σας ενημερωμένο, καθώς σε λίγες ημέρες, αν όχι ήδη, θα είναι διαθέσιμο στα αποθετήρια της διανομής σας. Αν παρόλα αυτά θέλετε να το μεταγλωττίσετε μόνοι σας, δείτε τις σχετικές οδηγίες.

Η Ανοιχτή Επιστήμη – σε αντίθεση με την Ανοιχτή Πρόσβαση – δεν αφορά μόνο μια μορφή δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας.  Η Ανοιχτή επιστήμη στοχεύει να καλύψει και να ανοίξει όλη την διαδικασία της έρευνας:  από την μέθοδο σχεδιασμού για τη συλλογή δεδομένων για τους υπολογισμούς ως την τελική δημοσίευσή της.  Το λογισμικό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ουσιαστικά όλων των επιστημών στις μέρες μας, και σχεδόν όλα τα βήματα που εμπλέκονται σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα έχουν ανάγκες που καλύπτονται από τη χρήση  λογισμικού.

Και εδώ είναι ακριβώς το θέμα:  Το ιδιόκτητο λογισμικό δεν μπορεί να προσφέρει την προσέγγιση της διαφάνειας που απαιτείται για να διατηρήσει τα επιστημονικά πειράματα και τα αποτελέσματα, διαφανή και να με δυνατότητα να αναπαραχθούν.

robot-protest-dark_2016_plussy

 • Μόνο το Ελεύθερο Λογισμικό προσφέρει τη δυνατότητα να μελετήσει και να επαναχρησιμοποιήσει το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για την εν λόγω έρευνα και την καθολική πρόσβαση στην επιστήμη.
 • Μόνο το Ελεύθερο Λογισμικό προσφέρει διαφάνεια και συνεπώς τη δυνατότητα να ελέγχει τις μεθόδους (π.χ. μαθηματικούς υπολογισμούς του λογισμικού) που έχουν χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη των αποτελεσμάτων.
 • Και μόνο το Ελεύθερο Λογισμικό προσφέρει τη συνεργασία και την ανεξαρτησία της επιστήμης και εξασφαλίζει την αρχειοθέτηση των αποτελεσμάτων την ίδια στιγμή.

Για το FSFE, το λογισμικό που έχει αναπτυχθεί σε ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  Horizon 2020 θα πρέπει να δημοσιεύεται με άδεια χρήσης ελεύθερου λογισμικού. Στις 9 Ιανουαρίου, το FSFE κατέθεσε μια Freedom of Information request, ζητώντας από το  πρόγραμμα Horizon 2020, τον αριθμό των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων που  παρέχουν λύσεις λογισμικού που είναι διαθέσιμες στο κοινό, καθώς και πόσα από αυτά τα έργα καταλήγουν ως βιομηχανική ιδιοκτησία.

fsfe

Το Horizon 2020 είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα χρηματοδότησης της έρευνας στην Ευρώπη. Μεταξύ 2014 και 2020 θα χρηματοδοτήσει 80 δισεκατομμύρια ευρώ σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Οι ερωτήσεις του FSFE προς το Horizon 2020, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των θέσεων του σχετικά με ελεύθερο λογισμικό και τα ανοιχτά πρότυπα στο πρόγραμμα Η2020 και σε  όλα τα δημόσια χρηματοδοτούμενα έργα.  Το FSFE υποστηρίζει ότι η ΕΕ πρέπει να καταστήσει υποχρεωτική  τη διάδοση άρθρων,  δεδομένων και λογισμικού με  ανοικτά πρότυπα και άδειες ελεύθερου λογισμικού, σε όλα τα ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από το H2020.

Διαβάστε περισσότερα:

FSFE announcement of its Freedom of Information request
FSFE announcement of its Horizon2020 position paper

Πηγές άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu http://blog.3rik.cc

 

1.
[root@parrot]─[~]
└──╼ #apt-get -y install git

2.
 [root@parrot]─[~]
└──╼ #git clone https://github.com/Veil-Framework/Veil-Evasion.git

3.
 [root@parrot]─[~]
└──╼ #cd Veil-Evasion/

4.
 [root@parrot]─[~/Veil-Evasion]
└──╼ #cd setup

5.
 [root@parrot]─[~/Veil-Evasion/setup]
└──╼ #ls
 6.
 [root@parrot]─[~/Veil-Evasion/setup]
└──╼ #./setup.sh

 7.

 [root@parrot]─[~]
└──╼ #Veil-Evasion

 8.

[menu>>]: list
[menu>>]: use python/meterpreter/rev_tcp

 9.

 First Terminal

 [root@parrot]─[~/Veil-Evasion]
└──╼ #./Veil-Evasion.py --rpc

 10.

 [*] Starting Veil-Evasion RPC server...


 11.

 Second Terminal

 [root@parrot]─[~]
└──╼ #nc 127.0.0.1Η λειτουργία της Κοινοποίησης (Publicize) διευκολύνει την δημοσίευση Άρθρων στα κοινωνικά δίκτυα (social media) με αυτόματο τρόπο. Μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε απο ένα ιστολόγιο που…

The post Publicize – Κοινοποίηση στα κοινωνικά δίκτυα appeared first on WordPress Greek Community.

I just downloaded and installed the updates.lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 8.7 (jessie)
Release: 8.7
Codename: jessieΕτούτο το WordCamp Athens κόστισε το κατιτίς του. Οι χορηγοί μας, όλοι εσείς που συμμετείχατε με το εισιτήριό σας και το WordCamp Central το κάνατε…

The post WordCamp Athens 2016: Budget Review appeared first on WordPress Greek Community.

Φωτογραφία από το νέο House of Nakamoto που άνοιξε στο κέντρο της Αυστρίας και που φιλοδοξεί να γίνει ένα χώρος τεχνολογικής ενημέρωσης και συνεδρίων γύρω από το ψηφιακό νόμισμα Bitcoin καθώς να λειτουργεί ένα Bitcoin ATM για αγορά και πώληση του ψηφιακού νομίσματος.

Το House of Nakamoto βρίσκετε στο Mariahilferstr 49, 1060 Vienna

The post Το νέο House of Nakamoto στο κέντρο της Αυστρίας appeared first on .

Την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017 κυκλοφόρησε η πρώτη ενημέρωση σταθεροποίησης της έκδοσης 16.12 των εφαρμογών του KDE, δηλαδή του ενός από τους τρεις πυλώνες του λογισμικού που προσφέρει η κοινότητα του KDE, μαζί με τον χώρο εργασίας Plasma και το πλαίσιο εργασίας KDE Frameworks.

Καθώς πρόκειται για ενημέρωση σταθεροποίησης, σε αυτήν θα βρούμε μόνο επιδιορθώσεις σφαλμάτων και ενημερώσεις στη μετάφραση των εφαρμογών. Συνεπώς, αποτελεί μια ενημέρωση που συνίσταται να εγκατασταθεί άμεσα από όλους τους χρήστες.

Αξίζει να σημειωθεί πως περισσότερα από 40 σφάλματα έχουν διορθωθεί σε αυτήν την έκδοση, βελτιώνοντας τη λειτουργία των εφαρμογών kdepim, ark, gwenview, kajongg, okular, kate, kdenlive όπως επίσης και αρκετών άλλων εφαρμογών.

Σε περίπτωση που θέλετε να ενημερωθείτε λεπτομερέστερα σχετικά με το τι έχει αλλάξει με αυτήν την έκδοση, δείτε τη σχετική σελίδα.

Αν πάλι θέλετε να μάθετε για τα νέα χαρακτηριστικά που μας έφερε η έκδοση 16.12 των εφαρμογών του KDE, επισκεφθείτε την παλιότερη ανακοίνωση.

 

Μετά απο πολύ καιρό είπα να κάνω μια ενημέρωση  και συνειδητοποίησα ότι έχω ξέχάσει τον κωδικό μου ROOT στο PARROT-Linux μου, ευκαιρία για οδηγό έψαχνα.

1. Όταν bootάρει επιλέγουμε advanced options και πατάμε ENTER

2.  Επιλέγουμε την πρώτη επιλογή

3. Ψάχνετε για γραμμή που λέει

ro quiet
και την αντικαθιστάτε με 


init=/bin/bashΤώρα πατήστε το πλήκτρο F10 και αφήστε να γίνει εκκίνηση
 
4. Στην γραμμή έντολών γράφετε 
  

mount -o remount,rw /proc


και μετά

passwd


βάζετε νεο κωδικό ROOT και πλητρολογήτε


sync
και κάντε επανεκκινήση

 Τι είναι τα Honeypots και τα Honeynets
  Στον κόσμο της ασφάλειας των υπολογιστών, honeypots, ονομάζονται οι παγίδες που έχουν σαν στόχο να ανιχνεύσουν ή να εξουδετερώσουν κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δίκτυα υπολογιστών.
Τα Honeypots μπορεί να υπάρχουν σε μεμονωμένους υπολογιστές, σύνολα δεδομένων, ή περιοχές του δικτύου που φαίνονται πολύτιμες ή αξίζει να διερευνηθούν από απρόσκλητους επισκέπτες, αλλά που στην πραγματικότητα είναι σχεδιασμένες για να παγιδεύουν ή και να παρακολουθήσουν τον εισβολέα.
Σε γενικές γραμμές, ένα honeypot αποτελείται από δεδομένα (για παράδειγμα, σε μια τοποθεσία δικτύου) που φαίνεται να είναι μια κανονική τοποθεσία του site, αλλά στην πραγματικότητα έχει απομονωθεί και παρακολουθείται. Έτσι μπορεί να φαίνεται ότι περιέχει πληροφορίες πολύτιμες για τους εισβολείς, αλλά έχει σχεδιαστεί για να τους μπλοκάρει.
Τα honeypots συνήθως χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες: Τα honeypοts παραγωγής και τα ερευνητικά honeypοts.

