πλανήτης ελληνικής κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ

Spiritia-Open-glam-2013Πιστεύεις ότι μπορείς να δεσμευτείς να κάνεις κάτι, οτιδήποτε για 100 ημέρες; Η Βικιπαιδίστρια Vassia Atanassova σε προσκαλεί να πάρεις μέρος στην πρόκληση του #100wikidays, και να δεσμευτείς να δημιουργείς ένα νέο λήμμα στη Βικιπαίδεια για κάθε 100 ημέρες.

Ως ενεργή συντάκτρια στη Βουλγαρική Βικιπαίδεια, η Atanassova ξεκίνησε αυτή την πρόκληση νωρίτερα αυτόν το χρόνο, για να εμπλέξει περισσότερους ανθρώπους να συνεισφέρουν περισσότερο στα εγχειρήματα του Wikimedia. Επινόησε αυτή την ιδέα όταν συναντήθηκε με ένα μεταδοτικό κίνημα γνωστό και ως πρόκληση του #100happydays, όπου οι άνθρωποι δεσμεύονταν να είναι ευτυχισμένοι για 100 συνεχόμενες μέρες (το οποίο προσπάθησε, αλλά απέτυχε να φτάσει, όπως και το 71% αυτής της πρόκλησης/διαγωνισμού).

Ανακαλεί την εποχή όταν συζητούσε  την πτώση των ποσοστών συμμετοχής με τους άλλους Βικιπαιδιστές, κάπου εκεί προς τα τέλη τους 2014:

“Μου προέκυψε όταν συμμετείχα πολλές φορές σε συζητήσεις σχετικά με τις ενέργειες που χρειάζονταν να ληφθούν για τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη και της ατμόσφαιρας, όταν σταδιακά έγινα ένα από τα θύματα της [πτώσης της συμμετοχής των χρηστών]”, μας είπε.

Κι έτσι επινόησε την πρόκληση του #100wikidays, με στόχο να δημιουργεί ένα νέο λήμμα στη Βουλγαρική Βικιπαίδεια, κάθε μέρα για τις επόμενες 100 ημέρες.

Η Atanassova ξεκίνησε για πρώτη φορά να γράφει στη Wikipedia, γύρω στο 2006, λήμματα για μαθηματικές καμπύλες, βιογραφίες μαθηματικών, και άλλων σημαντικών ανθρώπων – ζωγράφων, τραγουδιστών της όπερας, ποιητών, καθώς και ανθρώπων τιμηθέντων με Βραβείο Nobel. Αργότερα άρχισε να γράφει λήμματα και να ανεβάζει φωτογραφίες που είχε τραβήξει, σε ιστορικά μέρη και μουσεία που είχε επισκεφτεί στη Βουλγαρία και στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την ίδια:

“Το #100wikidays δεν είναι ανταγωνισμός ανάμεσα σε συντάκτες, αλλά κάτι ανάμεσα σε σένα και στον εαυτό σου”.

Οι κανόνες είναι ευλόγως αυστηροί: ο συμμετέχων/ουσα θα πρέπει να δημιουργεί ένα λήμμα ανά ημέρα για 100 συνεχόμενες ημέρες, χωρίς να κλέβει ή να επινοεί δικαιολογίες για μέρες που έχει χάσει.

Επομένως, γιατί είναι σημαντικό γι’αυτήν να δεσμευτεί με την πρόκληση #100wikidays ακόμα κι όταν αυτή η ίδια έχει γράψει περισσότερα από 1.000 λήμματα; Η απάντηση γι’αυτή τη Βικιπαιδίστρια είναι μάλλον απλή: της αρέσει να προσφέρει την προσωπική της συνεισφορά στην ολοένα και περισσότερο διογκούμενη παγκόσμια εγκυκλοπαίδεια. Και ενθουσιάζεται όταν βλέπει ένα προς επέκταση μικρό λήμμα να μετατρέπεται σε ένα πλήρως ανεπτυγμένο άρθρο — ή όταν παίρνει ένα σχόλιο από έναν χρήστη που ωφελήθηκε από τις συνεισφορές της.

Για την Atanassova,“η Βικιπαίδεια έχει μετατραπεί σε μια πραγματική πηγή ευτυχίας”.

Μπείτε κι εσείς στο διαγωνισμό.

Το προφίλ γράφτηκε από τη  Yoona Ha, Assistant Storyteller intern, Wikimedia Foundation
Η συνέντευξη έγινε από τον Victor Grigas, Storyteller, Wikimedia Foundation

Πηγή: planet.ellak.gr, blog.wikimedia.gr

Raspberry Pi is a quite slow ARM board, compared to other boards. Even if you compare Raspberry Pi B+ against Raspberry Pi 2. So maybe one of the best use of RasPi is to make it seedbox. Let's say you're at the office and a friend tells you to test a distro. You can login to your home Raspberry Pi seedbox and add the torrent file there.

Here I will show you how to setup Transmission, vftpd and suggestions for Android programs.
First of all, download and create the openSUSE SD card (resize your SD card to full size or you can mount the extra size as extra partition. Since it's not something important, then you can use full size of your SD card).
Then setup the dynamic dns service (see previous posts).
Finally set a static IP (to use it with port forward of your router).


INSTALL TRANSMISSION

First install transmission:
$ zypper in transmission transmission-daemon

Create 2 folders for incomplete torrents and completed torrents:
$ mkdir -p /torrents/incomplete && mkdir /torrents/complete


Configure proper permissions for transmission:
$ chgrp transmission /torrents/incomplete
$ chgrp transmission /torrents/complete
$ chmod 770 /torrents/incomplete
$ chmod 777 /torrents/complete


Now edit transmission settings.json file using:
$ cp /var/lib/transmission/.config/transmission/settings.json /var/lib/transmission/.config/transmission/settings.json.old
$ rm /var/lib/transmission/.config/transmission/settings.json

and

$ nano /var/lib/transmission/.config/transmission/settings.json

Here is the content of your file:
{
"alt-speed-down": 50,
"alt-speed-enabled": false,
"alt-speed-time-begin": 540,
"alt-speed-time-day": 127,
"alt-speed-time-enabled": false,
"alt-speed-time-end": 1020,
"alt-speed-up": 50,
"bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
"bind-address-ipv6": "::",
"blocklist-enabled": false,
"blocklist-url": "http://www.example.com/blocklist",
"cache-size-mb": 4,
"dht-enabled": false,
"download-dir": "/torrents/complete",
"download-limit": 100,
"download-limit-enabled": 0,
"download-queue-enabled": true,
"download-queue-size": 5,
"encryption": 1,
"idle-seeding-limit": 30,
"idle-seeding-limit-enabled": false,
"incomplete-dir": "/torrents/incomplete",
"incomplete-dir-enabled": true,
"lpd-enabled": false,
"max-peers-global": 200,
"message-level": 2,
"peer-congestion-algorithm": "",
"peer-limit-global": 91,
"peer-limit-per-torrent": 150,
"peer-port": 51413,
"peer-port-random-high": 65535,
"peer-port-random-low": 49152,
"peer-port-random-on-start": false,
"peer-socket-tos": "default",
"pex-enabled": false,
"port-forwarding-enabled": true,
"preallocation": 1,
"prefetch-enabled": 1,
"queue-stalled-enabled": true,
"queue-stalled-minutes": 30,
"ratio-limit": 2,
"ratio-limit-enabled": false,
"rename-partial-files": true,
"rpc-authentication-required": true,
"rpc-bind-address": "0.0.0.0",
"rpc-enabled": true,
"rpc-password": "{2dc2c41724aab07ccc301e97f56360cb35f8ba1fGVVrdHDX",
"rpc-port": 9091,
"rpc-url": "/transmission/",
"rpc-username": "transmission",
"rpc-whitelist": "*.*.*.*",
"rpc-whitelist-enabled": false,
"scrape-paused-torrents-enabled": true,
"script-torrent-done-enabled": false,
"script-torrent-done-filename": "",
"seed-queue-enabled": false,
"seed-queue-size": 10,
"speed-limit-down": 250,
"speed-limit-down-enabled": true,
"speed-limit-up": 0,
"speed-limit-up-enabled": true,
"start-added-torrents": true,
"trash-original-torrent-files": false,
"umask": 18,
"upload-limit": 100,
"upload-limit-enabled": 0,
"upload-slots-per-torrent": 14,
"utp-enabled": true
}

Username: transmission
Password: transmission
Port: 9091

Start and enable the service.

$ systemctl start transmission-daemon
$ systemctl enable transmission-daemon

You're done. All you have to do is to open your browser to http://RASPI.IP.ADDRESS:9091/ and use the login/password (default for above config transmission/transmission)

INSTALL FTP SERVER

Let's say that the file is i your pi disk. You're not at home. How can you check it? Maybe the easiest way is to setup an FTP server. Maybe the best program is vsftpd. You can install it:

zypper in ftp vsftpd

Create a folder for ftp users (if it's not there).

mkdir /srv/ftp

Create a group called ftp-users.

groupadd ftp-users

Create a sample user called seedbox with home directory /srv/ftp/, and assign the user to ftp-users group.

useradd -g ftp-users -d /srv/ftp/ seedbox

Set password for the new user.

passwd seedbox


Now you should change few things:
nano /etc/vsftpd.conf

And uncomment:
local_enable=YES
write_enable=YES

Start the service and you're done:
$ systemctl start vsftpd

$ systemctl enable vsftpd


Personally I use the program filezilla but you can also use the Firefox addon FireFTP.

INSTALL SAMBA

OK, you installed torrent server. How can you access the downloaded files from your computer? Well it's easy. Just install SAMBA. For that reason, I followed the tutorial here.

First of all, install SAMBA.
zypper in samba

Then all you have to do is to change SAMBA configuration file.
$ cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.cnf
$ nano /etc/samba/smb.cnf


Just add the following lines:
[Seedbox]
comment = Public Shares
path = /torrents/complete
writeable = Yes
only guest = Yes
create mask = 0777
directory mask = 0777
browseable = Yes
public = yes


You should restart SAMBA or you can reboot your Pi.
$ systemctl start smb nmb

$ systemctl enable smb nmb


Now you can access your Pi from Nautilus (check here how to do that).

Android

If you want to use it via android phone/tablet, you can use the program Remote Transmission

Android's Remote Transmission


More applications are Transdrone and TorrentToise.

I was priviledged to hear Grady Booch deliver a keynote on the Future in Software Engineering. Here are my notes of some important statements and interesting soundbytes.

Το παρόν άρθρο δεν ανήκει ούτε στα ηλεκτρονικά, αλλά ούτε στους υπολογιστές. Ανήκει στο "... και άλλα!". Πιο συγκεκριμένα είναι ο προβληματισμός μου για το ποιόν της Ελλάδας, το τι κουβαλάμε οι Έλληνες μέσα στο κεφάλι μας αλλά και ο προβληματισμός μου σχετικά με το τι τελικά είναι αυτό που εμείς οι Έλληνες θέλουμε. Βαρύ ε;

Θα διηγηθώ μια ιστορία, προσωπική. Η ιστορία εξελίσσεται την ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων του παρόντος έτους (2015). Το νούμερο του έτους το θεωρώ σημαντικό διότι έχουμε ξεφύγει από την αρχαιότητα και τη στενομυαλιά και βαδίζουμε σε σύγχρονα μονοπάτια (πανάθεμά μας), με περισσότερη γνώση (πανάθεμά μας δεύτερη φορά!).

Είναι γνωστό πως εργάζομαι ως εκπαιδευτικός σε δημόσιο τεχνικό λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) της χώρας. Αυτό σημαίνει πως κάθε χρόνο η συμμετοχή μου στις πανελλαδικές εξετάσεις ως επιτηρητής είναι δεδομένη. Φέτος βρέθηκα να είμαι επιτηρητής σε ένα γενικό λύκειο, κάπου στο νομό Χανίων.

Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αναφέρω λίγα "γνωστά" πράγματα σχετικά με τις εξετάσεις. Το σύστημα των εξετάσεων είναι πολύ ακριβές και πολύ ευαίσθητο με το θέμα της δολίευσης. Απαγορεύονται ρητά κινητά (τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς) μέσα στην αίθουσα την ώρα της εξέτασης. Απαγορεύονται τα σκονάκια και οποιοσδήποτε τρόπος αντιγραφής γνώσεων και πληροφοριών. Απαγορεύεται να μιλήσεις σε κάποιον συμμαθητή σου, είτε για να σου πει, είτε για να του πεις. Απαγορεύεται να δημιουργείς φασαρία ενοχλώντας τους συμμαθητές σου. Απαγορεύεται να μεταφέρεις θέματα εκτός τάξης. Και πολλά άλλα. Γι αυτό οι επιτηρητές σε κάθε σχολείο προέρχονται από άλλα σχολεία και άλλες περιοχές, ώστε να μην υπάρχει κάποια περίπτωση γνωριμίας επιτηρητή με εξεταζόμενο. Ότι στραβό συμβεί έχει μόνο ένα αντίκτυπο: τον μηδενισμό του τετραδίου θεμάτων του μαθητή ή των μαθητών οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες.

Στις 20 Μαΐου, λοιπόν, επιτηρώ σε ένα σχολείο, κανονικά στη θέση μου, μαζί με κάποια άλλη συνάδελφο. Κάποια στιγμή μια μαθήτρια βάζει ένα σκονάκι στο χέρι της, προσπαθώντας, φυσικά, να το κρατήσει κρυφό. Έλα όμως που την είδαμε, τόσο η συνάδελφος όσο κι εγώ. Τελικά της παίρνω το σκονάκι, το παραδίδω στη Λυκειακή Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για περεταίρω διερεύνηση του θέματος και το λογικό αποτέλεσμα του μηδενισμού του τετραδίου της εξεταζομένης.

Μετά τη λήξη της εξέτασης, μίλησα με τη Λυκειακή Επιτροπή για τη μαθήτρια, η οποία, όπως ακριβώς μου είπαν, είναι μια μαθήτρια άριστη, η οποία δεν είναι τύπος που γενικά κάνει σκονάκια, φιλότιμη και γενικά τη στόλισαν με τα καλύτερα λόγια, κυριολεκτικά!. Εδώ θα προσθέσω και το (όχι μόνο) δικό μου σχόλιο πως πίσω από ένα καλό μαθητή κρύβεται και μια οικογένεια επίσης καλή. Γιατί μια τέτοια μαθήτρια να έχει την ανάγκη να κάνει σκονάκι για να βοηθηθεί στις εξετάσεις; Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει λόγος, πέρα από το άγχος της να γράψει καλά σε ένα μάθημα με αυξημένη για εκείνη βαρύτητα. Η κοπέλα είχε λύσει το θέμα και στη συνέχεια έβγαλε το σκονάκι για να σιγουρέψει πως λειτούργησε με το σωστό τρόπο στην απάντησή της. Παρόλα αυτά, το σύστημα είναι αυστηρό και αυτό της βγήκε... ξινό με το να χάσει παντελώς το μάθημα.

Ως εδώ, καλά (αν μπορεί πραγματικά να το πει κανείς έτσι). Το πρόβλημα "ξεκινάει" από εδώ και πέρα (και μιλάω για το πραγματικό πρόβλημα της νοοτροπίας των Ελλήνων).

Το απόγευμα κάποιος μου χτύπησε την πόρτα ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΟΥ! Όταν άνοιξα, είδα έναν αγχωμένο-τσαντισμένο άντρα ο οποίος έβγαλε την πρώτη του κουβέντα: "Ο κύριος Χρυσοχέρης;". Φυσικά αποκρίθηκα θετικά. Και συνεχίζει "Δεν ήρθα εδώ για να δημιουργήσω κανένα πρόβλημα!". Εκεί, προφανώς η απορία στο πρόσωπό μου ήταν εμφανής. "Γιατί να δημιουργήσετε πρόβλημα;" του απάντησα. Και παίρνω το κεραμίδι στο κεφάλι: "Είμαι ο πατέρας της κοπελιάς από το πρωί". Εκεί, νομίζω πως η φάτσα μου θύμιζε λίγο τις φάτσες που ζωγραφίζει ο Αρκάς στα κόμικς του!

Ο κύριος, πατέρας της κοπελιάς που είχε γίνει το πρωινό επεισόδιο, ήρθε να με ρωτήσει, επικριτικά πάντα, γιατί έκανα σωστά τη δουλειά μου! Έπρεπε, σύμφωνα με τα δικά του λόγια, να πετάξω το σκονάκι και να αφήσω την κοπελιά να γράψει σα να μην συνέβαινε τίποτα. Το γεγονός βέβαια πως το σκονάκι το είδαν και όλοι οι υπόλοιποι εξεταζόμενοι δεν παίζει κανένα ρόλο, έτσι; Και φυσικά σαν ισχυρό συστατικό της στήριξης της γνώμης του ήταν το "έπρεπε να πάτε με το γράμμα του νόμου; Δηλαδή εσείς είστε καθόλα νόμιμος;". Δε νομίζω πως του άρεσε η απάντηση πως οι παρανομίες μου περιορίζονται στην μη τήρηση των ορίων ταχύτητας σε κάποιους δρόμους κι αυτό όταν είμαι μόνος, χωρίς άλλους οδηγούς! Μετά από λίγη, ας το πούμε συζήτηση (γιατί όπως είναι φυσικό ένας άνθρωπος σε μια τέτοια ψυχολογική κατάσταση δεν ακούει ποτέ τον αντίλογο και δεν κάθεται ποτέ να συζητήσει με ψυχραιμία) έλαβα και το ωραίο σχόλιο: "Νομίζω πάντως πως με αυτή τη στάση σας θα έχετε γενικότερα προβλήματα!". Για να είμαι ειλικρινής το εξέλαβα λίγο ως απειλή!

