πλανήτης ελληνικής κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ
Η κοινότητα ownCloud είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει την νέα έκδοση του ownCloud 7.

Περιηγηθείτε στο DEMO ή κατεβάστε και εγκαταστήστε το ownCloud 7.

Δείτε ένα βίντεο με τις νέες δυνατότητες που έχει ενσωματώσει η έκδοση ownCloud 7.


θα την δοκιμάσω και θα επανέλθω με νέα αναλυτικά άρθρα περί αυτής της έκδοσης.
Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, δείτε στην ιστοσελίδα του ownCloud 7.

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για τις ανοιχτές τεχνολογίες, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία,  συμμετέχει στο δίκτυο Enterprise Europe Network – Hellas (EEN – Hellas,  www.enterprise-hellas.gr). Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζει την Logikon Labs. Η Logikon Labs είναι μια επιχειρηματική μικρομονάδα υψηλής τεχνολογίας η οποία ιδρύθηκε το 2012 με έδρα στην Αθήνα. Η εταιρεία προσφέρει καινοτομικές υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης ενσωματωμένων ηλεκτρονικών και λογισμικού για επιστημονικές, βιομηχανικές και αεροδιαστημικές εφαρμογές. Κινητήρια δύναμη της Logikon Labs είναι η επιθυμία των ιδρυτών της να παρέχουν καινοτομικές λύσεις λογισμικού και ηλεκτρονικής για τις πλέον απαιτητικές εφαρμογές και αγορές, μέσα από μία μικρή, ευέλικτη ομάδα άριστα καταρτισμένων μηχανικών.

Τα τελευταία χρόνια είναι όλο και πιο προφανές ότι η καινοτομία στο χώρο της ηλεκτρονικής και του λογισμικού δεν απαιτεί κατ’ανάγκη κλειστά μοντέλα πνευματικής ιδιοκτησίας για να παράγει ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο. Αντιθέτως, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις επιτυχημένης επιχειρηματικά «ανοικτής καινοτομίας» η οποία οδήγησε σε καλύτερα προϊόντα, μεγαλύτερες βάσεις πελατών, καλύτερη εταιρική προβολή και μείωση του κόστους ανάπτυξης. Οι άνθρωποι της Logikon Labs παρακολουθούν ενεργά όλες τις εξελίξεις του χώρου για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια με μεγάλο ενδιαφέρον, και είναι σήμερα σε θέση να προσφέρουν σαφή καθοδήγηση και λύσεις στον τομέα της ανοιχτής καινοτομίας.

Η Logikon Labs υποστηρίζει το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα όχι μόνο στα έργα της, αλλά και σε όλη την τεχνική υποδομή, καθώς η εταιρεία χρησιμοποιεί σχεδόν αποκλειστικά Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα για όλες τις ανάγκες.

Αυτό εκτείνεται από το Debian GNU/Linux λειτουργικό που είναι εγκατεστημένο σε όλους υπολογιστές, στο Libreoffice και το Latex για τη δημιουργία εγγράφων και το ergoupware.org για διαχείριση έργων, μέχρι το Kicad για σχεδίαση κυκλωμάτων και PCB.

Παραδείγματα ηλεκτρονικών συστημάτων των οποίων ο ηλεκτρονικός σχεδιασμός έχει γίνει 100% με ΕΛ/ΛΑΚ μπορούν τα βρεθούν στο http://www.logikonlabs.com/projects.

Το Linux, ως γνωστόν, είναι ένα από τα πιο ασφαλή και σταθερά λειτουργικά συστήματα. Αυτή του η σταθερότητα, αυτόματα, αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα του για οικονομικούς, κρατικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ορίστε τα παραδείγματα από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες που τρέχουνε Linux:

 

1) Κυβερνήσεις

διαβάστε περισσότερα

9761729434_859cb728b6_zΤα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί μεγάλες μεταβολές στον τρόπο που χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο. Στον κόσμο του Web 2.0, οι χρήστες, δηλαδή όλοι εμείς, παράγουμε και διακινούμε μεγάλες ποσότητες περιεχομένου και χρησιμοποιούμε διαδικτυακές υπηρεσίες ολοένα και περισσότερο στην επαγγελματική και προσωπική ζωή μας.

Ταυτόχρονα, ενώ το Διαδίκτυο ξεκίνησε σαν κατανεμημένη πλατφόρμα επικοινωνίας, υπάρχει σε εξέλιξη μια μετάβαση σε υπηρεσίες που παρέχουν εφαρμογές, κοινωνικά δίκτυα και υποδομές με κεντρικοποιημένες αρχιτεκτονικές από Cloud συστήματα υποδομών (με την μορφή του Infrastructure as a Service) ή τελικών εφαρμογών (Software as a Service), καθώς και στην συνεπακόλουθη όλο και περισσότερη, εθελοντική, εκχώρηση προσωπικών δεδομένων μας για χρήση από κεντρικές διαδικτυακές υπηρεσίες και δίκτυα.

Σχετικά παραδείγματα υπάρχουν από τα γενικής φύσης μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Google Plus, το Facebook, το Twitter, έως και εξειδικευμένα κοινωνικά δίκτυα, όπως το ResearchGate.net και το Academia.edu στον χώρο της έρευνας, αλλά και τα εργαλεία γενικής χρήσης όπως το Google email, Microsoft Live, ή το FigShare για διαμοιρασμό δεδομένων ξανά στον επιστημονικό χώρο.

Στον χώρο του λογισμικού έχει αναδυθεί ο ρόλος των App Stores ως νέων μέσων διάθεσης εφαρμογών, ο οποίος θέτει νέα προβλήματα και προκλήσεις στην διεθνή κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ, όπως και η χρήση ΕΛ/ΛΑΚ ως μέρους συσκευών ή κλειστών υποδομών Cloud.

Τα παραπάνω, αν και δεν θα ήταν εφικτά χωρίς την εκτεταμένη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ, σε πρώτη ανάγνωση δεν φαίνεται να αφορούν την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ. Με προσεκτικότερη εξέταση όμως θα φανεί ότι, οι βασικές ελευθερίες, που αποτέλεσαν την αφορμή δημιουργίας του κινήματος του Ελεύθερου Λογισμικού, σήμερα επεκτείνονται όχι μόνο στα προγράμματα που εκτελούμε και αναπτύσσουμε αλλά και στα δεδομένα τα οποία παράγουμε, την ιδιωτικότητά μας και, γενικότερα, τα δικαιώματα που έχουμε όταν χρησιμοποιούμε ένα κλειστό εργαλείο, μια κινητή εφαρμογή ή μια Cloud based υπηρεσία.

Για αυτό τον λόγο, μια σειρά από πρωτοβουλίες βρίσκονται υπό εξέλιξη αυτή την περίοδο. Οι πρωτοβουλίες αυτές εκκινούν από το χώρο των κοινοτήτων ΕΛ/ΛΑΚ αλλά έχουν πολύ ευρύτερη στόχευση. Σε αυτό το άρθρο θα γίνει μια σύντομη αναφορά στις σημαντικότερες ενώ σε επόμενα posts θα γίνει αναλυτικότερη παρουσίαση κάθε μιας από αυτές.

Μια σημαντική πρωτοβουλία βρίσκεται σε εξέλιξη από τα Creative Commons με το όνομα Terms of Service. Έχει σκοπό να κάνει τους Όρους Χρήσης που συνοδεύουν κάθε διαδικτυακή υπηρεσία κάτι το οποίο μπορεί να γίνει κατανοητό αλλά και να προτείνει όρους που διασφαλίζουν τα δικαιώματα του χρήστη.

Το πρόβλημα που επισημαίνει είναι ότι έχουμε όλοι συμφωνήσει σε μια σειρά από όρους χρήσης, οι οποίοι δεν είναι διαφανής για τον χρήστη, δεν γίνεται κατανοητό τι απαιτούν από εμάς και τι παραχωρούν στην υπηρεσία. Στην παρούσα τους μορφή είναι το αντίθετο του ανοικτού, με την έννοια του προσβάσιμου, ακόμα και από τον πλέον εξειδικευμένο αναγνώστη.

Η πρωτοβουλία του Creative Commons Term of Service παρουσιάζει μια εναλλακτική μορφή Όρων Χρήσης η οποία μπορεί να είναι εύκολα κατανοητή από τον τελικό χρήστηπου καλείται να αποφασίσει για αυτούς τους όρους. Είναι φανερή η διαφορά με τις παρούσες φόρμες των όρων χρήσης, καθώς και η ενδυνάμωση του χρήστη μέσω της κατανόησης του τι σημαίνουν οι όροι χρήσης με τους οποίους συμφωνεί.

Πέρα από την παρουσίαση των όρων χρήσης σε μια κατανοητή μορφή, ένα άλλο εξίσου σημαντικό ευρύτερο θέμα είναι αυτό της πραγματικής ιδιοκτησίας και πλήρους πρόσβασης στα δεδομένα μας, όταν παράγονται ή παραχωρούνται στο πλαίσιο χρήσης μια διαδικτυακής υπηρεσίας.

Στο πλαίσιο της ίδιας πρωτοβουλίας παρουσιάζεται μια ιδέα για όρους χρήσης οι οποίοι εγγυώνται μια σειρά από βασικά δικαιώματα του χρήστη, τα οποία δεν ισχύουν συνολικά για τις περισσότερες διαδικτυακές υπηρεσίες που λαμβάνει κανείς σήμερα. Αναλυτικότερα τι εξασφαλίζουν αυτοί οι όροι θα συζητηθεί σε επόμενο post.

Ταυτόχρονα, στο τεχνολογικό επίπεδο, υπάρχουν μια σειρά από ενδιαφέροντα projects και εξελίξεις οι οποίες έχουν σκοπό να δώσουν ξανά πίσω βασικές ελευθερίες στους χρήστες των υπηρεσιών ή να τους καταστήσουν ικανούς να συμμετάσχουν στο Web 2.0 αυτοδύναμα. Επιγραμματικά, θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε τα παρακάτω

 • Project VRM (Vendor RelationShip Management) και η σημαντική τεχνολογική πρωτοβουλία Respect Network: αφορά στην συγκρότησή ενός οικοσυστήματος Cloud υποδομών, εφαρμογών και υπηρεσιών στις οποίες ο χρήστης διατηρεί τον πλήρη έλεγχο και τα πλήρη δικαιώματα επί των δεδομένων που παράγει, προσωπικών ή/και μη, επιτρέποντας την πρόσβαση σε τρίτα μέρη και εφαρμογές σύμφωνα με τον έλεγχο και έγκριση του. Το Project VRM έχει αποτελέσει τη θεωρητική βάση για την υλοποίηση του Respect Network, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει μια εμπορικά βιώσιμη νέα κατηγορία εφαρμογών και υπηρεσιών βασισμένων πάνω σε ανοικτές διεπαφές και πρωτόκολλα. Είναι αξιοσημείωτο ότι η προσπάθεια αυτή συμπεριλαμβάνει και πρόβλεψη για δυνατότητα πώλησης δεδομένων από τους ίδιους τους χρήστες, αντίστοιχα με το μοντέλο που ο Jaron Lanier, ένας ενδιαφέρον διανοητής και πρωτοπόρος του Virtual Reality, έχει προτείνει στο βιβλίο του “Who owns the future”.
 • Επιπλέον, με αφετηρία τον ίδιο προβληματισμό, αλλά με τελείως διαφορετική νοοτροπία και τελική στόχευση, μια σειρά από προσπάθειες, έργα λογισμικού και projects φιλοδοξούν να κτίσουν Personal Cloud Devices, δηλαδή ανοικτές συσκευές και εργαλεία τα οποία θα κάνουν ικανό τον χρήστη να κατέχει πλήρως και να διατηρεί έλεγχο επί των δεδομένων του. Οι πρωτοβουλίες αυτές εκκινούν από τον χώρο του ΕΛ/ΛΑΚ και είναι αυτές των Personal Cloud, της εκκολαπτόμενης κοινότητας IndieWeb Camp αλλά και συσκευών και εργαλείων λογισμικού όπως το MailPile, του CloudFleet, του personal server OPI, του SandStorm.io και πολλών άλλων παρόμοιων.
 • Οι πλέον φιλόδοξες από τις προσπάθειες αυτές στοχεύουν στην δημιουργία ενός ανοικτού τηλεφώνου (όπως το Firefox OS) ή περισσότερο στην δημιουργία ενός ολόκληρου οικοσυστήματος ανοικτών τεχνολογιών με κεντρικό σημείο ένα κινητό τηλέφωνο (IndiePhone), το οποίο συνοδευόμενο από εφαρμογές και υπηρεσίες, θα προσφέρει μια “ανεπανάληπτη”, όπως αναφέρεται εμπειρία χρήστη, βασισμένη σε ανοικτές και ind.ie (“ανεξάρτητες”) τεχνολογίες. Σημειώνεται ότι ο δημιουργός αυτής της πρωτοβουλίας έχει δώσει μια σειρά από ομιλίες (Free is a Lie) οι οποίες είναι αξιοσημείωτες στην ακρίβεια με την οποία εντοπίζουν το πρόβλημα της ανεξαρτησίας/ανοικτότητας της τεχνολογίας στην εποχή του Web 2.0 .

Σε επόμενα άρθρα σε αυτή τη σειρά θα γίνει αναλυτική αναφορά για κάθε μια από αυτές τις πρωτοβουλίες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τα οποία τις καθιστούν αντικείμενο των κοινοτήτων ΕΛ/ΛΑΚ διεθνώς. Οι πρωτοβουλίες είναι πολλαπλές, ένδειξη του αρχικού χαρακτήρα στον οποίο βρίσκονται οι αντίστοιχοι προβληματισμοί, αλλά και ένδειξη ταυτόχρονα της δυναμικότητας και της σημασίας της περιοχής, η οποία αναφέρεται στα δικαιώματά μας ως πολιτών και χρηστών στον ψηφιακό web 2.0 κόσμο.

Το άρθρο διατίθεται με άδεια CC BY-SA 4.0 όπως όλο το περιεχόμενο του http://www.ellak.gr/ .

Αυτήν την εβδimagesομάδα πραγματοποιούνται πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτου Κώδικα στην Αθήνα, στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη και στην Μονεμβασιά!

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε:

Ημέρα Ημερομηνία Θεματική Θέμα Διοργανωτής Σύντομη Περιγραφή
Δευτέρα 21/07/2014 Μονάδες Αριστείας Βασικές Εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ Πανεπιστήμιο Πατρών Θα μετέχουν σε ομάδες που θα αναλάβουν την εκτέλεση ενός έργου συνεισφοράς στα πλαίσια του λογισμικού ανοιτχτού κώδικα gretl. (Περισσότερα)
Τετάρτη 23/07/2014 Γενικά Διαχειριστική συνάντηση των μελών του Hackerspace hackerspace.gr Διαχειριστική συνάντηση των μελών του Hackerspace. Τα meetings είναι ανοιχτά σε όλους (μέλη και μη-μέλη). (Περισσότερα)
Τετάρτη 23/07/2014 Μονάδες Αριστείας Εφαρμογή διαχείρισης έργων OpenProj (I. Σταμέλος) ΑΠΘ Εισαγωγή σε εφαρμογές ΕΛΛΑΚ για το μέσο χρήστη”. Τα σεμινάρια απευθύνεται σε στελέχη φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και της Υγείας όλων των βαθμίδων, σε καθηγητές, φοιτητές, υπαλλήλους του Α.Π.Θ. και σε ελεύθερους επαγγελματίες του χώρου (Περισσότερα)
Παρασκευή 25/07/2014 Γενικά 8η Πανελλήνια Εξόρμηση Ερασιτεχνών Αστρονόμων hackerspace.gr Οι πανελλήνιες εξορμήσεις αποτελούν μια προσπάθεια των αστρονομικών συλλόγων της χώρας για τη σύσφιξη των σχέσεων των ερασιτεχνών αστρονόμων και των φίλων της αστρονομίας. (Περισσότερα)
Κυριακή 27/07/2014 Γενικά TEDxMonemvasia TEDxMonemvasia Το TEDxMonemvasia είναι μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία από 20 νέους οι οποίοι φιλοδοξούν τη δημιουργία ενός πυρήνα δράσεων και συζητήσεων, οι οποίες θα εντάξουν τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχή της Μονεμβάσιας, σε έννοιες όπως η καινοτομία, η πρωτοβουλία, η συλλογικότητα και η εξωστρέφεια.(Περισσότερα)

Ολοι εχουμε αναρωτηθεί πως μπορούμε να φτιαξουμε ευκολα και γρήγορα μια mobile android εφαρμογη με χρηση HTML5/CSS3 κλπ. Η απαντηση ειναι μια, Apache Cordoba.

To Apache cordoba ξεκινησε σαν fork του PhoneGap και εχει γνωρισει τεραστια επιτυχία. Η εγκατάσταση είναι εύκολη και απλή. Ξεκιναμε…

Θα χρειαστεί να κατεβάσουμε και να εγκαταστήσουμε (κατα προτήμηση στον ιδιο φακελο στο παραδειγμα μας θα είναι ο c:\znk.io) τα


Αφου κάνουμε τις απαραίτητες εγκαταστασεις και τα unzip πρέπει να βαλουμε στο PATH του λειτουργικου συστηματος

Τα

{$android_path}\adt\sdk\tools
{$ant_path}\bin
{$jdk_path}\bin

Με τη διαδικασία

Linux

touch ~/.bash_profile; open ~/.bash_profile
export PATH=${PATH}:/all the new paths seperated by : /

Windows

 • Δεξι κλικ στο My Computer και click Properties
 • Advanced System Settings
 • Στα System Properties παταμε το Environment Variables
 • Επιλεγουμε PATH στο System variables και μετα το Edit
 • Μετα προσθετουμε ολα τα Path διαχωρισμενα με ;

Και κατοπιν να φτιαξουμε με τον ιδιο τροπο τις μεταβλητες
JAVA_HOME={$java_path}
ANT_HOME={$ant_path}

Κατοπιν πηγαίνουμε στο φάκελο {$cordoba_path}\cordova-android\bin
και γραφουμε

create.bat c:\myapp io.znk.myapp myapp

Το πρώτο κομμάτι είναι το Path που θα φιλοξενηθεί η εφαρμογή, το δεύτερο το όνομα του base package που θα μπει ο κώδικας και το τρίτο το όνομα της εφαρμογής.

Αν όλα πανε καλα θα δούμε το
Creating new android project…
Building jar and js files…

Copying template files...
Copying js, jar & config.xml files...
Copying cordova command tools...
Updating AndroidManifest.xml and Main Activity...

Και θα εχει φτιαχθει ο φάκελος c:\myapp

Ως εδω καλα… Ας το βάλουμε τώρα και μεσα στο eclipse…

Ανοιγουμε το eclipse και πηγαινουμε στο import -> existing android code into workspace
Επιλέγουμε σαν φακελο το c:\Myapp και ετσι εχουμε εισαγει τον κωδικα μεσα

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Αμεσως μετα πηγαινουμε στο window -> Android SDK Manager και κατεβαζουμε τα προτεινόμενα πακέτα προσεχοντας να ειναι μεσα τα Android Wear Arm & Intel του τελευταιου SDK (εδω 4.4) που ειναι οι προσομοιωτες των επεξεργαστών καθως και το Intel Hardware Accelerated Execution Manager (under Extras). Κλεινουμε το eclipse και τρεχουμε το Intel installer, που κατεβηκε στο extras/intel/Hardware_Accelerated_Execution_Manager

Μολις τελειωσουν ολα πηγαινουμε και κανουμε δεξι κλικ στο φακελο του εργου στο eclipse και επιλεγουμε run as -> android application

Την πρωτη φορα θα μας ζητησει να φτιαξουμε ενα vitual device. Ακολουθώντας εναν ευκολο οδηγο, κατασκευαζω ενα NexusS που το θεωρω προσωπικα και ως “τυπικο” βάζοντας INTEL ATOM ως πλατφορμα CPU. Μπορουμε βεβαια να συνδεσουμε και φυσικο κινητο.