Τα honeypots παραγωγής είναι οι παγίδες από πραγματικές οντότητες που επιδιώκουν να προστατεύσουν πολύτιμα δεδομένα ενός δημόσιου οργανισμού ή κάποιας εταιρείας, και τα ερευνητικά honeypοts έχουν σχεδιαστεί για την παρακολούθηση και τη μελέτη των hacker που πέφτουν στην παγίδα.

Δύο ή περισσότερα honeypots σε ένα δίκτυο αποτελούν ένα Honeynet. Τυπικά, ένα Honeynet χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση ενός μεγαλύτερου ή ενός πιο ποικιλόμορφου δικτύου στο οποίο ένα μόνο honeypot δεν είναι επαρκές. Τα honeynets και τα honeypots συνήθως υλοποιούνται σαν τμήματα μεγαλύτερων συστημάτων ανίχνευσης εισβολής στο δίκτυο. Ένα honeyfarm είναι μια συλλογή με honeypοts και εργαλεία ανάλυσης.
Η έννοια του Honeynet ξεκίνησε για πρώτη φορά το 1999, όταν ο Lance Spitzner, ιδρυτής του Honeynet project, δημοσίευσε το «To Build a Honeypot.»
«Ένα Honeynet είναι ένα δίκτυο υψηλής αλληλεπίδρασης honeypοts που προσομοιώνει ένα δίκτυο παραγωγής και έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε όλη η δραστηριότητα να παρακολουθείται, να καταγράφεται και σε ένα βαθμό, να ρυθμίζεται διακριτικά.»


  root@kali  #svn co https://pentbox.svn.sourceforge.net/svnroot/pentbox/trunk/2

root@kali #cd trunk/3

root@kali  #ruby pb_update.rb 4

Updating '.':
At revision 30.5

  root@kali  #ruby pentbox.rbΑνακοινώθηκε η πρώτη v0.1-alpha έκδοση του lighting network της τεχνολογίας που φέρνει τα κανάλια πληρωμών στο bitcoin blockchain και συγκεκριμένα της υλοποίησης στην γλώσσα προγραμματισμού go με τον κώδικα να είναι πλέον διαθέσιμος στο github.

H υλοποίηση αυτή των καναλιών πληρωμών υπόσχεται μεγάλη ευελιξία στην δημιουργία και διαχείριση τους, ανωνυμία μέσω του p2p δικτύου του με την χρήση tor ενώ με  την ενεργοποίηση του segwit patch όπως αναφέρει η ομάδα των developer θα φέρει και την δημιουργία των αλληλένδετων καναλιών πληρωμών.

LND – version 0.1-alpha

We’re very excited to announce the release of v0.1-alpha of the Lightning Network Daemon. This release marks a major milestone for the Lightning Network as well as Bitcoin as a whole. With this release, ln stands as the most feature-complete implementation of Lightning yet and is now ready for public testing by developers!

The signed release itself can be found in our Github repo.

The daemon is a full implementation of Lightning, capable of: opening channels with peers, closing channels, completely handling all cooperative and non-cooperative channel states, maintaining a fully authenticated and validated channel graph, performing pathfinding within the network, passively forwarding incoming payments, and sending outgoing onion-encrypted payments through the network.

Το lighting network στην γλώσσα προγραμματισμού go είναι μια από τις υλοποιήσεις της τεχνολογίας καθώς αρκετά άλλα startup δουλεύουν ήδη στις δικές τους προτάσεις.

Μια λίστα με τις ποιο ολοκληρωμένες προτάσεις είναι η εξής:

Τα κανάλια πληρωμών στο bitcoin θα επιτρέψουν στο bitcoin δίκτυο να διαχειριστεί χιλιάδες συναλλαγές το λεπτό ενώ όπως αναφέρει και ο δημιουργός του litecoin σε συνδυασμό με το segwit patch θα μπορούν να πραγματοποιηθούν ακόμα και cross payment συναλλαγές μεταξύ διαφορετικών blockchain συστημάτων.

 

The post Διαθέσιμη η πρώτη alpha έκδοση του lighting network appeared first on .


Μεγάλος ντόρος για πολλά tools που δεν μπορούν οι χρήστες να τρέξουν σε διάφορες διανομές, φταίνε οι προγραμματιστές? γίνεται εσκεμένα? όπως και να έχει δεν μας πέφτει λόγος αφού υπάρχει το < alien >


1 #apt-get install alien

2 Διαθέσιμες επιλογές η τροποποίηση ενός rpm σε deb
# alien -d package-name.rpm

3 Μετατρέψτε το package.rpm σε package.deb  και εγκαταστήστε το πακέτο 
 #alien -i package-name.rpm

Αν θέλετε να αποφύγετε την αλλαγή του αριθμού έκδοσης χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή
 #alien -k rpm-package-file.rpm

5 παράδειγμα
 #alien -k avg71lms-r30-a0782.i386.rpm
#dpkg  -i avg71lms-r30-a0782.i386.deb

Το ίδιο ισχύει και για το αντίθετο δηλαδή απο .deb σε .rpm

The latest privacy and security improvements in Firefox

 

[This post originally appeared on Medium]

Firefox is the only browser that answers only to you, our users; so all of us who work on Firefox spend a lot of effort making your browsing experience more private and secure. We update Firefox every 6 weeks, and every new change ships to you as fast as we can make and verify it. For a few releases now, we have been landing bits and pieces of a broader set of privacy and security changes. This post will outline the big picture of all these changes.

Site Identity and Permissions Panel

The main project involved improvements to the way Firefox handles permission requests from sites that want to do things that the web platform doesn't allow by default - like accessing your laptop's camera or GPS sensor. To find out how our existing model fares, we ran it through a number of user studies and gathered feedback from users and web developers alike.

old-prompt.png

What we found was clear: users were having trouble making full use of web permissions. Here are some of the observations:
 • It’s easy by design to dismiss a permission prompt, to prevent websites from nagging you. But it’s not so obvious how to get back to an inadvertently dismissed prompt, which users found confusing.
 • Managing the permissions of an individual site was hard, due to the multitude of presented options.
 • It was cumbersome to grant access to screen sharing. This was because it was difficult to select which area of the screen would be shared and because screen sharing was only permitted on websites included in a manually curated list.
In order for the open web platform to be on par with the capabilities of native, closed platforms, we needed to fix these issues. So we first focused on putting all privacy and security related information in one place. We call it the Site Identity and Permissions Panel, or more affectionately, the Control Center™.

control-center.png

The Site Identity panel appears when you click on the circled “i” icon – “i” for “information” – on the left side of the Awesome Bar. The panel is designed to be the one-stop shop for all security and privacy information specific to the site you’re on. This includes encrypted connections certificate, mixed content warning messages, tracking protection status, as well as non-default permissions. We were happy to see Chrome adopt a similar UI, too.

Elevated Privileges for Non-Default Permissions

By default, web sites need an elevated level of privilege to access your computer hardware like camera, microphone, GPS or other sensors. When a site requests such a permission and the user grants it, the Site Identity panel will display the allowed item along with an "x" button to revert it. In the case of particularly privacy-sensitive permissions, like microphone or camera access, the icon will have a red hue and a gentle animation to draw attention.


When a site has been granted elevated privileges, the "i" icon in the URL bar is badged with a dot that indicates the additional information present in the Site Identity panel. This lets you assess the security properties of your current session with a quick glance at the awesomebar, where the "i" and lock icons are displayed together.Users who want even more fine-grained control over all available permissions can go to the Permissions tab in the Page Info dialog (right arrow in the Identity panel -> More Information).

Permission Prompt and Dialog

Permission dialogs are now more consistent than before, both in terms of available actions and messaging.

When a site asks for a permission, a permission prompt appears with a message and iconography specific to the type of permission being requested and the available actions. Most of the time, there will only be two: allow or don’t allow access. The default action will stand out in a blue highlight, making the common action easier to perform.


In the few cases of permission prompts with more than two actions, a drop-down menu will appear next to the secondary action button.