Πέρα από τα στενά όρια του συμβάντος και των απειλών και των δικαιολογιών κ.λ.π, κ.λ.π. εμένα τριγυρίζει στο μυαλό μου κάτι γενικότερο στον Έλληνα (καλά, δεν πιστεύω πως είναι μόνο στον Έλληνα, αλλά αυτή τη στιγμή αυτόν θα κοιτάξω). Το κομμάτι που κρατάω είναι το: Βρίσκω ποιος είναι αυτός που (θεωρώ πως) μου δημιούργησε πρόβλημα, μαθαίνω που μένει και πάω κατάμουτρα να τον "βρίσω"-απειλήσω γιατί έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε να την κάνει! Για μένα φυσικά αυτός δεν ανήκει στο οικογενειακό μου περιβάλλον (κοινώς δεν φταίει η κοπελιά που έβγαλε σκονάκι κατά τη διάρκεια της εξέτασης, αλλά ο επιτηρητής που την έπιασε!). Με την ίδια λογική, αν εμένα με σταματήσει ένας τροχονόμος και μου κόψει κλήση (θα έλεγα τι άλλο θα μου κόψει κανονικά, αλλά τέλος πάντων) για υπερβολική ταχύτητα, εγώ θα πάω ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ να του ζητήσω τα ρέστα! Αντί να κοιτάξουμε πως η παιδεία (και πιστεύω στοχευμένα) έχει καταλήξει να είναι μια φαντασίωση στην Ελλάδα, κοιτάμε πάντα να πετύχουμε το στόχο μας με τον πλάγιο τρόπο. Αν κάποιος κάνει τη δουλειά του σωστά και με εμποδίσει να πετύχω το στόχο μου, τότε τον απειλώ. Αν ο ίδιος δεν κάνει τη δουλειά του σωστά αμέσως θα του κολλήσω τη ρετσινιά. Και για να το φέρω στο επάγγελμά μου, αν κάνω σωστά τη δουλειά μου και αποτρέψω τη δολιοφθορά των εξετάσεων, έχω πρόβλημα με τη στάση μου! Αν αφήσω τους μαθητές να αντιγράψουν και κάτσω απλά σε μια γωνία και σφυρίζω αδιάφορα για να μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο, είμαι αυτό το κάθαρμα που έριξα την Ελλάδα έξω με το να πληρώνομαι και να μην κάνω τίποτα! Το γεγονός όμως πως αν κάποιος αντιγράψει και βρεθεί στη σχολή που ήθελε να μπει η κόρη σου φίλε συμπατριώτη, πετώντας την έξω από τη σχολή, αυτό δε θα σε έκανε έξω φρενών; Γιατί αυτό πιθανόν θα είχε συμβεί αν δεν έκανα καλά τη δουλειά μου (εγώ ΚΑΙ οι συνάδελφοί μου)

Ο Έλληνας το μόνο που θέλει είναι να πετυχαίνει χωρίς να κοπιάζει. Είναι παρτάκιας και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι ο εαυτός του! Μήπως τελικά αυτό που έχει αδειάσει την Ελλάδα από τα δυνατά μυαλά και τους σοβαρούς επιστήμονες που διαπρέπουν στο εξωτερικό, είναι αυτή ακριβώς η νοοτροπία; Μήπως όλοι αυτοί που φεύγουν από αυτό τον "ευλογημένο" (να ξαναπώ το "πανάθεμά μας";) είναι αυτοί που δε μπορούν να συμβαδίσουν με τη νοοτροπία του πλάγιου δρόμου, αυτοί που πασχίζουν και πετυχαίνουν και τους αρέσει να αμείβονται γι' αυτό που καταφέρνουν; Μήπως τελικά τα καλά κεφάλια φεύγουν από την Ελλάδα γιατί δε γουστάρουν να τους καπελώνουν κάποιοι που σκαρφαλώνουν πάνω από αυτούς επειδή έχουν κάποιο γνωστό; Αυτό το αποτέλεσμα κρατάω, όπως επίσης και την καταγγελία του συμβάντος στην αστυνομία γιατί το να έρθει κάποιος στο σπίτι μου και να μου χτυπήσει την πόρτα για να μου κάνει με αυτό τον τρόπο την "παρατήρησή" του δε μου φαίνεται καθόλου... "φιλικό".

Όλα τα παραπάνω, νομίζω πως είναι πολύ καλή τροφή για σκέψη!

Ηλίας Χρυσοχέρης


Spandidos Publications a scientific publisher with a long-standing international reputation for excellent standards and high quality science publications is seeking to recruit a Java web application developer  (min 2 years of experience) with a passion for clean code. In addition to core Java programming skills you must have experience with Spring (Core, MVC and Security) and an ORM (Hibernate or JPA). This is Web Developer role so you must have a good knowledge of web technologies (HTML, CSS & Javascript).

If you have any experience with Apache ActiveMQ (JMS) or Jackrabbit (JCR) that would be good but is not essential so long as you have strong  technical English reading skills.
An ability to communicate with non-technical co-workers and customers is essential which we will explore that at the interview stage.

The successful candidate will join a team developing the company’s website and internal workflow systems that interact with a number of external organizations. Some familiarity with XML (the lingua franca of publishing) and RESTful APIs will be useful.

Contact: jobs AT spandidos-publications.com

 

To set a static IP in Debian based distros is easy. Just change a file (/etc/network/interfaces).
In openSUSE is easier. Everything can be done under YaST.

1. Open YaST and go to Network Devices>Network Settings.2. Then choose Statically Assigned IP Address (move with tab button and click on space button). Give the static IP you want (IP address needs to be in the same range as the router's) and as Subnet Mask, 255.255.255.0. Press Next (press enter).3. You'll see an overview of the ethernet card.4. Go to Hostname/DNS and add Google's DNS servers (optional).5. Next, go to Routing and add your router ip (usually 192.168.1.1).
Now press OK, reboot and try to login again with SSH.

indexH Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) ενημερώνει για την απόφαση της Διεύθυνσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι.), η οποία έστειλε έγγραφο στις δασικές, και όχι μόνο, υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης αναφορικά με την καθιέρωση της χρήσης ελεύθερου λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Ανοιχτού Κώδικα.

Με το έγγραφό της, η Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι., ενημερώνει τις υπηρεσίες ότι αντί να αγοράσουν λογισμικό ArcGIS για την αποτύπωση εκτάσεων σε ψηφιακό υπόβαθρο θα πρέπει να επιλέξουν τις δυνατότητες που προσφέρει η χρήση του ελεύθερου λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών QGIS (www.qgis.org), το οποίο εγκαθίσταται εύκολα στους υπολογιστές με απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο.

Όπως αναφέρει το έγγραφο, το λογισμικό QGIS είναι πιο εύκολο στην εκμάθηση από το εμπορικό ArcGIS και έχει τις ίδιες δυνατότητες με αυτό καθώς ως εργαλείο εμφανίζει και επεξεργάζεται αρχεία τύπου shapefile τα οποία έχουν προσκομίσει μελετητές ή έχουν δημιουργήσει οι υπηρεσίες για την αποτύπωση των εκτάσεων που επιθυμούν σε ψηφιακό υπόβαθρο. Για την εκμάθησή του υπάρχουν στο διαδίκτυο αρχεία με οδηγίες για χαρτογράφηση ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα σχετικού σεμιναρίου από το ΕΚΔΔΑ σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης.

Στόχος είναι η δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους των Υπηρεσιών του Κράτους.cropped-map1280x8002

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ ελπίζει το παράδειγμα της συγκεκριμένης διεύθυνσης να το ακολουθήσουν και οι αντίστοιχες υπηρεσίες των άλλων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αλλά και των ΟΤΑ. Η χρήση ελεύθερου λογισμικού στις υπηρεσίες δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στο λογισμικό των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών αλλά οπωσδήποτε και στις εφαρμογές γραφείου (επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, κ.α.) για την απεξάρτηση από τα προγράμματα κλειστού τύπου. Μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση είναι η ελεύθερη σουίτα ανοικτού κώδικα LibreOffice, η οποία παρέχει έξι (6) εφαρμογές για όλη την παραγωγή εγγράφων, καθώς και για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης δεδομένων.

Στον ιστότοπο της Εταιρείας ΕΛ/ΛΑΚ μπορείτε να βρείτε τα ισοδύναμα λογισμικά ανοικτού κώδικα καθημερινής και προχωρημένης χρήσης που μπορούν να αντικαταστήσουν, στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα ιδιόκτητα, γνωστά λογισμικά.

Ιστότοποι που αξίζει να επισκεφτείτε:

Πηγή: http://dasarxeio.com/2015/05/11/1240-7/

Με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας των Μουσείων 2015 με θέμα «Μουσεία για μια βιώσιμη κοινωνία» η εταιρία PostScriptum σε συνεργασία με την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕEΛ/ΛΑΚ) και με τον κόμβο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, INNOVATHENS διοργανώνει τη διημερίδα Ψηφιακή Αειφορία/ Νέες Προοπτικές για Μουσεία και Πολιτιστικούς Οργανισμούς. Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 Μαΐου 2015, στο κτήριο του INNOVATHENS στην Τεχνόπολη (Πειραιώς 100, Αθήνα, χάρτης, Αεριοφυλάκιο 2) του Δήμου Αθηναίων, εκεί όπου στεγάζεται και το Innovathens, και τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Τμήματος του ICOM (Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων).

Η εκδήλωση απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε ανώτερα στελέχη των πιο σημαντικών μουσείων και πολιτιστικών οργανισμών της χώρας καθώς και σε στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και εν γένει σε άτομα που κατέχουν κομβικές θέσεις στη διαμόρφωση πολιτιστικής πολιτικής στη χώρα μας. Απευθύνεται επίσης σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, της τουριστικής βιομηχανίας και των δημιουργικών βιομηχανιών και βεβαίως σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Ως κεντρικοί ομιλητές έχουν προσκληθεί κορυφαίοι εκπρόσωποι ιδρυμάτων και φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι στο πλαίσιο έξι διακριτών θεματικών ενοτήτων  θα παρουσιάσουν τις νεώτερες τάσεις στη διαχείριση και ανάδειξη των αγαθών της πολιτιστικής κληρονομιάς με έμφαση στις συνιστώσες του ψηφιακού μας κόσμου αλλά και στη συμβολή των θεσμικών διαχειριστών της πολιτιστικής κληρονομιάς στη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών στις οποίες ανήκουν. Ως ομιλητές και συντονιστές «πάνελ» θα παρευρεθούν, επίσης,  Έλληνες εκπρόσωποι εθνικών φορέων, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και πολιτιστικών οργανισμών με στόχο ένα γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο με τη συμμετοχή του κοινού.

Οι θεματικές ενότητες καλύπτουν ποικίλες συνιστώσες της βιώσιμης ανάπτυξης των  σύγχρονων πολιτιστικών οργανισμών και πιο συγκεκριμένα είναι:

- Ψηφιακές Υποδομές και Παραγωγή αξίας στον Πολιτισμό

- Πρόσβαση στην πολιτιστική πληροφορία και επανάχρησή της σε δημιουργικές βιομηχανίες, εκπαίδευση, κοινότητες, έρευνα, τουρισμό

- OpenGLAM – Πολιτιστικοί Οργανισμοί ανοιχτό και επαναχρησιμοποιήσιμο περιεχόμενο

6958be34b1- Διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργικές βιομηχανίες

- Οι επαγγελματίες των μουσείων και η καλλιέργεια νέων γνώσεων και δεξιοτήτων

- Πολιτιστικοί οργανισμοί και πολιτιστικός τουρισμός

- Μουσεία, online Κοινότητες, Κοινότητες και Τοπική Ανάπτυξη

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση θα βρείτε σύντομα εδώ: psvaluetalks.gr

volunteer_free_software_open_source_developer_linux_career_3Γίνε μέλος στην ομάδα που σε εκφράζει!

– Ενδιαφέρεσαι για τα κοινά, το ανοιχτό λογισμικό, τις ανοιχτές τεχνολογίες, τα ανοιχτά δεδομένα και τις άδειες λογισμικού?
– Παρακολουθείς τις εξελίξεις γύρω από τις ανοιχτές τεχνολογίες ή τις δημιουργείς?
– Θέλεις να συμβάλλεις στην ανάπτυξη, προώθηση και διάδοση των κοινών?
– Σου αρέσει να μοιράζεσαι αυτά που ξέρεις?
– Έχεις διάθεση, όρεξη και χρόνο να οργανώνεις εκείνες τις δράσεις που θα ήθελες να δεις να υλοποιούνται (και δεν έχει βρεθεί κάποιος άλλος να το κάνει για σένα!)?


Οι ομάδες εργασίας περιλαμβάνουν τις παρακάτω θεματικές κατηγορίες:

 • Ανοιχτά Πρότυπα
 • Ανοιχτό Λογισμικό
 • Ανοιχτό Περιεχόμενο
 • Ανοιχτά Δεδομένα
 • Άδειες Λογισμικού & Περιεχομένου
 • Ανοιχτή Διακυβέρνηση
 • Ανοιχτό Λογισμικό & Περιεχόμενο στην Εκπαίδευση
 • Ανοιχτό Υλισμικό (Open Hardware)
 • Ασύρματα Δίκτυα (Open WiFi)
 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Αν είσαι προγραμματιστής, νομικός, ή ενεργός πολίτης που θέλεις να:

 • Συμβάλλεις σε έργα ανοιχτού λογισμικού, ανοιχτού περιεχόμενου, κλπ…
 • Γράφεις και να συζητάς για όσα αφορούν τα θέματα που σε ενδιαφέρουν
 • Δημοσιεύεις κείμενά σου στους δικτυακούς τόπους της ΕΕΛ/ΛΑΚ
 • Συμμετέχεις στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων της ομάδας σου
 • Εκπαιδεύσεις και εκπαιδευτείς
 • Υποστηρίξεις τις ιδέες της ομάδας σου για τη διαμόρφωση σύγχρονων πολιτικών σε ό,τι σε αφορά
 • Συμβάλλεις στην συγκρότηση δικτύων εθελοντών για την ανοιχτότητα


Μπορείς να συμμετέχεις κι εσύ στις ομάδες εργασίας της μη-κερδοσκοπικής Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα!
 

 

 

Για όσους μας ενίσχυσαν οικονομικά κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ των Κοινών ανακοινώνουμε τους νικητήριους λαχνούς, που κληρώθηκαν στην καταληκτική εκδήλωση του Φεστιβάλ, και τα αντίστοιχα δώρα, που έχουν ως ακολούθως : 1. Ο λαχνός υπ’ αρ. 39 κερδίζει το βιβλίο «Κοινά, Περιφράξεις και Κρίσεις» του Massimo De Angelis. 2. Ο λαχνός υπ’ αρ. 18 … Continue reading Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Οικονομικής Ενίσχυσης / Κλήρωσης
A new SocNetV release hit the road today. Version 1.7 solves a number of bugs and brings lots of interesting and useful new features to our users. Binaries for Windows, Mac and Linux are already available in the project’s Downloads page. Here’s what’s new… Up to now, when you wanted to edit a node you […]
We've seen how to install no-ip.
Fortunately, there's not only this service but other services too. Just for reference, here are some (not only free):

http://www.dyndns.org
http://freedns.afraid.org
http://www.zoneedit.com
http://www.no-ip.com
http://www.easydns.com
http://www.tzo.com
http://www.3322.org
http://www.dnsomatic.com
http://www.tunnelbroker.net
http://dns.he.net/
http://www.dynsip.org
http://www.sitelutions.com
http://www.dnsexit.com
http://www.changeip.com
http://www.zerigo.com
http://www.dhis.org
https://nsupdate.info
http://duckdns.org
https://www.loopia.com
https://www.namecheap.com
https://domains.google.com
https://www.ovh.com
https://www.dtdns.com
http://giradns.com

Let's see one of them https://freedns.afraid.org. After you register, go to Dynamic DNS link (on the left top box-for members).
Add your host with type A and subdomain and domain what you like as host.

Now there's going to be a list of your host names. Right click on the Direct Link and copy the link. You should keep the alpha-numeric key. The address will be something like http://freedns.afraid.org/dynamic/update.php?[alpha-numeric-key]

Now it's time to install the client. I've found it from https://github.com/troglobit/inadyn.

1. First of all, install the needed programs to build the service.

zypper in gcc-c++ gcc git libopenssl-devel make nano

2. Then

mkdir inadyn

cd inadyn

3. Download the program from ftp://troglobit.com/inadyn/


and decompress it

tar xvfJ inadyn-1.99.9.tar.xz

4. Go to the directory

cd inadyn-1.99.9

5. Compile and install

make

make install


6. Create the confing file

nano /etc/inadyn.conf

with the following content

--username USERNAME
--password PASSWORD
--update_period 3600
--forced_update_period 14400
--alias HOSTNAME,alphanumeric key
--background
--dyndns_system default@freedns.afraid.org
--syslog

The bold words are the ones you should change. Remember the alphanumeric key is the one you got from right click on the Direct Link.

7. Start the client. Create the service file.

nano /usr/lib/systemd/system/inadyn.service

8. Add the following content.

[Unit]
Description=inadyn Dynamic DNS Update Client
After=network.target

[Service]
Type=forking
ExecStart=/usr/local/sbin/inadyn

[Install]
WantedBy=multi-user.target

9. Start the service

systemctl start inadyn.service

and enable the service

systemctl enable inadyn.service

10. Reboot and check if the service is running.

ps -A | grep inadyn

you should get results something like:

1526 ? 00:00:00 inadyn

Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 6.30μ.μ. μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) σε συνεργασία με τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας INNOVATHENS (Πειραιώς 100, Τεχνόπολις, Γκάζι) διοργανώνουν εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον  “πατέρα του κινήματος για το ελεύθερο λογισμικό” Dr Richard Stallman με τίτλο “The Danger of Software Patents”.

διαβάστε περισσότερα

We've seen how to install openSUSE image on the SD card.
Next step is to be sure that we can have access from outside our house (since most of the times, Raspberry Pi is located at home).
To do that we use Dynamic DNS services. A free service (so far) is No-IP. Most of the routers support it. You can use your router's service. But what if you want 2 different host names on the same IP? Let's say you have different ARM boards on the same router or you have a server etc.

1. First of all, install the needed programs to build the service (same as I did with ZNC)

zypper in gcc-c++ gcc git libopenssl-devel make nano

2. Then

mkdir noip

cd noip

3. Download the program


and decompress it

tar vzxf noip-duc-linux.tar.gz

4. Go to the directory

cd noip-2.1.9-1

5. Compile and install

make

make install

While it install’s the software you will prompted to enter the username & password. Once that is done it will ask you teh refresh interval … leave it.. to have the default value. You are required to answer some more questions … just ans NO an d you should be good to go.