Ας δουμε ομως τη δομη του εργου…

Θα δουμε ενα φακελο assets και απο κατω ενα φακελο www

Στον φακελο αυτο μπαινει ολοκληρο το εργο, οτι φτιαξουμε θα πρεπει να σωθει εκει σαν μια κανονικη web εφαρμογή.

Για να εξαγουμε το apk της εφαρμογης κανουμε δεξι κλικ στο φακελο του εργου στο eclipse και επιλεγουμε export -> android application

Have Fun :)

Share

Ανακαλύψαμε το λειτουργικό Linux. Ωραία!!! Όμως αν κοιτάξουμε την λίστα με τις διανομές, θα δούμε ότι αυτή είναι τεράστια (άσχετα αν οι περισσότερες στηρίζονται σε 3-4 βασικές). Ποια διανομή όμως είναι η κατάλληλη να ξεκινήσει κάποιος; Ή καλύτερα η ερώτηση είναι: ποιο γραφικό περιβάλλον να χρησιμοποιήσει; Ή και τα δύο μαζί; Για ποια χρήση το χρειάζεται; Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μερικές απαντήσεις σε αυτά και άλλα ερωτήματα που θα δημιουργηθούν στην πορεία. Προκαταβολικά ενημερώνουμε ότι κανείς δεν έχει χρησιμοποιήσει τουλάχιστον για ένα μήνα όλες τις διανομές που υπάρχουν, ώστε να έχει ολοκληρωμένη άποψη για όλες. Οπότε πιθανό να μην αναφερθούν κάποιες αξιόλογες διανομές.

 Του Στάθη Ιωσηφίδη

Θα δούμε τα πιο κοινά σενάρια που αντιμετωπίζει κανείς και θα κάνουμε τις δικές μας προτάσεις βασισμένες στην εμπειρία μας. Βέβαια κάθε χρήστης είναι ξεχωριστός και σίγουρα μπορεί οι προτάσεις μας να διαφέρουν από τις ανάγκες και τα γούστα του καθενός. Κάθε σενάριο έχει την δικιά του οπτική γωνία:

Χρήστης: Πρόκειται για αρχάριους χρήστες, αυτούς που “μετακόμισαν” από άλλα λειτουργικά συστήματα; Είναι οι λίγο πιο προχωρημένοι χρήστες που θέλουν μια διανομή κομμένη και ραμμένη στα μέτρα τους (ίσως για μια συγκεκριμένη εργασία);

Υλικό: Ο υπολογιστής του είναι πολυπήρηνος με άπειρη μνήμη και μπορεί να σηκώσει 64bit λειτουργικό ή είναι ένας παλιός που απλά δεν μπορεί να σηκώσει τα windows 7 και θέλει να έχει κάτι αξιοπρεπές; Επιλέξτε διανομή 64bit ώστε να εκμεταλλευτείτε την ισχύ του υπολογιστή.

Χρήση: Θέλει να το κάνει media center; Είναι χρονολογίας περίπου 2000 και θέλει να το αναστήσει είτε για να παίζουν-μάθουν τα παιδιά του; Θέλει να το κάνει server;

Υποστήριξη: Θέλει υποστήριξη από την κοινότητα ή μπορεί να πληρώσει την υποστήριξη διότι ο υπολογιστής προορίζεται για επαγγελματική χρήση και η αναζήτηση στο Google θα μειώσει την παραγωγικότητα της εταιρίας του;

Ιδιοταγές λογισμικό: Εάν ο χρήστης κατέχει εμπορικό λογισμικό (για μια συγκεκριμένη εργασία), η επιλογή της διανομής γίνεται μετά από αναζήτηση εάν κάποιος άλλος χρήστης έχει εγκαταστήσει και χρησιμοποιήσει με επιτυχία το ίδιο λογισμικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δείξτε στον χρήστη δυο, άντε το πολύ τρία γραφικά περιβάλλοντα. Πάνω από 3 γραφικά περιβάλλοντα θα τον μπερδέψουν και δεν θα θυμάται τι είδε στην αρχή. Όταν ανοίξει το livecd αφήστε τον χρήστη να το χειριστεί, ώστε να διαπιστώσει εάν τον βολεύει ή όχι. ΠΟΤΕ μην λέτε αρνητικά σχόλια την ώρα της δοκιμής. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα σας επιστραφεί.

 Τι είδους χρήστης είστε;

Καταρχήν, πριν βοηθήσετε-προτείνετε μια διανομή-γραφικό περιβάλλον σε κάποιον, καλό θα είναι να κάνετε την αυτοκριτική σας. Αποφασίστε αν θέλετε να παρέχετε και την ανάλογη βοήθεια μετά την εγκατάσταση (κυρίως στους μονίμως αρχάριους). Σε περίπτωση που θα παρέχετε βοήθεια, καλό θα είναι να προτείνετε την διανομή που χρησιμοποιείτε και εσείς καθώς και το ίδιο γραφικό περιβάλλον. Όταν σας τηλεφωνήσουν, θα ξέρετε τι βλέπουν και τι οδηγίες να δώσετε. Σε κάθε περίπτωση, καλό θα ήταν να εγκαταστήσετε κάποιο λογισμικό απομακρυσμένης βοήθειας (πχ teamviewer). Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να βοηθήσετε, δείξτε 2 το πολύ γραφικά περιβάλλοντα της διανομής που έχει την καλύτερη κοινοτική υποστήριξη. Δείξτε του και πως να επικοινωνεί με την κοινότητα για να επιλύει τα προβλήματά του και έχετε ολοκληρώσει την βοήθειά σας. Επόμενο σημείο που πρέπει να αποφασίσετε για τον εαυτό σας είναι αν επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ ανοικτού κώδικα διανομές ή προτιμάτε διανομές με προεγκατεστημένα τα codecs καθώς και τους εμπορικούς οδηγούς των καρτών γραφικών κλπ. Σε περίπτωση που επιλέξετε να προτείνετε μια ανοικτού κώδικα διανομή, να είστε έτοιμος και για την ανάλογη βοήθεια. Τέλος καλό θα ήταν να γνωρίζετε την χρήση πάνω από 2-3 διανομών με το ίδιο γραφικό περιβάλλον. Ο λόγος είναι η εύκολη μετάβαση από την μία στην άλλη σε περίπτωση που είτε η διανομή είτε το γραφικό περιβάλλον σταματήσουν να υποστηρίζονται στην αρχική διανομή (πχ Unity-Gnome 2-Gnome 3).

Ας δούμε λοιπόν τα σενάρια:

Καθημερινή χρήση

Η καθημερινή χρήση περιλαμβάνει περιήγηση στο Internet, ανάγνωση-συγγραφή εγγράφων (LibreOffice, PDF), αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο. Για μια τέτοια χρήση, ο αρχάριος χρήστης δεν θέλει να έχει ένα πολύπλοκο πίνακα ελέγχου (όπως είχε στα windows), θέλει επίσης να έχει τη δυνατότητα εύκολης εγκατάστασης προγραμμάτων και τέλος το γραφικό περιβάλλον να μοιάζει με τα windows. Από την διανομή θα χρειαστεί να παρέχει συνεχείς ενημερώσεις, υποστήριξη του υλικού του.

Ιδανικές λύσεις είναι στο γραφικό περιβάλλον είναι το KDE, το Cinnamon, το MATE του Linux Mint, το Gnome Zen του PCLinuxOS (είναι ακόμα στην έκδοση 2 και η μπάρα είναι κάτω) και ίσως λίγο πιο παρατραβηγμένο είναι το Enlightenment. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δείξτε ΜΟΝΟ δυο γραφικά περιβάλλοντα ώστε να μην μπερδευτεί.

Πως θα διαλέξετε; Δείτε τον υπολογιστή του και ρωτήστε τον περίπου τι του αρέσει. Εμείς πάντως σας προτείνουμε το KDE ή το Cinnamon-MATE της διανομής Linux Mint. Ο λόγος είναι η έλλειψη πολύπλοκου πίνακα ελέγχου και η ύπαρξη του Διαχειριστή Λογισμικού. Εναλλακτικές λύσεις είναι το KDE ή το Gnome Zen της διανομής PCLinuxOS. Επιλέξαμε τις δυο αυτές διανομές διότι η πρώτη έχει έκδοση LTS που υποστηρίζεται για 5 χρόνια ενώ η δεύτερη είναι ημι-rolling, την εγκαθιστάτε και μετά μόνο αναβαθμίζετε. Επίσης και στις δυο, τα codecs είναι εγκατεστημένα και τέλος έχει ένα αποθετήριο από το οποίο αναβαθμίζει το λογισμικό. Πλεονεκτεί η Linux Mint στην περίπτωση δεν επιθυμείτε να βοηθήσετε τον χρήστη στα πρώτα του βήματα, μπορείτε να του γνωρίσετε τον τρόπο λήψης βοήθειας από την κοινότητα.

Επειδή είναι αρχάριοι χρήστες, πρέπει να καθίσετε μαζί τους και να τους δείξετε τα βασικά, μερικές αντιστοιχίες προγραμμάτων και σίγουρα τον τρόπο συντήρησης του συστήματός τους (αναβαθμίσεις, εγκαταστάσεις προγραμμάτων κλπ).

Σε περίπτωση που το υλικό του υπολογιστή δεν βοηθάει, μπορείτε να αλλάξετε το γραφικό περιβάλλον σε XFCE. Πάλι από διανομές προτιμήστε Linux Mint ή PCLinuxOS (για τους ίδιους λόγους).

Σε υπολογιστές που δεν έχουν μνήμη, επεξεργαστή κλπ, προτιμήστε Puppy Linux ή αν είστε προχωρημένοι χρήστες, προτιμήστε την διανομή που γνωρίζετε καλύτερα και προτιμήστε γραφικό περιβάλλον Razor-qt ή Openbox ή τέλος Enlightenment (χωρίς τα εφέ).

Στην καθημερινή χρήση, μπορούμε να εντάξουμε και την χρήση του υπολογιστή ως media center. Οι περισσότεροι χρήστες που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν υπολογιστή ως media center, κατασκευάζουν (ή αγοράζουν) κουτί, φτιάχνουν χώρο δίπλα στην τηλεόρασή τους και τον χρησιμοποιούν αποκλειστικά για αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο και Internet μόνο για την αναπαραγωγή βίντεο από ιστοσελίδες όπως το Youtube. Σε αυτές τις περιπτώσεις η μόνη λύση είναι οι διανομές που περιέχουν το πρόγραμμα XMBC. Τέτοιες είναι διανομές είναι η GeexBOX [1], η OpenELEC [2] ή αν προτιμάτε σε Ubuntu επιλέξτε την Mythbuntu [3] (η επιλογή γίνεται βάση του υλικού που διαθέτουν).

Για αδιόρθωτους παιχνιδάδες χρήστες, υπάρχει λύση και γι” αυτούς. Οι περισσότεροι χρήστες Linux πιστεύουν ότι όσοι θέλουν να παίζουν παιχνίδια, μπορούν να αγοράσουν μια παιχνιδομηχανή. Αν θέλουν να παίζουν παιχνίδια στον υπολογιστή τους, ας κρατήσουν ένα μικρό partition στον σκληρό τους δίσκο με τα windows που θα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για παιχνίδια ώστε να μην φοβούνται αν θα κολλήσουν κάποιον ιό ή αν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα (μπλε οθόνη κλπ). Θα έχουν όλα τα δεδομένα τους ασφαλή και θα μπορούν να κάνουν format στο parition με τα windows άφοβα. Αν και αναπτύσσεται το Steam τελευταία, μια εναλλακτική λύση είναι το liveDVD linux-gamers [4] ή το Game Spin της διανομής Fedora [5] ώστε να παίζετε παιχνίδια στο Linux χωρίς την εγκατάστασή τους.

Υπάρχουν και χρήστες που πιθανό να θέλουν κάτι πιο εξειδικευμένο όπως επεξεργασία μουσικής, βίντεο, εικόνας. Η πιο ολοκληρωμένη λύση είναι η Ubuntu Studio [6]. Ενημερώστε τους όμως ότι θα κάνουν μόνο αυτή την εργασία. Δεν θα βρουν παράδειγμα εγκατεστημένο πρόγραμμα εγγραφής κειμένου.

Υπάρχουν χρήστες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν επιστημονικές εφαρμογές. Υπάρχουν διανομές ειδικές γι” αυτή την κατηγορία που όμως ξεφεύγουν από τους στόχους του παρόντος άρθρου. Παρόλα αυτά έχουν αναφερθεί και αναλυθεί σε παλιότερα τεύχη του περιοδικού.

Καθημερινή χρήση σε επιχείρηση που θέλει αποδοτικότητα, επιλογές είναι η SuSE με KDE ή Gnome (ανάλογα με την δυνατότητα του υλικού) ή Red Hat. Μπορεί να περιέχονται λίγο πιο παλιές εκδόσεις λογισμικού αλλά είναι ότι πιο σταθερό κυκλοφορεί, κάτι που αναζητούν οι επαγγελματίες, δηλαδή την αποδοτικότητα στην εργασία τους.

Πεπειραμένοι χρήστες

Στην κατηγορία αυτή είναι οι χρήστες που συνήθως πειράζουν τον υπολογιστή με τα windows (και συνήθως κάνουν format λόγω αποτυχίας εφαρμογής ενός crack κλπ). Οι χρήστες αυτοί συνήθως θέλουν να προσαρμόσουν την διανομή στα μέτρα του υπολογιστή τους. Μέτρο σύγκρισης είναι η ταχύτητα πραγματοποίησης εργασιών, η ύπαρξη εργαλείων-προγραμμάτων για την εκτέλεση εργασιών για προχωρημένους, και τελευταία έρχεται η “ομορφιά” του γραφικού περιβάλλοντος. Αυτοί οι χρήστες είναι αυτοί που θα σας πρήξουν λιγότερο. Σε τέτοιους χρήστες, πρέπει να μιλήσετε μαζί τους για να αποφασίσετε το γραφικό περιβάλλον που τους βολεύει (δεν είναι απαραίτητο να το γνωρίζετε 100%). Είναι η μόνη περίπτωση που θα σας ζητήσουν να δουν όλα τα γραφικά περιβάλλοντα για να αποφασίσουν. Συνήθως προτιμούν πιο απλά γραφικά περιβάλλοντα, όπως είναι το XFCE αφού δεν τους ενδιαφέρει η ομορφιά, οι κύβοι, οι σφαίρες κλπ. Από διανομές πρέπει να συζητήσετε μαζί τους, αν θέλουν να εμβαθύνουν και να μάθουν αρκετά για το Linux, προτείνετε Gentoo, Arch Linux ή Debian. Αν δεν σκοπεύουν να ασχοληθούν πιο βαθιά, προτείνετε openSUSE ή Fedora (με όποιο γραφικό περιβάλλον τους αρέσει). Κριτήριο επιλογής είναι αν ο χρήστης θέλει να έχει τον πλήρη έλεγχο του υπολογιστή του ή αν θέλει να έχει ότι τελευταίο κυκλοφορεί, ακόμα και αν δεν έχει δοκιμαστεί 100%. Οι δυο αυτές διανομές μαζί με το Linux Mint, Ubuntu και Gentoo έχουν κοινότητα που μπορεί να βοηθήσει στα Ελληνικά για την επίλυση προβλημάτων. Η διανομή Gentoo ίσως έχει το πιο ολοκληρωμένο εγχειρίδιο στα Ελληνικά [7], ενώ οι διανομές openSUSE [8] και Ubuntu [9] διαθέτουν εγχειρίδιο χρήσης-εγκατάστασης σε PDF.

Από τους χρήστες αυτούς συνήθως προκύπτουν και οι διαχειριστές συστημάτων, δικτύων καθώς και προγραμματιστές. Οπότε πρέπει να επενδύσετε λίγο χρόνο για να τους μάθετε κάποια βασικά περί Linux ή να τους δείξετε που μπορούν να βρουν τεκμηρίωση για να διαβάσουν μόνοι τους. Ενθαρρύνετέ τους να ξεκινούν την αναζήτηση μόνοι τους και τον τρόπο που θα αναζητούν. Ενθαρρύνετέ τους να παρακολουθούν λίστες και forums και να πάρουν μέρος ενεργά σε κάποια κοινότητα (κυρίως του εξωτερικού). Ο ρόλος της κοινότητας είναι σημαντικός διότι τους δίνεται η ευκαιρία να εργαστούν στο εξωτερικό. Βέβαια δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται, ωστόσο τους έχουν στα υπόψιν όταν εμφανιστεί κάποια ευκαιρία. Σε μεγάλα projects, βλέπουν την συμμετοχή του καθενός και την ανταμείβουν, σε αντίθεση με την χώρα μας που λειτουργεί ο θεσμός του έχω “μέσον” ή ο θεσμός της παλαιότητας. Και η συμμετοχή φαίνεται από πολλά πράγματα.

Για server

Η κατηγορία των διακομιστών δεν αφορά την μάζα των χρηστών. Αναφέρονται εδώ διότι όλο και πιο πολλοί είναι αυτοί που εγκαθιστούν έναν διακομιστή στο σπίτι τους για διάφορες χρήσεις, είτε στην μικρομεσαία επιχείρησή τους, όπου την τεχνική υποστήριξη την κάνουν μόνοι τους. Αυτά που ζητάει κάποιος από μια διανομή σε έναν διακομιστή είναι η παροχή ασφάλειας δεδομένων και η σχετική ευκολία εγκατάστασης είτε μέσω εργαλείων είτε με την χρήση τεκμηρίωσης. Εδώ η λύση του CentOS (που ουσιαστικά είναι Red Hat) και η Ubuntu Server είναι οι διανομές που έχουν μονοπωλήσει τους χρήστες. Η λύση της Ubuntu επιλέγεται μόνο η LTS έκδοση, λόγω της μακράς υποστήριξης. Εναλλακτικά οι χρήστες επιλέγουν Debian ή FreeBSD λόγω της σταθερότητας και της μακράς διάρκειας χρήσης-υποστήριξης.

Όμως υπάρχουν και οι επαγγελματίες που αναζητούν και αυτοί σταθερότητα, ασφάλεια, ενημερώσεις αλλά επειδή ο χρόνος είναι χρήμα, θα εμπιστευθούν την υποστήριξη σε κάποια εταιρία. Οι επιλογές είναι δυο. Η Red Hat και η SuSE.