Permanently allowing or rejecting a permission for a site is done by checking the always present "Remember this decision" option.We have received a lot of feedback about how these prompts are easy to dismiss and how users often couldn't figure out how to bring them back. In the new design, permission prompts stay up even when you interact with the page. You can of course ignore it and continue to use the page normally. But thanks to the persistence of the prompt, it’s now easier to associate site misbehavior – webcams that don’t work, locations that won’t display – with an allow/don’t allow button that needs your response.

Furthermore, disallowed permission requests are now displayed as strikethrough icons in the Awesome Bar to hint at the potential cause of site breakage. For example a video conferencing site will probably not be functioning very well if you reject its camera permission request. So the crossed-out camera icon will remain afterwards, next to the "i" icon, to remind you of that fact.


Going to a different tab will hide the prompt (because it’s specific to the site you have open on each tab), but when the prior tab is selected again, the prompt will reappear.


Audio, Video and Screen Sharing Permissions

WebRTC-related permissions have even more new changes.

For starters, screen sharing now doesn't require sites to be added to a separate whitelist. This means that all sites can now use WebRTC screen sharing in Firefox.

Also, screen sharing now includes a preview of the content that will be shared to make it easier to identify the right screen, application or window to share.


In the riskiest of cases, such as sharing the entire screen or sharing the Firefox application, a scary warning message is displayed to ensure you know what you are about to do.

screen-sharing.png

Moreover, when you have granted a video conferencing site access to both your camera and microphone, reverting the permission grant for one permission will also revert it for the other. This will help you avoid accidentally leaking your private data.

Add-on Panel Improvements

While working on these security improvements we fixed some old platform panel bugs that used to affect all kinds of panels, including those created by add-ons. Therefore if you are using an add-on that displays popup panels you should have an improved experience even if the panels are not related to permission prompts.

Error Pages

And finally, error pages also received some new smarts.

The most common cause for secure connection errors turns out to be user systems having the wrong time. Firefox will now detect when your clock seems way off and will suggest in the error message how to fix it.Another common cause for broken connections is the presence of a captive portal. Firefox will now detect that case and prompt you to log in the captive portal. Even though some operating systems have built-in support for detecting captive portals, if you regularly use social network accounts to log in, the experience with Firefox will be smoother. This change is now in Nightly and Developer Edition versions and should ship soon in the stable release.


Looking back at what we managed to accomplish in the last few months makes me proud to work with this fabulous team of talented and passionate engineers, designers, user researchers, QA engineers, product and project managers. But of course we are far from being done with privacy and security improvements for our users. Stay tuned for more exciting Firefox privacy and security updates in 2017!

[Many thanks to Bram Pitoyo, Nihanth Subramanya, Tanvi Vyas, Peter Dolanjski, Florian Quèze, and Johann Hofmann for reviewing drafts of this post.]

Dolibarr ERP & CRM σε infographic: Αναδρομή για το έτος 2016...

retrospective
Πιθανό να διαβάσατε το άρθρο γιατί να χρησιμοποιήσει κάποιος openSUSE. Επόμενη ερώτησή σας προς εμένα θα είναι:

"Ρε φιλαράκι, αφού είναι τόσο καλό το openSUSE, γιατί δεν υπάρχουν παράγωγες διανομές; Το Ubuntu είναι παράγωγη του Debian και το Linux Mint του Ubuntu."

Η απάντηση είναι πολύ απλή. ΔΕΝ χρειάζεται κάποιος να φτιάξει κάποια εναλλακτική διανομή βασισμένη στο openSUSE διότι τα έχει όλα. Αν λείπει κάτι, μπορεί να προσαρμοστεί στην μαμά διανομή.* Κάτι που δεν γνωρίζουν πολλοί είναι ο διαχωρισμός της διανομής σε 2 εκδόσεις.

1. Tumbleweed (κυλιόμενη-rolling):
Η μια έκδοση που χρησιμοποιώ εγώ είναι καθαρά κοινοτική με τα τελευταία σταθερά προγράμματα που έχουν κυκλοφορήσει από τους προγραμματιστές. Ακολουθεί το μοντέλο της κυλιόμενης διανομής. Έχει σπάσει τον μύθο "υπολογιστής με κυλιόμενη διανομή θα καταλήξει να μην ανοίγει μετά από μια αναβάθμιση". Αυτό διότι όλα αυτά τα πακέτα περνάνε από 3πλό έλεγχο.
- Ένας έλεγχος γίνεται από άτομο της κοινότητας.
- Σταθεροποιείται στο αποθετήριο factory (από πολλά άτομα της κοινότητας).
- Τελικός έλεγχος γίνεται από το openQA

Αν κάτι δεν περάσει σε κάποιον από αυτούς τους ελέγχους γυρνάει ένα βήμα πίσω. Επομένως το τελικό αποτέλεσμα δεν πρόκειται να καταλήξει σε κατεστραμμένο σύστημα. Φαντάζομαι ότι και οι άλλες rolling διανομές ακολουθούν παρόμοιες διαδικασίες ώστε το τελικό προϊόν τους να μην τους εκθέτει.
Οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι η έκδοση αυτή είναι κατάλληλη για developement. Επειδή δεν είμαι ο ίδιος developer δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αυτό που μπορώ να απαντήσω είναι ότι έχει πάντα την τελευταία έκδοση GNOME. Επειδή μεταφράζω, αυτό με βοηθάει να βλέπω τι σφάλματα έχουμε κάνει και να τα διορθώνω στην επόμενη έκδοση. Η έκδοση Tumbleweed ήταν η πρώτη που ενσωμάτωσε την τελευταία έκδοση GNOME 3.22 μετά από μια εβδομάδα κυκλοφορίας της.

Μπορείτε να κατεβάσετε την Tumbleweed από την ιστοσελίδα
https://en.opensuse.org/openSUSE:Tumbleweed_installation
τόσο σε DVD όσο και σε LiveDVD, για αρχιτεκτονικές 32 και 64 bit.

2. Leap (είναι διαθέσιμη η 42.2).
Η έκδοση αυτή είναι υβριδική. Ταιριάζει σε αυτούς που ταυτίζονται με το sale point της έκδοσης LTS που έχει εισάγει το Ubuntu. Για όσους δεν γνωρίζετε, LTS σημαίνει υποστήριξη για 5 χρόνια με αναβαθμίσεις ασφαλείας και προγραμμάτων που δεν θα βλάψουν την εύρυθμη λειτουργία του συστήματός σας. Αυτό ισχύει για το Ubuntu (Unity). Για τις άλλες εκδόσεις όπως πχ για το Ubuntu GNOME το χρονικό όριο είναι τα 3 χρόνια. Το sale point που αναφέρω παραπάνω αφορά τα άτομα που θέλουν να εγκαταστήσουν server και να στηρίξουν την επιχείρησή τους πάνω σε αυτό. Η έκδοση Leap αφορά σε αυτούς κυρίως γιατί είναι υβριδική όπως ανέφερα. Στην έκδοση αυτή η εταιρία SUSE παρέχει τον πηγαίο κώδικα των βασικών εργαλείων που παρέχει και στους εταιρικούς πελάτες. Όταν υπάρχει μια διόρθωση για τους πελάτες της, την λαμβάνει και η κοινότητα. Συγκεκριμένα η έκδοση 42.2 στηρίζεται στο SUSE Linux Enterprise 12 Service Pack 2. Θα μου πείτε, η κοινότητα τι κάνει; Η κοινότητα αποφασίζει τις εκδόσεις των GUI που θα έχει στα αποθετήρια. Συνήθως είναι εκδόσεις μια πριν από αυτήν που θα κυκλοφορήσει (GNOME 3.20.2) ή εκδόσεις lts (KDE Plasma 5.8) για να είναι όσο το δυνατόν πιο σταθερές (για όσους αποφασίσουν να εγκαταστήσουν και γραφικό περιβάλλον).

Εδώ η κοινότητα έχει πρωτοτυπήσει. Στην ιστοσελίδα λήψεων https://software.opensuse.org θα βρείτε μόνο την αρχιτεκτονική 64bit και μόνο DVD εγκατάστασης. Αυτό ίσως να έχει κρατήσει πίσω εμάς που το προωθούμε. Δεν μπορούμε να δοκιμάσουμε Live σε ένα υπολογιστή νέου χρήστη για να δούμε εάν δουλεύουν όλες οι συσκευές του. Θεωρητικά αυτό μπορεί να γίνει με τα ISO από το Tumbleweed. Όπως και να έχει, η εταιρία SUSE μας παρέχει 64bit και η συντήρηση του 32bit δεν συμφέρει γιατί δεν χρησιμοποιείται από πολλούς χρήστες (πόσο μάλλον server).