6. Start the client

/usr/local/bin/noip2

To check if the service is running, use the command:

/usr/local/bin/noip2 -S

and the results should be like

1 noip2 process active.

Process 1516, started as noip2, (version 2.1.9)
Using configuration from /usr/local/etc/no-ip2.conf
Last IP Address set EXTERNAL IP
Account USERNAME
configured for:
host HOSTNAME
Updating every 30 minutes via /dev/eth0 with NAT enabled.


Auto start the client on reboot

But what if you reboot? You want to start the client everytime you reboot. This can be done with systemd.

1. Create the service file.

nano /usr/lib/systemd/system/noip.service

2. Add the following content.

[Unit]
Description=No-IP Dynamic DNS Update Client
After=network.target

[Service]
Type=forking
ExecStart=/usr/local/bin/noip2

[Install]
WantedBy=multi-user.target

3. Start the service

systemctl start noip.service

and enable the service

systemctl enable noip.service

RMS_EVENT_POSTERΤο Πανεπιστήμιο Κρήτης  σε συνεργασία με την μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα ανακοινώνει τη διοργάνωση εκδήλωσης την Παρασκευή 22 Μαΐου 2015, και ώρα 16.00, στην αίθουσα πολυμέσων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου, Ηράκλειο Κρήτης με τίτλο:

«Ελεύθερο Λογισμικό και μια ελεύθερη ψηφιακή Κοινωνία»
με κεντρικό ομιλητή τον
Dr. Richard M. Stallman

Η εκδήλωση θα αποτελέσει αφορμή και ευκαιρία για προβληματισμό, ανταλλαγή απόψεων αλλά και ανάδειξη της αξίας και σημασίας της ελευθερίας και των δικαιωμάτων στον ψηφιακό κόσμο. Θα υπογραμμιστεί  η συμβολή της ενσωμάτωσης ελεύθερου λογισμικού σε ποικίλους τομείς της καθημερινότητας ως και ο ρόλος του στην προώθηση της γνώσης και της καινοτομίας. Η εκδήλωση θα είναι ανοικτή στο ευρύ κοινό. Απευθύνεται σε απλούς πολίτες, σε κοινότητες προγραμματιστών, σε ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Ο Dr Richard Stallman είναι επιφανής και διεθνούς φήμης επιστήμονας και προγραμματιστής, ιδρυτής του κινήματος ελεύθερου λογισμικού, του λειτουργικού συστήματος GNU. Δημιούργησε το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού και την Ένωση για την Ελευθερία του Προγραμματισμού. Εξέδωσε το GNU manifesto που περιλαμβάνει τις βασικές ελευθερίες που πρέπει να απολαμβάνουν οι χρήστες λογισμικού, όπου και έγινε για πρώτη φορά αναφορά στην έννοια του copyleft σε αντιδιαστολή της έννοιας του copyright. Ο Richard Stallman, ακτιβιστής του ελεύθερου λογισμικού,  χαρακτηριζόμενος από πολλούς ως «θρύλος» στην παγκόσμια κοινότητα λογισμικού, έχει συνεισφέρει στην τεχνολογική ανάπτυξη του διαδικτύου και στη δημιουργία κοινοτήτων ελεύθερου λογισμικού. Αγωνίζεται για την ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, στη γνώση και την πληροφορία, με γνώμονα το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ucnet.uoc.gr/rms.

Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αγγλική γλώσσα.

Για την καλύτερη οργάνωση του χώρου παρακαλείστε να δηλώσετε συμμετοχή:

Σε καλούμε να μπεις στην πρόκληση #100wikidays και να δημιουργήσεις ένα νέο λήμμα στη Βικιπαίδεια κάθε μέρα για 100 ημέρες. Αυτή η νέα πρόκληση ξεκίνησε από την Βικιπαιδίστρια Vassia Atanassova. Η φωτογραφία της Vassia Atanassova, με ελεύθερη άδεια υπό τους όρους της CC BY-SA 3.0.

Πιστεύεις ότι μπορείς να δεσμευτείς να κάνεις κάτι, οτιδήποτε για 100 ημέρες; Η Βικιπαιδίστρια Vassia Atanassova σε προσκαλεί να πάρεις μέρος στην πρόκληση του #100wikidays, και να δεσμευτείς να δημιουργείς ένα νέο λήμμα στη Βικιπαίδεια για κάθε 100 ημέρες.

Ως ενεργή συντάκτρια στη Βουλγαρική Βικιπαίδεια, η Atanassova ξεκίνησε αυτή την πρόκληση νωρίτερα αυτόν το χρόνο, για να εμπλέξει περισσότερους ανθρώπους να συνεισφέρουν περισσότερο στα εγχειρήματα του Wikimedia. Επινόησε αυτή την ιδέα όταν συναντήθηκε με ένα μεταδοτικό κίνημα γνωστό και ως πρόκληση του #100happydays, όπου οι άνθρωποι δεσμεύονταν να είναι ευτυχισμένοι για 100 συνεχόμενες μέρες (το οποίο προσπάθησε, αλλά απέτυχε να φτάσει, όπως και το 71% αυτής της πρόκλησης/διαγωνισμού).

Ανακαλεί την εποχή όταν συζητούσε  την πτώση των ποσοστών συμμετοχής με τους άλλους Βικιπαιδιστές, κάπου εκεί προς τα τέλη τους 2014:

“Μου προέκυψε όταν συμμετείχα πολλές φορές σε συζητήσεις σχετικά με τις ενέργειες που χρειάζονταν να ληφθούν για τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη και της ατμόσφαιρας, όταν σταδιακά έγινα ένα από τα θύματα της [πτώσης της συμμετοχής των χρηστών]”, μας είπε.

Κι έτσι επινόησε την πρόκληση του #100wikidays, με στόχο να δημιουργεί ένα νέο λήμμα στη Βουλγαρική Βικιπαίδεια, κάθε μέρα για τις επόμενες 100 ημέρες.

Η Atanassova ξεκίνησε για πρώτη φορά να γράφει στη Wikipedia, γύρω στο 2006, λήμματα για μαθηματικές καμπύλες, βιογραφίες μαθηματικών, και άλλων σημαντικών ανθρώπων – ζωγράφων, τραγουδιστών της όπερας, ποιητών, καθώς και ανθρώπων τιμηθέντων με Βραβείο Nobel. Αργότερα άρχισε να γράφει λήμματα και να ανεβάζει φωτογραφίες που είχε τραβήξει, σε ιστορικά μέρη και μουσεία που είχε επισκεφτεί στη Βουλγαρία και στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την ίδια:

“Το #100wikidays δεν είναι ανταγωνισμός ανάμεσα σε συντάκτες, αλλά κάτι ανάμεσα σε σένα και στον εαυτό σου”.

Οι κανόνες είναι ευλόγως αυστηροί: ο συμμετέχων/ουσα θα πρέπει να δημιουργεί ένα λήμμα ανά ημέρα για 100 συνεχόμενες ημέρες, χωρίς να κλέβει ή να επινοεί δικαιολογίες για μέρες που έχει χάσει.

Επομένως, γιατί είναι σημαντικό γι’αυτήν να δεσμευτεί με την πρόκληση #100wikidays ακόμα κι όταν αυτή η ίδια έχει γράψει περισσότερα από 1.000 λήμματα; Η απάντηση γι’αυτή τη Βικιπαιδίστρια είναι μάλλον απλή: της αρέσει να προσφέρει την προσωπική της συνεισφορά στην ολοένα και περισσότερο διογκούμενη παγκόσμια εγκυκλοπαίδεια. Και ενθουσιάζεται όταν βλέπει ένα προς επέκταση μικρό λήμμα να μετατρέπεται σε ένα πλήρως ανεπτυγμένο άρθρο — ή όταν παίρνει ένα σχόλιο από έναν χρήστη που ωφελήθηκε από τις συνεισφορές της.

Για την Atanassova,“η Βικιπαίδεια έχει μετατραπεί σε μια πραγματική πηγή ευτυχίας”.

Μπείτε κι εσείς στο διαγωνισμό.

 

Το προφίλ γράφτηκε από τη  Yoona Ha, Assistant Storyteller intern, Wikimedia Foundation
Η συνέντευξη έγινε από τον Victor Grigas, Storyteller, Wikimedia Foundation

 

Το άρθρο είναι μετάφραση εν μέρει από το Wikimedia blog και διανέμεται με άδεια CC-BY 3.0 (εκτός από κάποιες εικόνες).

date-163208_1280Αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτου Κώδικα, τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία!

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε:

Ημέρα Ημερομηνία Θεματική Θέμα Διοργανωτής Σύντομη Περιγραφή
Δευτέρα
18/05/2015 Μονάδες Αριστείας Ανοιχτό Λογισμικό για την Αγροτική Ανάπτυξη, την Υγεία και τη Δημόσια Διοίκηση Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων έχει ως στόχο να εισάγει τους συμμετέχοντες στις εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, να τους δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ με θέμα την Αγροτική Ανάπτυξη, την Υγεία και τη Δημόσια Διοίκηση. Σε συνέχεια του Πέμπτου Κύκλου Σεμιναρίων, τα σεμινάρια εκπαίδευσης θα περιέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση η οποία θα παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις αντίστοιχες γνώσεις για τον περαιτέρω σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση των έργων ΕΛ/ΛΑΚ που θα αναλάβουν στο πλαίσιο εκπαίδευσής τους στην Μονάδα Αριστείας. (Περισσότερα)
Δευτέρα
18/05/2015 ΕΕΛ/ΛΑΚ Τελετή λήξης για τη δράση «Μαραθώνιος Βικιπαίδειας για την 25η Μαρτίου με επίκεντρο το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο» Υπό την Αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ (21-10-2014, Αρ.Πρωτ.170949/Γ7) με πρωτοβουλία της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), το Σχολικό Δίκτυο, με τη συμμετοχή και υποστήριξη της εταιρίας ψηφιακού πολιτισμού PostScriptum (PS) και την εθελοντική συμμετοχή του Σχολείου της Βικιπαίδειας
Στόχος της δράσης ήταν ο εμπλουτισμός της Βικιπαίδειας με λήμματα σχετικά με την Ελληνική Επανάσταση και τη θεματογραφία του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου  μέσα από την ενεργή συμμετοχή διδασκόντων και μαθητών καθώς και η διάδοση στην εκπαιδευτική κοινότητα της ορθής χρήσης και της σημασίας της Βικιπαίδειας μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων. (Περισσότερα)
Δευτέρα
18-22/05/2015 Γενικά Τhe OpenStack Summit OpenStack
The OpenStack Summit is a five-day conference for developers, users, and administrators of OpenStack Cloud Software. It’s a great place to get started with OpenStack. (Περισσότερα)
Δευτέρα
18/05/2015 Γενικά Qodemo Tech Ministry, του Hackerspace της Θεσσαλονίκης
Qodemo is building humanity engineering brain, completely open source. The project is part of a broader experimentQ.com project, that aims at bringing all world’s open engineering knowledge into one place and make it accessible for anyone to play with, modify and share forward. To make sure the voice of the open hardware community is present in Qodemo’s work, they built a complete remote team and are spending the next 1+ year as nomads in hackerspaces around the world.(Περισσότερα)
Δευτέρα 18/05/2015 Μονάδες Αριστείας Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Ανοιχτό Λογισμικό στις Μεταφορές και τη Ναυτιλία ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» Στο σεμινάριο αυτό θα παρουσιαστεί η γεωχωρική βάση δεδομένων PostgreSQL/PostGIS με παραδείγματα και δοκιμαστικά δεδομένα για την εξοικείωση των χρηστών με τις προηγμένες δυνατόητες διαχείρισης και επερώτησης δεδομένων που προσφέρει. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με την αντικειμενοστραφή-σχεσιακή λογική της PostGIS που υποστηρίζει τον ορισμό γεωγραφικών αντικειμένων για την υποστήριξη ερωτημάτων σχετικών με το χώρο. Επίσης, θα παρουσιαστεί το πακέτο λειτουργιών pgRouting που επεκτείνει μια PostgreSQL/PostGIS βάση δεδομένων και υποστηρίζει επιπλέον λειτουργικότητα σχετικά με επερωτήσεις δρομολόγησης, εφοδιαστικής, εύρεσης ελαχίστων μονοπατιών κτλ. (Περισσότερα)
Δευτέρα 18/05/2015 Μονάδες Αριστείας Θερινό Σχολειο με Αντικειμενο το Λογισμικο Οικονομετρικης Αναλυσης gretl Πανεπιστήμιο Πατρών Στόχος της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Πατρών είναι να ενισχύσει την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, φέρνοντας σε επαφή χρήστες, προγραμματιστές, ερευνητές, επαγγελματίες και γενικά φορείς που ασχολούνται με το ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό ή που έχουν ανάγκες οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν από αυτό.
Η Μονάδα Αριστείας του Πανεπιστημίου Πατρών σκοπεύει να ενισχύσει τους δεσμούς της κοινότητας μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις (σεμινάρια), προγραμματιστικές δράσεις (ομάδες εργασίες και σχολεία κώδικα) και δράσεις διάχυσης (ημερίδες), οι οποίες θα επαναλαμβάνονται περιοδικά ώστε να μπορούν να δώσουν την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους να συμμετέχουν.
(Περισσότερα)
Δευτέρα 18/05/2015 Μονάδες Αριστείας Βασικές Εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ» και ειδικότερα στo λογισμικό ανοιχτού κώδικα R Πανεπιστήμιο Πατρών Στόχος της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Πατρών είναι να ενισχύσει την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, φέρνοντας σε επαφή χρήστες, προγραμματιστές, ερευνητές, επαγγελματίες και γενικά φορείς που ασχολούνται με το ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό ή που έχουν ανάγκες οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν από αυτό. (Περισσότερα)
Δευτέρα 18/05/2015 Μονάδες Αριστείας

2η ημερίδα

ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» Αντικείμενο της ημερίδας αποτελούν αφενός το ίδιο το ΕΛ/ΛΑΚ και το κίνημά του και αφετέρου το πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση των ανοικτών δεδομένων. Επιπλέον θα παρουσιαστεί το έργο της μονάδας αριστείας ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» ενώ θα πραγματοποιηθεί ανασκόπηση στα πεπραγμένα της δεύτερης εκπαιδευτικής σειράς (Α’ και Β’ κύκλος εκπαίδευσης και Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα), και παρουσίαση του προγραμματισμού για την τρίτη. (Περισσότερα)
Τρίτη 19/05/2015 Μονάδες Αριστείας

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» Στο σεμινάριο αυτό θα ασχοληθεί με τα συστήματα γεωγραφικών συντεταγμένων και προβολών χάρτη ενώ θα παρουσιαστούν και οι τρόποι με τους οποίος τα γεωχωρικά δεδομένα μπορούν να προβληθούν στο QGIS. Στη συνέχεια θα επιδειχθεί το πως μπορεί να ψηφιοποιηθούν σαρωμένοι χάρτες, θα γίνει εισαγωγή στην προβολή και ανάλυση δεδομένων τηλεπισκόπησης αλλά και επίδειξη των βασικών τεχνικών χωρικής ανάλυσης. (Περισσότερα)
Τρίτη 19/05/2015 Γενικά

meeting

hackerspace.gr Διαχειριστική συνάντηση των μελών του Hackerspace. Τα meetings είναι ανοιχτά σε όλους (μέλη και μη-μέλη).(Περισσότερα)
Τετάρτη 20/05/2015 ΕΕΛ/ΛΑΚ The Danger of Software Patents ΕΕΛ/ΛΑΚ, INNOVATHENS Η μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) ανακοινώνει με μεγάλη χαρά την εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον  “πατέρα του κινήματος για το ελεύθερο λογισμικό” Dr Richard Stallman με τίτλο “The Danger of Software Patents”! (Περισσότερα)
Τετάρτη 20/05/2015 Γενικά 1η συνάντηση για“open designs that can be manufactured locally” ΕΠΙ.νοώ, σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) Η συνάντηση αυτή απότελεί το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού καινοτομίας με θέμα “open designs that can be manufactured locally” Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη ενός σχεδιαστικού συστήματος που μοντελοποιείται και παράγει διαφορετικά έπιπλα στο χώρο ανάλογα με τις ανάγκες. Βασικές αρχές του συστήματος αυτού είναι η οικονομία κατασκευής και η αντοχή στο χρόνο. (Περισσότερα)
Πέμπτη 21/05/2015 Γενικά

LibreOffice CambridgeHackfest 2015

Document Foundation

The first ever UK LibreOffice Hackfest will take place in the city of Cambridge (UK) on May 21st to 23rd (Thur / Fri / Sat)  (Περισσότερα)
Παρασκευή 22/05/2015 Γενικά 2nd GREEK INNOVATION FORUM MMONEY SHOW και το Τεχνολογικό Portal «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» Το 2nd GREEK INNOVATION FORUM περιλαμβάνει Έκθεση Καινοτομίας και Design (Exhibition), Ημερίδες για θέματα Καινοτομίας (Workshops) και Συνέδριο Καινοτομίας (Conference). (Περισσότερα)
Παρασκευή 22-23/05/2015 ΕΕΛ/ΛΑΚ PS Value Talks: Ψηφιακή Αειφορία / Νέες Προοπτικές για Μουσεία και Πολιτιστικούς Οργανισμούς PostScriptum σε συνεργασία με την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕEΛ/ΛΑΚ) και με τον κόμβο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, INNOVATHENS Η εκδήλωση απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε ανώτερα στελέχη των πιο σημαντικών μουσείων και πολιτιστικών οργανισμών της χώρας καθώς και σε στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και εν γένει σε άτομα που κατέχουν κομβικές θέσεις στη διαμόρφωση πολιτιστικής πολιτικής στη χώρα μας. Απευθύνεται επίσης σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, της τουριστικής βιομηχανίας και των δημιουργικών βιομηχανιών και βεβαίως σε κάθε ενδιαφερόμενο. (Περισσότερα)
Παρασκευή 22/05/2015 Μονάδες Αριστείας

Χρήση εικονικού κόσμου στην εκπαιδευτική διαδικασία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο To Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του έργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» σας προσκαλεί στο σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Πανεπιστημίου με θέμα Χρήση εικονικού κόσμου στην εκπαιδευτική διαδικασία.Στόχος της Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου είναι να ενισχύσει την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, φέρνοντας σε επαφή προγραμματιστές και χρήστες, ερευνητές, επαγγελματίες και φορείς που ασχολούνται με το ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό ή που έχουν ανάγκες οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν από αυτό. (Περισσότερα)
Σάββατο 22/05/2015 Γενικά
Space Saturdays
P-Space All day event, αφιερωμένο στην φροντίδα και την ανάπτυξη του P-Space σαν φυσικό χώρο. Φτιάχνουμε projects και χρήσιμα πράγματα για το χώρο και επισκευάζουμε ό,τι έχει χαλάσει.Υποστηρικτικά υπάρχει και σελίδα στο wiki (http://wiki.p-space.gr/events/space_saturdays) με τις τρέχουσες και μελλοντικές εργασίες. Feel free to join us! (Περισσότερα)
Κυριακή 23/05/2015  Γενικά CryptoParty hackerspace.gr Athens CryptoParty!(Περισσότερα)
Κυριακή 23/05/2015 Γενικά ΓενικάΜαθήματα Αστρονομίας Σ.Ε.Α. – Workshop «Εισαγωγή στην Παρατήρηση Διαττόντων Αστέρων» – 2 hackerspace.gr Η διάλεξη/μάθημα θα διαρκέσει περίπου 2 ώρες. Πιο αναλυτικά, στη διάλεξη αυτή μπορείτε να μάθετε: -) Τι είναι οι διάττοντες αστέρες και πώς δημιουργούνται; -) Πώς μπορεί κανείς να τους παρατηρήσει;(Περισσότερα)
Most of the projects around the Internet use Raspbian as main Raspberry Pi distro. Unfortunately, Raspbian doesn't work for me. Minibian worked for me. So I serched other distros. My favourite is Arch Linux because there are plenty of programs that I need for projects, but it needs some extra steps from terminal to create the SD.