 Τελικά επιλέγουμε βάση διανομής ή βάση γραφικού περιβάλλοντος;

 Είδαμε τα πιο συχνά σενάρια που μπορεί να συναντήσει κάποιος. Υπάρχουν και άλλα που όμως οι λύσεις δίνονται μέσα από αυτά που αναφέραμε. Όλες οι διανομές έχουν το ίδιο γραφικό περιβάλλον. Διαφέρουν μόνο στον διαχειριστή λογισμικού, στον εκάστοτε πίνακα ελέγχου (πχ YaST) και στην ύπαρξη κοινότητας (ή και εταιρίας) που την στηρίζουν. Αν θεωρήσουμε ως μέτρο σύγκρισης τον τύπο του χρήστη, τότε η επιλογή γίνεται κυρίως βάση γραφικού περιβάλλοντος. Αν θεωρήσουμε ως μέτρο σύγκρισης το υλικό του υπολογιστή, τότε πάλι θα δούμε ότι η επιλογή γίνεται βάση του γραφικού περιβάλλοντος (η επιλογή διανομής γίνεται αν ο πυρήνας υποστηρίζει παλιό υλικό ή μόνο πολυπύρηνους επεξεργαστές). Αν θεωρήσουμε μέτρο σύγκρισης την χρήση των υπολογιστών, εκεί έχουμε ένα μπέρδεμα διότι άλλες διανομές είναι ειδικές (πχ διανομές με το XMBC) και η επιλογή γίνεται συνήθως με συνδυασμό των διανομής και γραφικού περιβάλλοντος. Τέλος, εάν μέτρο σύγκρισης θεωρηθεί η υποστήριξη κοινότητας και τεκμηρίωση στα Ελληνικά, οι επιλογές περιορίζονται σε διανομές και ειδικότερα σε Gentoo, Fedora, Linux Mint, openSUSE, Ubuntu αλλά και το γραφικό περιβάλλον Gnome.

Έχουν γραφτεί άπειρες γραμμές σε blogs, forums κλπ σχετικά με το ποια διανομή είναι η καλύτερη και ποιο γραφικό περιβάλλον είναι το καλύτερο. Προσωπική άποψη είναι ότι η καλύτερη διανομή σε συνδυασμό με το καλύτερο γραφικό περιβάλλον, είναι η διανομή με την οποία ξεκίνησε ο χρήστης στον θαυμαστό κόσμο του ΕΛΛΑΚ και του Linux. Είναι αυτά που έμαθε να χειρίζεται καλύτερα και θα μπορούσε να βοηθήσει και άλλους χρήστες στα πρώτα τους βήματα στον κόσμου του ΕΛΛΑΚ. Καλό θα ήταν να δοκιμάζουμε και άλλες διανομές (πχ σε εικονικό περιβάλλον) για να μάθουμε τον “ανταγωνισμό” και να μπορούμε να εκφράζουμε γνώμη σε περίπτωση που μας ζητηθεί. Να μην κρατάμε αρνητική στάση απέναντι σε κάποια διανομή ή γραφικό περιβάλλον. Παρόλα αυτά, πρέπει να δεχόμαστε την διαφορετικότητα στις διανομές-γραφικά περιβάλλοντα, να στηρίζουμε όλες τις προσπάθειες-έργα και να μην εκφράζουμε άσχημες απόψεις.

Σύνδεσμοι
[1] http://www.geexbox.org/
[2] http://openelec.tv
[3] http://www.mythbuntu.org
[4] http://live.linux-gamers.net/
[5] http://spins.fedoraproject.org/games/
[6] http://ubuntustudio.org/
[7] http://gorg.gentoo-el.org/doc/el/handbook/
[8] http://wiki.chania-lug.gr/index.php/Opensuse-11.2-guide
[9] http://ubuntu-manual.org//download/10.04/el/screen

Πηγή: planet.ellak.gr & www.linuxinside.gr

Τώρα πια για να εκμεταλευτούμε τις δυνατότητες των νέων υπολογιστών, να έχουμε καλύτερες επιδόσεις και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε πάνω από 3Gb RAM στον υπολογιστή μας τρέχουμε 64bit λειτουργικά.

Τι γίνεται όμως όταν πρέπει να τρέξουμε την αγαπημένη μας εφαρμογή που έχει βγει μόνο για 32bit στο 64bit σύστημα μας;

Απλό! Πρέπει να τρέξουμε με την σειρά τις παρακάτω εντολές:

Πρώτα προσθέτουμε την αρχιτεκτονική με:

sudo dpkg --add-architecture i386

Μετά κάνουμε μια ενημέρωση της βάσης δεδομένων με:

διαβάστε περισσότερα

logo2Η ομάδα Τεχνολογίας Λογισμικού του Τμ. Πληροφορικής Α.Π.Θ. συνέχισε και στο προηγούμενο εξάμηνο τις ερευνητικές τις δραστηριότητες γύρω από το ΕΛ/ΛΑΚ.

Συγκεκριμένα, στο διετές διεθνές Συνέδριο QUATIC 2014 (The International Conference on the Quality of Information and Communications Technology, Guimaraes, Πορτογαλία, 23-26 Σεπτ. 2014) θα ανακοινωθεί εργασία με τίτλο “A comparative study on the effectiveness of patterns in software libraries and standalone applications”, Apostolos Ampatzoglou, Alexander Chatzigeorgiou, Panagiotis Sfetsos, Ignatios Deligiannis and Ioannis Stamelos.

Η έρευνα έγινε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Groningen (Ολλανδια, Επίκ. Καθηγητής Α. Αμπατζόγλου), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Αναπλ. Καθηγητής Α. Χατζηγεωργίου) και το ΑΤΕΙΘ (Σφέτσος, Δεληγιάννης) στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ. Κατά τη διάρκειά της μελετήθηκε η αποτελεσματικότητα και η επίδραση στην ποιότητα του λογισμικού που έχουν τα πρότυπα σχεδίασης τόσο σε βιβλιοθήκες όσο και σε αυτόνομες εφαρμογές ανοικτού λογισμικού.

Παράλληλα, η ομάδα μέσω του κ. Σταμέλου συμμετέχει στην διοργάνωση της ετήσιας συνάντησης εργασίας OPENCERT 2014 (8th International Workshop on Foundations and Techniques for Open Source Software Certification, Grenoble, Γαλλία, 1 September 2014).

Η ετήσια αυτή συνάντηση εργασίας αφορά το θέμα της πιστοποίησης στο ανοικτό λογισμικό, συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης γνώσεων, και της πιστοποίησης και αξιολόγησης της ποιότητας του ανοικτού κώδικα.

Η έκδοση του Dolibarr 3.5.4 περιλαμβάνει μόνο διορθώσεις σφαλμάτων που βρέθηκαν στη εκδοση 3.5. Συνιστούμε σε όσους χρησιμοποιούν την έκδοση 3.5 να προχωρήσουν σε αναβάθμιση στην νέα έκδοση.

 


Μπορείτε να τη κατεβάσετε από την περιοχή λήψης.

See video

Διαβάστε το άρθρο με τη δοκιμή του KDE5 εδώ.

Πρόσφατα αντιμετώπισα ένα πρόβλημα ήχου σε Linux Mint 17. Δεν υπήρχε αναφορά εγκατάστασης-αναβάθμισης συστήματος. Απλά δεν υπήρχε ήχος. Έψαξα στις ρυθμίσεις και όντως δεν υπήρχε συσκευή ήχου.

Άνοιξα το τερματικό και έδωσα την εντολή:

$ sudo alsa force-reload

Έκανα μια επανεκκίνηση και επανήλθε ο ήχος.

Η παραπάνω εντολή, αυτό που κάνει ουσιαστικά είναι:

# Απεγκατάσταση των οδηγών ήχου
$ sudo apt-get remove --purge alsa-base pulseaudio

# Εγκατάσταση των οδηγών ήχου
$ sudo apt-get install alsa-base pulseaudio

# Επαναφόρτωση των οδηγών ήχου (όπως και η παραπάνω εντολή)
$ sudo alsa force-reload

Πολλοί χρήστες βλέπουν συχνά στο Ubuntu τό σφάλμα:

Συγνώμη, αλλα τo Ubuntu παρουσίασε εσωτερικό σφάλμα.

Αυτό συμβαίνει λόγω κακής ρύθμισης της εφαρμογής αναφοράς σφαλμάτων. Επίσης συμβαίνε στους υπολογίστες με κάρτες γραφικών της Intel.

Η λύση είναι πολύ εύκολη:

Γράψτε στο τερματικό:

gksudo gedit /etc/default/apport

[πληκτρολογίστε τον κωδικό πρόσβασης σας]

Θα ανοίξει ένα έγγραφο. Σε αυτό το έγγραφο κάπου λέει enabled=1.

Κάντε το enabled=1 σε enabled=0 (δηλαδή αλλάξτε το 1 σε 0)

διαβάστε περισσότερα

Faenza icons-theme, was the theme that was popular during the past years. It's old fashioned. Check out the new trend called numix, numix-circle.

Numix Circle

It's easy to install.

You can either use one click install:
Go to http://software.opensuse.org/package/numix-icon-theme and choose your version and install it.

Or better, open a terminal and execute as super user:

1. Add the repository:

zypper ar http://download.opensuse.org/repositories/home:/paolorotolo:/numix/openSUSE_13.1/ numix


2. Install the icons and theme.

zypper in numix-gtk-theme numix-icon-theme-circle

Open GNOME-TWEAK-TOOL and change everything:

gnome tweak tool

It'll be better if you enable GLOBAL DARK THEME, so it'll be the same as the numix window theme.

Check out, how nautilus look like

nautilus
Gpgcrypto.jpg
Την Παρασκευή 18 Ιούλη στις 15:00, θα γίνει παρουσίαση/workshop για Ασύμμετρη Κρυπτογραφία στην αίθουσα του foss.ntua.
 • κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού
 • ψηφιακές υπογραφές.
 • Web of Trust
 • OpenPGP standard
 • εργαλείο GnuPG

Στη πράξη θα δούμε πώς αυτά εφαρμόζονται σε:

 • Κρυπτογραφημένα + Ψηφιακά υπογεγραμμένα email
 • software distribution


Αν χρησιμοποιείτε ήδη GPG κλειδιά ελάτε να μιλήσουμε για OpenPGP best practices και να ανταλλάξουμε fingerprints! Fun!

Μπορείτε να κατεβάσετε την παρουσίαση από εδώ.

Συζήτηση στο forum

----alexandros (συζήτηση) 15:38, 15 July 2014 (EEST)


TCamp2014Η μεγάλη επιτυχία του Transparency Camp14 ξεπέρασε τα σύνορα των ΗΠΑ. Με πάνω από 50 συμμετέχοντες από περισσότερες από 29 χώρες φέτος, το TCamp μετατρέπεται πλέον σε μία παγκόσμια κοινότητα.

Τα τελευταία τρία χρόνια, το Ίδρυμα Sunlight, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός με σκοπό την ενίσχυση της ανοικτής διακυβέρνησης, φέρνει σε επαφή υποτρόφους από όλον τον κόσμο, προκειμένου να αναδείξουν τις κοινές προκλήσεις της ανοικτής διακυβέρνησης. Φέτος επιλέχθηκαν 19 από τους 300 αιτούντες για να συμμετάσχουν στον ΤCamp14 στην Ουάσινγκτον.

Ποιοι είναι αυτοί οι σούπερ σταρ της ανοικτής διακυβέρνησης; Έρχονται από διαφορετικό υπόβαθρο (κάθε ήπειρος εκπροσωπήθηκε), διαθέτουν ευρύ φάσμα προσόντων και κοινό στόχο την εδραίωση μιας περισσότερο «υπεύθυνης διακυβέρνησης».

Κάποιοι είναι hackers, όπως ο David Cabo, διευθυντής του Civio, ενός οργανισμού που χαρτογράφησε τα links των μεγάλων παικτών εξουσίας στην Ισπανία (με τη βοήθεια του Sunlight). Άλλοι είναι οι δημοσιογράφοι, όπως ο Justin Arenstein από την πρωτοβουλία African Media στη Νότια Αφρική. Η Anne-Christine Wegener έχει πολιτικές καταβολές, αφού επί 5 χρόνια εργάστηκε για την ενίσχυση της διαφάνειας στη εθνική ασφάλεια και τη λογοδοσία στην ‘Άμυνα στον οργανισμό Transparency International και τώρα γράφει ένα βιβλίο σχετικά με αυτό. H Mor Rubinstein έχει εργαστεί στο Public Knowledge Workshop και τώρα αναλύει δεδομένα στο Oxford Internet Institute. Και αυτοί αποτελούν μόνο ένα δείγμα από τους συμμετέχοντες στο TCamp.

Οι συζητήσεις στο TCamp δίνουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να μοιραστούν αυτά που κάνουν, να λάβουν feedback και να αναπτύξουν νέες ιδέες. Για παράδειγμα, ο Mathias Huter – ο οποίος διαχειρίζεται την πλατφόρμα tendermonitor.ge, που συγκεντρώνει τις δημόσιες συμβάσεις στη Γεωργία – μίλησε για το άνοιγμα των δεδομένων για τις δημόσιες προμήθειες. Ο Ivan Ninenko παρουσίασε το declarator.org, μία βάση δεδομένων στη Ρωσία για τα περιουσιακά στοιχεία των εθνικών αξιωματούχων και οδήγησε έναν καταιγισμό ιδεών για το πώς θα μπορούσε να επεκταθεί αυτό το έργο σε παγκόσμια κλίμακα. Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων – συμπεριλαμβανομένων των Henare Degan του Open Australia Foundation, του David Cabo του Civio και του Michael Morisy της muckrock.com – ανέπτυξαν τους προβληματισμούς τους σχετικά με τους τρόπους για να επιτευχθεί η FOI (Freedom of Information), με διαφορετικές ρυθμίσεις σε διαφορετικές χώρες.

Παράλληλα με την κύρια εκδήλωση, το Ίδρυμα Sunlight διοργάνωσε εργαστήρια για τους διεθνείς συμμετέχοντες στο TCamp, με στόχο την ανάδειξη των κοινών αγώνων σε όλη τη διεθνή κοινότητα για την ενίσχυση της διαφάνειας σε εθνικό επίπεδο. Εργαζόμενοι για το «άνοιγμα» των κυβερνήσεων μας, είμαστε όλοι υπέρμαχοι των ανοιχτών δεδομένων ως μέσου για την ανοιχτή λογοδοσία και τη διαφάνεια. Αλλά πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι η διαφάνεια από μόνη της δεν οδηγεί σε αλλαγή:  Τα ανοιχτά δεδομένα είναι ένα εργαλείο, δεν είναι αυτοσκοπός. Ως εκ τούτου, οι συζητήσεις στο TCamp επικεντρωθήκαν στο πώς οι ενδιάμεσοι στόχοι για το άνοιγμα των κυβερνητικών δεδομένων μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη του απώτερου στόχου της πραγματικής λογοδοσίας και στο κατά πόσο οι ακτιβιστές της ανοικτής διακυβέρνησης μπορούν να αντιπαρατεθούν στην εξουσία μέσω της δημόσιας πληροφορίας.

Δείτε εδώ τα κύρια συμπεράσματα των εργαστηρίων του TCamp2014:

http://sunlightfoundation.com/blog/2014/06/19/a-global-perspective-on-transparencycamp-2014/

Πριν από λίγες ημέρες το KDE ανακοίνωσε την RC έκδοση του KDE Plasma 5, της επόμενης γενιάς του δημοφιλούς desktop για Linux (και όχι μόνο) και ταυτόχρονα το KDE Frameworks 5 δηλαδή τη βάση του νέου KDE που με τη σειρά του βασίζεται στο Qt5 . Γι' αυτό είπαμε να κάνουμε μια μικρή περιήγηση με στιγμιότυπα και βίντεο από το νέο περιβάλλον, που όπως θα δείτε είναι αισθητικά αρκετά αλλαγμένο.

διαβάστε περισσότερα

argies-imerologio-2013Αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτου Κώδικα στην Αθήνα, στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη και στα Ιωάννινα!

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε:

Ημέρα Ημερομηνία Θεματική Θέμα Διοργανωτής Σύντομη Περιγραφή
Δευτέρα 14/07/2014 Μονάδες Αριστείας Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές του Σ.Δ.Μ. Open eClass ΤΕΙ Αθήνας Θα υπάρχει εξοικείωση με τα εργαλεία επικοινωνίας & διαμοίρασης του υλικού εκπαίδευσης (Πύλη ma.ellak.gr – σελίδες σεμιναρίου, υπηρεσία τηλεκπαίδευσης, χρήση ομάδων συζήτησης), καθώς και με την υπηρεσία τηλεδιάσκεψης.(Περισσότερα)
Δευτέρα 14/07/2014 Μονάδες Αριστείας Βασικές Εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ Πανεπιστήμιο Πατρών Στόχος του σεμιναρίου είναι αφενός η εκπαίδευση των συμμετεχόντων και αφετέρου η ενεργή συμμετοχή τους σε συνεργατικά έργα συνεισφοράς στο λογισμικό ανοιχτού κώδικα gretl. Η συνεισφορά των συμμετεχόντων στο πρώτο σεμινάριο μπορεί να γίνει μέσω:

 • της προσθήκης λειτουργικότητας στο λογισμικό gretl
 • του εξελληνισμού του λογισμικού gretl
 • του εξελληνισμού τεκμηρίωσης του gretl
 • τη διόρθωση σφαλμάτων στο gretl

(Περισσότερα)

Δευτέρα 14/07/2014 Μονάδες Αριστείας Θερινό Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα (Summer Code Camp) στη θεματική περιοχή Δημόσια και Τοπική Αυτοδιοίκηση & Συστημάτα Υγείας ΑΠΘ Στο θερινό σχολείο ανάπτυξης κώδικα θα ασχοληθούμε με την ανάπτυξη/επέκταση:

 • OpenEMR, http://www.open-emr.org/
 • CarMate (Πλατφόρμα συνοδήγησης για τo Α.Π.Θ.) – www.carmate.gr
 • Εφαρμογή διαχείρισης ουρών σε δημόσιες υπηρεσίες
 • Σύστημα διαχείρισης εργασιών Δήμου Θέρμης, http://www.glpi-project.org/spip.php?lang=en

.(Περισσότερα)

Δευτέρα 14/07/2014 Μονάδες Αριστείας Θερινό Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα (Summer Code Camp) στη θεματική περιοχή Επιχειρηματικές Εφαρμογές/Υπηρεσίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας θα παρουσιαστούν και θα αναπτυχθούν projects στα λογισμικά ΕΛ/ΛΑΚ MySQL, github, Joomla!, Open ERP, Sugar CRM και ProcessMaker.(Περισσότερα)
Τετάρτη 16/07/2014 Μονάδες Αριστείας Ανοιχτό Λογισμικό για την Αγροτική Ανάπτυξη και το Περιβάλλον Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου και Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Έχει ως στόχο να εισάγει τους συμμετέχοντες στις εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, να τους δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ με θέμα την Αγροτική Ανάπτυξη και το Περιβάλλον(Περισσότερα)
Τετάρτη 16/07/2014 Μονάδες Αριστείας ΔΔ & ΤΑ: Σουίτα εφαρμογών γραφείου LibreOffice – 2 ΑΠΘ Εισαγωγή σε εφαρμογές ΕΛΛΑΚ για το μέσο χρήστη”. Τα σεμινάρια απευθύνεται σε στελέχη φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και της Υγείας όλων των βαθμίδων, σε καθηγητές, φοιτητές, υπαλλήλους του Α.Π.Θ. και σε ελεύθερους επαγγελματίες του χώρου (Περισσότερα)
Παρασκευή 18/07/2014 Μονάδες Αριστείας Τουρισμός – Προώθηση και προβολή τουριστικών υποδομών Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Στόχος του Σεμιναρίου είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, να τους δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ που μπορούν να αξιοποιηθούν στον τουρισμό για την προώθηση και προβολή τουριστικών υποδομών και αξιοθέατων και να τους προτρέψει να συνεισφέρουν στην Ελληνική κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ μέσα από τον εξελληνισμό λογισμικού, την ανάπτυξη επιμέρους περιεχομένου κλπ.. (Περισσότερα)

Ανακαλύψαμε το λειτουργικό Linux. Ωραία!!! Όμως αν κοιτάξουμε την λίστα με τις διανομές, θα δούμε ότι αυτή είναι τεράστια (άσχετα αν οι περισσότερες στηρίζονται σε 3-4 βασικές). Ποια διανομή όμως είναι η κατάλληλη να ξεκινήσει κάποιος; Ή καλύτερα η ερώτηση είναι: ποιο γραφικό περιβάλλον να χρησιμοποιήσει; Ή και τα δύο μαζί; Για ποια χρήση το χρειάζεται; Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μερικές απαντήσεις σε αυτά και άλλα ερωτήματα που θα δημιουργηθούν στην πορεία.