* Οι παραπάνω δυο εκδόσεις είναι οι επίσημες της κοινότητας openSUSE. Πέρα από αυτό όμως τι έχει; Τι παράγωγη διανομή;

1. SUSE Studio
Η ιστοσελίδα αυτή είναι ίσως ο πιο εύκολος τρόπος να δημιουργήσετε μια δικιά σας έκδοση της διανομής, όπως εσείς θέλετε. Φτιάξτε ένα λογαριασμό (ή μπείτε με αυτόν που έχετε ήδη) και ξεκινήστε. Υπάρχουν κάποιες εκδόσεις από πιο έμπειρους χρήστες (όπως πχ η ownCloud in a box). Θέλει λίγο υπομονή μέχρι να ολοκληρώσετε το ISO έτσι όπως το θέλετε. Έχει testdrive οπότε θα βλέπετε πως είναι η διανομή που φτιάξατε.

2. https://geckolinux.github.io/
Είναι ίσως η καλύτερη εφαρμογή του SUSE Studio. Αν δεν κάνω λάθος, δημιουργήθηκε από αυτόν που κάνει port το MATE και Cinnamon στο openSUSE. Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα LiveDVD τόσο για την Leap (που όπως αναφέρθηκε δεν κυκλοφορούν επίσημα) για τα γραφικά περιβάλλοντα GNOME, KDE, MATE, Cinnamon, Budgie, XFCE, LXQT και sever. Υπάρχουν και εκδόσεις LiveDVD για την Tumbleweed για τα ίδια γραφικά περιβάλλοντα. Θα μου πείτε, αφού υπάρχει LiveDVD για GNOME και KDE, γιατί να χρησιμοποιήσω αυτά; Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε κυρίως για τα άλλα γραφικά περιβάλλοντα. Όσον αφορά τα GNOME και KDE, τα έχει εμπλουτίσει με extra προγράμματα.
Κάτι που διαφέρουν αυτές οι εκδόσεις σε σχέση με τις επίσημες είναι ότι διαθέτουν το αποθετήριο Packman, που σημαίνει ότι μπορείτε να αναπαράγετε βίντεο, μουσική κλπ. Αυτό είναι το πρώτο που γράφουμε σε όλους τους οδηγούς για προτεινόμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση αλλά μας ρωτάνε συνέχεια γιατί δεν παίζει multimedia.


* Ναι αλλά δεν έχει προγράμματα...

Μπορεί να μου πείτε ότι δεν έχει πολλά προγράμματα σε σχέση με αυτά που έχει το Debian/Ubuntu. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι δεν πακετάρεται κάτι που ΔΕΝ χρειάζεται από την μάζα. Προσωπικό παράδειγμα το Multisystem. Το πρόγραμμα αυτό είναι ίσως το καλύτερο που έχω βρει για να δημιουργώ multiboot USB. Μου άρεσε τόσο που το μετέφρασα. Προσπαθώ να χρησιμοποιήσω στο openSUSE αλλά ΔΕΝ. Ενημέρωσα τον προγραμματιστή αλλά απάντησε ότι είναι ΜΟΝΟ για Ubuntu (παρεπιπτόντως αυτή είναι η λογική του αποτυχημένου προγράμματος-προγραμματιστή. Λογική windows που έχουν μεγαλύτερο target group). Οπότε έψαξα και βρήκα άλλο τρόπο να φτιάξω.
- Όμως που θα βρείτε προγράμματα που δεν έχει το επίσημο αποθετήριο; Έχει PPA;
Περίπου. Στο openSUSE υπάρχει το Open Build Service (OBS) όπου κάποιος προγραμματιστής μπορεί να πακετάρει το πρόγραμμά του για όλες τις διανομές. Ναι καλά διαβάσατε. Για όλες τις διανομές. Αφού το πακετάρει, αυτό είναι διαθέσιμο στο https://software.opensuse.org/. Αναζητείστε ότι θέλετε (χωρίς κενά) και θα σας βγάλει ένα αποτέλεσμα (αν δεν βγάλει ή το γράψατε λάθος ή δεν το πακέταρε κανείς). Στα αποτελέσματα, επιλέγετε την έκδοση (Tumbleweed/Leap) που έχετε και την αρχιτεκτονική. Πατήστε στο 1 Clik install και θα ανοίξει αυτόματα το YaST. Εκεί θα χρειαστεί να εισάγετε τον κωδικό του root (από το σημείο αυτό αποδέχεστε ότι σας πασάρουν για εγκατάσταση. Αυτό ισχύει για ΟΛΕΣ τις διανομές. Απλά το αναφέρω εδώ. Τα προγράμματα αυτά περνάνε στο OBS λόγω των αδειών χρήσης τους και τον έλεγχο που υπάρχει στο σύστημα). Μετά την εισαγωγή του κωδικού, θα σας ενημερώσει ποιο αποθετήριο θα προσθέσει και στην συνέχεια τι θα εγκαταστήσει. Αν είναι κάτι που δεν γνωρίζετε ή δεν θέλετε να εγκαταστήσετε, απλά πατήστε άκυρο και δεν θα προχωρήσει σε καμία ενέργεια. Αν υπάρχει κάποια σύγκρουση με εξαρτήσεις, θα σας προτείνει επίλυση της σύγκρουσης. Τόσο απλό.


ΤΕΛΙΚΑ ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΩ;
Ανάλογα τι χρήστης είσαι. Το αναφέρω και παραπάνω, Tumbleweed εάν είσαι developer και Leap εάν θέλεις κάτι σταθερό σε server για την επιχείρησή σου (ή desktop και δεν θέλεις να έχεις χιλιάδες αναβαθμίσεις καθημερινά). Όσον αφορά το γραφικό περιβάλλον, πάντα επιλέγεις αυτό που γνωρίζεις καλύτερα. Προσωπικά επιλέγω τα επίσημα ISO της κοινότητας και πάνω σε αυτά χτίζω όσα γραφικά περιβάλλοντα δεν υπάρχουν ως επιλογή εγκατάστασης (πχ το Cinnamon). Προτιμήστε τα NET Install γιατί μπορείτε να επιλέξετε minimum γραφικό περιβάλλον και πριν την εγκατάσταση να επιλέξετε ως software το MATE ή Cinnamon κλπ. Θα κατεβάσει και τις τελευταίες εκδόσεις των προγραμμάτων και δεν θα χρειαστείτε αναβαθμίσεις.

Ξεκίνησε το ενδέκατο WikiCup, ο ετήσιος διαγωνισμός επεξεργασιών που διοργανώνεται στην Αγγλική Βικιπαίδεια από το 2007.

trophyΣτόχος του διαγωνισμού είναι η κυρίως δημιουργία λημμάτων καλής ποιότητας.

Οι συμμετοχές είναι ανοιχτές μέχρι τις  5 Φλεβάρη και φέτος θα μοιραστούν δώρα συνολικής αξία 425 δολαρίων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Για τη συμμετοχή αρκεί ένας λογαριασμός στη Βικιπαίδεια και να συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση συμμετοχής.

 

Πηγή άρθρου: http://blog.wikimedia.gr/

Οι πόλεις σε όλο τον κόσμο βρίσκονται κάτω από συνεχή πίεση. Από την μια μεριά η αύξηση του πληθυσμού επιφέρει επιπλέον πίεση στις υπηρεσίες των πόλεων και από την άλλη οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ανθεκτικότητα των πόλεων είναι σοβαρές: Οι πόλεις, αν δεν βελτιωθούν, κινδυνεύουν να μην είναι μέρη όπου οι άνθρωποι μπορούν να αναπτυχθούν και να ευδοκιμήσουν.

Τα ανοιχτά δεδομένα, είναι ένα ισχυρό εργαλείο που χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο για να χτίσει τις υπηρεσίες και να βρει ιδέες για να ανακουφίσει κάποιες από αυτές τις πιέσεις.

res2
Το ODI και
το Open North συνεργάστηκαν για την δημιουργία μιας έρευνας για την βελτίωση της αστικής ανθεκτικότητας μέσω των ανοιχτών δεδομένων. Η αστική ανθεκτικότητα περιγράφει την ικανότητα μιας πόλης να αντέξει, να προσαρμοστεί και να αναπτυχθεί ανεξάρτητα από τις πιέσεις και τους κλυδωνισμούς που αντιμετωπίζει, είτε ανθρωπογενείς ή φυσικούς.

Στην έρευνα αυτή για την αστική ανθεκτικότητα, οι άνθρωποι από όλο τον κόσμο που εργάζονται στην αστική ανθεκτικότητα και τις κοινότητες ανοιχτών δεδομένων, ανακάλυψαν ότι αντιμετωπίζουν πολλά από τα ίδια προβλήματα με παρόμοιους τρόπους. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, αφού όλα τα δεδομένα είναι κρίσιμη εθνική υποδομή. Αν μια πόλη είναι να γίνει ανθεκτική πρέπει να το αναγνωρίσει και να ενισχύσει την υποδομή αυτή.