Here we'll see how to create an SD card with openSUSE. There are plenty of information at the wiki page https://en.opensuse.org/HCL:Raspberry_Pi
. I'll collect the information I need for projects I'll write next.

I used 13.1 as distro because it's easier for me to resize the SD card.

1. Download the image (openSUSE-13.1-ARM-JeOS-raspberrypi.armv7l.raw.xz) from here:

http://download.opensuse.org/repositories/devel:/ARM:/13.1:/Contrib:/RaspberryPi/images/

decompress the image.

2. Find the device name of your card

cat /proc/partitions

usually it's going to be /dev/mmcblk0.

and create the card (as root)

sudo dd if=openSUSE-13.1*.raw.xz of=/dev/mmcblk0 bs=4M;sync

3. Since I didn't use a monitor (HDMI or DVI), I had to do some extra steps before boot my raspberry pi.

a. Delete the file /var/lib/YaST2/reconfig_system to start headless.
b. Resize the ext4 partition with Gparted.

4. When boot the Raspberry Pi, use the following

ssh root@IP

user: root
password: linux

Now the first command will be

zypper ref

and then update

zypper up

Παρακολούθησα χτες [16-5-2015] στην αυλή του κτηρίου του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων,
την ομιλία του προέδρου του Ιδρύματος Ελέύθερου Λογισμικού
Richard Stallman,
που διοργάνωσε το ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ 2015, στην Αθήνα [Ερμού 134-136].

Τα βασικά σημεία της ομιλίας, μπορείτε να διαβάσετε
στο κείμενο  παρόμοιας διάλεξης του Richard Stallman
που έδωσε στο Παρίσι το 2011.I wrote something similar in Greek but didn't write how to move from Google to ownCloud. The 3 things you should do are, files, contacts and calendar.


Files

The ownCloud application can be downloaded from Google Play and costs 0.79E. You can also download it from F-Droid market.

This program is amazing. It works just like the others. You can even upload all your pictures from your Android phone directly to your ownCloud instance.

Alternative application is FolderSync Lite. It seems to work fine with WebDAV with ownCloud.


Calendar

In ownCloud 8.0.x, calendar isn't enabled. So you have to enable the Calendar app. Log in as "admin", click on "Apps+" and activate the Calendar app.

Log into your Google Calendar and go to the settings hidden behind the cog wheel icon in the upper right corner. Click on "Calendar" at the top. Look for a "export calendar" link. You will get a ZIP archive downloaded that contains an ICS file. Unpack that ZIP archive. Navigate to the files section on your ownCloud in the web browser and upload the ICS file to any folder using drag-and-drop. Then click on the file in the browser and confirm to have that ICS file imported to your ownCloud calendar. Now your calendar has been copied to ownCloud.

Finally remove the appointments from your Google calendar and stop the sync from your smartphone. Neither can you remove the Google calendar from Google nor from your phone. Make your ownCloud calendar the new default on your phone.

Install CalDAV-Sync on your Android phone (it costs 2.59E). Run the application and set up a CalDAV account. The CalDAV URL can be found in the ownCloud web interface when you navigate to your calendar and click on the cog wheel icon in the lower left corner. It looks something like https://demo.owncloud.org/remote.php/caldav/. You can also get the link from a specific calendar (just check the link next to the calendar you want).
A replacement for a free program is aCalDAV from F-Droid.


Contacts

In ownCloud 8.0.x, contacts isn't enabled.In ownCloud enable the contacts app. Log in as "admin", click on "Apps+" and activate the Contacts app.

Log into your GMail account contacts and click on "More" and "Export". Choose to export all contacts in vCard format. Navigate to the files section on your ownCloud in the web browser and upload the VCF file to any folder using drag-and-drop. Then click on the file in the browser and confirm to have that contacts imported to your OwnCloud contacts.

And finally remove your contacts from GMail and stop the sync.

Install the CardDAV-Sync app on your Android device (it costs 1.90E). Run the application and set up a CardDAV account. The CardDAV URL can be found in the ownCloud web interface when you navigate to the contacts app and click on the cog wheel icon in the lower left corner and then on the globe icon. It looks something like https://demo.owncloud.org/remote.php/carddav/addressbooks/test/contacts.
A good replacement is Contacts+.


Contacts-Calendar

There is another pretty good solution for syncing an Android phone with a CalDAV/CardDAV if you don't want to spend money. It's called DAVdroid and it is open source, so you can download it from F-Droid.
Από την εκλογή της νέας κυβέρνησης μέχρι σήμερα, ζούμε την ανάδυση μιας νέας εποχής. Ο βηματισμός κόντρα στο ρεύμα των ευρωπαϊκών θεσμών, που σημαδεύει αυτή την περίοδο, θα πρέπει να θεωρηθεί ο κανόνας της εποχής καθαυτής, κι όχι μια παρένθεση που θα λήξει με μια σύντομη διαπραγμάτευση. Ομως ο χρόνος είναι σχετικός και η διάρκειά του δεν εξαρτάται από κάποιο ρολόι, αλλά από μια σειρά προχωρήματα που απαιτούνται για το πέρασμα από μια εποχή στην επόμενη. Μεταξύ των προϋποθέσεων της μετάβασης είναι και η ανάγκη ενός κοινωνικού συμβολαίου «νέου τύπου».

Μέχρι και πριν από τα μνημόνια, η κυρίαρχη έννοια του κοινωνικού συμβολαίου ήταν αυτή του συμβιβασμού μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Από τη μία η εργοδοσία, από την άλλη τα συνδικάτα και κάπου ανάμεσα οι υπόλοιποι, το μοίρασμα των κερδών μιας –έωλης, απ’ ό,τι αποδείχτηκε– ανάπτυξης ήταν θέμα κοινωνικού διαλόγου, απεργιών, συμβιβασμών, εν ολίγοις ισορροπίας ισχύος.

Ανεξάρτητα από τα επιμέρους επεισόδια αυτού του είδους του κοινωνικού συμβιβασμού –ή της ταξικής πάλης, αν προτιμάτε– και το πώς ο καθένας μας τοποθετήθηκε στην κάθε συγκυρία, δεν έχουμε παρά να αναγνωρίσουμε την ανεπάρκεια των θεσμών που εκφράζουν τους κοινωνικούς εταίρους, τόσο δομική όσο και προγραμματική, στο να εμποδίσουν την καταστροφική πορεία των μνημονίων. Το γεγονός της ραγδαίας ανόδου στην πολιτική εξουσία του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς μια ταυτόχρονη ανασυγκρότηση των θεσμών αυτών είναι μια απόδειξη της αναντιστοιχίας μεταξύ κοινωνικών διαθέσεων και κοινωνικών δομών.

Διαβάστε το άρθρο στην Εφημερίδα των Συντακτών.

O “πατέρας" του κινήματος για το ελεύθερο λογισμικό Dr Richard Stallman θα συμμετάσχει σε εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν σε Αθήνα και Κρήτη με κεντρικό ομιλητή τον ίδιο.

Ο Dr Richard Stallman ξεκίνησε το κίνημα του ελεύθερου λογισμικού το 1983 και την ανάπτυξη του λειτουργικού συστήματος GNU (www.gnu.org) το 1984. Στο ελεύθερο λογισμικό: ο καθένας έχει την ελευθερία να το αντιγράψετε και να το αναδιανέμει, με ή χωρίς αλλαγές. Το GNU είναι ένα λειτουργικό σύστημα το οποίο είναι ελεύθερο λογισμικό – δηλαδή σέβεται την ελευθερία των χρηστών. Το σύστημα GNU / Linux, βασικά το λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιείται σήμερα σε δεκάδες εκατομμύρια υπολογιστές. Ο Dr Richard Stallman έχει λάβει το βραβείο ACM Grace Hopper, μια υποτροφία από το MacArthur Foundation, το βραβείο Electronic Frontier Foundation’s Pioneer καθώς και το Βραβείο της Takeda για την κοινωνική / οικονομική βελτίωση, αλλά και πολλές άλλες διακρίσεις. Έχει ενταχθεί επίσης στο Internet Hall of Fame.

Το Σάββατο 16 Μαΐου και ώρα 8.00μ.μ. θα είναι κεντρικός ομιλητής στο Φεστιβάλ των Κοινών, θα μιλήσει με θέμα το “For a Free Digital Society”.

Την Τετάρτη 20 Μαΐου και ώρα 18.30μ.μ. σε συνεργασία με τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας INNOVATHENS (www.innovathens.gr) διοργανώνεται ομιλία του Richard Stallman με τίτλο “The Danger of Software Patents”. O Richard Stallman θα υποστηρίξει τη θέση πως οι πατέντες λογισμικού εμποδίζουν την ανάπτυξή του γιατί ουσιαστικά είναι πατέντες ιδεών. Θα εξηγήσει επίσης πώς ενώ σε άλλους τομείς οι πατέντες περιορίζουν τις μεγάλες εταιρείες, στον τομέα του λογισμικού περιορίζουν ουσιαστικά κάθε χρήστη.

Την Παρασκευή 22 Μαΐου ο Richard Stallman θα παρευρεθεί σε εκδήλώση που θα διοργανωθεί στην Κρήτη. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
(αίθουσα πολυμέσων) στις 17.00μ.μ. και η ομιλία του θα έχει τίτλο “A Free Digital Society” και απευθύνεται στο ευρύ κοινό.

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις. Όλες οι ομιλίες που θα δώσει ο Dr. Richard Stallman θα είναι στα αγγλικά.

Πηγή:
https://ellak.gr

Ως Επιστήμονες Πληροφορικής θέλουμε να διαβεβαιώσουμε την Ελληνική κοινωνία ότι η Επιστήμη των Υπολογιστών διαθέτει σήμερα την ερευνητική γνώση και την απαραίτητη τεχνολογία για την ασφαλή διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών που διασφαλίζουν τόσο το αδιάβλητο όσο και τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.


evote Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) άκουσε με μεγάλη έκπληξη τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Αλέξη Τσίπρα να δηλώνει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 8 Μαΐου 2015 τα εξής:

“Με την ηλεκτρονική ψηφοφορία η πραγματική εφορευτική επιτροπή δεν είναι αυτοί που συλλέγουν τα e-mails και αθροίζουν τις ψήφους, είναι ένας server, τον οποίο κανείς μη μυημένος δεν μπορεί να ελέγξει. Επομένως, το αδιάβλητο δεν διασφαλίζεται. Όμως, το ακόμη χειρότερο, κρισιμότερο και ουσιαστικότερο είναι ότι δεν διασφαλίζεται η μυστικότητα. Τα ηλεκτρονικά ίχνη και η προσωπική επιλογή του καθενός είναι εκεί, στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου.”

Ως Επιστήμονες Πληροφορικής θέλουμε να διαβεβαιώσουμε την Ελληνική κοινωνία ότι η Επιστήμη των Υπολογιστών διαθέτει σήμερα την ερευνητική γνώση και την απαραίτητη τεχνολογία για την ασφαλή διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών που διασφαλίζουν τόσο το αδιάβλητο όσο και τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.

Οφείλουμε, περαιτέρω, να επισημάνουμε ότι και σε αυτό το θέμα, όπως και σε πλήθος άλλα, η ορθολογική αξιοποίηση της τεχνολογίας και η αποφυγή καταχρήσεών της έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση την ουσιαστική σε εύρος και βάθος Πληροφορική Παιδεία που θα επιτρέψει σε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν ισότιμα στην Κοινωνία της Πληροφορίας και να μπορούν να κρίνουν ζητήματα όπως αυτό της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με όρους ορθού λόγου.

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας παραμένει στη διάθεση της Ελληνικής Πολιτείας για κάθε τεχνική και επιστημονική συνδρομή σε θέματα αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και ελπίζει στη θετική της ανταπόκριση.

Πηγή: http://www.epe.org.gr/

 

rms-by-simonΗ μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) ανακοινώνει με μεγάλη χαρά την εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον  “πατέρα του κινήματος για το ελεύθερο λογισμικό” Dr Richard Stallman με τίτλο “The Danger of Software Patents”!

Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 6.30μ.μ. σε συνεργασία με τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας INNOVATHENS (Πειραιώς 100, Τεχνόπολις, Γκάζι) διοργανώνεται ομιλία του Richard Stallman με τίτλο “The Danger of Software Patents”. O Richard Stallman θα μιλήσει για τον κίνδυνο των πατέντων λογισμικού. Στην πραγματικότητα, είναι μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους της ελευθερίας του προγραμματισμού επειδή η παράμετρος των πατέντων λογισμικού ίσως κάνει όλους τους προγραμματιστές πιθανούς παραβάτες του νόμου επειδή εν αγνοία τους μπορεί να παραβιάζουν κάποια από τις ευρεσιτεχνίες που  έχουν κατατεθεί από κάποια άλλη εταιρεία.

Οι πατέντες λογισμικού, δεν είναι πολύ στενά συνδεδεμένες  μόνο με το θέμα του ελεύθερου λογισμικού. Οι πατέντες λογισμικού είναι ένας κίνδυνος που επηρεάζει όλους τους προγραμματιστές και όλους τους χρήστες υπολογιστών μιας και αποτρέπουν και αποκλείουν αντί να βοηθήσουν την ανάπτυξη νέων ιδεών και λογισμικού.

Ο Dr Richard Stallman ξεκίνησε το κίνημα του ελεύθερου λογισμικού το 1983 και την ανάπτυξη του λειτουργικού συστήματος GNU (www.gnu.org) το 1984. Η  βασική ιδέα του GNU είναι το ελεύθερο λογισμικό: Ελεύθερο στην εκτέλεση του από οποιονδήποτε για οποιοδήποτε σκοπό, ελεύθερο στην πρόσβαση στο πηγαίο του κώδικα και στην μετατροπή του και ελεύθερο στην αντιγραφή και την αναδιανομή του, με ή χωρίς αλλαγές.

Το GNU project έχει αναπτύξει ένα περιεκτικό σύνολο από εργαλεία ελεύθερου λογισμικού στα οποία βασίστηκε η ανάπτυξη και η δημιουργία του GNU/Linux και όλες οι διανομές που βασίζονται στο LINUX και χρησιμοποιούνται σήμερα σε δεκάδες εκατομμύρια υπολογιστές. Ο Dr.Richard Stallman έχει λάβει το βραβείο ACM Grace Hopper, μια υποτροφία από το MacArthur Foundation, το βραβείο Electronic Frontier Foundation’s Pioneer καθώς και το Βραβείο της Takeda για την κοινωνική / οικονομική βελτίωση, αλλά και πολλές άλλες διακρίσεις. Έχει ενταχθεί επίσης στο Internet Hall of Fame.

Η μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) σε συνεργασία με τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών (http://www.sgt.gr) διοργανώνουν στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων της Adhocracy (http://www.sgt.gr/gr/programme/event/2234) εκδήλωση σχετικά με τη με τις άδειες creative commons.

Θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου 2015, από τις 17.00 έως τις 18.00 στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, (Λεωφόρος Συγγρού 107-109, Αθήνα 11745, χάρτης) και έχει τίτλο: Άδειες Ανοιχτού Λογισμικού, Περιεχομένου και Δεδομένων στην πράξη

Η παρουσίαση αυτή θα αναφέρεται στις άδειες χρήσης Ανοιχτού Λογισμικού, Περιεχομένου και Δεδομένων και πώς ο κάθε δημιουργός μπορεί να επιλέξει την κατάλληλη, με έμφαση στις άδειες Creative Commons.