διαβάστε περισσότερα

Inspired from another project called “Anonymous Wikipedia edits from the Norwegian parliament and government offices” I decided to create something similar for the Hellenic Parliament.

I downloaded the XML dumps (elwiki-20140702-pages-meta-history.xml.7z) for the elwiki from http://dumps.wikimedia.org/elwiki/20140702/. The compressed file is less than 600Mb but uncompressing it leads to a 73Gb XML which contains the full history of edits. Then I modified a parser I found on this blog to extract the data I wanted: Page Title, Timestamp and IP.

Then it was easy to create a list that contains all the edits that have been created by Hellenic Parliament IPs (195.251.32.0/22) throughout the History of Hellenic Wikipedia:
The list https://gist.github.com/kargig/d2cc8e3452dbde774f1c.

Interesting edits

 1. Former Prime Minister “Κωνσταντίνος Σημίτης”
  An IP from inside the Hellenic Parliament tried to remove the following text at least 3 times in 17-18/02/2014. This is a link to the first edit: Diff 1.

  Για την περίοδο 1996-2001 ξοδεύτηκαν 5,2 τρις δρχ σε εξοπλισμούς. Οι δαπάνες του Β` ΕΜΠΑΕ (2001-2006) υπολογίζεται πως έφτασαν τα 6 με 7 τρις δρχ.[http://www.enet.gr/online/online_hprint?q=%E5%EE%EF%F0%EB%E9%F3%EC%EF%DF&a=&id=71538796 ''To κόστος των εξοπλισμών''], εφημερίδα ”Ελευθεροτυπία”, δημοσίευση [[1 Αυγούστου]] [[2001]].Έπειτα απο τη σύλληψη και ενοχή του Γ.Καντά,υπάρχουν υπόνοιες για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο με μίζες από Γερμανικές εταιρίες στα εξοπλιστικά,κάτι το οποίο διερευνάται απο την Εισαγγελία της Βρέμης.

 2. Former MP “Δημήτρης Κωνσταντάρας”
  Someone modified his biography twice. Diff Links: Diff 1 Diff 2.
 3. Former football player “Δημήτρης Σαραβάκος”
  In the following edit someone updated this player’s bio adding that he ‘currently plays in porn films’. Diff link. The same editor seems to have removed that reference later, diff link.
 4. Former MP “Θεόδωρος Ρουσόπουλος”
  Someone wanted to update this MP’s bio and remove some reference of a scandal. Diff link.
 5. The movie “Ραντεβού με μια άγνωστη”
  Claiming that the nude scenes are probably not from the actor named “Έλενα Ναθαναήλ”. Diff link.
 6. The soap opera “Χίλιες και Μία Νύχτες (σειρά)”
  Someone created the first version of the article on this soap opera. Diff Link.
 7. Politician “Γιάννης Λαγουδάκος”
  Someone edited his bio so it seemed that he would run for MP with the political party called “Ανεξάρτητοι Έλληνες”. Diff Link
 8. University professor “Γεώργιος Γαρδίκας”
  Someone edited his profile and added a link for amateur football team “Αγιαξ Αιγάλεω”. Diff Link.
 9. Politician “Λευτέρης Αυγενάκης”
  Someone wanted to fix his bio and upload a file, so he/she added a link from the local computer “C:\Documents and Settings\user2\Local Settings\Temp\ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ”. Diff link.
 10. MP “Κώστας Μαρκόπουλος”
  Someone wanted to fix his bio regarding his return to the “Νέα Δημοκρατία” political party. Diff Link.
 11. (Golden Dawn) MP “Νίκος Μιχαλολιάκος”
  Someone was trying to “fix” his bio removing some accusations. Diff Link.
 12. (Golden Dawn) MP “Ηλίας Κασιδιάρης”
  Someone was trying to fix his bio and remove various accusations and incidents. Diff Link 1, Diff Link 2, Diff Link 3.

Who’s done the edits ?
The IP range of the Hellenic Parliament is not only used by MPs but from people working in the parliament as well. Don’t rush to any conclusions…
Oh, and the IP 195.251.32.48 is probably a proxy inside the Parliament.

Threat Model
Not that it matters a lot for MPs and politicians in general, but it’s quite interesting that if someone “anonymously” edits a wikipedia article, wikimedia stores the IP of the editor and provides it to anyone that wants to download the wiki archives. If the IP range is known, or someone has the legal authority within a country to force an ISP to reveal the owner of an IP, it is quite easy to spot the actual person behind an “anonymous” edit. But if someone creates an account to edit wikipedia articles, wikimedia does not publish the IPs of its users, the account database is private. To get an IP of a user, one would need to take wikimedia to courts to force them to reveal that account’s IP address. Since every wikipedia article edit history is available for anyone to download, one is actually “more anonymous to the public” if he/she logs in or creates a (new) account every time before editing an article, than editing the same article without an account. Unless someone is afraid that wikimedia will leak/disclose their account’s IPs.
So depending on their threat model, people can choose whether they want to create (new) account(s) before editing an article or not :)

Similar Projects

 • Parliament WikiEdits
 • congress-edits
 • Riksdagen redigerar
 • Stortinget redigerer
 • AussieParl WikiEdits
 • anon
 • Bonus
  Anonymous edit from “Synaspismos Political Party” (ΣΥΡΙΖΑ) address range for “Δημοκρατική Αριστερά” political party article, changing it’s youth party blog link to the PASOK youth party blog link. Diff Link

  Τον επόμενο μήνα θα έχουμε την έκδοση 4.0 του WordPress, και διατέθηκε δημόσια η πρώτη ΒΕΤΑ 1 έκδοση.

  Έτσι μπήκα στον πειρασμό να την δοκιμάσω και να ανεβάσω μερικές εικόνες.

  wp04 wp05 wp03 wp02 wp01

   

   

  Όπως βλέπουμε έχουμε αλλαγή κατά την εγκατάσταση και δυνατότητα επιλογής της γλώσσας εγκατάστασης.

  Προεπισκόπιση των εισαχθέντων συνδέσμων όπως youtube κλπ

  Αλλαγές στην βιβλιοθήκη πολυμέσων.

  Μέχρι στιγμής πολύ καλές οι αλλαγές αλλά μέχρι την τελική έκδοση πιθανόν να υπάρξουν και τροποποιήσεις.

  Η ΕΚΔΟΣΗ 4.0 ΕΙΝΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

  The post WordPress 4.0 Πρώτη επαφή appeared first on WordPress Greece.

  Η Τοπική κοινότητα χρηστών OpenStack σε συνεργασία με την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), διοργάνωσε την Τετάρτη 9 Ιουλίου και ώρα 19.00, στο InnovAthens(Κτίριο Δ10, Τεχνόπολιςχάρτης) συγκέντρωση για τα 4α γενέθλια του OpenStack.

  Παράλληλα, ήταν η πρώτη επέτειος από την δημιουργία και την πρώτη συγκέντρωση της τοπικής κοινότητας χρηστών που είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο της περασμένης χρονιάς.

  Αρχικά, έγινε μια συνοπτική παρουσίαση με αφορμή τα τέσσερα χρόνια ύπαρξης του OpenStack project, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη που σημειώθηκε την τελευταία χρονιά τόσο στην κοινότητα όσο και στην τεχνολογία που παράγει. Αναφέρθηκε αναλυτικά ο τρόπος λειτουργίας των τοπικών κοινοτήτων για το OpenStack ανά τον κόσμο, δίνοντας και σημεία αναφοράς των δραστηριοτήτων της ελληνικής κοινότητας.

  Ιδιαίτερα, αξίζει να δώσει κάνεις την προσοχή του στην επόμενη παγκόσμια συγκέντρωση μελών και δημιουργών – OpenStack Summit – που θα γίνει για πρώτη φορά στην Ευρώπη, Παρίσι, 3-7 Νοέμβρη (βλ. http://www.openstack.org/summit) και στο πρόγραμμα υποστήριξης ταξιδιών για όσα μέλη το επιθυμούν (https://wiki.openstack.org/wiki/Travel_Support_Program). Επίσης, μια νέα προσπάθεια για την υποστήριξη των περισσότερων από 70 τοπικών κοινοτήτων με την δημιουργία ενός portal αναμένεται να δημοσιευτεί μέσα στον Ιούλιο.

  Η υποστήριξη και η χορηγία από το OpenStack Foundation για την εκδήλωση περιελάμβανε την διανομή αναμνηστικών δώρων και ποτών, ενώ μας βοήθησε να δημιουργήσουμε μια πολύ ωραία τούρτα γενεθλίων όπως διαπιστώνετε και στις φωτογραφίες από την εκδήλωση για όσους δεν ήταν εκεί και δεν είχαν την ευκαιρία να πάρουν μια γεύση!

  Εδώ θα βρείτε την παρουσίαση.

   DSC00259DSC00253

  20140709_195013

  20140709_194909DSC00248

  Οι Μονάδες Αριστείας, είναι ομάδες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα που υλοποιούν το έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού» σε δέκα θεματικές περιοχές. Το έργο διαχειρίζεται το ΕΔΕΤ και υλοποιείται από μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ.

  διαβάστε περισσότερα

  Περιοδικό PCLinuxOS Ιούλιος 2014

  Καλό μήνα!!!
  Το προσωπικό του περιοδικού PCLinuxOS με χαρά σας παρουσιάζει το τεύχος του Ιουλίου 2014. Το περιοδικό είναι προϊόν της κοινότητας PCLinuxOS, εκδίδεται από εθελοντές της κοινότητας. Υπεύθυνος του περιοδικού είναι ο Paul Arnote, και βοηθός η Meemaw. Το περιοδικό είναι υπο την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-Share-Alike 3.0.

  Στο τεύχος Ιουλίου 2014 διαβάστε:
  * Βελτιώστε τον χρόνο ζωής της μπαταρίας σας στο Android
  * Game Zone: Monochroma
  * Προγραμματίζοντας με το Gtkdialog, Μέρος 4
  * KDenLive, Μέρος 6
  * Και πολλά άλλα!


  Κατεβάστε το σε PDF ή ePUΒ ή MOBI ή δείτε το ως HTML

  Δείτε παλιότερα περιοδικά:
  Περιοδικό PCLinuxOS Ιούνιος 2014
  Περιοδικό PCLinuxOS Μάϊος 2014
  Περιοδικό PCLinuxOS Απρίλιος 2014
  Περιοδικό PCLinuxOS Μάρτιος 2014
  Περιοδικό PCLinuxOS Φεβρουάριος 2014
  Περιοδικό PCLinuxOS Ιανουάριος 2014
  What is Varnish? Varnish Cache or just Varnish is an open-source HTTP accelerator and caching reverse proxy for web servers, like Apache or nginx, hosting content-heavy dynamic web sites.  In non-geek speak, Varnish is an free program which runs in front of your web server (which in this context is called backend or origin) and […]

  1970737_732484526783121_1324048049_nΗ Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) στο πλαίσιο των δράσεών της για την προώθηση των Ανοιχτών Δεδομένων συμμετέχει με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο έργο HOMER–MED (Harmonizing Open data in the Mediterranean through better access and Reuse of public sector information)

  Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος HOMER (Harmonizing Open data in the MEditerranean through better access and Reuse of public sector information) διοργανώθηκε ο μαραθώνιος διαγωνισμός Hack4Med όπου η εφαρμογή Ithaca έλαβε μέρος κερδίζοντας 3 βραβεία:

  • Τη 1η θέση στο βραβείο «Best Homer Federation Open Data reuse App»

  • Τη 2η θέση στο βραβείο «The most useful application for a public sector administration»

  • Τη 1η θέση στο βραβείο «Best solution for Crete»

   Η Ithaca είναι ένα εργαλείο που διαβάζει ανοιχτά δεδομένα που υπάρχουν στο διαδίκτυο σε διάφορες μορφές και τα μετατρέπει σε Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (ΑΔΔ). Τα ΑΔΔ (Linked Open Data) είναι ένα σύνολο από τεχνικές και εργαλεία για τη δημοσίευση, ενσωμάτωση και διασύνδεση δεδομένων, δομημένης πληροφορίας και γνώσης στο σημασιολογικό ιστό με τη χρήση των προτύπων URI (Uniform resource identifier) και RDF (Resource Description Framework). Αποτελεί μια δημοφιλή μέθοδο που υιοθετείται από ετερογενείς παρόχους δεδομένων, όπως π.χ., δημόσιοι φορείς, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, ψηφιακές βιβλιοθήκες, χάρτες και εγκυκλοπαίδειες, κτλ, για την παροχή, διασύνδεση και σημασιολογική αξιοποίηση των δεδομένων τους στον ιστό.

  Η ιδέα για την υλοποίηση αυτής της εφαρμογής γεννήθηκε από το πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι προγραμματιστές που έλαβαν μέρος στο συγκεκριμένο διαγωνισμό να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τα διαθέσιμα ανοιχτά δεδομένα. Συγκεκριμένα, τα σύνολα ανοιχτών δεδομένων που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν προέρχονταν κυρίως από δημόσιους φορείς, όπως του τουρισμού, του πολιτισμού, της ενέργειας, της γεωργίας και του περιβάλλοντος. Όμως, αν και αυτά τα σύνολα δεδομένων είναι ανοιχτά, τα ίδια τα δεδομένα δεν είναι προσβάσιμα μέσω μιας διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών (API), αλλά αντίθετα υπάρχουν στο διαδίκτυο σε πολλές και διαφορετικές μορφές (π.χ. CSV, XML, PDF, Excel), χωρίς να υιοθετείται ένα κοινό πρότυπο για την αναπαράστασή τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο προγραμματιστής να μην έχει άμεση πρόσβαση στα ίδια τα δεδομένα, να μη μπορεί να πλοηγηθεί σε αυτά, να μη μπορεί να δει αν και πως συνδέονται δεδομένα από διαφορετικά σύνολα δεδομένων, ούτε να συνδυάσει δεδομένα από διαφορετικές πηγές με σκοπό την ανάπτυξη μιας έξυπνης εφαρμογής.

   Η Ithaca επιλύει αυτό το πρόβλημα εκμεταλλεύοντας τη δυναμική, κατανεμημένη, σημασιολογική αλλά και πολυγλωσσική φύση των ΑΔΔ.

   Συγκεκριμένα, αρχικά σχεδιάστηκε μια OWL (Web Ontology Language) οντολογία για την αναπαράσταση τόσο των πηγών όσο και των ίδιων των δεδομένων. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε μια εφαρμογή η οποία διαβάζει τα δεδομένα από τις πηγές, και χρησιμοποιώντας την παραπάνω οντολογία αλλά και άλλα γνωστά λεξιλόγια για τη περιγραφή δεδομένων (όπως RDFS, DublinCore και FOAF), δημιουργεί RDF δεδομένα τα οποία φορτώνει σε μια αποθήκη δεδομένων (Data Warehouse).

   Τα δεδομένα είναι πλέον προσβάσιμα στον Παγκόσμιο Ιστό σε πρότυπη μορφή με χρήση της γλώσσας επερωτήσεων SPARQL. Εκμεταλλεύοντας την εκφραστική δύναμη της SPARQL, ο χρήστης/προγραμματιστής μπορεί να συνδυάσει δεδομένα που προέρχονται από διαφορετικά σύνολα δεδομένων αλλά και να αξιοποιήσει ΑΔΔ που είναι αποθηκευμένα σε άλλα – εξωτερικά – αποθετήρια RDF δεδομένων (πχ. DBpedia, Freebase, κτλ). Παραδείγματος χάριν, ένας χρήστης/προγραμματιστής μπορεί να εκτελέσει επερωτήσεις της μορφής:

  «Επέστρεψε μου όλα τα οινοποιεία του νομού Ηρακλείου μαζί με μία περιγραφή τους στα Αγγλικά, τα οποία είναι προσβάσιμα με λεωφορείο και που σε απόσταση μικρότερη των 5 χιλιομέτρων υπάρχει τουλάχιστον ένα σημείο ενδιαφέροντος (πχ. μουσείο, αρχαιολογικός χώρος, κτλ.), και για κάθε τέτοιο σημείο ενδιαφέροντος επέστρεψε μου φωτογραφίες και περιγραφή του στα Αγγλικά».

   Η Ithaca υλοποιήθηκε από τον μεταπτυχιακό φοιτητή Μιχάλη Μουνταντωνάκη και τον διδακτορικό φοιτητή Παύλο Φαφαλιό, οι οποίοι φοιτούν στο τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και είναι μεταπτυχιακοί υπότροφοι στο Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων, του Ινστιτούτου Πληροφορικής, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (FORTH-ICS). Η εφαρμογή θα παρουσιαστεί στη τελετή απονομής βραβείων που θα διεξαχθεί στο Τορίνο, 9-10 Ιουλίου 2014, όπου θα αναμετρηθεί με εφαρμογές που κέρδισαν το αντίστοιχο 1ο βραβείο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

   Στοιχεία εφαρμογής:

  • Running SPARQL Endpoint: http://62.217.127.118:8890/sparql (περιέχει δεδομένα που προέρχονται από περισσότερα από 25 σύνολα δεδομένων της ομοσπονδίας του HOMER)

  • RDF data browser: http://62.217.127.118/SparqlBrowser (για πλοήγηση στα δεδομένα)

  Στοιχεία επικοινωνίας:

   Μιχάλης Μουνταντωνάκης και Παύλος Φαφαλιός

  fafalios@ics.forth.gr, mountant@ics.forth.gr

  http://users.ics.forth.gr/~fafalios

  Το να κλέβεις είναι παράνομο, αλλά μερικές εικόνες είναι νόμιμα ελεύθερες για να τις χρησιμοποιήσεις χωρίς κάποιο κόστος. Σε αυτό το άρθρο προτείνονται πέντε τρόποι να αναζητήσετε φωτογραφίες, που είναι ελεύθερα διαθέσιμες.

  1) Google

  Επειδή υπάρχουν εικόνες στην αναζήτηση της google δεν σημαίνει πως είναι όλες ελεύθερες προς χρήση. Ωστόσο, η google πρόσφατα πρόσθεσε μια καρτέλα στα εργαλεία αναζήτησης για τα δικαιώματα χρήσης, όπου με αυτό τον τρόπο μπορείτε να φιλτράρετε τις εικόνες και να ανακαλύψετε εάν είναι διαθέσιμες με άδειες creative commons. Επίσης χρήσιμο είναι και το Search Creative Commons. Αυτό το εργαλείο σας εξυπηρετεί να βρείτε φωτογραφίες στο Google Images, Flickr, Fotopedia, και Open Clip Art Library με άδειες creative commons.

  Να είστε προσεκτικοί διότι υπάρχουν διαφορετικές άδειες creative commons και μπορεί χωρίς να θέλετε να παραβιάσετε πνευματικά δικαιώματα. Για παράδειγμα πολλές άδειες προσδιορίζουν τη μη εμπορική χρήση. Έτσι, διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις πολύ προσεκτικά για να βεβαιωθείτε ότι έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την εικόνα.