Η διαφάνεια είναι επίσης το κλειδί, μια ανοιχτή κουλτούρα περιλαμβάνει την κοινή χρήση τόσο των προβλημάτων όσο και των λύσεων, μειώνει τις αποτυχίες και αυξάνει την αντοχή. Ενώ οι κοινότητες της αστικής ανθεκτικότητας και των ανοιχτών δεδομένων αντιμετωπίζουν παρόμοια ζητήματα, χρειάζεται περισσότερη δουλειά ώστε να συνδυαστούν οι προσπάθειές τους και να οικοδομήσουν μια κουλτούρα ειλικρίνειας. Η έρευνα προτείνει ότι ένας τρόπος για να ξεπεραστεί αυτή η πρόκληση είναι να χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα αξιόπιστα δίκτυα για να ενθαρρύνουν τη συνεργασία και προσπαθειών των ανοιχτών δεδομένων και της αστικής ανθεκτικότητας.
Η έρευνα περιλαμβάνει μια σειρά από μελέτες περιπτώσεων που δείχνουν πώς το άνοιγμα των δεδομένων μπορεί να κάνει μια πόλη πιο ανθεκτική. Για παράδειγμα:

Φροντίδα υγείας

Η υγειονομική περίθαλψη είναι ένας τομέας που αισθάνεται έντονα τις επιπτώσεις των πιέσεων σε μια πόλη. Το Hackathon Health, το οποίο ξεκίνησε το 2012 και δραστηριοποιείται σε 40 χώρες, συγκεντρώνει επαγγελματίες υγείας και της πληροφορικής για την ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοτύπων που πρόκειται να δοκιμαστούν σε κλινικές και νοσοκομεία. Μέσω αυτού, έχουν δημιουργηθεί συνεργατικές εφαρμογές, όπως η Iamsick.ca που συνδέει τους χρήστες στον Καναδά με τοπικούς παρόχους υγείας. Η εφαρμογή αυτή έχει μεταφραστεί στην αραβική γλώσσα και χρησιμοποιείται από Σύριους πρόσφυγες που έφτασαν πρόσφατα στον Καναδά.

Διαχείριση κρίσεων

Η διαχείριση των κρίσεων είναι ένας άλλος βασικός τομέας όπου δοκιμάζεται η ανθεκτικότητα μιας πόλης, συχνά υπό το φώτα της παγκόσμιας της δημοσιότητας. Σε ορισμένες πόλεις αρχίζουμε να βλέπουμε ότι οι τοπικές κυβερνήσεις συνεργάζονται με τις κοινοτικές ομάδες σε καταστάσεις κρίσης. Στη Νέα Υόρκη, τα ανοιχτά δεδομένα έγιναα διαθέσιμα και βοήθησαν στην ανταπόκριση των αναγκών των ανθρώπων μετά τον τυφώνα Sandy. Στην Τζακάρτα, το PetrJakarta.org χρησιμοποιεί τα social media για να χαρτογραφήσει τις πλημμύρες σε πραγματικό χρόνο, βοηθώντας το κοινό και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να βελτιώσουν την βοήθεια στις πλημμύρες.

Λύσεις crowdsourcing

Το crowdsourcing χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για τη δημιουργία εφαρμογών web, αποδεικνύοντας πως τα ανοιχτά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας μιας πόλης. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν τη μέτρηση της ποιότητας του αέρα γύρω από το αεροδρόμιο Heathrow, τα επίπεδα ακτινοβολίας στη Φουκουσίμα, τις εκθέσεις χαρτογράφησης της βίας στην Κένυα, και την χαρτογράφηση των καταστροφών. To Humanitarian OpenStreetMap χρησιμοποιεί εθελοντές χαρτογράφους για να δημιουργήσoυν ενημερωμένους χάρτες για τους οργανισμούς αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Από την αρχική χρήση του στην Αϊτή μετά το σεισμό του 2010, έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χαρτογράφηση του σεισμού στο Νεπάλ, στο ανατολικό Αφγανιστάν, στον Ισημερινό και τη χαρτογράφηση της επιδημίας Έμπολα στη Δυτική Αφρική. Οι χάρτες αυτοί βοηθούν να βάλουν τους φτωχότερους ανθρώπους και τα πιο ευάλωτα σημεία του κόσμου σε ένα χάρτη, και να επιτρέψει στις πόλεις και στις ανθρωπιστικές οργανώσεις την καλύτερη στόχευση των προσπαθειών αρωγής τους σε περιόδους κρίσης.

resilient_cities_2Image by Claudio Mendonca


Η ανάπτυξη μιας κοινής γλώσσας και η συνεργασία για την επίλυση προβλημάτων θα είναι το κλειδί έρθουν πιο κοντά οι κοινότητες των ανοιχτών δεδομένων και οι κοινότητες της αστικής ανθεκτικότητας. Αυτό θα βοηθήσει τις πόλεις να γίνει ανθεκτικές στις μελλοντικές προκλήσεις και να δημιουργήσουν καλύτερα μέρη για τους πολίτες, να ζήσουν, να εργαστούν και να παίξουν, σήμερα και στο μέλλον.

Πέντε συστάσεις

Με βάση τις μελέτες περιπτώσεων και τις συνεντεύξεις με μέλη των κοινοτήτων των ανοιχτών δεδομένων και της αστικής ανθεκτικότητας , το έρευνα προτείνει πέντε συστάσεις:

 • Να συνδυαστούν οι προσπάθειες των ανοιχτών δεδομένων και της αστικής ανθεκτικότητας για να χτίσουν μια κουλτούρα ειλικρίνειας.
 • Να αξιολογήσουν και να αντιμετωπίσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές στις εργασίες της αστικής ανθεκτικότητας μεταξύ των χωρών χαμηλού και υψηλού εισοδήματος σε παγκόσμιο επίπεδο
 • Να κλείσουν το κενό διαθεσιμότητας των ανοιχτών δεδομένων
 • Να αναπτύξουν μια ευέλικτη προσέγγιση στη διαχείριση της αστικής ανθεκτικότητας
 • Να καλλιεργήσουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν τα ζητήματα της αστικής ανθεκτικότητας

Πηγή άρθρου: http://theodi.org

Θα με ρωτήσει κάποιος, γιατί επέλεξες το openSUSE και όχι κάποια άλλη διανομή; Ο λόγος του άρθρου είναι να απαντήσω κυρίως σε αυτούς που δεν γνωρίζουν πολλά σχετικά με την διανομή openSUSE.

open-suse-welcome

Οι λόγοι που λοιπόν που διαφοροποιούν την διανομή openSUSE είναι οι παρακάτω:

1) YaST: Το YaST είναι ΤΟ εργαλείο διαχείρισης συστήματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο με το γραφικό του περιβάλλον όσο και με την γραμμή εντολών. Θα μου πείτε και τι μας ενδιαφέρει η γραμμή εντολών; Αφού κοιτάμε να την αποφύγουμε. Εσείς ναι αλλά κάποιος διαχειριστής συστήματος server, θα το λύσει τα χέρια. Δεν χρειάζεται να θυμάται όλες τις εντολές και τις παραμέτρους για να εγκαταστήσει πχ έναν mail server. Το YaST έχει modules που μπορείτε να διαχειριστείτε ένα μεγάλο αριθμό υπηρεσιών. Υπάρχει το /etc/sysconfig που ρυθμίζετε ένα μεγάλο αριθμό επιλογών για το σύστημά σας, ρυθμίζετε τις υπηρεσίες στο systemd καθώς και τις ρυθμίσεις του boot loader καθώς και διαχειρίζεστε τα αποθετήρια του συστήματος. Το YaST παρέχει εύκολα και ασφαλή εργαλεία χωρίς τα οποία θα έπρεπε να θυμάστε εντολές που αν δεν τις εκτελέσετε σωστά, ίσως να έχετε και κατεστραμμένο σύστημα.

2) zypper: Ο διαχειριστής πακέτων ονομάζεται zypper. Έχει ίσως την πιο προηγμένη επίλυση εξαρτήσεων πακέτων από οποιονδήποτε άλλο διαχειριστή πακέτων άλλων διανομών. Δεν είμαι administrator αλλά αρκετές φορές θα έχετε δει να παίζω με developement boards. Εκεί αρκετές φορές έτυχε να εγκαταστήσω debian/ubuntu ως λειτουργικό σύστημα. Κατά την εγκατάσταση διαφόρων προγραμμάτων έπρεπε να ανοίξω το google και να ψάξω debian search pakage using terminal, να δω με ποια εντολή ψάχνω. Με το zypper η διαδικασία είναι ίσως πιο εύκολη (τουλάχιστον για εμένα). zypper se onoma_paketou και έτοιμος. Αρκετές φορές με debian/ubuntu με την εγκατάσταση ενός προγράμματος, απεγκαθιστούσε κάτι που χρειαζόταν στο σύστημα για να λειτουργήσει, οπότε κατέληγα με κατεστραμμένο σύστημα.