Η έκθεση Adhocracy [Αθήνα], με τον υπότιτλο ‘Από την κατασκευή αντικειμένων στη δημιουργία των κοινών’, φωτίζει τα επιτεύγματα δημιουργών που καθοδηγούνται από τη βούλησή τους να αλλάξουν το σύστημα, αλλάζοντας οι ίδιοι τον τρόπο που κατασκευάζουν πράγματα. Σε αυτή την έκθεση θα βρείτε ένα ευρύ φάσμα έργων που χαράζουν την πορεία, από την κατασκευή αντικειμένων στη δημιουργία των κοινών: από έναν εκτυπωτή Arduino που ανανεώνει συνεχώς το περιεχόμενό του από τη Wikipedia· ή οργανοποιούς του 21ου αιώνα που δίνουν ζωή σε κάδους απορριμμάτων δημιουργώντας μουσικά όργανα και ορχήστρες· έως ένα μοντέλο σπονδυλωτής κατασκευής όπου ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει μέρη, συστατικά και δομές. Μαζί με τις υποσχόμενες χρήσεις των ψηφιακών κατασκευαστικών εργαλείων, θα βρείτε συσκευές για συλλογή ηλιακής ενέργειας και επαναφόρτιση ηλεκτρικών ποδηλάτων, συλλογικές εμπειρίες «από κάτω προς τα πάνω» επαναχρησιμοποίησης εγκαταλελειμμένων αστικών τοπίων και μια «κοινότητα που έρχεται», χτισμένη από ένα συλλογικό φαντασιακό μέσα από πρακτικές της καθημερινής ζωής.

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) υποστηρίζει και προωθεί διαχρονικά, την ασφάλεια των επικοινωνιών, και την ιδιωτικότητα ευαίσθητων δεδομένων, με σεμινάρια, εκδηλώσεις, crypto-parties, κ.α. Από την υπόθεση των υποκλοπών κινητών επικοινωνιών το 2005, τις πρόσφατες αποκαλύψεις του E. Snowden, αλλά και πρόσφατα περιστατικά διαρροής δημοσιογραφικών πηγών, αναδεικνύεται η κρισιμότητα και η δυσκολία της ασφάλειας επικοινωνιών από την μία αλλά και από την άλλη η έλλειψη κουλτούρας ασφαλείας δεδομένων, όπως είναι τα προσωπικά ή εταιρικά email, Υπάρχει επίσης η ανάγκη σε ειδικές ομάδες πολιτών, όπως πχ οι δημοσιογράφοι, οι ακτιβιστές, το προσωπικό φορέων με θέσεις ευθύνης και άλλοι, για την προστασία των πηγών πληροφόρησης τους, προστασία που είναι απαραίτητη για τη διενέργεια του λειτουργήματος τους.

Για αυτό το λόγο η ΕΕΛ/ΛΑΚ σε συνεργασία το SecNews.gr (secnews.gr) και, το δημοσιογραφικό δίκτυο oikomedia (oikomedia.com) διοργάνωσε πρόσφατα δύο εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχε ο Arjen Kamphuis. Ο Arjen Kamphuis είναι αναγνωρισμένος διεθνώς ειδικός σε θέματα ασφάλειας  δεδομένων για δημοσιογράφους, με τις παρουσιάσεις που έδωσε να βρίσκονται εδώ. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ σκοπεύει να οργανώσει περαιτέρω σεμινάρια με στόχο:

 • τη βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας βασικών επικοινωνιακών υποδομών, όπως είναι τα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • την επέκταση και καθιέρωση της κρυπτογράφησης στην πηγή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αρχείων

email priavcyΗ κρυπτογράφηση στην πηγή παρέχει τη δυνατότητα ασφάλειας σε οποιαδήποτε υποκλοπή σε επίπεδο δικτύου ή ενδιάμεσων κόμβων, εξασφαλίζει την ιδιωτικότητα των δεδομένων που αποστέλλονται, ενώ ταυτόχρονα κάνει για όλους δυσκολότερη την παρακολούθηση και καταγραφή των επικοινωνιών μας.

Ταυτόχρονα, αποτρέπει την υποκλοπή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία μπορεί να συμβεί και μέσα από τα υπολογιστικά συστήματα των εταιριών, χωρίς εισαγγελική εντολή, εφόσον δεν τηρούνται οι διαδικασίες ασφαλείας που προβλέπονται από διεθνή πρότυπα και έτσι επιτρέπουν σε τρίτους να έχουν πρόσβαση σε προσωπική ηλεκτρονική αλληλογραφία.  Επομένως η κρυπτογραφήμενη αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι μια πρόσφορη λύση για να βελτιωθεί η ασφάλεια στην ηλεκτρονική αλληλογραφία. Αναλυτικές οδηγίες για την κρυπτογράφηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι διαθέσιμες στο http://www.tcij.org/resources/handbooks/infosec/chapter-5-email

Οδηγίες για όσους δεν έχουν gpg κλειδί…  &

PGP μια εναλλακτική προσέγγιση για το θέμα των ψηφιακών υπογραφών

 

Πρόσφατα ήρθα αντιμέτωπος με την εγκατάσταση της ασύρματης κάρτας

07:00.0 Ethernet controller [0200]: Marvell Technology Group Ltd. 88w8335 [Libertas] 802.11b/g Wireless [11ab:1faa] (rev 03)

Η διαδικασία εγκατάστασης είναι η εξής:

1. Εγκαταστήστε το ndiswrapper.

2. Κατεβάστε το αρχείο


3. Αποσυμπιέστε το αρχείο και μετακινηθείτε στον κατάλογο Windows XP (δεξί πλήκτρο>άνοιγμα τερματικού εδώ) και δείτε εάν έχετε τα αρχεία cat,sys και inf (με την εντολή ls).

4. Ως διαχειριστές, δώστε την εντολή

ndiswrapper -i WG311v3.INF

5. Για να δείτε εάν εγκαταστάθηκε, δώστε την εντολή

ndiswrapper -l

6. Η εντολή που θα εγγράψει το alias της συσκευής είναι η

ndiswrapper -ma

7. Μετά δώστε την εντολή

modprobe ndiswrapper


Σε περίπτωση που δεν σας φορτώνει στις επανεκκινήσεις, καλό θα ήταν να εισάγετε την εντολή στο /etc/init.d/boot.local

Six months ago, along with some crazy friends we started discussing the idea of creating a hackerspace in my hometown, Thessaloniki.

After a lot of planning where more people joined, we managed to build from SCRATCH, the Tech Ministry – Thessaloniki’s Hackerspace. “The how” I am going to describe it with details in another post.

Since day 1, a lot of people were mocking us because we were dedicating a lot of money and effort in transforming an empty basement into a hackerspace. These people believed that we should – somehow – get our money back instead of “wasting” them for an empty space. Today – after 2 months and after a lot of effort, the space is almost complete and fully equipped so I would like to share with you how I am planning to get the earnings of my investment.

Today I had the opportunity to spend more than 14 hours in the space with some brilliant people working on a variety of projects.

 • We worked and managed to transform our outdoor into an RFID featured door (had to hack the door’s metal case in order to install the electric strike).
 • Brainstormed on techniques for transforming solar energy into electric energy and aquaponics.
 • Brainstormed on upcoming events and planned 2 new ones.
 • Had a short docker hands-on session.
 • Learned more about apache’s configuration.
 • Worked on installing, configuring and using owncloud’s API.

It’s 1:55am (woke up at 7:30am) and after this exhausting day I am still FULL of energy, writing this blogpost and ready to continue working on my favorite projects!

Can you now understand why I am so passionate and thrilled about this place? Because anyone can do amazing things without any previous experience, by simply spending his time with some brilliant people. This is the earning of my investment, gaining experience on doing amazing stuff with amazing people!

Have I also told you that a hackerspace is not only a space but it is actually a community? Yes! More on part 2. ;-)

So what’s your excuse for not joining a hackerspace or starting one?

 

Στις 08/05/2015 στην βουλή σχολιάστηκαν οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες των πρυτανικών συμβουλίων και ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας υπερασπίστηκε την κατάργησή τους. Το κύριο πρόβλημα (μου) με το παραπάνω είναι οι λόγοι που ισχυρίστηκε η κυβέρνηση πως προχωρά σε κάτι τέτοιο.

Πριν σχολιάσω παραπέρα να δηλώσω πως είμαι από τους ελάχιστους, όταν γινόταν οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες των πρυτανικών ήμασταν 4 άτομα τώρα είμαστε λίγοι παραπάνω, που έχουν πρόσβαση στους servers στους οποίους διεξάγονται οι ηλεκτρονικές αυτές ψηφοφορίες. Δεν έχω γράψει ούτε μια γραμμή κώδικα για το software που τρέχει τις “εκλογές”, αλλά είμαι διαχειριστής των μηχανημάτων, των servers. Η ομάδα στην οποία ανήκω στήνει το λειτουργικό του server, το software που θα τρέξει στο server, συμβουλεύει τους developers για αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε θέματα απόδοσης του software, προστατεύει τον server από επιθέσεις, κτλ. System Administrator που λένε και στο χωριό μου, με ολίγο από system engineer και security engineer.

Πριν σχολιάσω τα λόγια του Π/Θ αντιγράφω από τα πρακτικά της Βουλής για τις 08/05/2015 τα ακριβή λόγια της ερώτησης από τον κ. Θεοδωράκη και έπειτα του κ. Τσίπρα, γιατί στα περισσότερα sites είναι σχετικά διαστρεβλωμένα:

Θεοδωράκης

Έχουμε την πρόθεση να καταργηθεί η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Υπάρχουν άνθρωποι στον ΣΥΡΙΖΑ –ευτυχώς λίγοι- που μιλούν για τεχνοφασισμό. Είναι τεχνοφασισμός σήμερα η ηλεκτρονική ψηφοφορία; Πού θα επιστρέψουμε, στα περιστέρια, που είναι και λίγο πιο γραφικό;

Τσίπρας

Έρχομαι στο θέμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Μιλήσατε για την ηλεκτρονική ψηφοφορία και είπατε ότι αυτή διασφαλίζει τη μαζική συμμετοχή.
Είμαι υπέρμαχος της άποψης ότι η χρήση τεχνολογίας πρέπει να γίνει συμβατή με την καθημερινότητα μας. Εάν όμως έχουμε την αντίληψη ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία διασφαλίζει τη συμμετοχή, γιατί δεν την προτείνουμε; Να αντικαταστήσουμε τις εκλογές, να μην κουράζεται ο κόσμος να πηγαίνει στα παραβάν να ψηφίζει, να καταργήσουμε και την ζώσα διαδικασία μέσα στο Κοινοβούλιο και να ψηφίζουμε όλοι από το laptop μας, από τα γραφεία μας.

Εδώ, λοιπόν, πρέπει να βάλουμε κάποιες διαχωριστικές γραμμές. Τόσο καιρό η ψηφοφορία στα πανεπιστήμια γινόταν με τον παραδοσιακό τρόπο. Η μαζικότητα, όχι σε ό,τι αφορά τους φοιτητές, αλλά σε ό,τι αφορά τα μέλη ΔΕΠ ήταν διασφαλισμένη. Ήταν διασφαλισμένη η μαζικότητα. Δεν υπήρχε κανένα θέμα μαζικότητας.

Αυτό που άλλαξε με την ηλεκτρονική ψηφοφορία και ο λόγος που την καταργούμε είναι ο εξής: Με την ηλεκτρονική ψηφοφορία η πραγματική εφορευτική επιτροπή δεν είναι αυτοί που συλλέγουν τα e-mails και αθροίζουν τις ψήφους, είναι ένας server, τον οποίο κανείς μη μυημένος δεν μπορεί να ελέγξει. Επομένως, το αδιάβλητο δεν διασφαλίζεται. Όμως, το ακόμη χειρότερο, κρισιμότερο και ουσιαστικότερο είναι ότι δεν διασφαλίζεται η μυστικότητα. Τα ηλεκτρονικά ίχνη και η προσωπική επιλογή του καθενός είναι εκεί, στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου.

(Δεν βρήκα πουθενά στα πρακτικά που/αν στην ερώτηση αναφέρθηκαν τα περί “μαζικής συμμετοχής”…αλλά έστω)

Τα παραπάνω τα είπε ένας νεότατος άνθρωπος που υποτίθεται πως έχει και σχέση με την τεχνολογία, δεν τα είπε ο Ζολώτας ούτε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, τα είπε ο κ. Τσίπρας.

Ας τα πάρουμε κομμάτι κομμάτι.

Καταρχήν είναι παράλογη η σύγκριση της συζήτησης που εξελίσσεται κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία με την ψήφο την ίδια. Μήλα με πορτοκάλια. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο; Μπορεί κανείς να συζητά όσες ώρες θέλει, να ακούει όλες τις απόψεις και να ψηφίζει έπειτα ηλεκτρονικά. Είναι καλύτερα να ψηφίζουν διά ανατάσεως χειρός ή δια βοής δηλαδή; Όσες φορές και αν διαβάσω το συγκεκριμένο απόσπασμα της ομιλίας μου φαίνεται τελείως παράλογο.

Έπειτα να δούμε γιατί ήρθαν οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις “μαζική συμμετοχή” της ερώτησης(;) στην οποία απαντά ο κ. Τσίπρας. Οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες ήταν μια εναλλακτική μέθοδος εκλογής των πρυτανικών συμβουλίων σε περίπτωση που οι παραδοσιακές μέθοδοι “δεν λειτουργούσαν”. Ας δούμε τι λέει το ΦΕΚ 2564 – 21/09/2012

Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τον τρόπο οργάνωσης και διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου και του Πρύτανη των Α.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής και επιστολικής ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4009/2011 (Α ́ 195), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4076/2012 (Α ́ 159), στην περίπτωση δύο διαδοχικών άγονων εκλογικών διαδικασιών

Οπότε για να πάει ένα ΑΕΙ σε ηλεκτρονικές ψηφοφορίες σημαίνει πως ήδη ο παραδοσιακός τρόπος ψηφοφορίας _δεν_ δουλεύει. Γιατί δεν δουλεύει όμως; Τι μπορεί να κάνει μια παραδοσιακή εκλογή άγονη; Στο δικό μου μυαλό ισχύουν τα εξής:

 1. να μην πάει κανείς να ψηφίσει
  • A) γιατί δεν θέλουν
   B) γιατί δεν τους αφήνουν
 2. δεν έχει οργανωθεί σωστά η ψηφοφορία
  • A) δεν υπάρχουν κάλπες
   Β) προβλήματα με την εφορευτική επιτροπή

Το πρόβλημα δεν είναι προφανώς η περίπτωση 1A, αλλά όλες οι υπόλοιπες, στις οποίες θέλει κάποιος να ψηφίσει και δεν μπορεί.

Και πάλι όμως όποιος μένει σε αυτά χάνει το δάσος. Το πρόβλημα εξαρχής δεν ήταν ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογών των πρυτανικών συμβουλίων, αλλά το γεγονός πως δεν ήθελε μια μερίδα του κόσμου τα πρυτανικά συμβούλια τα ίδια. Αυτή ήταν η γνώμη τους και την υποστήριζαν με όποιο τρόπο μπορούσαν. Οπότε η τότε κυβέρνηση έκανε ντρίπλα, ξέροντας πως τις κανονικές εκλογές μπορεί κανείς εύκολα να τις σταματήσει, αλλά δεν μπορεί να σταματήσει το ίδιο εύκολα τις ηλεκτρονικές. Έτσι συνέβη το εξής ενδιαφέρον, αυτοί που δεν ήθελαν τα πρυτανικά συμβούλια για τους Χ,Υ,Ζ λόγους, δίκαιους ή άδικους μικρή σημασία έχει για αυτό το κείμενο, αντί να συνεχίσουν να προσπαθούν να υπερασπιστούν την γνώμη τους με επιχειρήματα ενάντια στα πρυτανικά συμβούλια, βρέθηκαν ξαφνικά σε ένα εντελώς διαφορετικό γήπεδο, αυτό των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, και προσπαθούσαν να βρουν επιχειρήματα πλέον για να μην λειτουργήσουν οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και όχι τα πρυτανικά συμβούλια.

Η ντρίπλα της τότε κυβέρνησης ήταν εμπνευσμένη από κίνηση του Magic Johnson…πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του αντιπάλου ο οποίος έμεινε να κοιτάει το άδειο γήπεδο όσο αυτή κάρφωνε.

Οπότε η σημερινή κυβέρνηση θυμάται ακόμα αυτό το….κάρφωμα και πονάει. Δεν αρκείται στην κατάργηση των πρυτανικών συμβουλίων αλλά καταργεί και τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες γενικά. Πονάει χέρι, κόψει…κεφάλι.

Ο παραλογισμός όμως αρχίζει στο δεύτερο σκέλος της απάντησης του κ. Τσίπρα σχετικά με την εφορευτική επιτροπή και τον “server”. Εκεί φαίνεται η τεχνοφοβία και η ένδεια των συμβούλων του περί τεχνολογικών θεμάτων. Γιατί αν είχαν κάτσει να μελετήσουν σοβαρά το ζήτημα, ή αν είχαν ρωτήσει κάποιον σχετικό ερευνητή (όχι κάποιον που ξέρει από γκομπιούτερ, κάποιον ερευνητή γράφω), θα είχαν ίσως βρει πατήματα για να έχουν ενστάσεις για τον τρόπο διεξαγωγής των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, αλλά ΣΙΓΟΥΡΑ δεν είναι αυτά τα σοφίσματα που αναφέρουν.

Το πλέον εξοργιστικό με την κριτική κατά του συστήματος ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, Zeus όπως είναι το “project name” του, είναι πως κανείς δεν έχει διαβάσει ποτέ το πως ακριβώς δουλεύει το σύστημα αυτό για να μπορέσει να του ασκήσει σοβαρή κριτική. Μονίμως η κριτική γίνεται πάνω στο πως φαντάζεται κάποιος πως δουλεύει το Zeus. Γι’ αυτό και οι αυθαίρετες ερμηνείες όπως: “ο server τα βλέπει όλα”, “αυτοί έχουν τα κλειδιά και κάνουν ό,τι θέλουν”, “ξέρουν ποιος ψηφίζει και πότε”, κτλ, κτλ. είναι τόσο λάθος. Και δεν χρειάζεται ιδιαίτερος κόπος για να μάθει κανείς γιατί τα παραπάνω είναι όλα λάθος υποθέσεις, αρκεί να διαβάσει το εγχειρίδιο χρήσης και 1-2 σχετικά paper.