  2) Flickr

  Οι περισσότερες φωτογρφίες στο Flickr έχουν πνευματικά δικαιώματα, αλλά όχι όλες. Με τη βοήθεια ενός προηγμένου εργαλείου αναζήτησης μπορείτε να βρείτε φωτογραφίες εκδηλώσεων, τοπίων ή προσωπικοτήτων από χρήστες που είναι πρόθυμοι να σας επιτρέψουν να τις χρησιμοποιήσετε με αντάλλαγμα την αναφορά στο δημιουργό. Όπως όμως αναφέρθηκε και παραπάνω διαβάστε προσεκτικά την άδεια με την οποία διατίθεται.

  3) Free stock-photo websites

  To Stock.xchnge, που τώρα ανήκει στο Getty Images, είναι μια δημοφιλής ιστοσελίδα με περίπου 400.000 φωτογραφίες από ερασιτέχνες φωτογράφους σε όλο τον κόσμο. Όπως πάντα, δεν είναι όλες οι φωτογραφίες Creative Commons, οπότε βεβαιωθείτε ότι το έχετε ελέγξει.

  Το Morguefile και το Stockvault  είναι άλλα παρόμοια μέσα, αν και το Stockvault επιτρέπει μόνο τις εικόνες που χρησιμοποιούνται για μη επαγγελματικούς σκοπούς.

  Το Free Digital Photos είναι μια καλή πηγή για επιχειρήσεις και για προσωπική και εκπαιδευτική χρήση. Και πάλι, δεν είναι όλες οι εικόνες δωρεάν.

  4) CD και βιβλία χωρίς πνευματικά δικαιώματα

  Υπάρχει πληθώρα εικόνων από βιβλία και cd οι οποίες είναι ελεύθερες δικαιωμάτων. Το βιβλιοπωλείο Dover Books είναι ένα εξαιρετικό μέρος για τέτοια βιβλία.

  Αυτά τα βιβλία περιέχουν οποιασδήποτε μορφής εικόνων από παλίες ιατρικές εικόνες έως Βικτοριανές γκραβούρες. Επίσης είναι μια καλή πηγή για σχέδια και διανύσματα.

  5) Ρώτα ανθρώπους

  Εξακολουθείτε να αγωνίζεστε για να βρείτε τη σωστή φωτογραφία; Μπορείτε να κάνετε ότι οι αίθουσες ειδήσεων εδώ και χρόνια, να ζητήσετε από το κοινό. Τόσο το BBC όσο και η Guardian έχουν τμήματα στην ιστοσελίδα τους που προβάλουν φωτογραφίες από  αναγνώστες τους.

  Ρωτήστε τους ακόλουθους σας στο Twitter. Ρωτήστε τους φίλους σας στο Facebook.

  Μία μικρή προειδοποίηση: Χρησιμοποιείστε μια αντίστροφη εικόνα μηχανής αναζήτησης όπως το TinEye για να βεβαιωθείτε ότι δεν διακινείτε κλοπιμαία.

  Πηγή: www.creativebloq.com

  Tor-logo-imageΤο Tor είναι ένα αξιόπιστο και δυνατό εργαλείο κρυπτογράφησης που παρέχει ανωνυμία κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο και προστατεύει το ηλεκτρονικό απόρρητο του χρήστη. Η πλήρης ονομασία του είναι The Onion Router (Tor), υποδηλώνοντας τα πολλά «στρώματα» (onion=κρεμμύδι) κρυπτογράφησης και το πλήθος διαμεσολαβητών υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική λειτουργία του εργαλείου. Οι διαμεσολαβητές υπολογιστές διαχειρίζονται από εθελοντές, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο Tor και χρησιμοποιούν το λογισμικό ανοικτού κώδικα στο οποίο βασίζεται η εφαρμογή. Τα δεδομένα που ανταλάσσονται κινούνται κρυπτογραφημένα σε τυχαίες διαδρομές, τις οποίες κανένας συνδεδεμένος υπολογιστής δε γνωρίζει ολόκληρες εξασφαλίζοντας, έτσι, τη μεγίστη δυνατή ανωνυμία και προστασία.

  Όσον αφορά, όμως, την προέλευση, τη λειτουργία και τη χρήση του Tor, παρά το γεγονός ότι θεωρείται ένα εξαιρετικά εύχρηστο και δημοφιλές εργαλείο, εξακολουθούν να δημιουργούνται παρανοήσεις και να διαδίδονται εσφαλμένες απόψεις και θεωρίες.

  Αρχικά, παρά τις φήμες που κυκλοφόρησαν για το αντίθετο, διαπιστώθηκε, μέσω των διαρροών σχετικών εγγράφων από την NSA- την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ- τα οποία δημοσιεύθηκαν στην εφήμερίδα The Guardian το 2013, ότι το εργαλείο Tor έχει αποτρέψει επιτυχημένα προσπάθειες παραβίασης του δικτύου και εξακολουθεί να λειτουργεί αποτελεσματικά, χωρίς να έχει καμφθεί πλήρως και ανεπανόρθωτα η προστασία και η ανωνυμία που παρέχει στους χρήστες σε επίπεδο κρυπτογράφησης.

  Σχετικά με την προέλευσή του, σύμφωνα με μία διαδεδομένη θεωρία, το εργαλείο Tor δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει στρατιωτικούς σκοπούς στις ΗΠΑ, επομένως θα πρέπει να υπάρχει ακόμη, μη καταγεγραμμένη, στρατιωτική πρόσβαση στο λογισμικό του Tor. Παρότι η αρχική ιδέα για το λογισμικό Tor χρηματοδοτήθηκε πράγματι από το πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, το εργαλείο Tor βασίζεται σε λογισμικό ανοικτού κώδικα, το οποίο έχουν επανειλημμένως ελέγξει έμπειροι κρυπτογράφοι και προγραμματιστές, επιβεβαιώνοντας την ασφάλεια και την ανωνυμία που υπόσχεται στους χρήστες.

  Μία ακόμη συχνή παρανόηση είναι ότι το εργαλείο Tor χρησιμοποιείται, κυρίως, από εγκληματίες. Οι χρήστες του Tor, όμως, είναι σε μεγάλο ποσοστό ακτιβιστές, οι οποίοι προσπαθούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, δημοσιογράφοι που το χρησιμοποιούν για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή της έρευνάς τους, οικογένειες που επιθυμούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους και να διατηρήσουν την ιδιωτικότητά τους, καθώς και κυβερνήσεις που το χρησιμοποιούν για ασφαλείς επικοινωνίες και σχεδιασμό. Το Tor είναι ακόμη ένα εργαλείο, όπως είναι και το internet, στη διάθεση οποιουδήποτε θέλει να το χρησιμοποιήσει για τις υπηρεσίες που παρέχει.

  Επιπλέον, παρά τις φήμες που κυκλοφορούν κατά διαστήματα, δεν έχει υπάρξει καμία μήνυση, σύλληψη ή καταδίκη στις ΗΠΑ σχετιζόμενη με χρήση του εργαλείου Tor και των υπηρεσιών του, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχει δεδικασμένο, επομένως δε θεωρείται ότι η χρήση του εργαλείου για ανώνυμη πλοήγηση αποτελεί ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με το δίκαιο στις ΗΠΑ.

  Όσον αφορά τη λειτουργία του, το Tor είναι ένα εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη εργαλείο, παρά την πολυπλοκότητα της λειτουργίας του, ενώ, παρά το γεγονός ότι είναι πιο αργό από τη συνηθισμένη σύνδεση Internet, οι προγραμματιστές του εργαλείου έχουν καταφέρει να βελτιώσουν την ταχύτητά του, ενώ η αύξηση του αριθμού των χρηστών και των διαμεσολαβητών υπολογιστών ενισχύει σε μεγάλο βαθμό και την ταχύτητα του δικτύου.

  Τέλος, το Tor δεν είναι αλάνθαστο εργαλείο. Αν ο χρήστης ακολουθήσει τις οδηγίες εγκατάστασης του λογισμικού ή χρήσης του εργαλείου μέσω εναλλακτικών προγραμμάτων, αυξάνεται το ποσοστό επιτυχημένης λειτουργίας του Tor και προστασίας της ανωνυμίας και των δεδομένων του χρήστη. Επιπλέον, ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν προστατεύεται απόλυτα αν συνδεθεί, μέσω Tor, στο Google ή στο Facebook, καθώς οι υπηρεσίες αυτές θα εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στις επικοινωνίες τους. Παρόλ’αυτά, το εργαλείο Tor έχει περισσότερα θετικά παρά αρνητικά, αποτελώντας το πιο αξιόπιστο εργαλείο ανοικτού λογισμικού για την προστασία της ανωνυμίας και των δεδομένων των χρηστών του διαδικτύου.

  Αξίζει να σημειωθεί, όπως αναφέρεται και στις προτεινόμενες εκδηλώσεις της εβδομάδας από την ΕΕΛ/ΛΑΚ, ότι την Τετάρτη 9 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί Tor hands-on Day στην αίθουσα του foss.ntua για το πώς λειτουργεί και πώς χρησιμοποιούμε το εργαλείο Tor και τις υπηρεσίες του.

  Πηγές: https://www.eff.org/deeplinks/2014/07/7-things-you-should-know-about-tor

  imagesΑυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις για τις ανοιχτές τεχνολογίες, το ανοιχτό λογισμικό, το ανοιχτό περιεχόμενο και την καινοτομία σε όλη την Ελλάδα.

   Η ΕΕΛ/ΛΑΚ σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε:

  Ημέρα Ημερομηνία Θεματική Θέμα Διοργανωτής Σύντομη Περιγραφή
  Δευτέρα 07/07/2014 Μονάδες Αριστείας Ημερίδα ΕΛ/ΛΑΚ ΑΠΘ Η Μ.Α. ΕΛΛΑΚ Α.Π.Θ. στοχεύει στη διάδοση του ΕΛΛΑΚ στους τομείς της ΔΔ & ΤΑ, των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας και των Εφαρμογών ΕΛΛΑΚ στις Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις. Επιλεγμένοι ομιλητές θα αναπτύξουν σειρά θεμάτων, ενώ προβλέπονται δύο συνεδρίες συζητήσεων, που αφορούν την επιχειρηματικότητα γύρω από το ΕΛΛΑΚ.(Περισσότερα)
  Δευτέρα 07/07/2014 INNOVATHENS Επιχειρήστε με Ανοιχτό Λογισμικό ΕΕΛ/ΛΑΚ Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT, www.ekt.gr), συντονιστή του δικτύου Enterprise Europe Network – Hellas (www.enterprise-hellas.gr) διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα «Επιχειρήστε με Ανοιχτό Λογισμικό». (Περισσότερα)
  Τετάρτη 09/07/2014 Γενικά Tor hands-on Day FOSS.NTUA Την Τετάρτη 9 Ιούλη στις 15:00, θα γίνει Tor hands-on Day στην αίθουσα του foss.ntua.

  • πώς κατεβάζουμε, επαληθεύουμε, χρησιμοποιούμε τον Tor Browser
  • πώς κατεβάζουμε, επαληθεύουμε, χρησιμοποιούμε το Tails
  • πώς στήνουμε ένα Tor relay, Tor Challenge by EFF (Περισσότερα)
  Τετάρτη 09/07/2014 Μονάδες Αριστείας Ανοιχτό Λογισμικό για την Αγροτική Ανάπτυξη και το Περιβάλλον Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Έχει ως στόχο να εισάγει τους συμμετέχοντες στις εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, να τους δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ με θέμα την Αγροτική Ανάπτυξη και το Περιβάλλον(Περισσότερα)
  Τετάρτη 09/07/2014 Μονάδες Αριστείας ΔΔ & ΤΑ: Σουίτα εφαρμογών γραφείου LibreOffice – 2 ΑΠΘ Εισαγωγή σε εφαρμογές ΕΛΛΑΚ για το μέσο χρήστη”. Τα σεμινάρια απευθύνεται σε στελέχη φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και της Υγείας όλων των βαθμίδων, σε καθηγητές, φοιτητές, υπαλλήλους του Α.Π.Θ. και σε ελεύθερους επαγγελματίες του χώρου (Περισσότερα)
  Τετάρτη  09/07/2014 INNOVATHENS
  Συγκέντρωση για τα 4α γενέθλια του OpenStack
  ΕΕΛ/ΛΑΚ,  OpenStack Η Τοπική κοινότητα χρηστών OpenStack σε συνεργασία με την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), διοργανώνει την Τετάρτη 9 Ιουλίου και ώρα 19.00, στο InnovAthens(Κτίριο Δ10, Τεχνόπολιςχάρτης) εκδήλωση (Περισσότερα)
  Παρασκευή 11/07/2014 Μονάδες Αριστείας Τουρισμός – Προώθηση και προβολή τουριστικών υποδομών Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Στόχος του Σεμιναρίου είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, να τους δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ που μπορούν να αξιοποιηθούν στον τουρισμό για την προώθηση και προβολή τουριστικών υποδομών και αξιοθέατων και να τους προτρέψει να συνεισφέρουν στην Ελληνική κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ μέσα από τον εξελληνισμό λογισμικού, την ανάπτυξη επιμέρους περιεχομένου κλπ.. (Περισσότερα)
  Παρασκευή 11/07/2014 Μονάδες Αριστείας Αγροτικής Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντο ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά Θα παρουσιαστεί η τεχνική της τηλεπισκόπησης που χρησιμοποιείται ευρέως στο πεδίο της γεωργίας ακριβείας. Θα παρουσιαστούν επίσης εργαλεία ανοιχτού λογισμικού που χρησιμοποιούνται από εφαρμογές τηλεπισκόπησης(Περισσότερα)
  Παρασκευή 11/07/2014 Γενικά Ο ρόλος της τεχνολογίας και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στη μετά την κρίση εποχή INFOSTRAG Η ερευνητική ομάδα INFOSTRAG του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ πραγματοποιεί και φέτος Σεμινάριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας / Οικονομία της Γνώσης στο πλαίσιο των ετήσιων σεμιναρίων που διοργανώνει το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΙΝΕ/ΕΙΕ). (Περισσότερα)

  Υποθέτουμε πως το περιβάλλον γραφικών μας έχει κάποιο πρόβλημα και δεν μας ανοίγει το διαχειριστή αρχείων. Ή οτι για κάποιο λόγο θέλουμε να τον ανοίξουμε απο τη γραμμή εντολών και όχι με το ποντίκι. Το μόνο που χρειάζεται είναι η πληκτρολόγηση της παρακάτω εντολής:

  xdg-open .

  Η τελεία στο τέλος είναι μέρος της εντολής και δεν υπάρχει απλώς για διακοσμητικούς λόγους. Το tip αυτό λειτουργεί ανεξαρτήτως File Manager και περιβάλλοντος γραφικών - διαχειριστή παραθύρων.

  Με αφορμή ένα πρόσφατο περιστατικό, είπα να φτιάξω αυτό το αρθράκι που μπορεί να φανεί χρήσιμο σε περίπτωση που μας ζητηθεί να δώσουμε τα αποτελέσματα κάποιων εντολών που τρέχουμε στο τερματικό και σημειωτέον, δεν έχουμε λειτουργήσιμο γραφικό περιβάλλον.

  Σκοπός μας είναι να "αποτυπώσουμε" αυτά που βγάζει η εντολή σε ένα απλό text αρχείο.

  Θα χρειαστούμε ένα Flash USB Drive (στικάκι) με διαθέσιμο χώρο.


  Κάνουμε log in στην κονσόλα του συστήματος (ίσως χρειαστεί Ctrl + Alt + F1 πριν)

  διαβάστε περισσότερα

  5161697400_d1787a47b4_zΗ Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT, www.ekt.gr), συντονιστή του δικτύου Enterprise Europe Network – Hellas (www.enterprise-hellas.gr) διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα «Επιχειρήστε με Ανοιχτό Λογισμικό», τη Δευτέρα 7 Ιουλίου. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στο ΙNNOVATHENS στην Τεχνόπολις (Πειραιώς 100, Γκάζι, Χάρτης) στις 18.00.

  Στόχος της εκδήλωσης είναι να παρουσιαστεί το πώς μια start-up ή υφιστάμενη επιχείρηση μπορεί να οργανωθεί και να μετατραπεί σε virtual e-business, με μείωση του κόστους επικοινωνίας, ελαχιστοποίηση εκτυπώσεων και τριπλασιασμό της παραγωγικότητας, μόνο με ανοικτό λογισμικό. Την εκδήλωση υποστηρίζει η εταιρεία ErgoQ, η οποία με το καινοτόμο σύστημα ErgoQube παρέχει ένα web 2.0 περιβάλλον εργασίας βασισμένο σε ανοικτό λογισμικό που επιτρέπει στον καθένα, οπουδήποτε και εάν βρίσκετε, να βρίσκει την πληροφορία που χρειάζεται, όταν τη χρειάζεται, με ελάχιστο κόπο και χρόνο.

  Αρχικά θα παρουσιαστεί το δίκτυο Enterprise Europe Network – Hellas και οι υπηρεσίες που προσφέρει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, μέσω διακρατικών επιχειρηματικών συνεργασιών, χρηματοδοτικών προγραμμάτων και υπηρεσιών για τη διαχείριση της καινοτομίας.

  Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί το καινοτόμο σύστημα της ErgoQ, με παραδείγματα για την εφαρμογή του στις καθημερινές εργασίες μια σύγχρονης επιχείρησης. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το πώς οι καθημερινές εργασίες γίνονται προσβάσιμες μέσω web, με mobile apps κινητού τηλεφώνου ή/και tablet, χρησιμοποιώντας το ανοικτό λογισμικό ErgoQube και τις διαθέσιμες επεκτάσεις του, με τα πλεονεκτήματα του προσιτού κόστος, πολυγλωσσικότητας και χρήσης τεχνολογιών αιχμής.

  Λόγω περιορισμένων θέσεων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στη σχετική φόρμα.

  Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα το βρείτε εδώ.

  Tor.png
  Την Τετάρτη 9 Ιούλη στις 15:00, θα γίνει Tor hands-on Day στην αίθουσα του foss.ntua.
  • πώς κατεβάζουμε, επαληθεύουμε, χρησιμοποιούμε τον Tor Browser
  • πώς κατεβάζουμε, επαληθεύουμε, χρησιμοποιούμε το Tails
  • πώς στήνουμε ένα Tor relay, Tor Challenge by EFF

  Συζήτηση στο forum

  ----alexandros (συζήτηση) 15:38, 3 July 2014 (EEST)


  Ο GreekLUG σας προσκαλεί  στο

  Workshop: Kdenlive & Audacity, Επεξεργασία βίντεο και ήχου σε Linux

  greeklug kdenlive-2014-07-06s

  Η θεματολογία περιλαμβάνει :

  Μαζί θα δούμε πως θα φτιάξετε/επεξεργαστείτε τα βίντεο σας:

  για προσωπική συλλογή

  διαμοιρασμό σε youtube

  καλες πρακτικές

  ερωτήσεις / απαντήσεις

  στo Εργαστήριο GNU/Linux Θεσσαλονίκης
  Δημοτικό Κέντρο Πληροφορικής & Ελεύθερου Λογισμικού
  Εγνατίας 96 στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

  6082519811_dc71294133_zΗ Ώρα του Κώδικα 2013 κατέδειξε τον ενθουσιασμό των Ελλήνων μαθητών για τον Προγραμματισμό.  Η κυβέρνηση γιατί δεν τον υποστηρίζει;

  Ο Προγραμματισμός έχει πλέον αναγνωριστεί ως μια κρίσιμης σημασίας δεξιότητα του τεχνολογικού εγγραμματισμού για το 21ο αιώνα. Η Ελλάδα, παρά την εδώ και τέσσερα χρόνια εξοντωτική οικονομική κρίση και την πολυσυζητημένη και αμφιλεγόμενη κυβερνητική πολιτική, κατατάχθηκε έκτη σε παγκόσμιο επίπεδο σε αριθμό μαθητών που ολοκλήρωσαν την πρωτοβουλία Ώρα του Κώδικα 2013.