500px-tumbleweed-black-green leap-42-2
3) Εκδόσεις Leap και Tumbleweed: Υπάρχουν πολλών ειδών χρήστες. Προσωπικά ασχολούμαι με το GNOME στην μεταφραστική ομάδα και στην προώθηση. Θέλω να έχω πάντα την τελευταία έκδοση GNOME. Αυτό μου το παρέχει κάποια έκδοση rolling. Γι’αυτό είχα μια εγκατάσταση Arch Linux. Όμως τελευταία η κοινότητα openSUSE ανακοίνωσε την δημιουργία της έκδοσης Tumbleweed. Η έκδοση αυτή είναι η rolling (παρέχει τις τελευταίες εκδόσεις του software). Υπάρχει η ιδέα σε πολλούς ότι οι εκδόσεις rolling μας παρέχουν κατεστραμμένα συστήματα, αργά ή γρήγορα. Αυτό είναι τεράστιος μύθος. Όσον αφορά το openSUSE, όλα τα νέα πακέτα σταθεροποιούνται μέσω ελέγχων και ειδικότερα από το openQA.
Όμως υπάρχουν και οι χρήστες που θέλουν κάτι πιο σταθερό για χρήση σε server. Υπάρχει η έκδοση Leap. Στην έκδοση αυτή η εταιρία SUSE παρέχει τον πηγαίο κώδικα των βασικών εργαλείων, τον ίδιο που παρέχει και στους εταιρικούς πελάτες. Όταν υπάρχει μια διόρθωση για τους πελάτες της, την λαμβάνει και η κοινότητα. Θα μου πείτε, η κοινότητα τι κάνει; Η κοινότητα αποφασίζει τις εκδόσεις των GUI που θα έχει στα αποθετήρια. Συνήθως είναι παλιότερες εκδόσεις ή εκδόσεις lts (KDE) για να είναι όσο το δυνατόν πιο σταθερές (για όσους αποφασίσουν να εγκαταστήσουν και γραφικό περιβάλλον).

4) Desktops: Στο openSUSE όλα τα γνωστά γραφικά περιβάλλοντα συνυπάρχουν (ακόμα και στην ίδια εγκατάσταση) και τα προσέχουμε το ίδιο. Σε άλλες διανομές θα δείτε ότι υπάρχουν διαφορετικά spins ή παρέχονται ως εναλλακτικά γραφικά περιβάλλοντα, πχ το Ubuntu Gnome. Μέρος του ότι μπορούν να συνυπάρχουν τα γραφικά περιβάλλοντα είναι η ύπαρξη του zypper και η δυνατότητα να διαχειριστεί καλύτερα την πολυπλοκότητα της εγκατάστασης των πακέτων από οποιονδήποτε άλλο διαχειριστή πακέτων.
Το openSUSE είναι γνωστό για την σταθερότητα και την καλύτερη ενσωμάτωση του KDE από οποιαδήποτε άλλη διανομή. Κάτι που δεν γνωρίζουν πολλοί είναι ότι μια πειραγμένη έκδοση του GNOME αποτελεί το βασικό γραφικό περιβάλλον για την διανομή που εγκαθιστά η SUSE στους εταιρικούς πελάτες (όσοι θέλουν desktop). Το φτωχό μου το μυαλό σκέφτεται ότι για να χρησιμοποιούν το GNOME άρα θα το προσαρμόζουν καλύτερα, αφού από αυτό βγάζουν χρήματα. Στην έκδοση GNOME 3.22 γνωρίζω ότι συνεισφέρανε πολλά άτομα της κοινότητας openSUSE, γι’αυτό καταφέραμε να την προσαρμόσουμε στην έκδοση Tumbleweed μετά από μια εβδομάδα.

5)Βοήθεια: Η κοινότητα openSUSE έχει πολύ καλό forum καθώς και IRC κανάλι. Ελάχιστες φορές έχει μείνει κάποιος χωρίς επίλυση του προβλήματός του. Όσον αφορά το ελληνικό forum επειδή δεν διαθέτει πολύ κίνηση, μας πρότειναν να το κλείσουμε. Όμως το κρατήσαμε ζωντανό όσα άτομα μείναμε να ασχολούμαστε. Αν τυχόν δεν βρείτε απάντηση στα ελληνικά forum, λίστα, κανάλι IRC, facebook, δοκιμάστε στα αγγλικά. Τα άτομα είναι πολύ φιλικά.

6) OBS: To Open Build Service παρέχει στους χρήστες και στους προγραμματιστές ένα κοινό σημείο για να διαμοιραστούν το λογισμικό με την υπόλοιπη κοινότητα. Αποτελεί ένα εργαλείο για να κατασκευάσει κάποιος πακέτο για ένα πρόγραμμα, τόσο για το openSUSE όσο και για άλλες διανομές. Το αποτέλεσμα της κατασκευής ενός πακέτου, διαμοιράζεται στο software.opensuse.org με την τεχνολογία του One-Click (δηλαδή εγκατάσταση του προγράμματος με ένα κλικ. Αυτό αντιστοιχεί στην προσθήκη του αποθετηρίου, επίλυση των εξαρτήσεων και εγκατάσταση του λογισμικού). Αυτό απλοποιεί πολύ την διαδικασία εγκατάστασης νέων προγραμμάτων.

Ως επίλογος, η ιδέα που έχουν πολλοί ότι το Ubuntu είναι η πιο user-friendly διανομή, είναι τελείως αβάσιμη. Καταρχήν έχω γράψει για την διανομή για νέο χρήστη (δεν μιλάμε για διανομή αλλά για γραφικό περιβάλλον). Η καλύτερη διανομή σίγουρα είναι αυτή που γνωρίζεις καλύτερα και αυτή που έχεις κάνει τα πρώτα βήματά σου στον κόσμο του ΕΛΛΑΚ σε συνδυασμό με το γραφικό περιβάλλον που γνωρίζεις καλύτερα.
Ίσως να πουν πολλοί ότι στην Ubuntu μπορεί να βρει κάποιος ευκολότερα βοήθεια. Είναι παραδεκτό στους κύκλους των ατόμων που γνωρίζουν ότι το καλύτερο wiki με λύσεις σε πολλά προβλήματα, διαθέτει η διανομή Arch Linux. Επίσης εκεί τα προβλήματα λύνονται ίσως πιο γρήγορα από όλες τις διανομές. Οπότε και αυτός ο μύθος για την κοινότητα Ubuntu είναι μύθος.
Ελπίζω με τα παραπάνω να ξεκαθάρισα το τοπίο για μερικούς τι είναι αυτό που μπορούν να βρουν στην διανομή openSUSE που λείπει στις άλλες διανομές.

Πηγή άρθρου: https://planet.ellak.gr/ i GNU/Linux

Χειραψία Obama με Zuckerberg

Τους τελευταίους μήνες, η Facebook έχει συναντηθεί κρυφά με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και παρόχους ασύρματης πρόσβασης για την έναρξη του αμφιλεγόμενου προγράμματός “Free Basics”  (“Δωρεάν Βασικές Υπηρεσίες”) στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ιδέα να συμβεί αυτό στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο κακή. Είναι τρομακτική.

Τα νέα σχετικά με αυτές τις συναντήσεις προέρχονται από ένα ρεπορτάζ της Washington Post, που επικαλείται ανώνυμες πηγές σύμφωνα με τις οποίες η Facebook προσπαθεί με πονηριές να βρει έναν τρόπο να προωθήσει το σχέδιό της, χωρίς να εκνευρίσει τις ρυθμιστικές αρχές. Αυτό φαίνεται κατανοητό, δεδομένου ότι η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών έχει ήδη αρχίσει να ερευνά τι μπορεί να κάνει σχετικά με τα προγράμματα μηδενικής χρέωσης, όπως οι “Δωρεάν Βασικές Υπηρεσίες”. Η “μηδενική χρέωση” ισοδυναμεί ουσιαστικά με έναν εφιάλτη για την ουδετερότητα του δικτύου. Η τακτική επιτρέπει σε ορισμένες εταιρείες του Διαδικτύου να αποφύγουν  τα πλαφόν δεδομένων με το να συνεργαστούν με τους παρόχους ασύρματης πρόσβασης και να προσφέρουν βασικές υπηρεσίες δωρεάν.

Όπως έχουμε εξηγήσει στο παρελθόν, το πρόγραμμα “Δωρεάν Βασικές Υπηρεσίες” της Facebook δημιουργεί ένα περιφραγμένο διαδίκτυο για τους φτωχούς. Με τη διαφορά ότι στην πραγματικότητα δεν δίνει στους χρήστες χαμηλού εισοδήματος δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι “Δωρεάν Βασικές Υπηρεσίες” δίνουν στους ανθρώπους πρόσβαση σε μια εκδοχή του Διαδικτύου προερχόμενη από τη Facebook. Το πρόγραμμα είναι ένα προφανές τέχνασμα για να κερδίσει περισσότερους χρήστες η Facebook και να τους επιτρέψει να ανταλλάξουν τα προσωπικά τους δεδομένα για ένα περιορισμένο σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται από τις μεγάλες εταιρείες του Διαδικτύου (όπως η ίδια), οι οποίες έχουν την οικονομική δυνατότητα να το πράξουν.

Η “μηδενική χρέωση”, σε γενικές γραμμές, εισάγει το ίδιο άρρωστο σενάριο. Όπως δήλωσε στην εφημερίδα Post η καθηγήτρια Νομικής του Χάρβαρντ Susan Crawford, «Η μηδενική χρέωση είναι ολέθρια, άδικη και περιττή.”