Ο “server” λοιπόν, τρέχει ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα το οποίο υλοποιεί μαθηματικούς αλγορίθμους για να εξασφαλίσει την εγκυρότητα της ψήφου, των αποτελεσμάτων και του αδιάβλητου της διαδικασίας. Όλα αυτά φυσικά γίνονται χρησιμοποιώντας κρυπτογραφία (δηλαδή μαθηματικά). Δεν γνωρίζει κανείς τι ψήφισε κάποιος, ούτε αυτοί που έγραψαν το software, ούτε εμείς που διαχειριζόμαστε το server, ούτε η εφορευτική επιτροπή. Και όλα αυτά μπορεί κάποιος να τα αποδείξει μαθηματικά.

“Αδύνατον να συμβαίνει κάτι τέτοιο” θα σκούξουν κάποιοι…έλα όμως πως είναι δυνατόν κάτι τέτοιο όντως να συμβαίνει. Πως να πείσεις τώρα πως δεν είσαι ελέφαντας και πως όλα αυτά είναι πραγματικότητα; Ο κόσμος προοδεύει, αποδεχτείτε το.

Δεν θα γράψω τίποτα το τεχνικό για το πως δουλεύουν όλα αυτά, υπάρχουν αναλυτικά στο site του Zeus άλλωστε, αλλά θα σταθώ στην φράση “τον οποίο κανείς μη μυημένος δεν μπορεί να ελέγξει”. Δηλαδή μας λένε πως επειδή η πλειοψηφία του κόσμου αδυνατεί να κατανοήσει τα μαθηματικά αυτά, να μην τα χρησιμοποιήσουμε. Βάζω στοίχημα πως οι περισσότεροι δεν ξέρουν πως λειτουργεί ένας κινητήρας εσωτερικής καύσης αλλά οδηγούν αυτοκίνητο, ούτε τι κάνει ένα αεροπλάνο να πετάει αλλά το χρησιμοποιούν για τα ταξίδια τους. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν υπολογιστή και Internet κάθε μέρα, αλλά δεν έχουν την παραμικρή ιδέα πως και η ασφάλεια στο Internet βασίζεται ακριβώς στα ίδια μαθηματικά. Γιατί να μην καταργήσουμε και το Internet στην Ελλάδα λοιπόν αφού οι μη μυημένοι δεν καταλαβαίνουν πως λειτουργεί; Δεν υπάρχει χειρότερη δικαιολογία από το “δεν καταλαβαίνω κάτι άρα το καταργώ”. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος σκοταδισμός από αυτό. Πραγματικός μεσαίωνας. Αντί για μάγισσες καίμε software, αυτή είναι η μόνη διαφορά. Δεν έχουν που δεν έχουν τα πανεπιστήμια πρόσβαση σε διεθνείς βιβλιοθήκες πλέον, όχι δεν φταίει ο σύριζα γι’ αυτό, φταίνε οι προηγούμενοι, σε λίγο θα πρέπει να ξεχάσουμε και όσα έχουμε ήδη μάθει.

Δεν μπορώ με τίποτα να αποδεχτώ πως ο κ. Τσίπρας, απόφοιτος πολυτεχνείου, πιστεύει όντως αυτό που είπε. Θεωρώ πως το εσωκομματικό του ακροατήριο τον πίεσε να εκδικηθούν για τα πρυτανικά συμβούλια (εεε σόρρυ, τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες) και βρήκαν οι σύμβουλοί του μια (τραγική) δικαιολογία που θα την καταπιούν αμάσητη και οι υπόλοιποι πολιτικοί, γιατί πάσχουν και αυτοί από την ίδια ασθένεια, την τεχνοφοβία, και τα media, γιατί και αυτά έχουν παντελή άγνοια της ψηφιακής πραγματικότητας. Γνωρίζω πως υπάρχουν άνθρωποι στο σύριζα που έχουν τεκμηριωμένες απόψεις για τεχνολογικά ζητήματα, προφανώς κανείς δεν τους πλησίασε και κανείς δεν ζήτησε την γνώμη τους. Αυτό είναι και ένα μεγάλο ζήτημα εδώ, να υπάρχει κόσμος που να είναι τεχνολογικά καταρτισμένος, μυημένος όπως είπε ο κ. Τσίπρας, αλλά οι κομματικοί οργανισμοί να τους αγνοούν πλήρως και να φτάνουν έτσι σε σκοταδιστικά συμπεράσματα.

Αν κάποιος θέλει, μπορεί να πάρει τις (ψηφιακά υπογεγραμμένες) ψήφους και να ξανατρέξει δικούς του αλγορίθμους για να επαληθεύσει όλα τα παλιά αποτελέσματα. Είναι τόσο απλό. Ας το κάνουν, και αν βρουν εσκεμμένα λάθη ας μιλήσουν όσο θέλουν για το διαβλητό ή μη της διαδικασίας. Αλλά κανείς δεν πρόκειται να μπει σε μια τέτοια διαδικασία, γιατί αυτό θέλει κόπο ενώ το να αραδιάζει κανείς σοφίσματα είναι εύκολο.

Και πάμε στο τελευταίο κομμάτι της δήλωσης, που είναι ακόμα πιο προβληματικό από τα προηγούμενα. Εδώ γίνεται νύξη περί του διαβλητού της μυστικότητας. Ποια είναι τα _ακριβή_ ηλεκτρονικά ίχνη στα οποία γίνεται αναφορά; 99% εννοούν την IP του χρήστη κατά την ψηφοφορία…η οποία όμως στο σύστημα Zeus δεν κρατιέται πουθενά μαζί με την ψήφο, ακριβώς για να διασφαλίζεται η μυστικότητα. Για εσένα που σκέφτεσαι πονηρά όσο διαβάζεις αυτό το κείμενο, ούτε το όνομα του κρατιέται, κανένα στοιχείο που μπορεί να συνδυάσει ψήφο με άνθρωπο δεν κρατιέται από το σύστημα. Και πάλι δεν θα κάτσω να αναλύσω πως ακριβώς δουλεύει το Zeus, αλλά είναι προφανές πως το άτομο το οποίο πληροφόρησε τον κ. Τσίπρα είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων ημιμαθές (αλλά με μεγάλες άκρες). Θα μπορούσε κάλλιστα ο καθένας να έμπαινε να ψηφίσει μέσω Tor, από το σπίτι του γείτονα, από ένα netcafe, από οπουδήποτε. Δεν έχει καμία σημασία η IP από την οποία μπαίνει κανείς. Η ίδια η ψήφος είναι κρυπτογραφημένη από τον υπολογιστή του χρήστη (browser) πριν φτάσει στο Zeus…αλλά άρχισα τα τεχνικά και ξεφεύγω χωρίς λόγο. Το αδιάβλητο της διαδικασίας και η τήρηση της μυστικότητας είναι ακρογωνιαίος λίθος κάθε σύγχρονου συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, όχι μόνο του Zeus. Οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες δεν είναι συστήματα που αντί για χαρτί και παραβάν έχεις ένα υπολογιστή, είναι πολύ μα πολύ πιο σύνθετες διαδικασίες, είναι κομμάτι της επιστήμης των μαθηματικών. Αν κάποιου το μυαλό δεν χωράει αυτή την πρόοδο, ας στρωθεί στο διάβασμα.

Αλλά η δήλωση έχει μέσα της άλλο ένα παραλογισμό. Αφού δεν αρέσει καν η υποψία της τήρησης ηλεκτρονικών ιχνών στις ψηφοφορίες, γιατί το κράτος υποχρεώνει τους ISPs να κρατάνε τα δεδομένα σύνδεσης των χρηστών στο Internet για 1 χρόνο; Γιατί υπάρχει καταγραφή των μεταδεδομένων των τηλεφωνικών κλήσεων, ποιος κάλεσε ποιον, τι ώρα, ποια ήταν η διάρκεια της κλήσης, και από που (αν μιλάμε για κινητή τηλεφωνία) για 1 χρόνο; Αυτά δεν είναι ηλεκτρονικά ίχνη γεμάτα με προσωπικές επιλογές του καθενός; Αν δεν αρέσουν τα ηλεκτρονικά ίχνη, και εγώ είμαι σίγουρα ένας από αυτούς που δεν του αρέσουν, καταργήστε τα παντού. Σίγουρα θα έχετε και την δική μου στήριξη σε κάτι τέτοιο.

Τα ηλεκτρονικά ίχνη (IP) τα οποία υπονοήθηκε πως συνδυάζονται με την ψήφο, ενώ διασφαλίζεται με διάφορες μεθόδους του Zeus πως δεν γίνεται αυτό, δεν πρέπει να κρατιούνται κατά την λογική της κυβέρνησης, ενώ τα ψηφιακά ίχνη που συνδυάζονται με όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες των ανθρώπων στον ψηφιακό κόσμο ας κρατιούνται (και δεν μας πειράζει – αφού δεν τα σχολιάζουμε). Τι είδους λογική είναι αυτή;

Επίσης το “στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου” της δήλωσης τι υπονοεί; Πως εμείς που λειτουργούμε το σύστημα μοιράζουμε τα δεδομένα σε “κάθε ενδιαφερόμενο”; Αν ναι, αυτό είναι σοβαρή κατηγορία, και θα το πάρω και προσωπικά. Αν έχει κάποιος αποδείξεις ας πάει στα δικαστήρια. Αλλιώς να σταματήσει εδώ και τώρα τα σοφίσματα (για να μην πω τίποτα χειρότερο…). Αν έβγαινα εγώ να κάνω δηλώσεις και να υπαινίσσομαι πράγματα για το διαβλητό της διαδικασίας σε ψηφοφορίες στην Βουλή χωρίς κανένα στοιχείο θα με πήγαιναν στα δικαστήρια ή όχι;

Τέλος, νομίζω αξίζει να αναφέρω ένα ωραίο feature του Zeus που σχετίζεται με αυτό που η αρχική ερώτηση αναφέρει με τις λέξεις “μαζική συμμετοχή” (ενώ στην πραγματικότητα εννοεί κάτι άλλο).
Επειδή υπήρχε στον αέρα η “φήμη” πως με τις παραδοσιακές μεθόδους ψηφοφορίας κάποια μέλη ΔΕΠ έπαιρναν από το χεράκι άλλα μέλη ΔΕΠ, τους έδιναν “σταυρωμένα ψηφοδέλτια” και τους επέβλεπαν την ώρα που ψήφιζαν, το Zeus έχει ένα πολύ ωραίο feature. Μπορεί κάποιος να αλλάξει την ψήφο του όσες φορές θέλει μέχρι να κλείσει η διαδικασία της ψηφοφορίας. Άρα και να σε αναγκάσει κάποιος να ψηφίσεις κάτι με το ζόρι ή να αλλάξεις την ψήφο σου σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, ακόμα και αν σε απειλήσει με οποιονδήποτε τρόπο, έχεις την δυνατότητα να την αλλάξεις και πάλι σε αυτό που εσύ θέλεις μόλις αυτός πάψει να σε απειλεί. Και είναι αδύνατον αυτός που απειλεί κάποιον για να αλλάξει την ψήφο του να μπορεί να απειλεί όλο το εκλογικό σώμα ταυτόχρονα μέχρι την λήξη της ψηφοφορίας. Στις παραδοσιακές μεθόδους ψηφοφορίας που δεν μπορείς να αλλάξεις την ψήφο σου, ο εκβιαστής μπορεί να απειλήσει έναν έναν όσους ψηφίζουν την ώρα της ψηφοφορίας και η ψήφος που τελικά θα καταμετρηθεί θα είναι αυτή που έχει έρθει μέσω εκβιασμού και όχι αυτή που ήθελε ο ψηφοφόρος. Γι’ αυτό και μόνο το λόγο θα έπρεπε οι (ηλεκτρονικές) ψηφοφορίες που γίνονται με συστήματα τύπου Zeus να προτιμώνται σε σχέση με τις παραδοσιακές.

Υπάρχει [εδώ] ένα blog post που περιέχει ένα email από τον τότε Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Τζανάκη που χρησιμοποιεί επιχειρήματα παρόμοια με αυτά που χρησιμοποίησε ο κ. Τσίπρας στην δική του απάντηση. Ημιμάθεια, ψηφιακός αναλφαβητισμός και σκοταδισμός. Και αυτά είναι λόγια αντιπρύτανη…όχι κάποιου τυχαίου.

Θέλουν να καταργήσουν τα πρυτανικά συμβούλια; Θεωρούν πως έχουν κάποια καλύτερη ιδέα για την λειτουργία των πανεπιστημίων; Ας το κάνουν. Θα κριθούν εκ του αποτελέσματος όπως κρίθηκαν και οι προηγούμενοι. Αλλά οι δικαιολογίες που έδωσαν για την κατάργηση των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών δεν στέκουν με τίποτα. Και τους κάνουν να φαίνονται ψηφιακά αναλφάβητοι και ημιμαθείς. Το να χρησιμοποιεί κανείς ψευδο-τεχνολογικές δικαιολογίες σίγουρα δεν είναι σοβαρή πολιτική πάντως.

Χαρακτηριστικό του φασισμού είναι η αποστροφή προς την γνώση και τις επιστήμες. Αν λοιπόν με την ίδια αποστροφή αντιμετωπίζει και η σημερινή κυβέρνηση τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, επειδή δεν είναι “μυημένη”, ποιος τελικά επιβάλει τον (τεχνο)φασισμό;

Έχω τρέξει δεκάδες άλλα προγράμματα/projects όσο εργάζομαι στο grnet και το Zeus ήταν ένα από αυτά που μας προκάλεσαν τους λιγότερους πονοκεφάλους ως software. Ίσως τους περισσότερους στην επικοινωνία με τρίτους ανθρώπους, αλλά γι’ αυτό φυσικά δεν φταίει η ομάδα ανάπτυξης του software. Προσωπικά θεωρώ αρκετά σημαντικό το γεγονός πως από την δουλειά που έγινε βγήκαν papers (πχ “From Helios to Zeus“) και αναγνωρίστηκε η αξία του software σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Ακόμα ένα ενδιαφέρον σημείο είναι πως το Zeus χρησιμοποιήθηκε από διάφορους ιδιωτικούς συλλόγους τα τελευταία 2 χρόνια για να κάνουν τις εκλογές τους, έτσι το δημόσιο είχε μέχρι και έσοδα(!) από το Zeus. Γιατί δεν υπάρχει μάλλον, τουλάχιστον ακόμα, κανείς άλλος στην αγορά της πληροφορικής που να μπορεί να φτιάξει και να τρέξει ένα παρόμοιο σύστημα το ίδιο αξιόπιστα. Ε τώρα βέβαια όλο και κάποιος θα βρεθεί να καλύψει το κενό…

Αν κάποιος έχει το email του κ. Τσίπρα ας του στείλει το εγχειρίδιο χρήσης ψηφοφόρου για το Zeus, ίσως το ξανασκεφτεί και δεν μας ρίξει στα ψηφιακά τάρταρα.

Υ.Γ. Προφανώς το παραπάνω post είναι καθαρά προσωπικό (όπως και τα υπόλοιπα στο blog αυτό) και δεν αντιπροσωπεύει ούτε τις απόψεις των υπολοίπων συναδέλφων που δούλεψαν/δουλεύουν στο Zeus ούτε της εταιρίας φυσικά. Θα έπρεπε να εννοούνται αυτά, αλλά ποιος ξέρει τι μπορεί να σκεφτεί κάποιος…

A quick entry to say Teşekkürler! (Thanks!) to the organizational committee and all the people at Voxxed Days Istanbul. It was a great opportunity to meet and exchange experiences and ideas with the large Java developer community in Istanbul.For those that asked for it, here are the slides from my WildFly presentation:


WildFly v9 - State of the Union

The event coincided with the release of WildFly 9 CR1 which brings us closer to the end of this release cycle.

The main features of this release are:
 • Core/Full split and Servlet-only distribution
 • Front-end load balancer with mod_cluster support
 • Undertow HTTP/2 & SPDY support
 • Graceful shutdown (suspend(timeout) / resume)
 • Switching to the JDK ORB from JacORB
 • Offline CLI mode
 • etc.
Check out the release notes and download it from here.

Until the next time!

/Dimitris 

Hagia Sophia (Αγία Σοφία)

Ο Δήμος Λεβαδέων χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία έχει προχωρήσει σε μια σειρά ηλεκτρονικών αναβαθμίσεων και ψηφιακών υπηρεσιών που στοχεύουν αφενός στην παροχή όλων των απαραίτητων εργαλείων και υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση των δημοτών και αφετέρου στην καλύτερη εσωτερική λειτουργία του.

Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη θέσει σε λειτουργία:

 1. τη νέα πιο φιλική προς τους χρήστες ιστοσελίδα του Δήμου για την ευκολότερη πρόσβαση των πολιτών στην ενημέρωση των δράσεων του Δήμου

 2. το Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Προβλημάτων, διαμέσου του οποίου οι δημότες έχουν τη δυνατότητα να γνωστοποιούν αιτήματα και προβλήματα, να παρακολουθούν την πορεία του αιτήματος τους μέχρι την τελική του λύση

 3. την απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για την άμεση και εφ” όλης της ύλης ενημέρωση των πολιτών

 4. το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων για τον εκσυγχρονισμό της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου και την αντικατάσταση του λογισμικού εφαρμογών γραφείου MS Office με το ανοικτό λογισμικό LibreOffice.

4459199503_01e571dc0e_oΗ Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να προσφέρει “έξυπνες” ψηφιακές υπηρεσίες προς τους δημότες για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στο πλαίσιο ένταξης του Δήμου Λεβαδέων στα δίκτυα έξυπνων πόλεων της Ευρώπης.

Περισσότερες πηροφορίες: http://www.livadia.gr:81/www/?p=1146&lang=el

Ο Δήμος Λεβαδέων χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία έχει προχωρήσει σε μια σειρά ηλεκτρονικών αναβαθμίσεων και ψηφιακών υπηρεσιών που στοχεύουν αφενός στην παροχή όλων των απαραίτητων εργαλείων και υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση των δημοτών και αφετέρου στην καλύτερη εσωτερική λειτουργία του.

Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη θέσει σε λειτουργία:

 1. τη νέα πιο φιλική προς τους χρήστες ιστοσελίδα του Δήμου για την ευκολότερη πρόσβαση των πολιτών στην ενημέρωση των δράσεων του Δήμου

 2. το Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Προβλημάτων, διαμέσου του οποίου οι δημότες έχουν τη δυνατότητα να γνωστοποιούν αιτήματα και προβλήματα, να παρακολουθούν την πορεία του αιτήματος τους μέχρι την τελική του λύση

 3. την απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για την άμεση και εφ” όλης της ύλης ενημέρωση των πολιτών

 4. το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων για τον εκσυγχρονισμό της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου και την αντικατάσταση του λογισμικού εφαρμογών γραφείου MS Office με το ανοικτό λογισμικό LibreOffice.

Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να προσφέρει “έξυπνες” ψηφιακές υπηρεσίες προς τους δημότες για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στο πλαίσιο ένταξης του Δήμου Λεβαδέων στα δίκτυα έξυπνων πόλεων της Ευρώπης.

Περισσότερες πηροφορίες: http://www.livadia.gr:81/www/?p=1146&lang=el

The Social Network Visualizer project has just released its latest version 1.6. This new version brings back the web crawler feature, which has been disabled in the 1.x series so far, but in a much more improved form. To start the web crawler, go to menu Network > Web Crawler or press Shift+C… A dialog […]


Python is a programming language that is used by many typographical tools. For example, one can use Python scripts to change fonts in Fontforge and the Adobe Font Development Kit for OpenType is written mostly in Python. Therefore a good knowledge of Python programming is quite beneficial for people working with fonts. The book Python for Kids by Jason R. Briggs is both an introduction to programming and an introduction to the Python programming language. The book’s audience include high-school pupils but after inspecting it, I am convinced it can be used by people of all ages. The book starts with the basic Python programming tools: input and output commands,  strings and hash tables,  repetition commands, control structures, etc. The book includes material that can be used to draw simple images and to make simple animations. Then it uses all these to explain how to create simple game that involves a bouncing ball and a paddle. In addition, the author describes how to create a game that involves a character that moves in simple landscape. I think the description of these two games is very interesting since kids need to know how to do fancy things. However, I am sure that grown ups will appreciate these two games because they can be used to create much more complex games. For example, a science teacher can use these games to demonstrate certain ideas from physics, chemistry, etc. The book’s binding is good for desktop reading and the general layout is very good. I think this is a good book for people willing to know how to program in Python.

 

 

Αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτου Κώδικα, τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία!

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε:

Ημέρα Ημερομηνία Θεματική Θέμα Διοργανωτής Σύντομη Περιγραφή
Δευτέρα
11/05/2015 Μονάδες Αριστείας Ανοιχτό Λογισμικό για την Αγροτική Ανάπτυξη, την Υγεία και τη Δημόσια Διοίκηση Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων έχει ως στόχο να εισάγει τους συμμετέχοντες στις εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, να τους δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ με θέμα την Αγροτική Ανάπτυξη, την Υγεία και τη Δημόσια Διοίκηση. Σε συνέχεια του Πέμπτου Κύκλου Σεμιναρίων, τα σεμινάρια εκπαίδευσης θα περιέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση η οποία θα παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις αντίστοιχες γνώσεις για τον περαιτέρω σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση των έργων ΕΛ/ΛΑΚ που θα αναλάβουν στο πλαίσιο εκπαίδευσής τους στην Μονάδα Αριστείας. (Περισσότερα)
Δευτέρα
11/05/2015 Γενικά Oμιλία του επικεφαλής της Μονάδας Επιχειρηματικότητας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Τechnion ΕΠΙ.νοώ Ο κ. Rafi Nave, επικεφαλής της Μονάδας Επιχειρηματικότητας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Τechnion του Ισραήλ θα πραγματοποιήσει ομιλία στις εγκαταστάσεις του ΕΠΙ.νοώ τη Δευτέρα 11 Μαϊου 2015, στις 5:30μμ.Η ομιλία του με τίτλο “Israel – High Tech Nation” θα αφορά θέματα καινοτομίας και το παράδειγμα  του Ισραήλ σε σχέση με τις νεοφυείς επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα.

(Περισσότερα)

Δευτέρα 11/05/2015 Μονάδες Αριστείας Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Ανοιχτό Λογισμικό στις Μεταφορές και τη Ναυτιλία ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» Στο πρώτο σεμινάριο θα γίνει εισαγωγή στην έννοια του ΕΛ/ΛΑΚ και παρουσίαση των κυριότερων τύπων άδειας του. Επίσης θα γίνει εισαγωγή στη γεωχωρική πληροφορία παρουσιάζοντας βασικές έννοιες όπως γεωγραφικά συστήματα αναφοράς, τύποι γεωμετρίας, ανοιχτοί και κλειστοί μορφότυποι, συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών και είδη διαδικτυακών υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων. Οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε μια πρώτη επαφή με βασικές έννοιες όπως οι λειτουργίες δρομολόγησης, οι συνδυασμένες μεταφορές και τα έγγραφα μεταφοράς. (Περισσότερα)
Τρίτη 12/05/2015 Μονάδες Αριστείας

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» Στο πρώτο σεμινάριο θα γίνει εισαγωγή στην έννοια του ΕΛ/ΛΑΚ και παρουσίαση των κυριότερων τύπων άδειας του. Επίσης θα γίνει εισαγωγή στη γεωχωρική πληροφορία παρουσιάζοντας τις βασικές τις έννοιες όπως γεωγραφικά συστήματα αναφοράς, τύποι γεωμετρίας, ανοιχτοί και κλειστοί μορφότυποι και είδη διαδικτυακών υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων. Τέλος θα γίνει η γνωριμία με το λογισμικό διαχείρισης γεωχωρικής πληροφορίας (GIS), QGIS. To QGIS είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα και επιτρέπει την προβολή και επεξεργασία γεωχωρικής πληροφορίας η οποία μπορεί να προέρχεται από πολλές διαφορετικές πηγές και να είναι κωδικοποιημένη σε μια σειρά από διαφορετικούς μορφότυπους.(Περισσότερα)
Τρίτη 12/05/2015 INNOVATHENS OpenStack και Υψηλή Διαθεσιμότητα H τοπική κοινότητα χρηστών OpenStack (#OSATH) σε συνεργασία με το INNOVATHENS και με την υποστήριξη της μη κερδοσκοπικής Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) Η ανάγκη της μεγάλης πλειοψηφίας των επιχειρήσεων για την υποστήριξη περιβάλλοντος υψηλής διαθεσιμότητας (High Availability – HA) είναι καταγεγραμμένη. Απο την άλλη μεριά, τα πeριβάλλοντα cloud δημιουργούνται με τον κανόνα οτι κάθε εικονικό μηχάνημα (Virtual Machine – VM) μπορεί να αποτύχει στην λειτουργία του, ανά πάσα στιγμή. (Περισσότερα)
Τρίτη 12/05/2015 Γενικά

Γιορτή Βικιπαίδειας στην Αθήνα

Σχολείο Βικιπαίδειας

Την Τρίτη 12 Μαΐου 2015 διεξάγεται ολοήμερη εορταστική εκδήλωση για τη Βικιπαίδεια στην Τεχνόπολη (Γκάζι) του Δήμου Αθηναίων. Η πρόσκληση είναι ανοικτή στο κοινό και η προσέλευση και συμμετοχή είναι ελεύθερη και δωρεάν σε όλους.Η εκδήλωση πραγματοποιείται στις «Δεξαμενές Καθαρισμού» από τις 10.00 το πρωί. Περιλαμβάνει παρουσιάσεις δράσεων, κεντρική διάλεξη, εργαστήριο υπολογιστών και εκθετήριο.(Περισσότερα)
Τετάρτη 13/05/2015 Μονάδες Αριστείας Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Ανοιχτό Λογισμικό στις Μεταφορές και τη Ναυτιλία ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» Στο σεμινάριο αυτό θα παρουσιαστεί η πλατφόρμα ανοιχτών χαρτών OpenStreetMap (OSM). Θα εξοικειωθούν με έννοιες όπως Volunteered Geographic Information (VGI), Crowdsourcing και Community-based mapping. Θα παρουσιαστεί το σχήμα δεδομένων του OSM αλλά και τα διαθέσιμα εργαλεία που παρέχονται για την ψηφιοποίηση των χαρτών από την OSM κοινότητα. Οι παριστάμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πειραματιστούν με τα εργαλεία αυτά εμπλουτίζοντας τους OSM χάρτες. (Περισσότερα)
Τετάρτη
13/05/2015 Γενικά

Αρχαιολογικό πάρκο Ορχομενού Βοιωτίας

ΔΙΑΖΩΜΑ Σε συνεργασία με το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ – «Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού Βοιωτίας, ένταξη των αρχαιοτήτων της περιοχής του θεάτρου στη ζωή της πόλης»
Ομιλητής: Δημήτρης Διαμαντόπουλος, αρχιτέκτονας – πολεοδόμος,  εκ μέρους του αρχιτεκτονικού γραφείου «Πλειάς – Δημήτρης Διαμαντόπουλος, Ορέστης Βιγγόπουλος, Κατερίνα Γκιουλέκα, Ελένη Ηλιοπούλου(Περισσότερα)
Τετάρτη
13/05/2015 Γενικά

Python users gathering

hackerspace.gr It has been a year since the last python meetup. It is time to meet and share how each of one of us uses Python: libraries, frameworks, applications.It will be a mingle/get to know each other event. Bring your laptop if you want to show your work.

(Περισσότερα)

Πέμπτη 14/05/2015 ΕΕΛ/ΛΑΚ Άδειες Ανοιχτού Λογισμικού, Περιεχομένου και Δεδομένων στην πράξη ΕΕΛ/ΛΑΚ, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Μια παρουσίαση σχετικά με τις άδειες χρήσης και πώς ο κάθε δημιουργός μπορεί να επιλέξει την κατάλληλη, με έμφαση στις άδειες Creative Commons. (Περισσότερα)
Πέμπτη 14/05/2015 Μονάδες Αριστείας

Διάλεξη Σεμιναρίου για τον Τουρισμό

Πανεπιστήμιο Κρήτης 4η Διάλεξη Ημερομηνία: 14/05/2015 Ώρα: 14.00-16.00 Θεματική Ενότητα: Τουρισμός (Εργαστήριο) Επεξεργασία γραφικών με χρήση συστημάτων ΕΛ/ΛΑΚ Εκπαιδεύτρια: Άννα Βασιλειάδη (Περισσότερα)
Παρασκευή 15/05/2015 Μονάδες Αριστείας Εισαγωγή στο Ανοικτό Λογισμικό – Κατασκευή πρωτοτύπων στην πλατφόρμα Arduino Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στα πλαίσια του έργου Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, διοργανώνει το πρώτο σεμινάριο για την τρίτη σειρά εκπαίδευσης στη θεματική περιοχή Αγροτική Ανάπτυξη Περιβάλλον σε συνδυασμό με τη θεματική περιοχή των Επιχειρηματικών Εφαρμογών. (Περισσότερα)
 Παρασκευή 15/05/2015 Γενικά

DEVit Conference

DEVit Το DEVit είναι ένα συνέδριο για το Web Development που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη στις 15 Μαΐου του 2015.

Προσπαθεί να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερο το χώρο του Web Development. Μάθετε για τις τελευταίες τάσεις, τενχικές και ανθρώπους για Frontend, Backend, DevOps και Security!(Περισσότερα)

Παρασκευή 15/05/2015 Μονάδες Αριστείας

Χρήση εικονικού κόσμου στην εκπαιδευτική διαδικασία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο To Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του έργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» σας προσκαλεί στο σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Πανεπιστημίου με θέμα Χρήση εικονικού κόσμου στην εκπαιδευτική διαδικασία.Στόχος της Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου είναι να ενισχύσει την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, φέρνοντας σε επαφή προγραμματιστές και χρήστες, ερευνητές, επαγγελματίες και φορείς που ασχολούνται με το ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό ή που έχουν ανάγκες οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν από αυτό. (Περισσότερα)
Παρασκευή 15-17/05/2015 Γενικά CommonFest Κοινότητα Φεστιβάλ των Κοινών Το Φεστιβάλ των Κοινών δείχνει το δρόμο να δημιουργήσουμε τον κόσμο που θέλουμε μέσα στον κόσμο που θέλουμε να ξεπεράσουμε!* Το Φεστιβάλ των Κοινών αποτελεί μια πρωτοβουλία για την προώθηση της ελεύθερης γνώσης και της ομότιμης συνεργασίας για τη δημιουργία και τη διαχείριση των κοινών. Μια φιλοσοφία που έχει διαδοθεί πολύ μέσα από τις κοινότητες του ελεύθερου λογισμικού και επεκτείνεται σε πολλές πτυχές της καθημερινότητάς μας, όπως στις τέχνες, στην διακυβέρνηση, στις κατασκευές μηχανημάτων, εργαλείων και άλλων αγαθών. Μέσα από μία έκθεση, ομιλίες, προβολές και εργαστήρια, σκοπός του φεστιβάλ είναι να προβληθούν στο κοινό τα επιτεύγματα αυτής της φιλοσοφίας και να γίνει αφορμή για περαιτέρω υιοθέτησή της.  (Περισσότερα)
Σάββατο 16/05/2015 Γενικά
Space Saturdays
P-Space All day event, αφιερωμένο στην φροντίδα και την ανάπτυξη του P-Space σαν φυσικό χώρο. Φτιάχνουμε projects και χρήσιμα πράγματα για το χώρο και επισκευάζουμε ό,τι έχει χαλάσει.Υποστηρικτικά υπάρχει και σελίδα στο wiki (http://wiki.p-space.gr/events/space_saturdays) με τις τρέχουσες και μελλοντικές εργασίες. Feel free to join us! (Περισσότερα)


The past few days I'm promoting ownCloud everywhere.
Next stop was Techministry. This is the hackespace of our city.

DATE: Sunday, May 10th, 2015
TIME: 17:00
LOCATION: Techministry
WIKI PAGE: http://wiki.techministry.gr/index.php/OwnCloud/2015-05-10 (Greek)
EVENT PAGE @SOCIAL NETWORKS: Google Plus, Facebook

Well, we gathered many ownCloud insiders and techministers to talk about ownCloud.
First of all we discussed why to choose ownCloud and not other platform. Then we saw some basic use of ownCloud. Good questions came out of it. One of them was the encryption of the data files of users and another one was invite ownCloud users of the instance. Finally, an admin for a specific group is usefull if someone wants to seperate departments in his enterprise. So how is this possible?

Kostas was next. He analyzed how an ownCloud instance is usefull for hackerspace. He told us the plans of Techministry to use ownCloud.

Finally we saw how to install ownCloud on Debian with SQLite and on openSUSE with MariaDB.
I asked each one to use demo and check how it can be used. Another way to test it is openshift.

Unfortunately Internet wasn't friendly. It was down due to rain. So we couldn't do it live.
The guys were willing to do a meetup later and install ownCloud for Techministry members and everyone who wants to set it up on a Banana Pi (lot of insiders won one but it didn't come by the time of presentation).

Enough of talking. Give us some pictures man...
Well, first of all, you can use the files I used for my presentation.

Here are some pictures (for more, go to Google plus event):

Me presenting

All participants

Wikipedia1Ολοήμερη εορταστική εκδήλωση για τη Βικιπαίδεια διοργανώνεται την Τρίτη 12 Μαΐου 2015 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων από το Σχολείο Βικιπαίδειας, με την υποστήριξη εθελοντών συντακτών της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας και της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ). Η δράση χρηματοδοτείται από το Wikimedia Foundation.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Τεχνόπολη, στην αίθουσα Δ10: «Δεξαμενές Καθαρισμού» στις 10.00 το πρωί. Θα περιλαμβάνει διαφορετικές δράσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας όπως: παρουσιάσεις πρωτοβουλιών, διαλέξεις, εργαστήριο καθώς και έκθεση.

Ειδικότερα, στο πρώτο επίπεδο της αίθουσας θα πραγματοποιηθούν:

Παρουσιάσεις σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που χρησιμοποιούν τη συγγραφή στη Βικιπαίδεια από τους μαθητές ως εκπαιδευτική πρακτική. Απονομές και κοινή συνέντευξη των σχολείων (εκπρόσωποι & μαθητές). Συμμετέχουν: 24ο Γυμνάσιο Αθηνών, Γυμνάσιο Καρλοβασίων(skype), 2ο Γυμνάσιο Καισαριανής, 3ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας.

Παρουσιάσεις φορέων που διεξήγαγαν δράσεις προώθησης και εμπλουτισμού της Βικιπαίδειας. Συμμετοχές: ΕΕΛ/ΛΑΚ, Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη», Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Postscriptum

Εκπαίδευση ενηλίκων – Η συγγραφή στη Βικιπαίδεια ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Συμμετοχές: Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, Δράσεις Εμπλουτισμού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ΙΕΚ Αγίου Δημητρίου, Σχολείο Βικιπαίδειας ενηλίκων στην Καισαριανή.

Παρουσιάσεις ομάδων εμπλουτισμού (Κέντρο ΦΙλελεύθερων Μελετών), έμπειρων συντακτών της Βικιπαίδειας και μαθητών του Σχολείου ενηλίκων

Σεμινάριο για τη Βικιπαίδεια από τους εκπαιδευτές του Σχολείου Βικιπαίδειας

Εργαστήριο συγγραφής στη Βικιπαίδεια

Στο δεύτερο επίπεδο της αίθουσας θα λειτουργεί Έκθεση των δράσεων με επιπλέον συμμετέχοντες το Εσπερινό Γυμνάσιο Αργοστολίου, το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα και συντάκτες της Βικιπαίδειας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Σε όσους συμμετάσχουν στο σεμινάριο και εκπονήσουν με επιτυχία λήμμα στη Βικιπαίδεια θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Για τη Συλλογική Διαχείριση των Κοινών Πόρων Έχοντας ήδη στο ενεργητικό του 2 επιτυχημένες διοργανώσεις στο Ηράκλειο της Κρήτης, το 3o Φεστιβάλ των Κοινών (CommonsFest) τη φετινή χρονιά μετακομίζει στην Αθήνα,  και πραγματοποιείται στις 15- 17 Μαϊου, στην Ένωση Ελλήνων Αρχαιολόγων, Ερμού 134 στο Θησείο. Τα τελευταία χρόνια ένα ιδιαίτερα δυναμικό παγκόσμιο κίνημα για τα … Continue reading Δελτίο Τύπου Commonsfest 2015


ELLAK, Aristotele University of Thessaloniki and GreekLUG organize seminars about software and services for small and medium-sized enterprises.