  Τα τελευταία 15 χρόνια οι έλληνες μαθητές είχαν τη δυνατότητα να διδαχθούν το μάθημα του Προγραμματισμού στην τελευταία τάξη του λυκείου ως επιλεγόμενο μάθημα της τεχνολογικής κατεύθυνσης  και πανελλαδικά εξεταζόμενο στις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο η ελληνική κυβέρνηση με το νομοσχέδιο για το Νέο Λύκειο τον Αύγουστο του 2013 αιφνιδίασε μαθητές και εκπαιδευτικούς προχωρώντας στην κατάργηση της τεχνολογικής κατεύθυνσης στις εξετάσεις αυτές. Αντιδρώντας σε αυτό, πανεπιστημιακοί και ενώσεις καθηγητών εξέφρασαν την αντίθεσή τους με επιστολές διαμαρτυρίας και συλλογή υπογραφών, ενώ εκατοντάδες σχόλια υποβλήθηκαν στην Διαδικτυακή πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης του υπουργείου.Όλα αυτά την ίδια χρονιά που σηματοδοτείται από την έναρξη της πρωτοβουλίας Ώρα του Κώδικα, στην οποία συμμετείχαν όσο το δυνατόν περισσότεροι καθηγητές πληροφορικής με στόχο τη γνωριμία των μαθητών με το αντικείμενο, μέσω δραστηριότητας προγραμματισμού διάρκειας μιας ώρας.

  Η Ελλάδα πάντα υπήρξε μια μικρή χώρα με ελλείψεις σε τεχνολογική υποδομή των σχολείων, ωστόσο καθηγητές και μαθητές αγκάλιασαν με ενθουσιασμό την «Ώρα του Κώδικα», επιτυγχάνοντας μια  κατάταξη στις πρώτες θέσεις της πρωτοβουλίας παγκοσμίως, ανάμεσα σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο,ο Καναδάς, η Τουρκία και η Ινδία. Μπορεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Barack Obama να έχει τονίσει πόσο σημαντικός είναι ο Προγραμματισμός για την οικονομία, όμως η ελληνική κυβέρνηση έχει άλλη γνώμη: από το φετινό Σεπτέμβρη  ο προγραμματισμός δεν έχει πλέον καμία θέση στο αναλυτικό πρόγραμμα του Λυκείου.

  «Τα παιδιά τού σήμερα όμως βρίσκονται πολύ μακριά από τις αγροτικές ή και τις κλασικές βιομηχανικές κοινωνίες» γράφει ο«νομπελίστας» της Πληροφορικής (Βραβείο Turing 2007)  Ιωσήφ Σηφάκης,  σε ένα δυνατό άρθρο του στο Βήμα, υποστηρίζοντας ότι το νομοσχέδιο προωθεί τον ψηφιακό αναλφαβητισμό και συνεχίζει: «Στις σύγχρονες κοινωνίες ξοδεύουμε 95% του χρόνου μας χειριζόμενοι τεχνολογικά προϊόντα.
  Συνεπώς, η εκπαίδευση πρέπει να δίνει στους νέους τα κατάλληλα θεωρητικά και πρακτικά εργαλεία – όπως και τις δεξιότητες – για να κατανοήσουν τον τεχνολογικό κόσμο και να σταδιοδρομήσουν σε αυτόν.»

  Έκτοτε έχουν προστεθεί στο σχολικό πρόγραμμα τρεις ώρες διδασκαλίας της επιστήμης των υπολογιστών, ενώ άλλος ένας στόχος στην κυβερνητική ατζέντα είναι το «Ψηφιακό Σχολείο» το οποίο σύμφωνα με τον υπουργό παιδείας Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο επιδιώκει την εισαγωγή των ΤΠΕ   στην εκπαίδευση, η οποία θα οδηγήσει στην μέσω της καινοτομίας αναβάθμιση της διδασκαλίας και της μάθησης. Οι καθηγητές Πληροφορικής, οι προσανατολιζόμενοι προς τις τεχνολογικές σπουδές  μαθητές  και οι γονείς τους παραμένουν σε σύγχυση: Ήταν αναγκαίο να στερηθούν το μάθημα του Προγραμματισμού;

  Στην Ελλάδα η ανεργία καλπάζει, καθώς η κυβέρνηση προσπαθεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΔΝΤ και της ΕΚΤ- της γνωστής Τρόικα- για όλο και περισσότερα μέτρα λιτότητας. Παράλληλα, όσοι έχουν ακόμα δουλειά αντιμετωπίζουν περικοπές μισθών, ενώ οι φόροι και οι τιμές των προϊόντων συνεχώς αυξάνονται. Η δίνη στην οποία έχει περιέλθει η οικονομία αναδεικνύεται από τον αριθμό των επιχειρήσεων που καθημερινά  βάζουν λουκέτο. Συνεπώς η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να προστατεύει τις εκπαιδευτικές πολιτικές που υποστηρίζουν τις ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης, όχι να τις περικόπτει!

  Αυτό το άρθρο είναι η μετεφρασμένη έκδοση του: Greece should be protecting coding lessons in schools, not cutting them, της Μίνα Θεοφιλάτου (καθηγήτρια πληροφορικής και ηλεκτρολόγος μηχανικός – μηχανικός Η/Υ στην  Κεφαλονιά) που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014 στην online έκδοση της εφημερίδας The Guardian.

  Πηγή: www.alfavita.gr

  disqus-wordpress-plugin-exploit-hackingΣφάλμα στο Disqus WordPress Plugin κάνει ευάλωτα σε RCE (Remote code execution – Απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα).

  Χιλιάδες ιστότοποι ευάλωτοι σε κενό ασφαλείας λόγω της χρήσης του πρόσθετου Disqus, η ομάδα του Sucuri ανακάλυψε ότι μπορεί να εκτελεστεί ανασφαλής κώδικας με άσχημα αποτελέσματα για τους ιστότοπους με WordPress.

  Ευάλωτοι είναι οι ιστότοποι που:

  • Τρέχουν σε PHP 5.1.6 η παλιότερη
  • WordPress 3.1.4 ή παλιότερη
  • Πρόσθετο Disqus 2.75 ή παλιότερο

  Θα πρέπει να γίνει άμεση αναβάθμιση, για να κλείσει το κενό ασφαλείας.

   

  The post Σφάλμα στο Disqus WordPress Plugin κάνει ευάλωτα σε RCE appeared first on WordPress Greece.

  OGP_LocalGovernmentΑπό τον συμμετοχικό προϋπολογισμό στο Πόρτο Αλέγκρε ως τους κοινωνικούς ελέγχους στην Andra Pradesh, πολλά από τα πιο εμβληματικά παραδείγματα της καινοτομικής ανοικτής διακυβέρνησης δεν έχουν δημιουργηθεί από τις εθνικές κυβερνήσεις, αλλά και από πόλεις, πολιτείες ή επαρχίες. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι οι τοπικές αρχές είναι συχνά υπεύθυνες για «απτές» δημόσιες υπηρεσίες, όπως η συντήρηση του οδικού δικτύου ή το αποχετευτικό σύστημα, που αποτελούν τις πιο άμεσες σχέσεις μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών.

  Τα διεθνή πρότυπα, όπως το άρθρο 19 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα καθιστούν σαφές ότι η ευθύνη για την εξασφάλιση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς αναφέρει ότι οι τοπικοί αξιωματούχοι πρέπει να τηρούν τα ίδια πρότυπα συμπεριφοράς με άλλους δημόσιους υπαλλήλους.

  Ωστόσο, στην πράξη, οι προσπάθειες προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης διαφάνειας στην κυβέρνηση συχνά προχωρούν με άνισο ρυθμό. Σε ορισμένες περιοχές, οι πόλεις και πολιτειακές κυβερνήσεις έχουν κάνει την αρχή. Για παράδειγμα, το Δημοτικό Συμβούλιο του São Paulo εγκαινίασε τη διαδικτυακή του πύλη για τα ανοικτά δεδομένα το 2012, πριν από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Βραζιλίας.

  Σε άλλες περιπτώσεις, οι εθνικές κυβερνήσεις θέτουν σε εφαρμογή νόμους για να μετακυλήσουν απαιτήσεις ανοικτής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο. Για παράδειγμα, στις Φιλιππίνες η «Πολιτική Πλήρους Διαφάνειας» ορίζει ότι οι τοπικές αυτοδιοικήσεις θα δημοσιεύουν οικονομικά στοιχεία στις ιστοσελίδες τους, ενώ η εθνική κυβέρνηση αρκείται στο να επιβραβεύει τις μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης που συμμορφώνονται.

  Οι κρίσιμες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ταχέως αναπτυσσόμενες πόλεις είναι ένα ισχυρό κίνητρο για την καινοτομία στην διακυβέρνηση. Πολλές δημοτικές αρχές βλέπουν τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία στη βελτίωση των μεταφορών, των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, στα κτίρια και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν ευκαιρίες για να γίνουν οι πόλεις πιο αποτελεσματικές και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών, αλλά και τις προκλήσεις για την προστασία των δεδομένων και τη διασφάλιση της λογοδοσίας.

  Τοπική αυτοδιοίκηση και OGP

  Η Πρωτοβουλία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government PartnerShip) είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία κρατών και της κοινωνίας των πολιτών που στοχεύει στο να βελτιώσει την ποιότητα της διακυβέρνησης, αυξάνοντας την ανοικτότητά της. Ο βασικός τρόπος λειτουργίας της OGP είναι η αυτοδέσμευση των κυβερνήσεων σε σχέση με συγκεκριμένα μέτρα ανοικτής διακυβέρνησης που προτίθενται να λάβουν. Ειδικότερα, τα μέτρα στοχεύουν στο να ενισχυθεί η διαφάνεια, η συμμετοχή, η λογοδοσία, η χειραφέτηση των πολιτών, η καταπολέμηση της διαφθοράς και η χρήση τεχνολογικών μέτρων, με απώτερο στόχο να βελτιωθεί η διακυβέρνηση και η ποιότητα ζωής των πολιτών.

  Αυτή τη στιγμή, περισσότερες από 60 χώρες, που αντιστοιχούν περίπου στο ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού, συμμετέχουν στην OGP και έχουν αναλάβει περισσότερες από 1.000 δεσμεύσεις για την αύξηση της ανοικτότητας, της συμμετοχής και της λογοδοσίας της κυβερνητικής δράσης.

  Αλλά είναι σαφές ότι, αν οι ανοικτές κυβερνητικές δεσμεύσεις υλοποιούνται μόνο σε εθνικό επίπεδο, δεν θα καταφέρουν να φθάσουν στην πλειοψηφία των πολιτών. Αναγνωρίζοντας το γεγονός αυτό, τα Εθνικά Σχέδια Δράσης που καταρτίζονται από τα κράτη που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, περιλαμβάνουν μέτρα για την ενθάρρυνση και υποστήριξη δράσεων από την τοπική αυτοδιοίκηση.

  Για παράδειγμα, το σχέδιο δράσης της Δομινικανής Δημοκρατίας περιλαμβάνει μια δέσμευση για την τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ η κυβέρνηση της Κολομβίας έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί με τους δήμους για την οικοδόμηση στρατηγικών ανοικτής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο. Η Νότια Κορέα επεκτείνει τη δέσμευσή της για «ανοικτούς προϋπολογισμούς» και στους δήμους, ενώ η δέσμευση για διαφάνεια του προϋπολογισμού του Μεξικού περιλαμβάνει και εκχωρήσεις πόρων από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στα κράτη. Η Γκάνα έχει δεσμευθεί να καθορίσει κατευθυντήριες γραμμές για την συμμετοχή στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και το Ηνωμένο Βασίλειο δεσμεύθηκε να εκδώσει έναν αναθεωρημένο Κώδικα Διαφάνειας Δεδομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η κοινωνία των πολιτών στην Ιρλανδία πρότεινε μια δράση για την ανάδειξη καλών πρακτικών για τη συμμετοχή του κοινού στην τοπική αυτοδιοίκηση.

  Ο Οδηγός Ανοικτής Διακυβέρνησης

  Ο Οδηγός Ανοικτής Διακυβέρνησης έχει διαμορφωθεί με σκοπό να συγκεντρώσει πρακτικά και συγκεκριμένα βήματα που μπορούν οι κυβερνήσεις να ακολουθήσουν σε ποικίλους τομείς, προκειμένου να υλοποιήσουν σημαντικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της Ανοικτής Διακυβέρνησης.

  Η συμμετοχή της Ελλάδας στην πρωτοβουλία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (OGP)

  Η Ελλάδα συμμετέχει στην πρωτοβουλία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση από το 2012. Τον Μάιο του 2014, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ξεκίνησε τη Δημόσια Διαβούλευση για το ελληνικό σχέδιο δράσης για το OGP 2014, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο δράσης που είχε καταθέσει η χώρα και ενσωματώνει αρκετά από τα διδάγματα της διεθνούς εμπειρίας στον τομέα της ανοικτής διακυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής πραγματικότητας.

  Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει συμμετάσχει στο σύνολο της διαδικασίας διαβούλευσης που έχει προηγηθεί της έκδοσης του σχεδίου του 2014 στο πλαίσιο της καταστατικής της αποστολής και προσπαθώντας να ενισχύσει την ανοικτότητα σε όλα τα επίπεδα της δράσης της δημόσιας διοίκησης, ενώ υπέβαλε τις προτάσεις της και στο πλαίσιο της Διαβούλευσης αυτής.

  Δείτε εδώ τις προτάσεις της EΕΛ/ΛΑΚ στην νέα διαβούλευση.

   Πηγή: www.opengovguide.com/local-government/

  Μια απο τις δημοφιλέστερες αλλά και πιο ασφαλείς εφαρμογές κρυπτογράφησης ανοικτού κώδικα, το TrueCrypt διέκοψε ξαφνικά την ανάπτυξη του. Αυτό που κάνει πιο περίεργα τα πράγματα είναι η μάλλον αστεία δικαιολογία για τη διακοπή της εφαρμογής αλλά και το οτι η ομάδα ανάπτυξης του προτείνει να περάσουμε στο... Bitlocker! 

  διαβάστε περισσότερα

  This year I’ve been accepted for Google Summer of Code 2014 with Gentoo Foundation for the Gentoo Keys project and my mentor will be Brian Dolbec (dol-sen). Gentoo Keys is a Python based project that aims to manage the GPG keys used for validation on users and Gentoo’s infrastructure servers. These keys will be any/all of the release keys, developer keys and any other third party keys or keyrings available or needed.

  Participating in large communities and being a developer has great responsibilities. Developers have access to commit their new changes to the main repository, however, even an unintended incorrect commit in the main repository would affect the majority of the users. This issue could be addressed easily by the developer that did the mistake instantly. A less innocent case is that if a developer’s box is compromised, then the malicious user could commit malicious changes freely to the main tree. To prevent this kind of incidents, developers are requested to sign their own commits with their GPG key in order to ensure who they claim to be. It’s an extra layer of protection that helps to keep the integrity of the main repository. Gentoo Keys aims to solve that and provides its features in many scenarios like overlays and release engineering management.

  Gentoo Keys will be able to verify GPG keys used for Gentoo’s release media, such as installation CD’s, Live DVD’s, packages and other GPG signed documents. In addition, it will be used by Gentoo infrastructure team to achieve GPG signed git commits in the forthcoming git migration of the main CVS tree.

  Gentoo Keys is an open source project which has its code available from the very first day in Gentoo’s official repositories. Everyone is welcome to provide patches and request new features.

  Source code: https://github.com/gentoo/gentoo-keys
  Weekly Reports are posted here.
  Wiki page: https://wiki.gentoo.org/wiki/Project:Gentoo-keys
  Mailing list:  gentoo-keys@lists.gentoo.org

  GFI264-CalendarΠολλές και ενδιαφέρουσες οι εκδηλώσεις για τις ανοιχτές τεχνολογίες, το ανοιχτό λογισμικό, περιεχόμενο και την καινοτομία αυτήν την εβδομάδα, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά στην Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη, την Σάμο και τη Χίο.

   Η ΕΕΛ/ΛΑΚ σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε:

  Ημέρα Ημερομηνία Θεματική Θέμα Διοργανωτής Σύντομη Περιγραφή
  Δευτέρα 30/06/2014 Γενικά 2nd Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» The 2nd Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation organized by NCSR “Demokritos” will take place from June, 30 to July 4, 2014. This event aims at strengthening interactions between research centers and industries, and exploring new paths for close collaboration, which nowadays are more than ever necessary to enhance the competitiveness and productivity of the country. (Περισσότερα)
  Δευτέρα 30/06/2014 Γενικά Samos 2014 Summit on ICT-enabled Governance Πανεπιστήμιο Αιγαίου The 5th Samos Summit on ICT-enabled Governance offers an unprecedented opportunity to see, interact with and influence cutting-edge Information and Communication Technologies research projects and initiatives.  Attended by high caliber experts from research, administrations and enterprises worldwide, the Samos 2014 Summit focuses on the newest developments of ICT applications in the areas of digital governance.(Περισσότερα)
  Τρίτη 01/07/2014 Μονάδες Αριστείας α) Open Source Marine Navigation Software and Electronic Charts 60 β) Συμπεράσματα – Επιχειρηματικά Μοντέλα με τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει σε αυτούς που θα το παρακολουθήσουν συνδυασμένες γνώσεις διαχείρισης των διαδικασιών και λειτουργιών των μεταφορικών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων, και τεχνολογικές γνώσεις στα Συστήματα Πληροφορικής που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις αυτών των τομέων (με έμφαση στην καινοτομία και ειδικώς στην ανάπτυξη του Ενιαίου Μεταφορικού Εγγράφου (Single Transportation Document) (Περισσότερα)
  Τρίτη 01/07/2014 Μονάδες Αριστείας Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα για τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφορικών Ανοικτού Κώδικα (Open Source GIS) ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά Πρόκειται για ένα εισαγωγικό, αλλά εντατικό σχολεία σε θέματα χρήσης και ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ GIS. Θα ξεκινήσουμε από τις βασικές αρχές αναπαράστασης γεωχωρικής πληροφορίας και μέσα από συνεχή πρακτικά παραδείγματα με ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα, θα εξοικειωθούμε με όλες τις πλευρές πρακτικής αξιοποίησης των GIS. (Περισσότερα)
  Τρίτη 01/07/2014 Μονάδες Αριστείας α) Open Source Marine Navigation Software and Electronic Charts 60β) Συμπεράσματα – Επιχειρηματικά Μοντέλα με τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει σε αυτούς που θα το παρακολουθήσουν συνδυασμένες γνώσεις διαχείρισης των διαδικασιών και λειτουργιών των μεταφορικών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων, και τεχνολογικές γνώσεις στα Συστήματα Πληροφορικής που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις αυτών των τομέων (με έμφαση στην καινοτομία και ειδικώς στην ανάπτυξη του Ενιαίου Μεταφορικού Εγγράφου (Single Transportation Document) (Περισσότερα)
  Τετάρτη 02/07/2014 Γενικά Open Astronomy Hackerspace.gr Εργαλεία Ελεύθερου Λογισμικού για παρατήρηση και φωτογράφηση  αστρικών αντικειμένων (Περισσότερα)
  Τετάρτη 02/07/2014 Μονάδες Αριστείας Ανοιχτό Λογισμικό για την Αγροτική Ανάπτυξη και το Περιβάλλον Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Έχει ως στόχο να εισάγει τους συμμετέχοντες στις εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, να τους δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ με θέμα την Αγροτική Ανάπτυξη και το Περιβάλλον(Περισσότερα)
  Τετάρτη 02/07/2014 Μονάδες Αριστείας Χρήση λειτουργικού συστήματος Linux – διανομή Ubuntu ΑΠΘ Εισαγωγή σε εφαρμογές ΕΛΛΑΚ για το μέσο χρήστη”. Τα σεμινάρια απευθύνεται σε στελέχη φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και της Υγείας όλων των βαθμίδων, σε καθηγητές, φοιτητές, υπαλλήλους του Α.Π.Θ. και σε ελεύθερους επαγγελματίες του χώρου (Περισσότερα)
  Παρασκευή  04/07/2014 INNOVATHENS
  Ανοιχτά Δεδομένα και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες: Ανάπτυξη Εφαρμογών με Χρήση του Opendatacloud
  ΕΕΛ/ΛΑΚ Ανοιχτά Δεδομένα και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες: Ανάπτυξη Εφαρμογών με Χρήση του Opendatacloud
  Παρασκευή 04/07/2014 Μονάδες Αριστείας Τουρισμός – Προώθηση και προβολή τουριστικών υποδομών Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Στόχος του Σεμιναρίου είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, να τους δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ που μπορούν να αξιοποιηθούν στον τουρισμό για την προώθηση και προβολή τουριστικών υποδομών και αξιοθέατων και να τους προτρέψει να συνεισφέρουν στην Ελληνική κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ μέσα από τον εξελληνισμό λογισμικού, την ανάπτυξη επιμέρους περιεχομένου κλπ.. (Περισσότερα)
  Παρασκευή 04/07/2014 Μονάδες Αριστείας Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά Θα παρουσιαστεί το σχήμα δεδομένων του OSM αλλά και τα διαθέσιμα εργαλεία που παρέχονται για την ψηφιοποίηση των χαρτών από την OSM κοινότητα. Οι παριστάμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πειραματιστούν με τα εργαλεία αυτά εμπλουτίζοντας τους χάρτες OSM.(Περισσότερα)
  Παρασκευή 04/07/2014 Μονάδες Αριστείας Αγροτικής Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντο ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά Θα παρουσιαστεί η τεχνική της τηλεεπισκόπησης που χρησιμοποιείται ευρέως στο πεδίο της γεωργίας ακριβείας. Θα παρουσιαστούν επίσης εργαλεία ανοιχτού λογισμικού που χρησιμοποιούνται από εφαρμογές τηλεεπισκόπησης(Περισσότερα)

  Από 27-29 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια των WordCamps Europe, το πιο κοντά προς την Ελληνική κοινότητα WordCamp Sofia Bulgaria.