Το γεγονός ότι τα προγράμματα μηδενικής χρέωσης είναι κακά, δεν αποτελεί είδηση. Το πρόγραμμα Free Basics της Facebook συγκεκριμένα, έχει χλευαστεί ευρέως από υποστηρικτές του διαδικτύου. Η Ινδία απαγόρευσε το πρόγραμμα σχεδόν αμέσως μετά τη θέσπισή του, και η Αίγυπτος το απαγόρευσε μια εβδομάδα αργότερα. Η Facebook έχει καταφέρει να εξασφαλίσει τη συμμετοχή 49 χωρών στo Free Basics. Η σκέψη ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να είναι η επόμενη όμως, αλλάζει το παιχνίδι εντελώς.

Πράγματι, εκατομμύρια Αμερικανών δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, ειδικά καθώς όλο και περισσότερες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και βασικών δημόσιων υπηρεσιών, παρέχονται σε μεγάλο βαθμό  διαδικτυακά. Αλλά το να επιτραπεί στη Facebook να ανατρέψει τις ανοιχτές αρχές του διαδικτύου και να δημιουργήσει το δικό της “Facebooknet” στις ΗΠΑ, ισοδυναμεί με άνοιγμα του κουτιού της Πανδώρας. Αυτό θα έδινε στη Facebook πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων ανθρώπων και ενδεχομένως τη δυνατότητα να επωφεληθεί από τα δεινά τους με νέο χρήμα προερχόμενο από διαφημίσεις. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα ότι το πρόγραμμα “Δωρεάν Βασικές Υπηρεσίες” δεν θα είναι πάντα δωρεάν, δεδομένου ότι η Facebook θα μπορούσε πάντα να αποφασίσει να ξεκινήσει τη χρέωση των παρόχων ασύρματων επικοινωνιών.

Όπως αναφέρει η Post, η Facebook έχει στοχεύσει λιγότερο γνωστούς παρόχους ασύρματων επικοινωνιών αντί για τα μεγάλα ονόματα όπως η Verizon και AT&T. Αυτό επιτρέπει στο κοινωνικό δίκτυο να κινείται σε κάποιο βαθμό κάτω από το ραντάρ των ρυθμιστικών αρχών. Σημαίνει επίσης ότι θα είναι πιο εύκολο να εκφοβίσει αυτές τις μικρότερες εταιρείες, όταν έρθει η ώρα. Μέχρι στιγμής η Facebook κρατά τις συμφωνίες της μυστικές, απλά αναφέροντας σε μια δήλωσή της ότι «αποστολή μας είναι να συνδέσουμε τον κόσμο και διερευνούμε πάντα τρόπους για να το κάνουμε αυτό, και εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.”

Το πραγματικά τρομακτικό στην όλη κατάσταση είναι η ανεξέλεγκτη δύναμη του λόμπι της Facebook. Ο Mark Zuckerberg και οι φίλοι του ενίσχυαν την παρουσία τους στην Ουάσιγκτον για χρόνια, ακριβώς έτσι ώστε η Facebook να έχει τη δύναμη να πετύχει κάτι τόσο καταστροφικό για την ουδετερότητα του διαδικτύου στην Αμερική, όσο το πρόγραμμα “Δωρεάν Βασικές Υπηρεσίες”. Με βάση αυτό το τελευταίο ρεπορτάζ, φαίνεται πως η Facebook πραγματοποιεί συζητήσεις κεκλεισμένων των θυρών, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει κενά που θα της επιτρέψουν να υπονομεύσει τις ρυθμιστικές αρχές, καθώς και να αμφισβητήσει τις ίδιες τις αρχές πάνω στις οποίες ιδρύθηκε το διαδίκτυο. Γνωρίζουμε ήδη ότι στη Facebook είναι πρόθυμοι και ικανοί να επηρεάσουν το είδος των ειδήσεων που διαβάζουν οι άνθρωποι. Η Facebook θα μπορούσε επίσης να ελέγξει τα καλώδια που παρέχουν τις πληροφορίες αυτές.

Αυτό είναι απαίσιο. Όμως μοιάζει αναπόφευκτο ότι η Facebook θέλει να ελέγξει το πώς λειτουργεί το διαδίκτυο στην Αμερική. Και ειλικρινά, το γεγονός αυτό είναι ακόμα πιο απαίσιο.

Σίγουρα θα με γνωρίζετε για την δράση μου στο χώρο του ΕΛΛΑΚ με την προώθηση του openSUSE. Θα με ρωτήσει κάποιος, γιατί επέλεξες το openSUSE και όχι κάποια άλλη διανομή; Ο λόγος του άρθρου είναι να απαντήσω κυρίως σε αυτούς που δεν γνωρίζουν πολλά σχετικά με την διανομή openSUSE.


Οι λόγοι που λοιπόν που διαφοροποιούν την διανομή openSUSE είναι οι παρακάτω:

1) YaST: Το YaST είναι ΤΟ εργαλείο διαχείρισης συστήματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο με το γραφικό του περιβάλλον όσο και με την γραμμή εντολών. Θα μου πείτε και τι μας ενδιαφέρει η γραμμή εντολών; Αφού κοιτάμε να την αποφύγουμε. Εσείς ναι αλλά κάποιος διαχειριστής συστήματος server, θα το λύσει τα χέρια. Δεν χρειάζεται να θυμάται όλες τις εντολές και τις παραμέτρους για να εγκαταστήσει πχ έναν mail server. Το YaST έχει modules που μπορείτε να διαχειριστείτε ένα μεγάλο αριθμό υπηρεσιών. Υπάρχει το /etc/sysconfig που ρυθμίζετε ένα μεγάλο αριθμό επιλογών για το σύστημά σας, ρυθμίζετε τις υπηρεσίες στο systemd καθώς και τις ρυθμίσεις του boot loader καθώς και διαχειρίζεστε τα αποθετήρια του συστήματος. Το YaST παρέχει εύκολα και ασφαλή εργαλεία χωρίς τα οποία θα έπρεπε να θυμάστε εντολές που αν δεν τις εκτελέσετε σωστά, ίσως να έχετε και κατεστραμμένο σύστημα.

2) zypper: Ο διαχειριστής πακέτων ονομάζεται zypper. Έχει ίσως την πιο προηγμένη επίλυση εξαρτήσεων πακέτων από οποιονδήποτε άλλο διαχειριστή πακέτων άλλων διανομών. Δεν είμαι administrator αλλά αρκετές φορές θα έχετε δει να παίζω με developement boards. Εκεί αρκετές φορές έτυχε να εγκαταστήσω debian/ubuntu ως λειτουργικό σύστημα. Κατά την εγκατάσταση διαφόρων προγραμμάτων έπρεπε να ανοίξω το google και να ψάξω debian search pakage using terminal, να δω με ποια εντολή ψάχνω. Με το zypper η διαδικασία είναι ίσως πιο εύκολη (τουλάχιστον για εμένα). zypper se onoma_paketou και έτοιμος. Αρκετές φορές με debian/ubuntu με την εγκατάσταση ενός προγράμματος, απεγκαθιστούσε κάτι που χρειαζόταν στο σύστημα για να λειτουργήσει, οπότε κατέληγα με κατεστραμμένο σύστημα.

3) Εκδόσεις Leap και Tumbleweed: Υπάρχουν πολλών ειδών χρήστες. Προσωπικά ασχολούμαι με το GNOME στην μεταφραστική ομάδα και στην προώθηση. Θέλω να έχω πάντα την τελευταία έκδοση GNOME. Αυτό μου το παρέχει κάποια έκδοση rolling. Γι'αυτό είχα μια εγκατάσταση Arch Linux. Όμως τελευταία η κοινότητα openSUSE ανακοίνωσε την δημιουργία της έκδοσης Tumbleweed. Η έκδοση αυτή είναι η rolling (παρέχει τις τελευταίες εκδόσεις του software). Υπάρχει η ιδέα σε πολλούς ότι οι εκδόσεις rolling μας παρέχουν κατεστραμμένα συστήματα, αργά ή γρήγορα. Αυτό είναι τεράστιος μύθος. Όσον αφορά το openSUSE, όλα τα νέα πακέτα σταθεροποιούνται μέσω ελέγχων και ειδικότερα από το openQA.
Όμως υπάρχουν και οι χρήστες που θέλουν κάτι πιο σταθερό για χρήση σε server. Υπάρχει η έκδοση Leap. Στην έκδοση αυτή η εταιρία SUSE παρέχει τον πηγαίο κώδικα των βασικών εργαλείων, τον ίδιο που παρέχει και στους εταιρικούς πελάτες. Όταν υπάρχει μια διόρθωση για τους πελάτες της, την λαμβάνει και η κοινότητα. Θα μου πείτε, η κοινότητα τι κάνει; Η κοινότητα αποφασίζει τις εκδόσεις των GUI που θα έχει στα αποθετήρια. Συνήθως είναι παλιότερες εκδόσεις ή εκδόσεις lts (KDE) για να είναι όσο το δυνατόν πιο σταθερές (για όσους αποφασίσουν να εγκαταστήσουν και γραφικό περιβάλλον).