On May 6th (in Greek), I presented cloud services and the basic use of ownCloud.
How a small enterprise can take advantage of ownCloud. How the end users or the employees can use ownCloud for more productivity?

We had live streaming and people could see the presentation live.
There was an ownCloud instance and each participant had his own username/password. So they were practicing what I was showing them at the presentation.

A question that came up were about the space-server, where someone can setup ownCloud. In Greece, you cannot setup ownCloud at home because the bandwith of ISPs suck. Only hosting is good enough, unless someone pays for VDSL (it's still expensive for home use).

Here is the file I used (English). Feel free to download and change it.

I also had the liveISO (ownCloud in a box) with me to give away.Here are some pictures from the presentation:Here is the video of the presentation (Greek):

Το Φεστιβάλ των Κοινών αποτελεί μια πρωτοβουλία για την προώθηση της ανοικτής γνώσης και της ομότιμης συνεργασίας για τη δημιουργία και τη διαχείριση των κοινών πόρων. Έχοντας ήδη στο ενεργητικό του 2 επιτυχημένες διοργανώσεις στο Ηράκλειο της Κρήτης, το 3o Φεστιβάλ των Κοινών (CommonsFest) τη φετινή χρονιά μετακομίζει στην Αθήνα, και πραγματοποιείται στις 15-17 Μαϊου, στο κτήριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, στο Θησείο.

Τα Κοινά, αποτελούν συστήματα διακυβέρνησης όλων αυτών που κληρονομήσαμε ή παράγουμε μαζί. Συνιστούν πρακτικά παραδείγματα συνεργασίας και συμμετοχής για τη διαχείριση διαφορετικών πόρων ώστε να καλύπτονται οι ανθρώπινες ανάγκες και το ευ ζην.
Τα κοινά, είναι η βάση του ανθρώπινου πολιτισμού. Περιλαμβάνουν τους φυσικούς πόρους που έχουμε ηθική υποχρέωση να παραδώσουμε αναλλοίωτους στις μελλοντικές γενιές, αλλά και τα δημιουργήματα της συνεργασίας μάς που πρέπει να παραμένουν κοινό κτήμα. Από τις τέχνες, τις γλώσσες, τις θρησκείες, και τις επιστήμες, μέχρι το λογισμικό και το διαδίκτυο.
Τα Κοινά προτάσσουν ένα νέο παράδειγμα που είναι ταυτόχρονα τόσο παλιό όσο και η ανθρωπότητα. Αφορούν στην διαχείριση των κοινών πόρων πέρα από το κράτος και την αγορά, σ’ ένα πλαίσιο κανόνων που εμφορείται από τις αξίες της ανθρώπινης κοινότητας. Που δεν αποκλείει με βάση τον πλούτο και την δύναμη αλλά αγκαλιάζει όλα τα μέλη της κοινότητας με αλληλεγγύη.
Στο 3ο Φεστιβάλ των Κοινών θα παρουσιαστούν οι πρακτικές, οι εμπειρίες και τα τεχνήματα κοινοτήτων και θα συζητηθεί η επέκταση των Κοινών σαν ένα βιώσιμο υπόδειγμα κάλυψης των ανθρώπινων αναγκών. Θα ανιχνευθούν οι συνέργειες και θα επιδιωχθεί η ενίσχυση της δικτύωσης και της συμπόρευσης ανάμεσα στις κοινότητες, τα κοινωνικά κινήματα και τους αναδυόμενους φορείς της κοινωνικής οικονομίας στην κατεύθυνση ενδυνάμωσης των Κοινών.

 

Πηγή: http://commonsfest.info/category/news/

Ζητείται Python / Django web developer. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

 • Γνώσεις προγραμματισμού Python, και συγκεκριμένα γνώσεις Django framework
 • Javascript για προγραμματισμό frontend, και κυρίως jQuery library

Plus θα θεωρηθεί

 • CSS, HTML5
 • Bootstrap CSS
 • Canvas manipulation libraries όπως CamanJS ή KineticJS ή FabricJS

Αποστολή βιογραφικών σε μορφή .pdf στο email: nick_papad[at]yahoo[dot]com

Σε μια Ελλάδα, η οποία θάβει το 81% των αστικών στερεών αποβλήτων της (ΑΣΑ), σύμφωνα με τα ωραιοποιημένα στοιχεία της διοίκησης, ήταν ζήτημα χρόνου το να ξεσπάσουν περιστατικά οξείας κρίσης, σε πολλές περιοχές (Πελοπόννησος, Ηλεία, Στερεά, Αν. Μακεδονία και Θράκη, νησιά κλπ.). Διότι σε πολλές από αυτές η διάθεση είναι ανεξέλεγκτη, αφού δεν υπάρχουν ασφαλείς … Continue reading Αναζητώντας τα Κοινά στο μοντέλο της αποκεντρωμένης, κοινωνικής διαχείρισης των απορριμμάτων

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε στην ώρα του Πρωθυπουργού ότι το πείραμα του κ. Παπανδρέου με το opengov απέτυχε.  Πράγματι, η συγκεκριμένη λειτουργία του opengov, οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση φορέων σε διάφορους τομείς της Κυβέρνησης πράγματι απέτυχε, αλλά η 2η  λειτουργία των διαβουλεύσεων δεν απέτυχε και η στελέχωσης θέσεων μετακλητών απέτυχε για δυο λόγους. Πρώτον, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις παρά τη δυνατότητα ανοικτής υποβολής βιογραφικών οι υπουργοί επέλεγαν εκείνους που θα επέλεγαν έτσι κι αλλιώς, όπως άλλωστε ομολόγησε και ο ίδιος ο ΠΘ ότι εξακολουθεί να συμβαίνει και σήμερα.  Δεύτερον και κυριότερον, γιατί εκείνη η κυβέρνηση αγνόησε την εισήγηση της ομάδας ανοικτής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για να προχωρήσει σε θεσμική  θωράκιση των διαδικασιών προσλήψεων μετακλητών και διαβουλεύσεων νομοσχεδίων και κανονιστικών πράξεων.
Ωστόσο, η αποτυχία του πειράματος του opengov δεν είναι οριστική καθώς η θεσμοθέτηση μιας ανοικτής διαδικασίας επιλογής στελεχών του δημοσίου με διαφάνεια, αξιοκρατία και λογοδοσία αποτελεί δέσμευση της Ελλάδας στο σχέδιο δράσης ανοικτής διακυβέρνησης που υλοποιεί για την περίοδο 2014-2016 στο πλαίσιο της συμμετοχής της χώρας στην Συμμαχία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Open Government Partnership (To ελληνικό σχέδιο δράσης εδώ: http://www.opengovpartnership.org/country/greece/action-plan. Το σχέδιο περιέχει επίσης δέσμευση και για τη Διαύγεια  για την οποία εκκρεμμεί η απόσυρση της σχετικής τροπολογίας που την αποδυναμώνει).

 

Είναι θετικό ότι στην απάντησή του στον κ. Θεοδωράκη ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως είναι θετικός σε αυτή τη συζήτηση και αυτή του η στάση είναι μια ευκαιρία για Το Ποτάμι, ίσως και για το ΠΑΣΟΚ μετά την αλλαγή ηγεσίας, αλλά και για μεμονωμένους βουλευτές να επιδιώξουν να προχωρήσει η θεσμοθέτηση. Το σχέδιο υπάρχει. Βούληση χρειάζεται.

I have found a few difficulties with pnp4nagios and SElinux:

So here are my notes:

module httpd_pnp4nagios 1.0;

require {
    type httpd_t;
    type nagios_var_lib_t;
    class dir    { getattr search open read };
    class file   { getattr open read };
}

#============= httpd_t ==============
allow httpd_t nagios_var_lib_t:dir   { getattr search open read };
allow httpd_t nagios_var_lib_t:file   { getattr open read };

With the above policy we give privileges on httpd to directories with the tag nagios_var_lib_t (like /var/lib/pnp4nagios/ ).

Checking the module:

# checkmodule -M -m -o httpd_pnp4nagios.mod httpd_pnp4nagios.te

Creating the module:

# semodule_package -o httpd_pnp4nagios.pp -m httpd_pnp4nagios.mod

And finally install the policy:

# semodule -i httpd_pnp4nagios.pp

Η υπηρεσία για τους προγραμματιστές του Dolibarr επέστρεψε και μπορείτε να ανάβεστε/ενημερώσετε τα module σας στο www.dolistore.com.
Μετά απο την τεχνική αναβάθμιση του καταστήματος Dolistore η υπηρεσία ήταν σε λειτουργία μόνο για ανάγνωση τους πρώτους 3 μήνες. Τώρα είναι πλέον διαθέσιμη, οπότε αν είστε ένας πάροχος κάποιου module θα μπορείτε να επεξεργαστείτε ξανά την κάρτα των module ή να προσθέσετε ένα νέο.Σε αυτή τη νέα έκδοση, έχουμε εισαγάγει επίσης περισσότερες γλώσσες, προσθέτοντας τα Γερμανικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Αγγλικά.

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με το νέο περιβάλλον εργασίας, παρακαλούμε να το αναφέρετε στο contact@dolibarr.org

rms-bw H μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) ανακοινώνει με μεγάλη χαρά τη συμμετοχή του “πατέρα του κινήματος για το ελεύθερο λογισμικό” Dr Richard Stallman σε εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν σε Αθήνα και Κρήτη με κεντρικό ομιλητή τον ίδιο.

Ο Dr Richard Stallman ξεκίνησε το κίνημα του ελεύθερου λογισμικού το 1983 και την ανάπτυξη του λειτουργικού συστήματος GNU (www.gnu.org) το 1984. Το ελεύθερο λογισμικό: ο καθένας έχει την ελευθερία να το αντιγράψετε και να το αναδιανέμει, με ή χωρίς αλλαγές. Το GNU είναι ένα λειτουργικό σύστημα το οποίο είναι ελεύθερο λογισμικό – δηλαδή σέβεται την ελευθερία των χρηστών. Το σύστημα GNU / Linux, βασικά το λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιείται σήμερα σε δεκάδες εκατομμύρια υπολογιστές. Ο Dr Richard Stallman έχει λάβει το βραβείο ACM Grace Hopper, μια υποτροφία από το MacArthur Foundation, το βραβείο Electronic Frontier Foundation’s Pioneer καθώς και το Βραβείο της Takeda για την κοινωνική / οικονομική βελτίωση, αλλά και πολλές άλλες διακρίσεις. Έχει ενταχθεί επίσης στο Internet Hall of Fame.

Το Σάββατο 16 Μαΐου και ώρα 8.00μ.μ.  θα είναι κεντρικός ομιλητής στο Φεστιβάλ των Κοινών, θα μιλήσει με θέμα το “For a Free Digital Society”.

Την Τετάρτη 20 Μαΐου και ώρα 18.30μ.μ. σε συνεργασία με τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας INNOVATHENS (www.innovathens.gr) διοργανώνεται ομιλία του Richard Stallman με τίτλο The Danger of Software Patents. O Richard Stallman θα υποστηρίξει τη θέση πως οι πατέντες λογισμικού εμποδίζουν την ανάπτυξή του γιατί ουσιαστικά είναι πατέντες ιδεών. Θα εξηγήσει επίσης πώς ενώ σε άλλους τομείς οι πατέντες περιορίζουν τις μεγάλες εταιρείες, στον τομέα του λογισμικού περιορίζουν ουσιαστικά κάθε χρήστη.

Την Παρασκευή 22 Μαΐου ο Richard Stallman θα παρευρεθεί σε εκδήλώση που θα διοργανωθεί στην Κρήτη. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
(αίθουσα πολυμέσων) στις 17.00μ.μ.
και η ομιλία του θα έχει τίτλο A Free Digital Society και απευθύνεται στο ευρύ κοινό.

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις. Όλες οι ομιλίες που θα δώσει ο Dr. Richard Stallman θα είναι στα αγγλικά.

afisa_sm 8 Μαϊου και έως 10 Μαϊου στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά διοργανώνεται το 2ο πανελλήνιο συνέδριο για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην Εκπαίδευση (Χανιά, 8 έως 10 Μαΐου 2015) από το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Νομού Χανίων και την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ).

Σκοπός του συνεδρίου είναι η προώθηση κι ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση και στην ελληνική επιστημονική κοινότητα ώστε να αξιοποιηθεί κριτικά και δημιουργικά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Οι κεντρικοί θεματικοί άξονες είναι:

• Θεωρητικό πλαίσιο για την αξιοποίηση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση

• Η παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα του ΕΛ/ΛΑΚ

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών με χρήση ΕΛ/ΛΑΚ

• Μοντέλα και πρακτικές ενσωμάτωσης του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαιδευτική διαδικασία

• Νέο σχολείο και αξιοποίηση του ΕΛ/ΛΑΚ

• Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με ΕΛ/ΛΑΚ

• Η διδασκαλία της Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με ΕΛ/ΛΑΚ

• Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με ΕΛ/ΛΑΚ

• ΕΛ/ΛΑΚ για τη διοίκηση σχολείου (κατάρτιση προγράμματος, σχολικό portal, κλπ)

• ΕΛ/ΛΑΚ για την υποστήριξη σχολικών δραστηριοτήτων (σχολικοί όμιλοι, ΣΕΠ, κλπ)

• Εργαστήριο Πληροφορικής με ΕΛ/ΛΑΚ

• Τεχνική υποστήριξη και ΕΛ/ΛΑΚ

• Επιμόρφωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση του ΕΛ/ΛΑΚ

• ΕΛ/ΛΑΚ και εκπαιδευτική πολιτική

 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε ο 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Δημιουργίας Παιχνιδιού στο Scratch και ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία καθώς μαθητές από περισσότερα από 150 σχολεία συμμετείχαν με πάνω από 250 έργα. Αναλυτικά τα αποτελέσματα εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο καθώς και για το πρόγραμμα θα το βρείτε εδώ.

 

One of the daily routines administrators do is to monitor their web server logs for various interesting things: response codes (i.e. 500), attempts to access restricted pages, user-agents, ips, popular pages, even image hotlinking from other sites. In Linux servers, this can be easily done through shell one-liners involving various tools (tail, awk, sort, cut […]

Packt Publishing is celebrating the ‘Against DRM day’ and offers discounts on their content. Check them out .


We've seen how to gather some people and create a community (at least that's the quick tutorial how it worked for us in Greece).

The product is cool (any product) but here we have people. They should know WHY they join a community as volunteers. Is it because they want to help FLOSS to make the world a better place? Is it because it is Fun? Is it because they like the pros that open source provides? Is it because they like to help other people? Find out WHY people want to join-form a community.

The key to increase the number of the members is to attend to events. Here a quick tutorial how to do that. The best possible scenario is a developer to come to your booth and join the team. But this is 1% possible to happen (maybe less). Usually developers we're searching, they have their favorite distro/project and they don't change so easy.

The best thing is to join events where you can find end users (end users = users they're computer science students where they focus on windows, users that their computer being used for facebook/twitter/office suite). Why? Because those users can do some work that the developers hate. What's that?

0. Junior Jobs. Write a junior jobs list where someone can find exactly what to do and how to do it. The list could have the following.
1. Report bugs to bugzilla. So developers can fix it (of course developers have to be polite and help end users to provide possible broken data etc).
2. Documentation. Developers just hate to write documentation.
3. Translation. Usually developers use some "strange" language. So if someone asks you, please be polite and reply.
4. Promotion. Everyone call it marketing. The term marketing seems that the distro/project earns money out of promotion. Maybe the best term is engagement. This is needed because if it's the best distro/project among others, how more potential users will learn about it? And if it's the best, if no one uses it, then it's useless.

Usually end users join the community not because of the product but because of the people (remember to find your WHY people should join the community). They stay in the community ONLY because of the people. If he/she doesn't feel good, then he/she leaves. Unfortunately community is a number of volunteers. There's not someone that orders them to do something. If there's someone that will present the result of the community as his/hers, then people will leave and community terminates.
Sometimes, members expect something in return. If there's a company that supports your open source project, then maybe they expect material or money. It's not like that because as volunteer you're doing your hobby. If your hobby become your job later, that's the best for you.

So the question is how to keep the community together? The answer is you can't.
If everything is ideally, everyone grow. The time they spend as volunteers is limited. They have personal life. They have careers.
So what's the workaround? Find more people before your time will become limited.

But why the article has a title:
From end user to developer

Well, as I mentioned before, it's impossible a developer from Fedora to decide to do development only for openSUSE. So every project has to "develop" developers. How to do that? Volunteers in the community they join as end users. They like the various aspects of the project and want to search more. They can find a way how to contribute on bug fixing (there should be an end user to report a bug). Then they learn a programming language and they learn also how to package. So they become developers. Maybe the community is -1 person (because he/she might be tired-boring to travel and promote) but the project is +1 developer.

Develop developers. Help end users to grow.

Ο νέος κύκλος ανάπτυξης της επόμενης έκδοσης του Ubuntu ξεκίνησε και ως γνωστόν απαιτεί και μια "κωδική" ονομασία.
Παραδοσιακά η ονομασία αυτή ακολουθεί τα γράμματα του λατινικού αλφάβητου και αποτελείται από δυο ονόματα. Μια περίεργη λέξη και ένα περίεργο ζώο. Παραδείγματα προηγούμενων ονοματολογιών μπορείτε να βρείτε σε αυτή τη σελίδα.
Επίσης παραδοσιακά το όνομα το επιλέγει ο ιδρυτής της Canonical και του Ubuntu, Mark Shuttleworth και ανακοινώνεται μέσω του blog του.
Έτσι έγινε και αυτή τη φορά και το όνομα που αποφασίστηκε είναι:
Wily Werewolf

Δοκιμές και ομάδα υποστήριξης.

Για όσους/ες ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στις δοκιμές που γίνονται για την νέα υπό-ανάπτυξη έκδοση, μπορούν να επισκεφτούν αυτό το θέμα στο φόρουμ και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.