   

  Η συμμετοχή ορίσθηκε στα 30 ευρώ, η οποία περιλαμβάνει:

  • 2 ημέρες παρουσιάσεων για τον WordPress με ομιλητές από διάφορα μέρη του κόσμου
  • face time με  ανθρώπους του WordPress
  • Αναμνηστικό μπλουζάκι t-shirt :)
  • Ένα κορδόνι (έπαθα πλάκα τώρα!)
  • πρόσβαση σε πάρτυ το βράδυ του σαββάτου
  • γεύμα
  • wi-fi

  Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξδοδα μεταφοράς, διαμονής, διατροφής και προσωπικά έξοδα.

  Μήπως θα πρέπει να το σκεφθούμε να συμμετέχουμε ως Ελληνική κοινότητα;

  The post WordCamp Europe 2014 στην Σόφια appeared first on WordPress Greece.

  335023627_5638c33735_zΕίμαι στην ευχάριστη θέσει να σας ανακοινώσω την διαθεσιμότητα της Ελληνικής μετάφρασης του Vtiger 6. Το Vtiger, για όσους δεν το γνωρίζουν ανήκει στην κατηγορία των εταιρικών λογισμικών CRM (Διαχείριση σχέσεων με πελάτες).

  Στην Ελλάδα, παρότι έχουμε εκτενή χρήση κυρίως εμπορολογιστικών λογισμικών ERP, δυστυχώς δεν γίνεται το ίδιο εκτενής η χρήση CRM από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η σωστή οργάνωση στη διαχείριση των σχέσεων με πελάτες αποτελεί σημαντικό παράγοντα διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων/υπηρεσιών μιας επιχείρησης. Δυστυχώς οι πλειοψηφία των ΜμΕ, για την οργάνωσή τους και την διαχείριση των σχέσεων με πελάτες χρησιμοποιούν αρχεία τύπου exel ή  κάποιο λογισμικό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που διαθέτει και κατάλογο επαφών.

  Το κενό αυτό το καλύπτουν τα CRM και το Vtiger είναι το κορυφαίο ανοιχτού κώδικα λογισμικό στην κατηγορία αυτή. Αυτή τη στιγμή έχει εκδοθεί η Vtiger 6 με ανανεωμένη εμφάνιση και κάποιες επιπλέον λειτουργίες. Στις 13 Φεβρουαρίου ξεκινήσαμε μια προσπάθεια μετάφρασης αυτής της έκδοσης στο Github(1) με την βοήθεια του Ματθαίου Σταύρου, του Κώστα Παρασκευόπουλου και του Δημήτρη Αναγνώστου.

  Ξεκινήσαμε σιγά σιγά και σε διάφορα στάδια και σήμερα ολοκληρώσαμε την μετάφραση του Vtiger 6 η οποία είναι διαθέσιμη για λήψη απο το Github(1). Όπως συμβαίνει με όλα τα λογισμικά έτσι και με την μετάφραση μπορεί να βρεθούν σφάλματα και λάθη στη μετάφραση. Έτσι σε περίπτωση που συναντήσετε κάτι μπορείτε εύκολα και γρήγορα να βοηθήσετε στην διόρθωσή τους ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  Σημείωση : Για να βοηθήσετε, δεν απαιτείται καμία γνώση του Vtiger ούτε γνώσεις προγραμματισμού. Το μόνο που χρειάζεται είναι όρεξη για βοήθεια, ο browser του υπολογιστή σας και ένας λογαριασμός στο github.com

  Αναλυτικότερα :

  Συνδεόμαστε στο λογαριασμό μας.
  Πηγαίνουμε στο αποθετήριο vtiger6-greek-translation (1)
  Επιλέγουμε το αρχείο που θέλουμε να επεξεργαστούμε, με κλικ επάνω στο όνομά του και μετά πατάμε “Edit”
  Αυτό θα δημιουργήσει ένα αντίγραφο του αποθετηρίου στον λογαριασμό μας και μπορούμε έτσι να αρχίσουμε την επεξεργασία
  Αφού τελειώσουμε την επεξεργασία, πηγαίνουμε κάτω και συμπληρώνουμε με λίγα λόγια το τι έχουμε κάνει για να μπορεί να υπάρχει ιστορικό αλλαγών και να μπορούν οι συνεργάτες να βλέπουν πού έγιναν αλλαγές. Έπειτα πατάμε “Propose File Chage”

  Και μετά ξανά κλικ στο κουμπί “Send Pull request” για να αποσταλούν οι αλλαγές στον Διαχειριστή για να τα ενσωματώσει στο κυρίως αποθετήριο

  Τελειώσαμε. Ο Διαχειριστής θα ειδοποιηθεί και θα ενσωματώσει τις αλλαγές στον κύριο κορμό του κώδικα. Εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε με άλλα αρχεία εκτελώντας τα ίδια βήματα.

  Όπως βλέπετε η διαδικασία είναι πολύ απλή και γίνεται μέσα απο τον browser σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ προοιμίου όσους θα συμμετάσχουν στην βελτίωση της μετάφρασης αλλά και τους Ματθαίο Σταύρου(2), Κώστα Παρασκευόπουλο(3) και Δημήτρη Αναγνώστου(4), χωρίς την συμβολή των οποίων δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί η μετάφραση σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα.

  (1) https://github.com/cerebrux/vtiger6-greek-translation
  (2) http://mstavrou.com/
  (3) https://www.linkedin.com/in/kparaskevopoulos
  (4) https://plus.google.com/u/0/111066807148146389356/posts

  Fsm-OpenAstronomy.jpg

  --Hsgr 15:56, 26 June 2014 (EEST)

  Μία λανθασμένη αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων στάθηκε αφορμή για τη συγγραφή του πολύ ενδιαφέροντος άρθρου Houston, we have a Public Domain Problem από τον Parker Higgins.

  Ο Parker Higgins είναι ακτιβιστής στο Electronic Frontier Foundation (EFF) και ασχολείται κυρίως με την ελευθερία του λόγου, τα πνευματικά δικαιώματα και τη σχετική νομοθεσία. Στις 23 Ιουνίου ο κ. Higgins έλαβε ειδοποίηση ότι ένα ηχητικό απόσπασμα που είχε ανεβάσει στο SoundCloud επρόκειτο να κατέβει λόγω προβλημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Το εν λόγω ηχητικό απόσπασμα δεν είναι άλλο από το γνωστό «Houston, we have a problem» από την αποστολή Apollo 13 της NASA.

  Στο άρθρο του ο κ. Higgins αναφέρεται στο συνεχώς αυξανόμενο περιορισμό της κοινοκτημοσύνης των πνευματικών αγαθών (public domain) με την αμέριστη βοήθεια πολλών υπηρεσιών διαδικτύου, οι οποίες έχουν αποδεχθεί αβίαστα τη διαστρεβλωμένη αντίληψη ότι «μη εξουσιοδοτημένη» χρήση σημαίνει αυτομάτως και «μη αποδεκτή». Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα έργα που παράγει η κυβέρνηση των Η.Π.Α. δεν υπόκεινται στη νομοθεσία για την πνευματική νομοθεσία, οπότε εξ αρχής δεν υπήρχε πρόβλημα με την ανάρτηση του κ. Higgins.

  Οι διαδικτυακές πλατφόρμες, αναμφισβήτητα, έχουν συντελέσει στην επικοινωνία και στην, απο κοινού, συνεισφορά στον πολιτισμό. Η ρητορική της ανεξέλεκτης επιβολής περιοριστικών μέτρων μετατρέπει σταδιακά τις διαδικτυακές πλατφόρμες σε αστυνομοκρατούμενες ζώνες με δυσοίωνες συνέπειες για την κοινοκτημοσύνη των πνευματικών αγαθών. Το άρθρο του κ. Higgins αποτελεί, ίσως, μια πολύ καλή ευκαιρία για την έναρξη ενός ευρύτερου διαλόγου σχετικά με την ορθή χρήση των πνευματικών αγαθών και την κοινοκτημοσύνη.

  Πηγή: Peter Higgins
  Πηγή εικόνας: Gray Lensman QX!, με άδεια χρήσης CC 2.0 (BY-NC-SA)

  Η εταιρία Transifex ανακοίνωσε την έναρξη της δοκιμαστικής χρήσης της νέας υπηρεσίας της, Live.

  Το Transifex Live δίνει σε διαχειριστές ιστοτόπων τη δυνατότητα να ενσωματώσουν τη μεταφραστική πλατφόρμα χωρίς να απαιτείται η συγγραφή κώδικα, απλοποιώντας σημαντικά τη διαδικασία της μεταφράσης. Το μόνο που χρειάζεται είναι η προσθήκη μίας γραμμής Javascript, και στη συνέχεια το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αποθηκεύεται στη μεταφραστική πλατφόρμα της Transifex, έτοιμο προς μετάφραση.

  Για να λάβετε μέρος στη δοκιμαστική χρήση του Transifex Live αρκεί να συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση.

  Η πλατφόρμα της Transifex διατίθεται χωρίς χρέωση για τα projects ανοικτού κώδικα και για μεταφραστές που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε crowsourced μεταφράσεις.

  It was only a matter of time to connect the dots. As we saw in a previous post, we have been working with Adam Lofting on publishing a public dashboard for contribution activity metrics. The data we had were based on one-off exports from Github for demo purposes. The intention was to feed the dashboard with data from Baloo, our single source of truth about contribution activity in Mozilla.

  Thanks to the hard work of Sheeri Carbal, Anurag Phadke and community builders on various contribution areas across Mozilla, this connection is now live.areweamillion_balooNavigating to areweamillionyet.org you can see the total counts of Active Contributors in Mozilla with drill-downs to specific teams and systems.

  The data flow can be briefly described as this: Databases for integrated systems (Github, Bugzilla, SuMo for now) are scrapped for activity info based on our Schema, resulting in a formatted database full of raw contribution data. Then we apply aggregations per system and per area as defined by Community Builders in our Conversion Points tables to create active contributor counts while de-duplicating them across projects. Aggregations are then exported and captured by a nodejs app feeding info to our public dashboard.

  More systems are in the pipeline to be integrated (Reps, MDN, Location Services and others) really soon. You can track the progress (and request integrations) through the Baloo wiki page.

  Περιγραφή Θέσης:

  Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Διευθυντή του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης  και θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών τηλεματικής.

  Απαραίτητα προσόντα:
  •             Δίπλωμα ΑΕΙ/TEI  Μηχανικού Πληροφορικής.
  •             Άριστη γνώση OOP (Java).
  •             Άριστη γνώση multi-threading, JDBC.
  •             Γνώση Web Development με MVC.
  •             Εμπειρία σε n-tier εφαρμογές.
  •             Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων.
  •             Εργασιακή εμπειρία δύο ετών σε συναφές αντικείμενο.
  •             Άριστη χρήση, γραπτά και προφορικά, της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  •             Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες.
  •             Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και εξωτερικό.

  Επιθυμητά προσόντα:
  •             Γνώση των τεχνολογιών TCP-UDP,τηλεματικής, τηλεπικοινωνιακών και δικτύων.
  •             Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Πληροφορική.
  •             Εμπειρία στην ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών και τηλεματικής.
  •             Ικανότητα διαχείρισης έργων.

  Η εταιρεία παρέχει:
  Εκπαιδευτική υποστήριξη, δυνατότητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

  Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα δηλώνοντας τον κωδικό της θέσης SW021.

  Αποστολή βιογραφικού στο email: hr@zelitron.com

  TESLA«Η Tesla δεν θα κινήσει αγωγές για πατέντες ενάντια σε όποιον, με καλή πίστη, θελήσει να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία μας». Με αυτή τη δραστική απόφαση, η Τesla Motors, η γνωστή κατασκευάστρια ηλεκτρικών αυτοκινήτων, προχώρησε πρόσφατα στο άνοιγμα των 203 έως τώρα κατοχυρωμένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που διαθέτει, τονίζοντας ότι η δέσμευσή της για δωρεάν χρήση των πατεντών της από κάθε ενδιαφερόμενο αφορά και σε μελλοντικές καινοτόμες ιδέες της εταιρίας.

  Σύμφωνα με τον Elon Musk, ιδρυτή της Tesla Motors, το άνοιγμα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αυτής της πρωτοπόρου σε καινοτομίες εταιρίας έχει στόχο να επιταχύνει την προώθηση της ηλεκτροκίνησης σε παγκόσμιο επίπεδο και να ενισχύσει την εξέλιξη μιας ανοικτής και καινοτόμου τεχνολογικής πλατφόρμας.

  Θέλοντας να τραβήξει στο δικό της δρόμο την υπόλοιπη αγορά αυτοκινήτων, η Tesla Motors θεωρεί ότι η κίνησή της αυτή, στο πλαίσιο μιας γενικότερης open-source κίνησης στον τεχνολογικό τομέα, μπορεί να οδηγήσει και σε σημαντικές συνεργασίες με άλλους κατασκευαστές προς όφελος όλων. Εξάλλου, ο Elon Musk θεωρεί ασφαλή την έως τώρα εξέχουσα θέση της εταιρίας, καθώς, όσο η Tesla συνεχίζει να καινοτομεί με μεγάλη ταχύτητα και να διευρύνει τα όρια της τεχνολογίας, θα «ακυρώνει» η ίδια τις προηγούμενες πατέντες της και θα παραμένει μπροστά από τους ανταγωνιστές της.

  «Η Tesla Motors δημιουργήθηκε προκειμένου να προωθήσει την ιδέα των βιώσιμων μεταφορών. Αν ανοίξουμε το δρόμο για τη δημιουργία μιας ελκυστικών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, αλλά γεμίσουμε το δρόμο με εμπόδια μέσω πνευματικών δικαιωμάτων για να αποτρέψουμε άλλους, τότε η εταιρία θα κινείται ενάντια στον ίδιο της το στόχο», κατέληξε ο Elon Musk, κλείνοντας μια σημαντική ανακοίνωση για τη σημασία της ανοικτότητας στον τομέα της καινοτόμου τεχνολογίας.

  As you probably know, openSUSE provides Enlightenment as 5th official desktop environment. You either can install it from openSUSE repositories or you can fresh install it using the network install ISO. Check out how to do that:

  1. Download network install ISO.
  2. Burn or create a media with that ISO.
  3. Boot and start installation of openSUSE.
  5. There's a step where you choose the GUI you prefer. There's an option for Enlightenment Desktop.

  Enlightenment Desktop

  The only "negative" is that during installation, you should have internet plugged on your computer (ethernet). That mean you cannot have wireless (or at least I couldn't find the way to do that). Another solution might be to have USB theathering from your Android phone (NOT TESTED).

  More information about Enlightenment, check out our portal.

  For facebook firends, you can find us @ https://www.facebook.com/groups/opensuse.e17 or twitter @openSUSE_e or IRC #openSUSE-e at FreeNode.

  calendar_of_eventsΠολλές και ενδιαφέρουσες οι εκδηλώσεις για τις ανοιχτές τεχνολογίες, το ανοιχτό λογισμικό, περιεχόμενο και την καινοτομία αυτήν την εβδομάδα, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά στην Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη και τη Χίο.