4) Desktops: Στο openSUSE όλα τα γνωστά γραφικά περιβάλλοντα συνυπάρχουν (ακόμα και στην ίδια εγκατάσταση) και τα προσέχουμε το ίδιο. Σε άλλες διανομές θα δείτε ότι υπάρχουν διαφορετικά spins ή παρέχονται ως εναλλακτικά γραφικά περιβάλλοντα, πχ το Ubuntu Gnome. Μέρος του ότι μπορούν να συνυπάρχουν τα γραφικά περιβάλλοντα είναι η ύπαρξη του zypper και η δυνατότητα να διαχειριστεί καλύτερα την πολυπλοκότητα της εγκατάστασης των πακέτων από οποιονδήποτε άλλο διαχειριστή πακέτων.
Το openSUSE είναι γνωστό για την σταθερότητα και την καλύτερη ενσωμάτωση του KDE από οποιαδήποτε άλλη διανομή. Κάτι που δεν γνωρίζουν πολλοί είναι ότι μια πειραγμένη έκδοση του GNOME αποτελεί το βασικό γραφικό περιβάλλον για την διανομή που εγκαθιστά η SUSE στους εταιρικούς πελάτες (όσοι θέλουν desktop). Το φτωχό μου το μυαλό σκέφτεται ότι για να χρησιμοποιούν το GNOME άρα θα το προσαρμόζουν καλύτερα, αφού από αυτό βγάζουν χρήματα. Στην έκδοση GNOME 3.22 γνωρίζω ότι συνεισφέρανε πολλά άτομα της κοινότητας openSUSE, γι'αυτό καταφέραμε να την προσαρμόσουμε στην έκδοση Tumbleweed μετά από μια εβδομάδα.

5)Βοήθεια: Η κοινότητα openSUSE έχει πολύ καλό forum καθώς και IRC κανάλι. Ελάχιστες φορές έχει μείνει κάποιος χωρίς επίλυση του προβλήματός του. Όσον αφορά το ελληνικό forum επειδή δεν διαθέτει πολύ κίνηση, μας πρότειναν να το κλείσουμε. Όμως το κρατήσαμε ζωντανό όσα άτομα μείναμε να ασχολούμαστε. Αν τυχόν δεν βρείτε απάντηση στα ελληνικά forum, λίστα, κανάλι IRC, facebook, δοκιμάστε στα αγγλικά. Τα άτομα είναι πολύ φιλικά.

6) OBS: To Open Build Service παρέχει στους χρήστες και στους προγραμματιστές ένα κοινό σημείο για να διαμοιραστούν το λογισμικό με την υπόλοιπη κοινότητα. Αποτελεί ένα εργαλείο για να κατασκευάσει κάποιος πακέτο για ένα πρόγραμμα, τόσο για το openSUSE όσο και για άλλες διανομές. Το αποτέλεσμα της κατασκευής ενός πακέτου, διαμοιράζεται στο software.opensuse.org με την τεχνολογία του One-Click (δηλαδή εγκατάσταση του προγράμματος με ένα κλικ. Αυτό αντιστοιχεί στην προσθήκη του αποθετηρίου, επίλυση των εξαρτήσεων και εγκατάσταση του λογισμικού). Αυτό απλοποιεί πολύ την διαδικασία εγκατάστασης νέων προγραμμάτων.

Ως επίλογος, η ιδέα που έχουν πολλοί ότι το Ubuntu είναι η πιο user-friendly διανομή, είναι τελείως αβάσιμη. Καταρχήν έχω γράψει για την διανομή για νέο χρήστη (δεν μιλάμε για διανομή αλλά για γραφικό περιβάλλον). Η καλύτερη διανομή σίγουρα είναι αυτή που γνωρίζεις καλύτερα και αυτή που έχεις κάνει τα πρώτα βήματά σου στον κόσμο του ΕΛΛΑΚ σε συνδυασμό με το γραφικό περιβάλλον που γνωρίζεις καλύτερα.
Ίσως να πουν πολλοί ότι στην Ubuntu μπορεί να βρει κάποιος ευκολότερα βοήθεια. Είναι παραδεκτό στους κύκλους των ατόμων που γνωρίζουν ότι το καλύτερο wiki με λύσεις σε πολλά προβλήματα, διαθέτει η διανομή Arch Linux. Επίσης εκεί τα προβλήματα λύνονται ίσως πιο γρήγορα από όλες τις διανομές. Οπότε και αυτός ο μύθος για την κοινότητα Ubuntu είναι μύθος.
Ελπίζω με τα παραπάνω να ξεκαθάρισα το τοπίο για μερικούς τι είναι αυτό που μπορούν να βρουν στην διανομή openSUSE που λείπει στις άλλες διανομές.

Η δραστήρια κοινότητα του Bitcoin στην Αθήνα μετά από τις δύο πρόσφατες ομιλίες του Αντωνόπουλου προχωράει και σε μηνιαίες συναντήσεις με την πρώτη να πραγματοποιείτε στις 18 Ιανουαρίου στις 7 το απόγευμα στο εστιατόριο ASIAN TASTE ενώ όπως αναφέρουν στην ανάρτηση στο Bitcointalk

Οι φίλοι του Bitcoin, των κρυπτονομισμάτων και του blockchain συναντιόμαστε μια φορά το μήνα για να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να γνωριστούμε, να κάνουμε ερωτήσεις, να μάθουμε, να ανταλλάξουμε κρυπτονομίσματα, να φάμε και να πιούμε!

Ακολουθεί η ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο meetup.com

Οι φίλοι του Bitcoin, των κρυπτονομισμάτων και του blockchain συναντιόμαστε μια φορά το μήνα για να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να γνωριστούμε, να κάνουμε ερωτήσεις, να μάθουμε, να ανταλλάξουμε κρυπτονομίσματα, να φάμε και να πιούμε!

Η προσέλευση είναι δωρεάν και ο καθένας πληρώνει για ό,τι καταναλώσει. Πληροφορίες για το εστιατόριο στο https://www.facebook.com/Asian-Taste-357005361084335/

The post Μηνιαίο Social Bitcoin και Blockchain meetup στην Αθήνα appeared first on .

post inspired from:

https://kushaldas.in/posts/tools-i-use-daily.html
https://www.scrye.com/wordpress/nirik/2017/01/05/tools-i-use-daily/

 

Operating System

I use Archlinux as my primary Operating System. I am currently running Archlinux (since 2009) in all my boxes (laptop/workpc/homepc/odroid-c1). In the data center, I have CentOS on the bare-metal, and CentOS in the VM(s). A windows VM exists for work purposes on my workpc.

 

Desktop

The last few years I am running fluxbox but I used to work on xfce. Thunar (xfce-file browser) is my first and only choice and lilyterm as my terminal emulator. tmux as my multiplexer. I used to run gnu screen for a decade !

I use arand for desktop layout (sharing my screen to external monitor or the TV).

 

Disk / FileSystem

All my disks are encrypted and I use both ext4 and btrfs on my systems. I really like btrfs (subvolumes) and I use the raid-0 and raid-1 but no raid-5 or raid-6 yet. I also have LVM on my laptop as I can not change the ssd easy.

 

Mail

Mostly Thunderbird but I still use mutt when using a terminal or an ssh session.

 

Editor + IDE

Vim 99% of my time.

for short-time notes: mousepad and when feeling to use a GUI, I use geany.

 

Browser

Multiple Instances of firefox, chromium, firefox - Nightly, Tor Browser and vimprobable2. I used to run midori but I’ve dropped it. I also have multiple profiles on firefox !!! I keep private-mode or incognito, all of them via a socks proxy (even Tor-Browser) with remote DNS (when possible).

 

IRC

Nope

but when needed, smuxi or pidgin

 

Blog / Website

flatpress no database, static pages but dynamic framework written in PHP. Some custom code on it but I keep a separated (off-the-web) clone with my custom changes. Recently added Markdown support and some JavaScript for code highlighting etc.

I dont tend to write a lot, but I keep personal notes on drafts (unpublished). I also keep a (wackowiki) wiki as a personal online keeping-notes wiki on my domain.

 

Version Control

Mostly mercurial but also git . I have a personal hg server (via ssh) for my code, files, notes, etc etc

 

Media

VLC only. For media and podcasts and mirage or feh for image display. gimp for image manipulation

 

Misc

Coffee

I wake up, I make my double espresso at home and drink it on commuting to work. The 20min distance gives coffee enough time to wake my brain. When at work, I mostly rant for everything.

and alcohol when needed ;)

 

PS:

My fluxbox menu has less than 15 apps, I’ve put there only my daily-use programs and I try to keep distractions on my desktop as minimum as possible. I keep disable notifications to apps and I mostly work on full screen to minimize input from running apps.

Tag(s): tools