   Η ΕΕΛ/ΛΑΚ σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε:

  Ημέρα Ημερομηνία Θεματική Θέμα Διοργανωτής Σύντομη Περιγραφή
  Δευτέρα 23/06/2014 Μονάδες Αριστείας Βασικές εφαρμογές και εργαλεία του λογισμικού οικονομετρικής ανάλυσης gretl Πανεπιστήμιο Πατρών Στόχος του σεμιναρίου είναι αφενός η εκπαίδευση των συμμετεχόντων και αφετέρου η ενεργή συμμετοχή τους σε συνεργατικά έργα συνεισφοράς στο λογισμικό ανοιχτού κώδικα gretl (Περισσότερα)
  Τρίτη 24/06/2014 Γενικά A first look at the Debian project: what it is, how it works, how can we contribute Hackerspace.gr Πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά παρουσιάσεων/συναντήσεων, με στόχοτην εξοικείωση με το Debian από τη σκοπιά του (υποψήφιου) contributor
  (όχι του sysadmin ή του χρήστη). Απευθύνεται κυρίως σε κόσμο που έχειμια εξοικείωση με το λειτουργικό και θα ήθελε να μάθει πως λειτουργεί τοproject, τι εργαλεία διαθέτει και πως μπορεί να συνεισφέρει σε αυτό.
  Εκτός από τα οργανωτικά του project, θα ασχοληθούμε και με τεχνικάθέματα, με βασικότερο ένα crash course στο packaging και στη συντήρησηπακέτων. Σε γενικές γραμμές θα προσπαθήσω να κρατήσω μια ισορροπίαανάμεσα σε τεχνικά και μη-τεχνικά θέματα.(Περισσότερα)
  Τετάρτη 25/06/2014 Μονάδες Αριστείας Ανοιχτό Λογισμικό για την Αγροτική Ανάπτυξη και το Περιβάλλον Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Έχει ως στόχο να εισάγει τους συμμετέχοντες στις εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, να τους δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ με θέμα την Αγροτική Ανάπτυξη και το Περιβάλλον(Περισσότερα)
  Τετάρτη 25/06/2014 Μονάδες Αριστείας Αξιοποίηση Δεδομένων και Κοινωνικά Δίκτυα στον Τουρισμό – Αποθετήρια και Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Πανεπιστήμιο Κρήτης Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν με απώτερο σκοπό την εκτέλεση ενός Έργου συνεισφοράς σε ανάπτυξη εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ που σχετίζονται με τις θεματικές ενότητες του Τουρισμού & του Εκπαιδευτικού Λογισμικού. (Περισσότερα)
  Τετάρτη 25/06/2014 Μονάδες Αριστείας Χρήση λειτουργικού συστήματος Linux – διανομή Ubuntu ΑΠΘ Εισαγωγή σε εφαρμογές ΕΛΛΑΚ για το μέσο χρήστη”. Τα σεμινάρια απευθύνεται σε στελέχη φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και της Υγείας όλων των βαθμίδων, σε καθηγητές, φοιτητές, υπαλλήλους του Α.Π.Θ. και σε ελεύθερους επαγγελματίες του χώρου (Περισσότερα)
  Παρασκευή 27/06/2014 Μονάδες Αριστείας Τουρισμός – Προώθηση και προβολή τουριστικών υποδομών Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Στόχος του Σεμιναρίου είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, να τους δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ που μπορούν να αξιοποιηθούν στον τουρισμό για την προώθηση και προβολή τουριστικών υποδομών και αξιοθέατων και να τους προτρέψει να συνεισφέρουν στην Ελληνική κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ μέσα από τον εξελληνισμό λογισμικού, την ανάπτυξη επιμέρους περιεχομένου κλπ.. (Περισσότερα)
  Παρασκευή 27/06/2014 Μονάδες Αριστείας Standard Transportation Document: An open source application example in Maritime Transportation Πανεπιστήμιο Αιγαίου Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει σε αυτούς που θα το παρακολουθήσουν συνδυασμένες γνώσεις διαχείρισης των διαδικασιών και λειτουργιών των μεταφορικών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων, και τεχνολογικές γνώσεις στα Συστήματα Πληροφορικής που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις αυτών των τομέων (με έμφαση στην καινοτομία και ειδικώς στην ανάπτυξη του Ενιαίου Μεταφορικού Εγγράφου (Single Transportation Document) (Περισσότερα)
  Παρασκευή 27/06/2014 Μονάδες Αριστείας Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά Θα παρουσιαστεί το σχήμα δεδομένων του OSM αλλά και τα διαθέσιμα εργαλεία που παρέχονται για την ψηφιοποίηση των χαρτών από την OSM κοινότητα. Οι παριστάμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πειραματιστούν με τα εργαλεία αυτά εμπλουτίζοντας τους χάρτες OSM.(Περισσότερα)
  Παρασκευή 27/06/2014 Μονάδες Αριστείας Αγροτικής Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντο ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά Θα παρουσιαστεί η τεχνική της τηλεεπισκόπησης που χρησιμοποιείται ευρέως στο πεδίο της γεωργίας ακριβείας. Θα παρουσιαστούν επίσης εργαλεία ανοιχτού λογισμικού που χρησιμοποιούνται από εφαρμογές τηλεεπισκόπησης(Περισσότερα)

  Over the last Free Software Meetup we discussed about the "build your own home server" movement. This is a long and complex discussion, so most likely it will expand to future meetups. In the meantime I wanted to test BeagleBone Black (BB), as the hardware platform for such a project.

  fedora on beaglebone black I prefer BB over Raspeberry Pi (RaPi) because, despite what many people seem to believe, RaPi is not fully Open Hardware. I also prefer armv7 hardware, since it gives me the option to use a "regular" linux distribution. I have the option for Fedora or Debian instead of Pidora or Raspbian.

  During the meetup we talked a lot about Arkos, which supports many arm boards and seems like a great choice for administering your home server through a well designed web interface, lowering the technical knowledge threshold for setting up services like file or mail server. I'll get back to Arkos, but at this point I wanted to experiment with a "regular" distribution. So this post is about Fedora and Beaglebone Black.

  Download the Fedora ARM image extract it and rename it to fedora-arm.raw so it's easier to follow the steps bellow.

  Flashing Fedora to BB is not that difficult. The tricky part is that Fedora comes with an "initial setup" screen, which requires an hdmi monitor and a keyboard at least on first run so you can set some basic things (like root password). I wanted to do some modifications to the Fedora image, and get through this "initial setup" screen prior to flashing it on the BB. Inspired by Ebal's post, I thought Qemu as a perfect tool for this job.

  sudo yum install qemu-system-arm
  

  With qemu-system-arm tool I can emulate arm and run the image on my laptop. In order to boot the image qemu needs a kernel and what better place of finding a kernel than the image itself. You can either mount the image and copy kernel and initrd out or use libguestfs (kernel and Initrd version will obviously vary on future releases).

  sudo yum install -y libguestfs-tools
  virt-copy-out -a fedora-arm.raw /boot/vmlinuz-3.11.10-301.fc20.armv7hl .
  virt-copy-out -a fedora-arm.raw /boot/initramfs-3.11.10-301.fc20.armv7hl.img .
  

  Finally run it. (you may have to add your user to kvm group)

  sudo usermod -aG kvm username
  newgrp kvm
  qemu-system-arm -machine vexpress-a9 -m 1024 -nographic -net nic -net user \
   -append "console=ttyAMA0,115200n8 rw root=/dev/mmcblk0p3 rootwait physmap.enabled=0" \
   -kernel vmlinuz-3.11.10-301.fc20.armv7hl \
   -initrd initramfs-3.11.10-301.fc20.armv7hl.img \
   -sd fedora-arm.raw
  

  Booting up I reached to the "initial setup" screen I mentioned before. I created a new user with administrator (aka sudo) privileges. First things I did when finally got a prompt was to disable root account:

  sudo passwd -l root
  

  set a hostname

  vi /etc/sysconfig/network
  

  disable Network Manger

  systemctl disable NetworkManager.service
  

  setup static networking

  echo "
   HWADDR="D8:D3:85:AE:DD:4C"
   BOOTPROTO="static"
   DEVICE="eth0"
   ONBOOT="yes"
   IPADDR=192.168.1.2
   NETMASK=255.255.255.0
   BROADCAST=192.168.1.255
   NETWORK=192.168.1.0
   GATEWAY=192.168.1.1
  ">/etc/sysconfig/network-scripts
  

  add DNS settings

  echo "
   nameserver 208.67.222.222
   nameserver 208.67.222.222
  ">/etc/resolv.conf
  

  disable selinux (sorry Dan)

  setenforce 0
  sed -i s/=enforcing/=disabled/ /etc/selinux/config
  

  Enable ssh

  systemctl enable sshd
  firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=ssh
  

  Fedora image is around 2G. I had a 4G SDcard so I expanded it by 2G

  qemu-img resize fedora-arm.raw +2G
  

  Important to remember that this will expand the image but not the root filesystem inside. Flash it to an SDcard

  dd if=fedora-arm.raw of=/dev/sdX
  

  This a destructive command so make sure that sdX refers to your SDcard and not some disk. Now mount the card and resize the root filesystem, that probably would be on sdX3

  e2fsck -f /dev/sdX3
  resize2fs /dev/sdX3
  

  And that's all. I removed the mini sd from the adapter and inserted it on BB. All that's left is ethernet connection and power. Less than a minute later I was able to ssh to my soon-to-be home server from my laptop.

  Το προβλεπόμενο γήπεδο της ΑΕΚ δεν θα είναι απλά γήπεδο. Θα έχει και Mall, σε βάρος του Άλσους της Ν. Φιλαδέλφιας. Το δεύτερο αυτό ζήτημα έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις των (ΑΕΚτζήδων) κατοίκων οι οποίοι μάλιστα δέχτηκαν και επιθέσεις από φανατικούς οπαδούς της ομάδας.

  Πέρα από το οπαδικό του θέματος, αυτό που με απασχολεί περισσότερο είναι η εικόνα που εξακολουθεί να υπάρχει στην Ελλάδα και στο μεγαλύτερο μέρος του επιχειρηματικού κόσμου για την ανάπτυξη.

  Πριν από αρκετά χρόνια, είχα επισκευτεί τη Βραζιλία. Ήταν κάτι που πάντα ήθελα να κάνω και ήμουν αρκετά τυχερός για να μείνω ένα μήνα στη χώρα και να επισκεφτώ διάφορες πόλεις χωρίς να μείνω ούτε μια μέρα σε ξενοδοχείο! Φίλοι που είχα γνωρίσει και φίλοι που γνώρισα εκεί με φιλοξένησαν καθόλη τη διάρκεια του ταξιδιού μου...

  Ενα από αυτά που μου έκαναν εντύπωση ήταν η νοοτροπία της τότε ανερχόμενης μεσαίας τάξης, στην οποία ανήκαν και οι περισσότεροι από τους φίλους μου.
  - "Θα σε πάμε κάπου πολύ όμορφα", μου έλεγαν. Δεν μπορώ να σας περιγράψω την απογοήτευσή μου που το "πολύ όμορφα" ήταν συχνά ένα Mall. Αποστειρωμένο με γυαλισμένα πατώματα, ταξικά "καθαρή" μεσαία τάξη και με εστιατόρια τύπου McDonalds στο πιο σοφιστικέ, αυτά τα μέρη θα μπορούσαν να είναι σε οποιαδήποτε πόλη της Αμερικής. Τίποτα από τη μαγεία της Βραζιλίας δεν επιβίωνε εκεί μέσα.

  Έξω από τα Mall, το χάος: χαμόσπιτα, χαμομάγαζα, κυκλοφοριακός πανζουρλισμός...

  Ευτυχώς, δεν ήταν τα μόνα μέρη που με πήγαν οι φίλοι μου. Πολλά μαγαζιά σε πλατείες θύμιζαν αρκετά την Ελλάδα, με παρέες να συναντιούνται, με φιλίες.

  Στη ίδια την Αμερική, πολλά από τα Mall του παρελθόντως έχουν εγκαταληφθεί.

  Ο σημερινός καταναλωτισμός δεν έχει πολλά κοινά γνωρίσματα με το μαζικό καταναλωτισμό της δεκαετίας του 70: ότι αγοράζουμε, ότι χρησιμοποιούμε σήμερα θέλουμε να είναι όλο και περισσότερο προσωπικό, ιδιαίτερο.

  Ο διάσημος Αμερικάνος διανοούμενος Richard Florida, περιγράφοντας τις πόλεις που σήμερα βρίσκονται σε ανάπτυξη στις ΗΠΑ μιλάει για ένα τελείος διαφορετικό μοντέλο: πρόκειται για πόλεις που μπορείς να περπατήσεις και να έχεις ότι χρειάζεσαι σε απόσταση δέκα λεπτών με τα πόδια. Μικρά καφέ, μικρά καταστήματα... ανθρώπινες πόλεις, όπως τις είχαμε συνηθίσει στην Ευρώπη!

  Το γήπεδο στη Ν. Φιλαδέλφια θα είναι χωρίς αμφιβολία ένα έργο που θα σημαδέψει την ταυτότητα της πόλης. Ωστόσο, για άλλη μια φορά φαίνεται ότι θα γίνει αυτό που μου είχε πεί ένας Γάλλος καθηγητής που επισκέπτεται την Ελλάδα για πολλές δεκαετίες, σχολιάζοντας την τουριστική ανάπτυξη: λίγοι τα πέρνουν όλα...

  Το νέο γήπεδο θα είναι ένα "μπούνκερ" ενάντια στην πόλη, αντί να είναι η αφορμή για τον επανασχεδιασμό της μαζί με τους κατοίκους, στη βάση μιας πιο ανθρώπινης, δημοκρατικής και οικολογικής προσέγγισης, από την οποία θα είχαν να κερδίσουν όλοι.

  Άλλα σχετικά άρθρα!

  Φτιάξε την δικιά σου ROM για Android

  Παίξτε παιχνίδια του Gameboy στο Αndroid σας

  _______________________________________________________________________

   

  διαβάστε περισσότερα

  Η εφαρμογή Bleachbit είναι ανοικτού κώδικα και θα την βρούμε στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις διανομές Linux. Αναλαμβάνει να μας απελευθερώσει χώρο απο το δίσκο αλλά και να μας εξασφαλίσει μεγαλύτερο βαθμό ανωνυμίας διαγράφοντας διάφορα αρχεία και κατάλοιπα εφαρμογών.

  Ας δούμε όμως μερικά απο τα χαρακτηριστικά του:

  • Ασφαλής διαγραφή αρχείων: Πρόκειται για το λεγόμενο Shredding. Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει αρχεία ή φακέλους χωρις θεωρητικά να υπάρχει δυνατότητα επαναφορας τους. Αυτό μπορεί να γίνει γεμίζοντας με μηδενικά το χώρο που καταλάμβανε το αρχείο είτε με τυχαία δεδομένα. Ο χρήστης απλά έχει να επιλέξει ποιά απο τις δυο μεθόδους επιθυμεί. Παράλληλα, για τα αρχεία που έχουν ήδη διαγραφή με τον κλασσικό τρόπο υπάρχει η επιλογή Free Disk Space όπου θα διαγραφούν με ασφάλεια όλα αυτά. Η αλήθεια όμως είναι οτι στα σύγχρονα συστήματα αρχείων κάτι τέτοιο δεν είναι εξασφαλισμένο 100% οπότε όλο και κάποιο κατάλοιπο μπορεί να μείνει. Λέγοντας σύγχρονα συστήματα αρχείων εννοούμε απο το Ext3 και έπειτα. Αν κάποιος έχει διαμορφώσει το δίσκο τους στο σύστημα αρχείων Ext2 έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
  • Διαγραφή των περιττών locales – γλωσσών: Το Bleachbit μας δίνει τη δυνατότητα να ελαφρύνουμε το σύστημα μας αλλά και να εξασφαλίσουμε μερικά πολύτιμα MB αποθηκευτικού χώρου διαγράφοντας τις γλώσσες που δεν μας είναι απαραίτητες. Ειδικά για τα παλιά συστήματα κάτι τέτοιο μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να επιλέξουμε ποια locales χρειαζόμαστε. Στο στιγμιότυπο που επισυνάπτουμε επιλέξαμε να κρατήσουμε τα ελληνικά και τα αγγλικά.

  • Διαγραφή των Cookies αλλά και των ακόμα πιο επίμονων Flash Cookies.
  • Browsers: Εδώ μπορούμε να διαγράψουμε πέρα απο τα cookies, το ιστορικό, τους κωδικούς μας, το session restore αλλά και να κάνουμε ανασυγκρότηση της βάσης δεδομένων του Firefox απελευθερώνοντας χώρο αλλα εξασφαλίζοντας και ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις. 
  • Διαγραφή του ιστορικού του κέλυφους Bash αλλά και του VIM.
  • Διαγραφή του ιστορικού – αρχείων καταγραφής (logs) εφαρμογών όπως το VLC, το LibreOffice, το Amule, το Skype, το Xchat κλπ.
  • Στο πεδίο DeepScan που όμως απαιτεί και περισσότερο χρόνο μπορούμε να διαγράψουμε προσωρινά αρχεία, logs του συστήματος κλπ. Σε άλλο μενού μπορούμε να περάσουμε και στη διαγραφή των debug logs του X11.

  Φυσικά σε κάποιες περιπτώσεις για να λειτουργήσει η εφαρμογή (πχ στο System) θα πρέπει να τρέξουμε την εφαρμογή ως Root. Είναι λογικό να μη μπορούν να διαγραφούν τα logs του συστήματος ως απλός χρήστης.

  *Στις εκδόσεις πριν την 1.0 υπήρχε ένα bug όπου δημιουργούσε κάποια μεγάλα αρχεία με ακατανόητες ονομασίες με την επιλογή Free Disk Space που καθυστερούσαν το σύστημα και ήθελαν πολύ χρόνο για να διαγραφούν χειροκίνητα απο το χρήστη. Λογικά το πρόβλημα τώρα έχει διορθωθεί.

  Ιστοσελίδα: http://bleachbit.sourceforge.net/

  Πηγή: planet.ellak.gr, www.linuxinside.gr

  Το επόμενο μας meetup είναι αυτό το Σάββατο 21, Ιουνίου 2014, στον χώρο του thecube.gr. (8 Kleisovis Str, 10677 – Athens, Greece), 3.30-6 μμ.

  Τα λέμε εκεί, για ένα τελευταίο meetup πριν τις διακοπές!!

   

  card47Στην επέτειο των 100 χρόνων από την κήρυξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, η Ελλάδα συμμετέχει στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία συλλογής, ψηφιοποίησης και δημοσιοποίησης αναμνηστικών αντικειμένων και προσωπικών ή οικογενειακών ιστοριών που αποκαλύπτουν τις διαφορετικές όψεις της τραγωδίας που επηρέασε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη.

  Θέλοντας να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να μοιραστούν τα προσωπικά τους ενθύμια και τις ιστορίες τους στο διαδίκτυο, η Europeana 1914 -1918 έχει οργανώσει Ημέρες Συλλογής σε 20 χώρες της Ευρώπης, όπου σαρώθηκαν, φωτογραφήθηκαν και ανέβηκαν στην ιστοσελίδα europeana.eu 60.000 προσωπικά αντικείμενα από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο –επιστολές, ημερολόγια, φωτογραφίες, καρτ-ποστάλ, μετάλλια, κράνη και σημαίες. Όλα αυτά προστέθηκαν στις 600 ώρες φιλμ και στα 400.000 αντικείμενα από εθνικές συλλογές.

  Τώρα είναι η σειρά της Ελλάδας να συνεισφέρει στο ψηφιακό αυτό αρχείο με τις Ημέρες Συλλογής που θα πραγματοποιηθούν σε Αθήνα, Βέροια, Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Χανιά τον Ιούνιο.

  Η φιλόδοξη αυτή προσπάθεια πραγματοποιείται από τη Europeana, την ψηφιακή βιβλιοθήκη, μουσείο και πινακοθήκη της Ευρώπης. Στην Ελλάδα, η Europeana συνεργάζεται με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας και τη Future Library, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε.

  Επιπλέον, όσοι δεν μπορούν να προσέλθουν στα σημεία συλλογής, μπορούν να φωτογραφήσουν οι ίδιοι τα αντικείμενά τους ή να σαρώσουν (σκανάρουν) φωτογραφίες, επιστολές, ημερολόγια κ.ά. και να τα μεταφορτώσουν στην ιστοσελίδα europeana1914-1918.eu/en/contributor ακολουθώντας τις οδηγίες.

  Η Ελλάδα έχει σημαντικό υλικό και αξιόλογες ιστορίες να καταθέσει για τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τόσο από το πολεμικό μέτωπο όσο και από τους πολίτες που έμειναν μακριά από τα πεδία των μαχών. Ο καθένας μπορεί να συμβάλει και με υλικό που παρουσιάζει την Ελλάδα την εποχή 1914-1918 ακόμα και αν αυτό δεν σχετίζεται με πολεμικά θέματα.

  Οι Ημέρες Συλλογής θα πραγματοποιηθούν σε:

   • Αθήνα (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 20 & 21 Ιουνίου)

  • Δημόσιες Βιβλιοθήκες Βέροιας και Χανίων (27 & 28 Ιουνίου)

  • Δημοτικές Βιβλιοθήκες Θεσσαλονίκης και Σερρών (27 & 28 Ιουνίου)

  -.-